Archiv - Červenec 2015


« strana 2 »

Niall Ferguson – Civilizace (Západ a zbytek světa)

rubrika: Pel-mel


Ve své knize o příčinách vzestupu západní civilizace a o jejím postupném ovládnutí světa autor vzpomíná na okamžik, kdy si poprvé položil otázku, jak je možné, že právě Evropa dosáhla tak obrovského historického úspěchu. Při návštěvě Číny roku 2008 Ferguson naplno pochopil, že prožíváme konec převahy států euroasijské pevniny, konec úspěšného půltisíciletí. Před historiky tak stojí jeden z nejzajímavějších problémů. Vysvětlit, jak to, že několik malých evropských zemí začalo kolem roku 1500 ovládat lidnatější a v mnoha ohledech vyspělejší společnosti Východu. Když se nám podaří najít odpověď na otázku, proč se rozšířila civilizace ovlivněná renesancí a reformací, vědeckou revolucí a osvícenstvím, pak si musíme také položit otázku druhou: Můžeme předpovědět další vývoj Západu? Opravdu už odchází celá veliká éra?

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 63         


Buďte sami sebou

rubrika: Pel-mel


Naše myšlení a rozhodování je i v tomto moderním a technickými vymoženostmi oplývajícím věku stále silně ukotveno v hlubokém pravěku. Drtivá většina lidí pudově následuje své stádo (národ, společnost, organizaci, specifickou skupinu, náboženskou či politickou obec atd.) a systematicky v sobě potlačuje jakýkoli výjimečný rys své osobnosti, jehož projev by mohl způsobit vyloučení (vyobcování, exkomunikaci atd.) ze stáda. Být sám sebou a nepodléhat stádním reflexům, obzvláště v případě, když je považujeme za nepřijatelné, bylo v pravěku prakticky nevyhnutelné. Jedinec, který byl vyobcován ze svého stáda, kmene, měl téměř zanedbatelnou šanci na přežití. Existenciální důvody k tomuto stádnímu jednání dnes již postrádají smysl. Přesto však přežívají, a technické vymoženosti, které to umožnily, se zcela paradoxně stávají, ať už vědomým či nevědomým způsobem, nástroji k otupujícímu stmelování nejrůznějších „stád“. Během pracovního týdne jsem nucen strávit asi jednu a půl hodiny v metru, což má za následek, že se setkávám s obrovským množstvím lidí. Čím dál tím sporadičtěji mezi nimi hledám na první pohled samostatnou osobnost. Dost však mého úvodního slova. Zde je na toto téma mnou zredigovaný extrakt z kapitoly Buďte sami sebou z Psychopatova průvodce.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Totální světovláda

rubrika: Pel-mel


Už nějakou dobu přemýšlím, kdo vládne tomuto světu. Mám na mysli to zrnko písku ve vesmíru, kterému říkáme Země. Tedy kdo vládne planetě Zemi. Jestli je ještě něco ve vesmíru nad tím, bych pro jednoduchost vynechal.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Gulaňje

rubrika: Pel-mel


Malé tropické jsem krátce poreferoval o své zářijové výpravě do Brixenu, přičemž jsem samozřejmě nemohl opomenout Karla Havlíčka Borovského, který si zde zhruba od poloviny prosince 1851 do poloviny května 1855 nepříliš bujaře užíval své vyhnanství. Moji poměrně příznivou náklonnost ke Karlu Havlíčkovi poněkud ochladila Stella, která přišla s informací, že Karel Havlíček byl antisemita (viz S tím národem, jenž je tak čistý, jasný…). Na druhou stranu byl, alespoň zpočátku, nadšeným zastáncem rusofilství a všeslovanské vzájemnosti. Z této choroby ho vyléčil osmnáctiměsíční pobyt v carském Rusku (leden 1843 – červenec 1844), což velmi barvitě vylíčil ve své literární prvotině Obrazy z Rus. Ten spisek jsem si sehnal přes internet, a abych vás s jakousi humornou nadsázkou s tímto Havlíčkovým uzdravením seznámil, vybral jsem úvodní část statě, která se jmenuje Gulaňje. Užijte si to, léto se ještě nekončí. Až bude končit, upozorním vás na to po svém návratu z Brixenu a zároveň vám barvitě vylíčím, jak tam dopadlo mé gulaňje po tyrolsku.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


S tím národem, jenž je tak čistý, jasný (Výpisky z četby – Singer a Stölzl)

rubrika: Pel-mel


Nerudova slavná báseň Jen dál patřívala k svátečnímu poledni v Československém rozhlase. Krásný příspěvek k pěstování národní hrdosti. Ale, jak říká spisovatel Singer: „Každý národ má svoje bludy.“ Vždyť i velký vlastenec Jan Neruda, autor verše „Za volnost lidskou, v nás kdys rozekvětla…“ patřil k známým antisemitům, v souladu s politikou radikálních mladočechů. Tato pokrokovější politická strana si dala v 80. letech 19. století za úkol zúčastnit se „křižácké výpravy proti židům“.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 13         


Psychorvanec

rubrika: Poetický koutek


(Letní halucinogenní tabletky)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Svobodné zednářství

rubrika: Pel-mel


V pondělním Tajném symbolu jsem naznačil, kterak jsem doputoval ke knížce Tajný symbol. Autor v ní shromáždil výňatky z původních zednářských dokumentů, které doprovodil svými úvody, komentáři a dodatky, aby čtenářům osvětlil, kdo jsou myticky opředení zednáři, co dělají a proč to dělají. O svobodných zednářích jsem už nějakou tu potuchu měl. Knížku jsem už skoro celou absorboval a došel jsem k závěru, že jsem svým způsobem též svobodným zednářem, okupuji však pouze jednomístnou, solitérní lóži, v níž jsem současně učněm, tovaryšem i mistrem. K velmistrovi, natožpak nejvyššímu jsem se ještě nedopracoval. Abyste věděli, oč tady kráčí, předkládám vám přetlumočenou úvodní řeč autora knížky, k některým výňatkům z původních či přidružených zednářských dokumentů se nejspíš ještě vrátím.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Malá tropická

rubrika: Pel-mel


Začínají se prázdniny, leccos se tedy vyprázdní a Neviditelný čert nemůže zůstat pozadu. Takže tu budou prázdniny. Ani ťuk. Až do konce srpna budete číst tento první a poslední prázdninový ťukanec. STOP. Dělám si legraci. Mé mozkové závity se začínají temperovat do tropického stavu, a tak není vyloučeno, že občas budu blouznit. Meteorologové předpovídají na neděli až 36 stupňů podle Celsiovy stupnice, samozřejmě že nad nulou. Kdyby to bylo pod nulou, tak bych psal Malou arktickou, ale já píši Malou tropickou. Na úvod prázdnin si tak trochu zatropím.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


«   1    2     »