Archiv - Červenec 2011


« strana 1 »

Nebezpečný aspartam I

rubrika: Populárně naučný koutek


Omezování přijmu cukru je v péči o zdraví pravidlem číslo jedna. Pokles kazivosti zubů je zpravidla spojován s poklesem spotřeby cukru a zvýšenou hygienou. Avšak cukr je v posledních desetiletích nahrazován ve stovkách druhů potravin umělým sladidlem aspartamem. Jsou snad potraviny s aspartamem zdravější? Zatímco oficiální statistiky uvádějí, že konzumace aspartamu způsobila v USA smrt pouhých 300 lidí, a proto je stále považován za bezpečný, jiní vědci i lékaři přesvědčivě dokazují, že aspartam je sladidlo, které poškozuje zdraví a zabíjí.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Doba šálová

rubrika: Povídání


Ve středu jsem zde ocitoval článek o resveratrolu z knížky Doba jedová a při té příležitosti si uvědomil, že zároveň probíhá i Doba šálová. Na úvod je třeba říci, že se tato vskutku podnětná doba týká především žen - muži ji, až na čestné výjimky, zcela ignorují. Všiml jsem si toho počátkem loňského léta, kdy jsem se vrátil z nemocnice, kde jsem rázně ukončil svoji soukromou Dobu pádovou. S údivem jsem zaznamenal, že mnohé ženy si radostně omotávají krk dlouhými šálami, i když se teploty šplhají až někam ku třicítce (nad nulou!).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Odpovědnost

rubrika: Pel-mel


Původně jsem chtěl psát o rozpočtu, ale pak mě napadlo .... Když zapálíte sousedovi dům, unesete mu ženu nebo ho okradete o majetek, nesete osobní, hmotnou i trestní odpovědnost. Z výkladu ústavy bychom se mohli domnívat, že před zákonem jsme si všichni rovni a máme rovná práva i povinnosti, včetně oné odpovědnosti. V praxi to neplatí. Špatné rozhodnutí úřadu, soudu, politika, hloupost či zlovůle novináře, vás může nevinně připravit o majetek, svobodu, rodinu a dobrou pověst, aniž by kdokoli z viníků nesl odpovědnost. V téhle souvislosti jsou vrcholoví politici jediní, kdo nesou odpovědnost alespoň veřejnou. Komu se ale zodpovídají anonymní úředníci, soudci a novináři, co zničili existenci slušných lidí?

Tomio Okamura


Celý článek »

komentářů: 3         


Víno je elixír života

rubrika: Populárně naučný koutek


Pro závisláky, kteří si nedokáží příjemné prožití svého někdy tak náročného života představit bez sklenky alkoholického nápoje z hroznového vína, mám velmi dobrou zprávu: Věda potvrzuje, že víno je elixír života. Některé náznaky se již na Neviditelném čertovi objevily, kupříkladu Ve víně je pravda a taky polyphenols nebo You are what you eat III (15. Víno/alkohol), a těm, kteří to kapku přehánějí, doporučuji Vánoční i novoroční varování II ;).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Mytologie lásky III

rubrika: Filosofický koutek


Konflikt, který nám líčí legenda o Tristanovi, zmítal po věky věků světem a cestu k léku měla osvětlit legenda o svatém grálu. Nevídaný duchovní zmatek doby zpodobňuje v této mimořádně symbolické pověsti obraz "pustiny" (tedy stejný, jaký použil pro popis naší nepokojné doby T. S. Eliot ve stejnojmenné básní z roku 1922).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Mytologie lásky II

rubrika: Filosofický koutek


Avalókitéšvara, bódhisattva bezmezného soucitu, známý jako Kuan-jin v Číně a Kwanon v Japonsku, který se na Východě těší velké úctě, stvrzuje chod světa a relativizuje protiklady. Ve srovnání s Buddhou, který učil, ale pak navždy odešel, odmítl Avalókitéšvara vysvobození z reinkarnačního cyklu a bude navždy připomínat schopnost dosáhnout spásy za pozemského života. Osvobození tak paradoxně nespočívá v opuštění řetězce znovuzrození, ale v dobrovolné participaci na jeho strastech cestou soucitu, protože pouze nesobectví vede k odpoutání od vlastního já, a tím i od tužeb a obav.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Mytologie lásky I

rubrika: Filosofický koutek


Pro Řeky byl bůh lásky Eros bohem nejstarším a zároveň nejmladším - zrozeným v každém zamilovaném srdci vždy znovu a znovu ve své sentimentálnosti a nahotě. Podle podoby, v níž se Eros zjevil, rozlišovaly se pak dva druhy lásky: pozemská a nebeská. Dante Alighieri, který převzal otěže po starých Řecích, prohlašoval lásku za světlo i pohon všehomíra, nejsvětější Trojici a mocnosti pekelné nevyjímaje!

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Něha plná obrázků

rubrika: Poetický koutek


Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Finnegans Wake

rubrika: Filosofický koutek


Rituál dává podobu lidskému životu a sahá až k samé podstatě existence. V náboženské atmosféře starověku ovlivňoval rituál všechny sociální aktivity. Dnes sice náboženská atmosféra vládne pouze při mimořádných a zvláštních "posvátných" příležitostech, ale i tak rituál v našem životě přežívá.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Pendolino (Pinďolíno)

rubrika: Povídání


Po letu z Prahy do Chicaga a zpět jsem si pro změnu vyzkoušel jízdu Pendolinem z Prahy do Ostravy a zpět. Pokud netušíte, co je to Pendolino, tak vězte, že je to něco jako český Shinkansen - a pokud netušíte, co je to Shinkansen, tak vězte, že je to něco jako japonské Pinďolíno.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Mimozemšťané existují a jsme to my - my všichni jsme mimozemšťané

rubrika: Populárně naučný koutek


Mimozemšťané nám zde mohli zanechat poselství zakódované v DNA pozemských organismů. Je to možnost velmi nepatrná, ale její obecnější verze je paradoxně mnohem přijatelnější. S každým objevem v genetice je stále víc a více zřejmé, jak hluboce jsou veškeré živé organismy na Zemi navzájem příbuzné. Jednotlivé druhy snad nejsou mimozemské, ale nemůžeme vyloučit možnost, že všechny druhy pocházejí z téhož mimozemského zdroje. Možná jsme všichni mimozemšťané.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«     1    2  3   »