« strana 16 »

První (Velká) a druhá (Malá) vánoční procházka

rubrika: Povídání


Po dlouhé odmlce se opět vracím ke svému Neviditelnému čertovi, abych na něm zase něco jurodivého napsal. To psaníčko bude relativně stručné. V zásobě mám několikadílné myšlenky, ale vyklopit je všechny do klábosnice na jeden povel, to po mně chtíti není možné. Takže jednoduše. Oba dva svátky vánoční jsem strávil procházkami. První byla zčásti prvoplánová a časově náročná čili Velká, druhá naprosto neplánovaná, časově nepoměrně kratší čili Malá, ale obsahově možná ještě větší.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Přijde mu odpověď

rubrika: Poetický koutek


O letošních Vánocích trochu jinak… Podstatné věci života a obavy o život samotný, zmatek, bezradnost i chaos vystřídané nadějí, podzemní, trvalou, uschovanou v pekle, a přece toužící po ráji. Ač je ta naděje prchavá a uspávající jako rajský plyn v operačním sále našich životů. Přijde nám odpověď – v následujících dnech jedna z možných. Neupusťme ji.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 7         


O zápasu s andělem

rubrika: Poetický koutek


S pomocí Jana Skácela a Vladimíra Merty z jakýchsi už asi dávných časů. Nebo ještě ne?

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Zmanipulovaný systém odměňování v lidském mozku

rubrika: Populárně naučný koutek


Přicházím s posledním letošním pondělním vizionářským rozjímáním. V předchozím s názvem Internetová manipulace a kyberzločin jsem naznačil, že s pomocí nejnovějšího Spitzerova Zdroje rozeberu příčinu toho, proč lidé na internetových sítích o sobě dobrovolně vydávají všechny možné informace. Důvod je prostý. Systém odměňování v jejich mozku se nedokázal adaptovat na novodobý způsob, jak být zneužíván ku prospěchu ziskuchtivých manipulantů. K této problematice se jistě ještě vrátím napřesrok; po zbytek tohoto roku se však zde budu věnovat nejspíš zcela jiným věcem. Jakým? Uvidíme.devil

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Ani k donošení, ani k uhlídání to není (Samochodci víry)

rubrika: Pel-mel


V saském pohraničí se některé oblasti přímo prohlašují za Vánoční zemi. V tomto kraji se totiž odjakživa vyráběly dřevěné hračky a hlavně tzv. vánoční pyramidy. Kult křesťanských Vánoc právě tady posilovali i četní potomci protestantských Čechů a Moravanů, pobělohorských emigrantů. Síla víry je přiměla opustit zemi v době, kdy odchod do světa pro většinu z nich znamenal opuštění domova navždy. Pro víru se vzdávali majetku, někteří zde kvůli spáse duše zanechali i velmi bohaté statky, jež zveleboval jejich rod po staletí. Víra byla nad vším ostatním. (Herrnhut)

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 4         


Mea culpa

rubrika: Poetický koutek


(Malá půlprosincová)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Internetová manipulace a kyberzločin

rubrika: Pel-mel


Moderní technologie, obzvláště pak ty digitální, jsou bezpochyby úžasnými nástroji k uspokojení nejrůznějších lidských potřeb. Kupříkladu internet nám umožňuje navazovat přátelství s lidmi po celém světě, aniž bychom se museli vzdálit ze svého pokoje, a je též neutuchajícím zdrojem všemožných informací na okamžitý dosah našeho monitoru. Téměř jakýkoli vynález však v sobě z lidské podstaty skrývá i možnosti, někdy i neutuchající, jak ho zneužít ve svůj prospěch na úkor jiných. Pokud nám tato možnost dává jakoukoli moc manipulovat některými lidmi, je to výzva pro mnohé natolik lákavá, že odolat jí je téměř nemožné. Až do převratné vědeckotechnické revoluce ve druhé polovině minulého století tento přirozený lidský trend vždy nakonec vedl k jakémusi evolučnímu zohlednění prospěchu všech zúčastněných. Vždy bylo dost času, aby se člověk na nové možnosti adaptoval. V současné době je však toho času příliš málo a geneticky zakotvené reakce se adaptovat nestíhají. Dochází tak neuvěřitelným absurditám, kdy lidé s pomocí nahromaděných zkušeností předchozích generací dokáží ze sebe udělat naprosté idioty. Všichni, i na ty manipulanty nakonec dojde.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 13         


No a co jako! (O tom, ba i onom!)

rubrika: Pel-mel


„Svobodný kolega, chce-li býti a zůstati slušný, nesmí v pozdní večerní chvíli navštíviti ani ve věci služební, neřkuli mimoslužební, svobodnou kolegyni v jejím samostatném bytě, ani od ní přijmouti číšku čaje, záleží-li mu na dobré pověsti kolegyně. Služební věc není dojista nikdy tak naléhavá, aby nemohla počkati do zítřka… Ani schůzky několika dívek a mladých pánů v bytě jednoho nebo jedné z nich na čaj nebo pouhou zábavu bez přítomnosti starších nemůžeme pokládati za schůzky společensky správné, přese všechno ujišťování, ‚že se tady přece nemůže nic stát‘.

Snoubencovy dopisy, adresované příští nevěstě, mají procházeti rukama její matky, která však jich shovívavě nebude otvírati… Snoubenci se nemohou dočkati důvěrného tykání… Ale nechť od toho upustí, neboť je třeba být zdrženlivým a opatrným. Tykání… je velmi vážným závazkem pro budoucnost.“

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 21         


Šílenství

rubrika: Poetický koutek


(Malá sklepní hudba)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Big Brothers are watching you

rubrika: Pel-mel


Jak bylo naznačeno v předchozím dílu pondělních vizionářských rozjímání, jedním z nejúčinnějších prostředků digitálních informačních technologií se stává smartphone. Chytrý telefon, který šikovným způsobem kombinuje klasický mobilní telefon a počítač s připojením na internet. Chytrá krabička, s jejíž pomocí vám celý svět takříkajíc leží u nohou. Kdykoli, kdekoli a jakkoli máte jakoby přístup k čemukoli a ke komukoli. Každá mince má však dvě strany. Druhou stranou je, že to platí i opačně s tím, že jakýkoli přístup k vám má někdo, koho vlastně neznáte a kdo si s vámi může hrát jako kočka s myší. Zdá se, že právě proto byla tato z určitého úhlu pohledu asymetrická všeobjímající komunikace stvořena. Ze stejné knížky jako v předchozím dílu vám toto pondělí předkládám některé postřehy z druhé části čtvrté kapitoly.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  12  13  14  15    16    17  18  19  20 . . . . . . . . . .  222  223  224  225  226   »