« strana 1 »

Bratranci

rubrika: Pel-mel


Tak v rádiu říkali, že se průměrný Američan stěhuje 11x za život. A že česká nechuť stěhovat se za prací je dána tím, že jsme příliš srostlí s místem, kde jsme prožili dětství a mládí. Ani mně se nelíbí, když přijedu do městečka, kde jsme kdysi bydleli, a všelijací lidé se tam chovají jako doma. Protože tam jsem doma já! Mám ale dojem, že tato vlastnost není typicky česká a že je podmíněna mimo jiné velikostí území, na němž bylo tomu kterému národu historicky přisouzeno žít. Ze současné nechuti putovat za obživou podezírám mnohem víc obyčejnou pohodlnost než vřelý vztah k místu. Vždyť se za prací chodilo a jezdilo vždycky. Bylo někdy víc dělnických ubytoven než v době, na niž se vzpomíná jako na dobu, kdy neexistovala nezaměstnanost? Zato existovala pracovní povinnost. A jestli se ti chce, nebo nechce dojíždět, to si rozmysli, jinak získáš punc příživníka. Nechme stranou fakt, že zaměstnáni byli všichni, ale zdaleka ne všichni pracovali…

 

Stella


Jeden za druhým odjíždějí nabité autobusy, postupujte dále do vozu, všichni namačkáni hlava na hlavě (tělo na těle) i v přívěsu za autobusem. Knoflíky ke kabátu se vždycky znovu přišijí, ale domů se dostat musíme. (Pro mladé: ve správné tlačenici se kabát táhl před /za/ svým majitelem, vystoupit bez knoflíků bylo běžné a postoupit dále do vozu znamenalo být slisován.). Rodiny se scházely obvykle až o víkendu a ten až do šedesátých let, kdy u nás toto cizí slovo zvolna zdomácnělo, představovala pouze neděle. Už proto bylo nemyslitelné zůstat na internátě nebo na ubytovně přes jakýkoli svátek. O nedělích se přece odehrávají příbuzenské návštěvy. Nemůžeme čekat na další pohřeb nebo svatbu, abychom se uviděli s tetičkou. Je však pravda, že v současnosti nacházíme tisíc důvodů, proč neslavit jedno ani druhé. A přitom právě tyto obřady bývaly příležitostí k upevňování rodových vazeb. V některých krajích ale žije ještě jedna tradice posilující příbuzenské kontakty – posvícení.

 

Vůbec nepřekvapí, že posvícení, hody, se pořádají nejvíc na Moravě. Nějak se přihodilo, že tam k sobě mají příbuzní blíž než v Čechách. Nevím, jestli třeba posvícení není příčinou a poté i následkem toho, že je Morava plná bratranců. Sedím v zubařském křesle, od Moravy úplně nejdál, vrtačka si spokojeně přede a pan doktor vypráví sestřičce, že musí do Zlína, protože bratránek má sedmdesát. Kamarádka ze Vsetína nezapomene v každém mailu připsat, u kterého bratrance je dnes zabijačka, který sklízí ořechy a u kterého bratrance usnul manžel včera. Někdy mám dojem, že pokud Věrušce tento týden některý bratranec neumřel, tak se určitě nějaký narodil. Cestou do Olomouce studenti v rychlíku rozvažují, kam si dnes s bratránkem půjdou posedět. A jen zkuste zalistovat v Sekyře Ludvíka Vaculíka! Čím by jeho knihy byly bez bratranců! Cože se Moravané tak málo zmiňují o sestřenicích? Těch asi víc žije v Čechách, ale ne tak úplně pravých, rodných…

 

Jo. Takže posvícení. To téma souvisí s výše uvedeným povídáním v tom smyslu, že nejde jen o svátek, kdy se schází široké příbuzenstvo, ale že je to svátek spjatý s konkrétním místem. Původně šlo totiž o svátek obce. Nejčastěji se datum posvícení shodovalo se dnem zasvěcení chrámu v obci s farním kostelem, právní a hospodářské hledisko zde tedy bylo na prvním místě. Postupně začalo být chápáno jako oslava společenství, až se s pronikáním světských prvků stalo lidovou slavností. S rozvojem farností, tedy i s přibýváním patronů, narůstal také počet posvícení, hodů, odpustů, krmašů.

 

Tyto lidové veselice mají část církevní a světskou. Obvykle se slavilo od soboty (místně od pátku) do úterý. Neděle bývala (je) vyhrazena především bohoslužbě, která slavnostně uzavírá zemědělský rok a vzdává díky za úrodu. Mnohá posvícení se totiž pořádala právě po sklizni, kdy skončilo také pasení dobytka. Ale vlastním obsahem posvícení je hodování a nevázaná zábava, ke které patří tanec a zpěv. Z některých krajových zvyků překvapí obřadní zabíjení zvířat.

 

Nevěříte? Zabíjení zvířat, obdoba přinášení živé oběti, bývalo dychtivě očekávanou podívanou, vyvrcholením hodů. Podle kraje se zabíjel kohout, kačer, nebo beran. Vesnická chasa zvíře ozdobila a přivedla před četné diváky. Nebo ubohého tvora přivezli na trakaři. Kohouta (kačera) buď přivázali k májce, nebo zčásti zakopali do země. Následovala obžaloba s výčtem hříchů, za něž musí být kohout popraven. Proces doprovázela hudba. Vybranému chlapci zavázali oči a hoch se pokoušel kohouta trefit cepem. Pokud se nepodařilo kohouta zabít hned, popravčí se střídali. (Ani děvčatům tato role nebyla proti mysli.) Vítěz byl provolán králem a dostalo se mu veliké slávy, asi jako dnešnímu úspěšnému olympionikovi. V některých krajích se kohout stínal, ale častěji se utloukal. Ještě koncem 19. století se diváci pomazávali jeho krví s vírou v léčivé účinky. Na naléhání intelektuálů i úřadů se od exekucí postupně upouštělo, ale setkat jsme se s nimi mohli ještě v polovině 20. století.

 

Stínání berana bylo velmi oblíbené a také se na moravské vesnici drželo nejdéle. Opentlený beran zakoušel veliká muka, protože míval namazané hrdlo, aby šavle nepronikla hluboko hned napoprvé. Přesto se tato podívaná těšila mezi dospělými i dětmi velkému ohlasu. Byla doprovázena verši, scénkami (satiry na adresu vesničanů), hudbou, hlasitým povzbuzováním. Popravčí promlouval k přihlížejícím a tancoval kolem oběti. Byl-li úspěšný, mluvilo se o něm několik let. Berana pak upekli v hospodě… O posvícení málokdo znal míru, a to ve všem. Vždyť se na tyto dny šetřilo celý rok. Ani poslední žebrák nesměl v době hodů hladovět. Hromady koláčů, hromady masa, barevné kroje, hudba, zpěv, tanec. Radost a hojnost po dřině a odříkání. Existuje účinnější lék na podzimní chmury?

 

Vlastnímu posvícení kromě velkého úklidu předcházely zábavy, „zahrávky“. A posvícení neskončilo jen symbolickým zakopáním, ale také „mladým posvícením“, hodovými dozvuky, oslavou týden po hodech. Aby hříšníci (a že se během hodů hřešilo dost) nezapomínali na to, že jsou křesťané, pořádala se o posvícenském pondělí „zlatá hodinka“, jako zábava po mši věnované vzpomínce na zemřelé. Při tanci a zpěvu svítily svíce a svíce se rozžíhaly i na hrobech, aby se duše nepřipletly tanečníkům pod nohy. Během zlaté („pěkné“) hodinky se tančila nejvíc sousedská. Protože se všichni máme rádi.

 

Ta zvláštní směs pohanského a křesťanského přístupu je patrná i z toho, že na hody přicházela přespolní chasa. Bývala uvítána po křesťansku, protože host do domu, Bůh do domu, ale stávalo se, že po přátelském uvítání a nemalém popití došlo k rvačce a ta mohla skončit i pověstným „nůž do ruky“. Přesto je posvícení především svátkem sounáležitosti a upevňování svazků mezi příbuznými a venkovskou komunitou vůbec. Symbolika vztahů byla vyjadřována např. rozmarýnovými voničkami i tvarem pečiva (hnětýnky). Pečivem se obdarovávali sousedé a příbuzní. Návštěvy se oplácely. Chasníci obcházeli ves a u každého domu předvedli krátký výstup. Žádný dům nevynechali, ani domy protestantů, kteří občas kritizovali obžerství a uvolněné mravy. Leč, kritika vyznívala do ztracena.

 

Je těžké opouštět místa, kde jsme prožili podobné chvíle, místa, kde je zaseta tradice. Kde čas vycizeloval a zkultivoval i barbarské zvyky. Místa, kde obdělávali půdu předkové společní nám i našim bratrancům. Kde se bakchanálie přetavily v bezpečnou sousedskou. A svíčkám o pěkné hodince průvan nesvědčí…

 

Zdroj: Večerková, Eva: Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře, Vyšehrad, Praha 2015

 

 

A. Dvořák: Slovanské tance, I. řada (op. 46), Č.4 F-dur Tempo di Minuetto (Sousedská)


komentářů: 0         

Kompostová teorie

rubrika: Pel-mel


Kompostová teorie je kvantově relativisticky derivát kompozitní teorie. Všechny komponenty, dojmy a pojmy dnes již překonané kompozitní teorie byly náležitě zkvantovány a relativisticky zkompostovány. Experimentální testy všeho druhu dávají výsledky, které bez uzardění odpovídají předpovědím kompostové teorie. Má to však jeden ne až tak maličký háček. Jakékoli pokusy interpretovat kteroukoli složku kvantově relativistického kompostu z pohledu reality, či ještě lépe řečeno ji tam přímo vsadit, vedou v lepším případě k fantasmagorickým vizím, v horším pak přímo do blázince.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Malé pondělní zamyšlení

rubrika: Vinárna U Čerta


Poslední dny se mi sesypaly do téměř nehmotného chaotického chumáče. Příští pondělí skončí říjen. Nezačal špatně. Nabuzen baboletní mízou jsem kráčel po jeho schodech s hlavou vztyčenou. Až do oblak. A pak se mi oblaka začala rozplývat do jakési neuchopitelné vaty, schody pode mnou bortit a s nimi i já.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Katedrály

rubrika: Poetický koutek


(Beze zdí)

 

Lucifer


Na zdi katedrál

Napsal jsem bílou tužkou černé hieroglyfy

Které nikdo nemůže rozluštit

Abych celému světu sdělil

Že rozumět mým veršům není třeba

Stejně jako stavět katedrály

 

Do hladiny jezera

Vystřílel jsem horkou puškou ledové květy

Ke kterým nikdo nemůže přivonět

Aby celý svět pochopil

Že cítit vůni mých květů není třeba

Stejně jako stavět katedrály

 

Na svoji kytaru

Napnul jsem neviditelné struny

Kterým nikdo nemůže naslouchat

Abych celému světu zapreludoval

Že slyšet mou kytaru není třeba

Stejně jako stavět katedrály

 

Do spadaného listí

Vetknul jsem svoje vize

Které nikdo nemůže vidět

Aby celý svět pochopil

Že vidět moje vize není třeba

Stejně jako stavět katedrály

 


komentářů: 6         


Jsem nula. A kdo je víc? (Střípky o matematice)

rubrika: Filosofický koutek


K ránu mě probudil jeden z čilých návštěvníků sousední pivnice, když pod okny ložnice vykřikoval: Jsem nula, jsem nula. Pro ni jsem prostě nula. Nula, nula! Nevím, co vykřikovali milovníci opojných nápojů v dobách, kdy nula ještě čekala na objevení. Ale určitě se někdy cítili stejně. Jako velké nic, jako nikdo. Aspoň v cizích očích. Nebo v oněch dobách ponechávali i požívání rozveselujícího (smutek navozujícího) moku pouze vyvoleným? V průběhu staletí od roku NULA se pochopitelně změnil nejen přístup k tajným ingrediencím zasvěcenců. Křesťanství jako náboženství lásky a soucitu odmítlo násilná řešení, ale zároveň udělalo krok zpět: racionalita i radost ze života se staly nežádoucími. Exaktní obory vzešly od pohanů a to znamenalo, že musí být spojeny s hříchem, ba, že pocházejí od samotného ďábla.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 48         


Kterak stařenka se stařečkem přišli k dítěti

rubrika: Pohádky


Byl jsem upozorněn mimo prostory tohoto webu, že už dlouho jsem tady nedal pohádku. Tedy já si myslím, že to není až tak dávno, kdy jsem tady vysadil Světlonošku, ale faktem je, že dotyčný(á) upozorňovatel(ka) může mít časomíru nastavenou na úplně jinačím levelu. Tento fakt jsem přijal a chutě se pustil do díla. Takto iniciovaná pohádka, kterou vám předkládám k víkendovému odpočinku za účasti babího podzimu (teploty se mají vyšplhat až k nějakým patnácti stupňům, stupnici si vyberte dle své letory), je určená především dětem, úplně těm nejmenším a nejužvatlanějším, jelikož má tytéž vlastnosti. Hlavním důvodem této fokusace na co možná nejnižší věk čtenáře je zvětšit návštěvnost Neviditelného čerta této skupinky obyvatel, jelikož se momentálně pohybuje kolem nuly, a v tomto případě se jednoznačně jedná o Kelvina. Čtenáři, kteří se dožili již poněkud vyššího věku, jenž však nepřekročil hranici sto (ne, ani Celsius či Fahrenheit v tom nejede) si však též mohou přijít na své, když se budou dostatečně soustředit a z pohádky vypreparují představu (po(na)učení), kterak s nosnou myšlenkou pohádky naložit, když překročí stovku (ani Réaumur v tom nejede). Takže konec žvatlání, dudlík (je povoleno nahradit ho cigárem či hrdlem lahve kvalitního pití) do pusy a jdeme na to.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Za okny leporelo (Vlakem)

rubrika: Povídání


Čas od času se vyplatí opustit rodný gauč a vydat se na cestu vlakem. Když se poštěstí, že spolucestující nebude upovídaný a nebude bez ustání poplácávat nechutně chlemtavé obrovské psisko, krásně si cestou uspořádáte myšlenky a pokocháte se ubíhající krajinou, neboť česká krajina je pokaždé jinak členitá a barevná. Po takových pěti letech na cestách zvládnete i otevírání vagonových dveří s tím prokletým kormidlem, původně jistě navrženým jako pomůcka k tréninku pravidelných návštěvníků posiloven. Bude-li vám štěstí přát až do cílové stanice, vystoupíte na peron a nebudete muset skákat z průměrné výšky 150 cm, nejlépe do rozbředlého sněhu. (Jedinou výhodou takového dopadu je pak hladký dojezd k nádražní restauraci.)

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 4         


Z ráje do pekla

rubrika: Pel-mel


Moje předkládaná úvaha se vám může zdát poněkud zmatečná. Přiznávám, že občas pociťuji v duši zmatek, ale kontrolu nad jeho neutralizací stále ještě držím. Jak dlouho? Netuším. Vůkol mimo mou duši se však odehrává ještě větší a šílenější zmatek, takže vzhledem k tomu, že nejsem Bůh, tudíž dokonalý, střípky z vnějšího zmatku občas pronikají do mé duše. Naše civilizace se díky úžasným vědeckotechnickým prostředkům nachází v ráji překypujícím bohatstvím a neuvěřitelnými možnostmi seberealizace. I přesto je pozoruhodné, že značná část občanů Země i nadále tone v bídě. Ne až tak zoufalé jako třeba před sto padesáti lety – kupříkladu mnozí běženci před válkou a hladem zaplavující Evropu jsou vybaveni kvalitními mobily a dostatečným balíkem peněz pro pašeráky – ale jsou země, jimž se zpravidla říká „rozvojové“, kde to opravdu vypadá dost ošklivě. Zdroj té ošklivosti je poněkud diskutabilní. V porovnání se situací před sto padesáti lety však globálně žijeme v neutuchajícím blahobytu. Proč z tohoto ráje míříme rázným krokem do pekla? Na nejrůznější projevy a možné příčiny tohoto sebedestrukčního úpadku jsem tady už mnohokráte upozorňoval; kupříkladu v sérii Šílenství doby či Totální světovládě. Tyto postřehy, úvahy a dedukce byly inspirovány mými vlastními zážitky a výsledky pozorování. K sepsání předkládané úvahy jsem však dostal podnět zvenčí.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Andělé jsou s námi

rubrika: Pel-mel


Koncem září, když jsme se začali kochat babím létem, se Neviditelný čert začal kochat anděly. Zcela viditelně především v Babím létě padlých andělů a Andělíkovi rozkochaném, nastíněně v Podzimní samotě, v podpalubí pak do té či oné, někdy až téměř neviditelné míry. Knížka, kterou jsem zde uvedl v příspěvku Synchronicita v moderním pojetí, má anděly též ve svém repertoáru. Nacházejí se v kapitole číslo deset Polibek anděla, z níž vás v tomto příspěvku oblažím několika místy lehce slohově (stylisticky) poupravenými citacemi:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Kamarádko moje

rubrika: Povídání


Dnes jsem málem zmeškala Sladké mámení. Tak tak jsem se došourala z ložnice. Právě začínalo! Ale nejen pro tuhle píseň otvírám každé ráno rozhlas. Také proto, abych se ujistila, že okolní svět dávno bdí a všechno je v normě: tu bomba, tu povodeň, tu epidemie, tu prezident. Jedna hrůza vedle druhé. Naštěstí rádio občana uchlácholí mašlovačkou veselých melodií. Za úpění, cvrlikání a vzdychání populárních hvězd dostává načasované podvědomí pokyn a předává dál: Naplň konvici a pozor, nene, to vpravo je plynová trouba, máslo je v ledničce. Do čeho že jsi šlápla? I dneska to byly brýle.

Ale to už se smějí Šťastná ústa. Také doklad toho, že se v nejposlouchanější rozhlasové stanici jednoho dne udál zvláštní jev: čas se otočil a mete si to zpátky. Tedy – metl si to. Už se asi definitivně zastavil v době, kdy vládl „klid na práci“. Rádio ustrnulo v sedmdesátých a osmdesátých letech. Být mladá, nějak už se srovnám s tím, že máme jen tři čtyři zpěváky, a to se pak nedá nic dělat, musí se jejich pění vysílat denně znovu a pořád dokola. Lidi si to žádaj.

Kdysi nejpopulárnější stanice Praha metamorfozovala v japonskou (nebo indickou?) Helamíšakája. Takže těm mladým hrozí, že budou stejný „košíček písní“ poslouchat nějakých dvacet třicet let, nebo kolik ještě má příslušný redaktor před sebou, ale co my, kterým už moc času nezbývá a pamatujeme si tyhle interprety v jejich i naší plné svěžesti.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 15         


Synchronicita v moderním pojetí

rubrika: Filosofický koutek


Pojem synchronicita zavedl švýcarský lékař a psychoterapeut Carl Gustav Jung pro podivuhodné koincidence, jimž přisuzoval akauzální původ. Stručně a jednoduše řečeno, domníval se, že tento druh koincidencí nemá žádnou příčinnou souvislost. Jak sám prohlásil, vkročil na velmi tenký led a svou profesionální pověst dal všanc, jelikož tento zcela zjevný fenomén opomenout nemohl. Na téma synchronicity jsem zde publikoval již celou řadu článků. Kupříkladu Synchronicita, Danosti lidského života či To nemůže být náhoda, přičemž v posledně jmenovaném najdete další odkazy. Už je to nějakých pár měsíců, co se mi do rukou dostala knížka od Deike Beggové, která se zabývá moderním pojetí synchronicity, jíž ovšem vyvozuje především ze svých zážitků. Ačkoli ne se vším, co je v ní napsáno, souzním, obsahuje celou řadu zajímavých postřehů. Tento příspěvek však nic z toho obsahovat nebude, jelikož jsem došel závěru, že nejdříve je třeba předložit výňatky z tak trochu kritické redakční poznámky autorů českého vydání, která je uvedená na jeho konci. Načež pak nastíním, co si o tom myslím sám.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Podzimní samota

rubrika: Poetický koutek


Když vyjde tato báseň od mého kultovního básníka, babí léto bude dosahovat svého vrcholu. Bude pátek posledního dne v září. Na svém vrcholu báseň setrvá až do druhého dne v říjnu. Bude neděle, babí léto se bude loučit a skutečný podzim odemykat svoje vrátka. Zprvu jen nesměle, po ránu však může i trochu mrazit. Stromy se začnou zbavovat svého listí, pavouci balit svoje sítě, samotáři hledat ještě větší samotu, mraky se mračit ještě více, slunce se slunit ještě méně… vše však čím dál tím pomaleji. I čas se bude zpomalovat. Podzim je zkrátka záchranná brzda rozjetého letního vlaku. Nádherně pochmurná zkratka do zimovišť jarních ptáků.

 

Lucifer


Samotářův podzim

 

Georg Trakl

 

(Do češtiny poeticky přeformuloval Milan Kundera)

 

Pochmurný podzim plný plodů vchází,

vyrudlý třpyt z dnů překrásného léta;

čistotná modř jej věrně doprovází;

houf ptáků legendami zní, když vzlétá.

Víno je v sudech; mírně, bez extází

otázkám odpovídá tichá věta.

 

Tu a tam kříž ční nad pustotné témě;

stádo se ztrácí v purpurovém háji.

Mrak nad rybníkem hnízdí temně

a tváře rolníka se klidné zdají.

Doškové střechy, černočerné země

se podvečerní křídla dotýkají.

 

V znavených barvách hvězdy tiše plují;

do jizeb chladno uskrovnění vnáší,

milencům z modrých očí vystupují

andělé, pro které je hoře snazší.

Šum rákosí; a hrůza hrobních tújí,

když z holých vrb se černá rosa snáší.

 


komentářů: 2         


Andělíku rozkochaný

rubrika: Pel-mel


Nejeden autor vážně míněného a sofistikovaného webu by mohl závidět paním (ano, jde většinou právě o ženy), které provozují stránky s nadpozemskou tematikou. Čtenost takového webu bývá obdivuhodná. S čím si od dávných dob lámou hlavu mudrci a vědci, je nám zde předkládáno jako věc jednoduchá a nezpochybnitelná. Nahlížet do hlubin duše nebo se proletět galaxií – žádný problém! Popovídat si s andělem? Inu, paní, denně několikrát a o čem chci. A tak se můžete dočíst, že andělé ve skutečnosti nemají nic na práci, a proto čekají na naše rozkazy. Že jsou podle funkcí rozděleni na 72 druhů. Např. andělé statistiky oborů vědních, technických i mystických. Teoretici – ideologové. Andělé „komunikující sítěmi technických prostředků s rozlehlostí kosmu“. Andělé mocných myšlenek, jimiž se rozkládají supernovy nebo se tvoří velehory na planetách. (Které to asi jsou, ty horotvorné myšlenky?) Nejen to. Andělům můžeme také zadat jakýkoli všední, praktický úkol. Ale i bez přivolání nás anděl varuje třeba před tím, abychom nenechávali plechovku s barvou příliš blízko, nebo se převrhne – naše chyba, když nevyslyšíme hlas božího posla. To všechno se dočteme na jediném úhledném webu.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 21         


«     1    2  3  4  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157  158  159  160  161   »