« strana 1 »

Neznámý vesmír – Den bez včerejška

rubrika: Populárně naučný koutek


poslední části seriálu o Neznámém vesmíru byla opětovně předložena představa o jakési temné hmotě, jejíž existenci kosmologové potřebuji, aby vysvětlili svoje pozorování. Tato představa v kosmologických teoriích neochvějně zakořenila, ačkoli nikdo jednoznačně netuší, z čeho by se měla ona podivuhodná ingredience skládat a žádné pozorování zatím neuspělo její existenci jednoznačně doložit. V této části se podíváme na to, jak vznikla myšlenka, že se celý náš vesmír zrodil v podobě velkého třesku z jakoby ničeho.

 

Lucifer


Když Georges Lemaître poprvé dočetl Einsteinovu obecnou teorii relativity (OTR), patřil k dobrovolníkům belgické armády. Jeho snaha stát se inženýrem mu překazila první světová válka a nesměrovala jej na zcela jinou dráhu. Uvědomil si, že jeho matematické schopnosti daleko překračují potřeby inženýra, a tak se doučil operace nutné k pochopení OTR. Studium matematiky dokončil v roce 1920, a aby kromě svých intelektuálních potřeb uspokojil i své potřeby duchovní, přihlásil se do jezuitského semináře, kde byl v roce 1923 vysvěcen. Pak získal stipendium, aby mohl studovat s Arthurem Eddingtonem v Anglii.

 

Když si s mnohem větší matematickou erudicí znovu přečetl Einsteinovu OTR, došel k závěru, že časoprostorové kontinuum, ono tkanivo vesmíru, se musí buď rozpínat, nebo smršťovat, určitě ale nemůže být statické. Einstein o tom věděl od začátku, ale byl skálopevně přesvědčen, že vesmír musí být statický. Zároveň však nebyl ochoten svoji tak dlouho budovanou teorii opustit, a tak ji záplatoval umělým matematickým parametrem tak, aby umožňoval působení antigravitačních sil, o kterých se domníval, že udrží vesmír na místě. Nebylo jasné, čemu parametr odpovídá v realitě, ale Einstein si byl jist, že se OTR bez něj neobejde. Nazval jej kosmologickou konstantou. V tomto seriálu o Neznámém vesmíru jsme se s tímto tvrdohlavě trucovitým přístupem setkali již několikrát, a ne naposled.

 

Lemaître viděl ještě dál. Kosmologická konstanta podle něj na udržení stacionárního vesmíru nepostačovala. Bylo to podobné jako zkoušet udržovat v rovnováze tužku stojící na hrotu. Taková rovnováha je dočasně možná, ovšem sebemenší podnět ji naruší. Myšlence, že vesmír se momentálně rozpíná, navíc nahrával červený (rudý) posuv galaxií, který objevil v roce 1912 Vesto Slipher, astronom z Lowellovy observatoře ve Flagstaffu v Arizoně. Slipher zkoumal spektra slabě svítících spirálních galaxii a došel k závěru, že většina z nich se od nás extrémně rychle vzdaluje.

 

Lemaître, který se mezitím přesunul na druhou stranu Atlantiku, analyzoval různé výsledky pozorování červeného posuvu, které nalezl v odborných časopisech, a porovnával je s OTR, přičemž zjistil, že by mohl odvodit rychlost, s jakou se vesmír rozpíná. Svůj výzkum zveřejnil v roce 1927 v Annals of the Scientific Society of Brussel v článku nazvaném „Homogenní vesmír s konstantní hmotností a rostoucím poloměrem, vysvětlující radiální rychlost extragalaktických mlhovin“. Jeho úderná předpověď rozpínajícího se vesmíru byla zcela ignorována. Možná na to měla vliv skutečnost, že práci nevydal v nějakém uznávaném časopisu v Anglii či Německu, ale napsal ji francouzsky a vyšla v Belgii. Lemaître to zřejmě předvídal, neboť kopii poslal také Eddingtonovi, aby ji přeložil do angličtiny a poslal do Královské astronomické společnosti ke zveřejnění v časopise Monthly Notices. Jeho zásilka však zůstala na Eddingtonově stole v Cambridge ležet prakticky bez povšimnutí.

 

Lemaître poslal kopii své převratné práce též Einsteinovi, ale ten mu neodpověděl. Když Einstein dorazil do Bruselu kvůli prestižní Solvayově konferenci, kterou založil belgický průmyslník Ernest Solvay, Lemaître neváhal a vydal se ho kontaktovat osobně. K setkání došlo jednoho krásného říjnového dne v bruselském paku Leopold, kde se Einstein procházel po cestách zapadaných listím. Jenže v té době už Einstein nebyl tou triumfální osobností jako před deseti lety. Kvantová mechanika se vymkla jeho kontrole a on neměl náladu zabývat se novými myšlenkami teorie relativity, také proto, že už se jich ujímají druzí. Proto když se před ním objevil neznámý muž, neviděl v něm kolegu, nýbrž dalšího nastupujícího soupeře.

 

Jejich rozhovor byl velmi nervózní. Einstein potvrdil, že práci obdržel, ale že ji z několika důvodů odmítl. Za prvé proto, že není originální, neboť podobnou myšlenku o rozpínajícím se vesmíru napsal již v roce 1922 ruský matematik Alexandr Fridman. Za druhé proto, že i přes dobré matematické zpracování je práce po fyzikální stránce mizerná. Pod tím si ale můžeme představit, že práce nenaplňovala jeho ideu, jak se má vesmír chovat. Něco jako když jsem přesvědčený, že za rohem uvidím modrý dům a objeví se tam dům červený, udělám všechno pro to, aby zmodral, i když jenom v mé hlavě. Ačkoli společně ještě s jedním z Einsteinových studentů strávili celé odpoledne, k ničemu se nedobrali. V Americe mezitím pilně pracoval Edwin Hubble.

 

Na počátku své kariéry v létě roku 1914 Hubble navštívil setkání Americké astronomické společnosti v Evanstonu ve státě Illinois. Tam uslyšel Sliphera, jak popisuje červený posuv. Totéž téma nejspíš zaznělo i během Lemaîtreovy návštěvy v roce 1925. Krátce nato Začal Hubble sbírat veškerá měření červeného posuvu, která se mu dostala do ruky. V roce 1929 Hubble výsledky svého výzkumu zveřejnil. Ukázal, že čím je galaxie vzdálenější, tím větší červený posuv ve spektru vykazuje. Znemenalo to jasný důkaz, že vesmír se rozpíná, přesně tak, jak to předpověděl Lemaître, jenže Hubble ve své práci jeho jméno ani jednou nezmínil. Jen povšechně se ze zmínil o tom, že výsledky odpovídají vesmíru, který popisuje OTR.

 

Einsteinovi trvalo několik let, než tento Hubbleův vědecký počinek okomentoval. A když tak učinil, prohlásil, že kosmologická konstanta, tato umělá matematická záplata, kterou do svých výpočtů zahrnul, aby vesmír udržel ve stacionárním stavu (aby se ten červený dům navzdory realitě přebarvil namodro), byla „jeho největším omylem“. Jak se později ukázalo, našli se takoví, kteří se pokoušeli tuto svým způsobem zcela absurdní záplatu znovu oživit.

 

Hubble vešel do historie jako muž, který objevil rozpínání vesmíru, i když ve skutečnosti by se měl o tuto poctu dělit s Lemaîtrem a možná i dalšími. Již v roce 1924 odhadoval švédský astronom Knut Lundmark rychlost rozpínání vesmíru s odchylkou 1 % od současně uznávané hodnoty, a to bylo tři roky před prací Lemaîtreovou a pět let před Hubblem. Přitom Lemaître i Hubble odhadovali hodnoty s téměř 10%ní chybou. Ani Lundmark, ani Hubble ale neviděli důsledky rozpínání vesmíru do takové hloubky jako Lemaître. Pokud se totiž vesmír dnes rozpíná, pak v minulosti se muselo vše nacházet mnohem blíže k sobě. Otázka zní: Jak blízko? Lemaître se do tohoto problému pustil, ponořil se do matematiky a hledal okamžik, ve kterém se již vesmír nemohl dále smrštit do menšího prostoru.

 

Tento konečný bod nazval „prapůvodní atom“, přičemž se nechal inspirovat objevy v oblasti radioaktivity. Uvažoval, že veškerá hmota nejspíše kdysi byla stlačena v jediném „atomu“, který se později spontánně rozpadl a výsledný odpad se do nejvzdálenějších oblastí prostotu dostal tím, že se vesmír rozpínal. Z rovnic mu vycházelo, že nic nebrání tomu, aby se čas dostal zpátky až k bodu nula. Celý vesmír by byl v takové chvíli singularitou, bodem nekonečné hustoty a nulového objemu. Původně tomu říkal dno času a prostoru, pak se ale zamyslel a začal o tomto bodě hovořit raději jako o „dni bez včerejška“, tedy o momentu, ve kterém čas a prostor vznikly.

 

Jedním z mála, kteří Lemaîtreho brali vážně, byl George Gamow, ukrajinský fyzik, který utekl z carského Ruska v roce 1931, tedy v témže roce, kdy Lemaître publikoval svou práci o počátku vesmíru. V roce 1948 získal Gamow americké občanství, pracoval na Univerzitě George Washingtona a byl zcela fascinován myšlenkami vyplývajícími z Lemaîtreova „dne bez včerejška“. Uvažoval, že pokud vše ve vesmíru kdysi bylo mnohem blíže k sobě, pak také starší vesmír musel být teplejší. Došel k závěru, že musel existovat čas, kdy se teplota vesmíru podobala té, kterou Eddington vypočetl pro nitro Slunce. Celý vesmír musel na určitou chvíli fungovat jako jaderný reaktor, slučující atomy vodíku na helium. Zbytky záření po mohutné kosmické fúzi helia by dodnes měly naplňovat vesmírný prostor. Z dalších výpočtů vyplynulo, že dnes by průměrná teplota tohoto zářená měla činit asi 5 stupňů nad absolutní nulou. V polovině šedesátých let bylo toto mikrovlnné alias reliktní záření s teplotou 2.7 stupně nad absolutní nulou detekováno a „dni bez včerejška“ se začalo říkat velký třesk.

 

Velký třesk měl dle Lemaîtreovy představy, která se mezitím stala vědecky uznávanou, započít z jakési singularity, tedy z ničeho. Myšlenka jistě velmi zajímavá, ale skrývala v sobě dost záludný problém. Jak může něco vzniknout z ničeho? Co se skutečně dělo na počátku velkého třesku? S tím si fyzika nedokáže poradit. A tak se objevila nová „záplata“. Teorie inflace. A nejen to, jak bude naznačeno v příštích dílech seriálu o Neznámém vesmíru.

 

Zdroj: Stuart Clark, Neznámý vesmír v 10 kapitolách, Euromedia Group, a.s. – Knižní klub v edici Universum, Praha 2017


komentářů: 0         


Jsme hodiny z kostí (Podle Davida Mitchella)

rubrika: Pel-mel


Jsou spisovatelé zaznamenávající, spisovatelé rozprávějící, spisovatelé nadávající i usedavě plačící, spisovatelé blazeovaně předhazující, co v nich právě uzrálo, spisovatelé, kteří marně přesvědčují, že jsou spisovatelé… A pak jsou spisovatelé jako Stephen King nebo David Mitchell, kteří nám nabízejí tolik, že se utápíme v moři osudů, myšlenek a pocitů a šplháme po konstrukci příběhů, které se proplétají a zauzlovávají – a my se musíme pořád ohlížet zpátky, abychom se po té síti dostali o kousek dál, a bez úrazu. Člověk má chuť občas zakřičet: To mi nedělej, kdo je a co je zas tohle? Ale Mitchell nezná slitování a povídá a povídá. On prostě jede. V úvodu k úryvkům z Atlasu mraků jsem to nazvala marnotratností. Ono je to ale horší: je to obžerství, jeden ze sedmi smrtelných hříchů. Čechov by nejdřív jenom tak hleděl, potom by zavrtěl hlavou a usedl zpátky na svůj trůn tam nahoře. A díval by se, jak ti druzí dole plavou mezi nezměrným množstvím čehokoli, co jeho dobu minulo. A není to málo? Ne, Antone Pavloviči.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 42         


Paganiniho capriccio číslo 24

rubrika: Vinárna U Čerta


Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách. První housle, jejichž předchůdce má původ v Arábii, se prý objevily v Polsku. Na počátku 16. století pak pronikly do Itálie. Nejstarší dochované housle vyrobil jakýsi Andrea Amati v Cremoně roku 1564. Snad nejznámější housle „Le Messie“ (známé také jako „Salabue“) vyrobil v roce 1716 Antonio Stradivari. Nikdy se na ně nehrálo a dnes jsou vystaveny v Ashmolean Museum v Oxfordu. Za největšího houslového virtuosa je považován Niccolò Paganini, taktéž Ital, který se narodil v roce 1782 v Janově.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 13         


Fascinující příběhy z periodické tabulky prvků – rtuť

rubrika: Pel-mel


Když Stella předložila první pojednání z Periodických příběhů, prohlásil jsem v komentáři, že „Shodou okolností jsem asi před 14 dny zakoupil knihu Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bonbóny: Fascinující příběhy o vědě, šílenství a lásce z periodické tabulky prvků od Sama Keana“. Měl jsem úmyslu zde z této knížky vybrat několik zajímavých postřehů, ovšem až dokončím seriál o Neznámém vesmíru, jehož další část jsem chtěl vypustit pro tento víkend. Od tohoto úmyslu jsem však nečekaně ustoupil, a místo kosmologického dramatu předkládám něco z úvodní části Mizejících lžící, která má podtitulek Hg (hydrargyrum, což latinsky znamená „vodní stříbro“).

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Na konci všeho – olovo

rubrika: Pel-mel


O ponurých šedivých mračnech básník řekne, že jsou olověná. Temnou barvou navozují úzkost a bezútěšnost, pocit tíhy. Když se někdy ve snu, strnulí hrůzou, nemůžeme pohnout, zdál se nám, že máme nohy jak z olova. Těžké olovo dává tušit blízkost něčeho zlověstného, spjatého s koncem, s posledním zúčtováním. S těžkým dopadem, s uzavřením kapitoly. Ocelová nebo olověná mračna neletí oblohou. Hrozivě visí nad krajinou, schovala slunce a nebe zavřela.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 3         


Otevři oči

rubrika: Poetický koutek


Zavři oči

Dole na ulici kropicí auto napodobuje déšť

Beránci sbíhají do údolí a usínají

ve tvém stínu zatímco ručičky hodin se zastavují

protože tato chvíle se už nebude opakovat

 

(Václav Hrabě)

 

Lucifer


Přišel čas

Aby ses konečně uložila ke spánku

Záleží jen na tobě

Jestli bude trvat věčně

 

Na počátku tvé cesty

Ti bude dělat průvodce Hypnos

Který dokáže uspat všechny nedospánky

Jeho syn Morfeus pak probudí tvé sny

 

Až je dosníš

Objeví se před tebou vstupní brána

Do míst

Odkud už není návratu

 

U brány tě čeká Kerberos

Trojhlavý pes jednosměrný

Za bránou vody Acherónu

S žebrajícím převozníkem Charónem

 

Svoji minci pro Charóna dej Kerberovi

Za úplatek se stane dvousměrným

A Hádés na druhém břehu Acherónu

Utopí Charóna v řece Styx

 

Až se probudíš

Na lotosovém květu

Všech svých nedospánků

Otevři oči

 

A pak je zase zavři

 


komentářů: 3         


Neznámý vesmír – Temná hmota versus nová teorie gravitace

rubrika: Populárně naučný koutek


Jak bylo řečeno v části Neznámý vesmír – Opravdoví bastardi, s představou o jakési „temné hmotě“ přišel švýcarsko-americký astronom Fritz Zwicky, jelikož mu z výpočtů vyplynulo, že se galaxie v jedné z galaktických kup pohybují mnohem rychleji, než jak by odpovídalo jejich hmotnosti, tedy té „viditelné“. V roce 1959 zkoumání Galaxie v Andromedě ukázalo, že rychlost, s jakou se přibližuje k Mléčné dráze, naznačuje, že tyto dvě galaxie jsou k sobě přitahovány gravitační silou, která je asi 1000x větší než kolik odpovídá jejich vzájemné hmotnosti. A to nebylo všechno.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Czeslaw Milosz: Zotročený duch

rubrika: Pel-mel


Když se příroda zblázní nebo splete, klidně nás ošidí a úplně jinde přivede na svět člověka s neuvěřitelnými rozumovými schopnostmi a ještě třeba s mnohostranným uměleckým talentem. A je zajímavé, že následovníci takového výjimečného jedince bývají někdy proslulejší než on sám. Např., než polyhistor a umělec v jednom, Swedenborg. Uvažte sami: K těm, komu Swedenborg ukázal cestu, patří i nositel Nobelovy ceny za literaturu, Czeslaw Milosz. Podobně jako v roce 1949 Orwell, Milosz roku 1953 v eseji Zotročený duch podává představu jediného možného vývoje v zemích socialismu. Devět částí knihy znovu potvrzuje, že při vší úctě k domácí tradici a k domácí literatuře máme pořád co a koho závidět Polákům. Následující řádky jsou citacemi vybranými z VIII. kapitoly nazvané Nepřítel pořádku – člověk. Připomeňme si čas boje proti individualismu, proti vnitřnímu nepříteli, čas schůzí a optimistických hesel. Czeslaw Milosz objasňuje podstatu historického experimentu, jenž u nás započal právě před sedmdesáti lety.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 29         


Vonička voňavá

rubrika: Poetický koutek


Zajímavá je podobnost mezi básnickým nápadem a dobrou anekdotou. Nechci Tím přirozeně hlásat, že básnický nápad musí být veselý, ani to, že každá báseň má být krátká a dějová jako anekdota. Anekdota… však vyjadřuje nějaké poznání zkratkou podobné básnické, bez přešlapování jde nejkratší cestou ke kořenu věci… Všechno je v ní nutné a na svém místě jako v posledním typu letadla – aby se rozlétla téměř stejnou rychlostí jako ono. Kéž by se naše poezie trochu podobala anekdotám, kéž by byla tak jadrná a krásně drzá, aby si na ni lidé vzpomněli, když se potkají v tramvaji! (Z myšlenek Miroslava Floriana)

 

mefi


Vonička, čičinka je prý má

 Vějička, i Láska proměnná

Máří, ta trochu i bláznivá

Láskou se dívka měnívá

 

Srdcí tik minuty

Mé hlavy rozlety

Vzlet růže rozpuku

I spatřiv kometu

 

Kuličku valím svou

Za tou mou nej milou

Přes vody, skrz hory etikety

Tam kdes zní lásky rety

 

Ať Láska nemine

Štěstí snů poplyne

Štěstí je laskavce

Měníce krkavce

 

V ráně Petr nesvatý

Nevid očkem za paty

Duší údivem zrání má

Pro Lásku jen zapomíná

 

Sny trikům nespavců nevěří

Dík pouti ví pátek až v neděli

Štěstí srdcí jsme sobě vysnili

Úsměv tak trochu i změnili

 


komentářů: 9         


Neznámý vesmír – Shapley versus Hubble

rubrika: Populárně naučný koutek


Předchozí část seriálu o neznámém vesmíru byla zakončena myšlenkou, kterou nastínil již v roce 1700 anglický astronom, matematik, zahradní architekt atd. Thomas Wright. Mezi astronomy začala klíčit představa, že některé z mlhavých obláčků, jež pozorují ve svých dalekohledech, nemusí být jenom jakýmsi shlukem plynu či prachu, ale též hvězdnou soustavou – galaxií podobnou naší Mléčné dráze. Zajímavé je, že po několikasetletém poměrně vyváženém soupeření plynných mlhovin s hvězdnými ostrovy došlo krátce před vítězstvím hvězdných ostrovů k dočasnému vítězství plynných mlhovin. Tenhle efekt se v přírodě objevuje dost často. Kupříkladu krátce před příchodem teplé fronty (teplého vzduchu) dochází na zadním okraji studené fronty (studeného vzduchu) k ještě většímu poklesu teplot, a vice versa, načež pak dojde ke skokové změně. (Něčeho podobného jsme právě svědky.)

Posledně jsem naznačil, že se ke kapitole Kvetoucí zahrada již nebudu vracet. Druhá část této kapitoly je však prošpikovaná zajímavými postřehy ze života dvou hlavních aktérů, Shapleye a Hubbleho, že jsem se donutil své unáhlené rozhodnutí odvolat. Závěrečné a nejúdernější části tohoto seriálu se tedy opět odkládají dále do budoucnosti.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


«     1    2  3  4  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226  227  228  229  230   »