Archiv - Červen 2017


« strana 1 »

O mouchách na trhu (Orel much nelapá)

rubrika: Pel-mel


Končí se červen, posledním svým pátkem, a ve své první sobotě se započne červenec. V následujícím týdnu nás čekají dva svátky. Nejdříve k nám dorazí dva věrozvěsti odněkud ze Soluně, a po nich pak od nás vyrazí Mistr Jan Hus na hranici v Kostnici. V obou případech se jedná o velmi zajímavý společenský úkaz, přičemž ten druhý mi přijde o poznání zajímavější. Pokud ale dáváte přednost soluňským věrozvěstům s tím, že vás nikdo nebude nutit přikládat polínko do kamen, nebudu mít zapotřebí vám v tom bránit. Já však oba svátky s jejich celým týdnem využiji tak, že prchnu do své samoty nemaje v tlumoku plácačku na mouchy.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


Tajemná žena z města Ch

rubrika: Poetický koutek


(Grafická)

 

Lucifer


Někdy v půli měsíce června

jsem bez jakéhokoli amoku

zamířil do města Ch

Už ani nevím

čeho jsem tam chtěl docílit

Možná ničeho

Možná se jen tak odchýlit

od svých běžných denních tras

 

Po náměstí se procházeli lidé

v oděvech velmi zvláštních

Atmosféra byla sváteční

Upil jsem ze sklenky zlatavého moku

už ani nevím kolikrát

a vydal se do nejbližšího parku

odkud jsem slyšel hudbu hrát

A také něčí hlas

 

Zástupy lidí zhoustly a stromy též

cestičky byly křivolaké

barevní motýli skomírali v kráse

A pak jsem ji spatřil

Tajemnou ženu v grafitových šatech

na podstavci z grafitu

Zatajil se mi dech

Už ani nevím proč

 

Tajemná žena z města Ch - Grafitová


komentářů: 2         


Smrt nebo život po životě (Zákon reinkarnace)

rubrika: Pel-mel


Na úvod bych chtěl říci, že v poetickém pojednání O ptácích jsem v perexu prohlásil, že červen bude věnován především poetičnosti a jiným podobným nepříliš duchovně náročným záměrům. Jenže tu máš čerte kropáč! Ne, ze svého záměru neustoupím, ale díky Stelle, která hned vzápětí nastoupila s tím, že Bez TABU to nejde…, kde v poslední fázi zařadila tabuizovanou smrt, jsem nucen udělat malý úkrok stranou. Není první, jelikož jsem vás již v tomto měsíci oblažil kupříkladu Antroposofickým pojetím reinkarnace. Nemusíte se však obávat, že vás tímto antroposofickým zdrojem budu ještě obhospodařovat. Narazil jsem v něm totiž na něco, co mě přesvědčilo, že už s tím nechci mít nic společného. Mnohem zajímavější mi přišel zdroj Sálu tisíce zrcadel, jelikož jsem v něm nalezl nesmrtelnou návaznost na poslední Stellin příspěvek.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Bez TABU to nejde...

rubrika: Pel-mel


Čeští filharmonici obohatili jazyk o japštinu, o jazyk zrozený při zájezdech do Japonska. (Viz LN 17. 6. 2017: Taktoniči, ten kouzlí). Dirigenta nazvali „taktoniči“, taktovka se stala „taktomete“, z tympánů jsou „ničiuši“. Jazyková hravost těch, kteří vystupují v „machrhausu“ (kam podle jednoho ze semaforských monologů chodí fajnoví lidi), potěší stejně, jako jazyková fantazie, s jejímiž výsledky nás seznamuje tato internetová stránka: Čeština 2.0: Jak nám zobák narost. Skutečná japonština ale jako jeden z mála jazyků (ještě tak finština) převzala beze změny austronéské slovo „tabu“. Považuje ho za svoje, přestože japonský ekvivalent měla už před Cookovými expedicemi. Jiné evropské jazyky přebíraly tento výraz s drobnými změnami. Při vší bohatosti naší mateřštiny, ani my nemáme výstižnější slovo pro označení zapovězených věcí, než je neohebné „tabu“. Už to, že je nesklonné, souzní s jeho významem. Od tabu zkrátka rychle pryč!

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 21         


O ptácích

rubrika: Poetický koutek


Jistě jste již vyčenichali, že letošní červen je věnován především poetičnosti. Sem tam prodchnutý erotičností až téměř pornografickou statečností, tu a tam prolnut samo se organizujícími hmotami, někdy i v podobě druhotné mysli, a lehkotonážními filosofickými úvahami či pohádkovými podobenstvími. Na rozdíl od těžkotonážního Máchova Máje tedy procházka růžovým sadem (s markýzem de Sadem). Dnes se započal letní slunovrat a já (Budulínek) se vám musím svěřit, že jsem byl obdařen schopností vnímat řeč ptačí. Rád si s těmi opeřenci povídám. Občas dostanu vynadáno, povšechně jsou však velmi přítulní. Tedy ne že by se tulili ke mně až tak natěsno, bezpečný odstup si udržují stejně jako své peří, ale rozumíme si velmi blízce. Jsou to taková blízká setkání ptačího druhu. Nějakou tu báseň o ptácích bych uměl napsat, ale malování mi nikdy nešlo. Držet v ruce štětec mě prostě nebaví. Nedá se z něho pít vinný mok. Předávám tudíž slovo Jacquesovi Prévertovi.

 

Lucifer


Jak namalovat portrét ptáka

(Else Henriquezové)

 

Jacques Prévert

 

Musíte nejdřív namalovat klec

s otevřenými dvířky

pak namalovat

pro ptáka

něco krásného

a prostého

a milého

co ptáka přiláká

postavit plátno poblíž stromu

na zahradě

v hájku

nebo v lese

ukrýt se za strom

a mlčet

nehnout ani brvou…

Někdy pták přiletí hned se vší kuráží

a jindy váhá celé roky

než se odváží

Nesmíte ztratit trpělivost

čekat

čekat třeba celou věčnost

Čas čekání

však není nijak úměrný

kvalitě obrazu

Když konečně pták přiletí

pokud přiletí že

musíte mlčet z hloubi duše

počkat až vletí do klece

a když je uvnitř

musíte zlehka zavřít štětcem dvířka

a potom

smazat všecky mříže

a dávat pozor abyste mu nezkřivili ani pírko

Musíte namalovat strom

a najít ptáka

tu nejkrásnější větev

a namalovat listí na větvích a svěží vánek

sluneční paprsky

a bzukot hmyzu v žáru léta

a potom čekat až pták začne zpívat

Jestliže nezpívá

je to zlé znamení

znamení že obraz není k ničemu než k vyhození

Když zpívá je to dobré znamení

znamení že obraz je bez kazu

Zlehýnka vytrhněte

jedno z ptačích per

a napište své jméno v rohu obrazu.

 


komentářů: 6         


Sál tisíce zrcadel

rubrika: Pel-mel


Včera jsem se vrátil z několikadenního výletu do Ústeckého kraje. Navštívil jsem kupříkladu Žatec, kde mě přivítala asi metrová chmelová šiška v Chrámu chmele a piva, či Chomutov, kde mě přivítaly stovky vyšňořených horníků. Na tuto cestu jsem si přibalil knížku, kterou napsal Heiko Schrang. Má dvě části. První se věnuje neuvěřitelně drsným konspiračním úvahám podloženým nezměrným množstvím téměř nevyvratitelných faktů. Druhá část obsahuje krátké takříkajíc filosofické úvahy či podobenství. Z ní vám předkládám jedno z nejkratších podobenství. Je velmi jednoduché, ba přímo prostoduché a v nejrůznějších, někdy i mnohem košatějších formách ji lze nalézt v mnohých literárních počincích či lidových mudroslovích. Toto podání se mi však velmi zalíbilo. Proč? Zkuste hádat.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 24         


Pornografická

rubrika: Poetický koutek


(Testosteronově eschatologická)

 

Lucifer


Spektakulární údolí s metaforickou implementací

Konsensuálně láká kompilační básníky

Za účelem explicitně pejorativní konotace

Či přímo obligátně profylaktické penetrace

 

Spermatologické družstvo vyráží k zteči

Nárys bokorys půdorys klitoris

Vaginální entuziasmus explicitně segregační

Verifikace kontemplace kognitivní edukace

Pluralitní faux pas

Postkoitálně obsesivní audit

Stigmaticky apriorní konečná

Prizmaticky satisfakční nihilismus

 

 Konsensuální údolí s pejorativní konotací

Spektakulárně láká profylaktické básníky

Za účelem implicitně metaforické penetrace

Či přímo obligátně kompilační implementace

 

Speleologické mužstvo opět vyráží k zteči

Kontemplativně následované básnířkami

Klitoris půdorys bokorys nárys

Ondulační prstíky masírují jejich hýždě

Ambivalentně extrahovaná kopulace

Astigmaticky bezprizorní počátek

Singulární pas faux

Reprodukčně sofistikovaný hédonismus


komentářů: 7         


Erotická

rubrika: Poetický koutek


Ačkoli je májový měsíc lásky už za námi, nic nám nebrání přistoupit v půli června k letní ovulaci. Za tímto účelem jsem pro dnešek vybral čtyři básně, jež mi svěřila Astra (Tahiti). Reprezentují její erotickou poezii z šedesátých let minulého století. V pátek bude následovat můj čerstvý básnický počinek mnohem drastičtějšího obsahu.

 

Lucifer


Astra

 

LNU K TOBĚ TAK

JAKO RYBA K VODĚ

KE VZDUCHU PTÁK

 

Jsou prosté věty

Já se tak těším

já se tak těším tam

na dno tvé tůně

kde se tě dohmatám

Zapadnu do tebe

jako kámen

Ber si mě dokud jsem

nejsem nekonečná

dokud však jsem

 jsem ti vděčná

za nepoznané chvíle

které jsi nastražil

Kdybych tě neměla

nebyl bys vůbec žil

Ještě jsem všechno nenabídla

mám dosud zřídla

která jsi neokusil

Jsou věci mezi tebou a mnou

Je tůně Nikdo o ní neví

Jen ty a já

my dva

 

---

 

Polož mě na zem

Láska jsou přesýpací hodiny

a každá je blázen

co neví

že nejhezčí pocity

přicházejí z muže

(ovšem když může)

Polož mě na zem

ať nejsme bez viny

Má kůže na to čeká

Na zemi se hraje odvěká

hra na tělo

Polož mě na zem

aby mé tělo vědělo

že země je tvrdá

že neuhýbá

že na zemi se nejlíp

miluje

Tak už mě konečně strhni na zem

nebo to udělám já s tebou

 

---

 

Chtěla bych tě mít

na balvanu uprostřed noční řeky

Pak sklouznout

do prohřáté vody mezi rybí řeč

A taky bych chtěla slyšet

tvoje vzdechy a abys volal

v  o  d  o   m  á  m   t  ě   v  š  u  d  e

Chtěla bych se s tebou utopit

 

---

 

Zastav se čase

Ať dlouho zní

ta chvíle poslední

a tma ať nahýbá se

jak koruny stromů

 

Zastav se chvíle

 

Ale čas

čas nám tká na rubáš

až jednomu z nás

dopřede poslední nit

V té chvíli všechno

co teď je nám tolik milé

přestane být

 

Zastav se chvíle


komentářů: 4         


Druhotná mysl (Tabu)

rubrika: Pel-mel


Majitel a šéfredaktor tohoto blogu se čas od času vyzná ze svých nejintimnějších prožitků. Naposledy (O batůžkářích a jiných samoorganizujících se hmotách) tak učinil obzvlášť rafinovaně a eufemisticky, když promluvil o „pnutí své druhotné mysli“. Řekla bych, že to byl záměr: pojmenovat takovým způsobem něco, co je pro muže stejně důležité, jako to, co (případně) má v hlavě. Lucifer oduševnil jinak celkem zanedbatelný detail, a tím zmínku o něm ospravedlnil. Ne, že by náhodou na sebe řekl i to, co neví. Málokdo disponuje odvahou sdělit veřejně věci, o kterých se běžně nemluví, nebo je zvykem o nich mluvit jen v určitém prostředí. Je zajímavé a zřejmě historicky dané, že jsme zvyklí něco podobného přijímat od muže mnohem snáz než od ženy. Ačkoli například počet spisovatelek, jež se nevyhýbají popisu věcí tělesných, narůstá, pořád ještě jsem nenarazila na čistě erotickou báseň, kterou by napsala žena. (Neříkám, že nejsou!) Ale dobrých „odvážných“ próz bylo ženami napsáno přece jenom více. Těch horších také dost. Krásné tvary a linie vydařeného ženského těla jsou vděčným objektem využívaným v reklamě. Mezi námi, obrazová reklama s mužským aktem sakumpikum (je to složenina?) by zrovna dvakrát estetická nebyla.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 9         


Antroposofické pojetí reinkarnace

rubrika: Filosofický koutek


Pro druhý červnový víkend, jenž, jak se u mne v poslední době ustálilo, započíná v pátek, kdy má podle českého kalendáře svátek Stanislava (Stáňa) třímající ve svém lůně Měsíc v úplňku, jsem připravil pár střípků z knížky Jana Dostala, na kterou jsem tady upozornil v Poslední májové – Reinkarnační.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


«     1    2   »