« strana 221 »

Jaká je pravá povaha reality? III

rubrika: Populárně naučný koutek


Třetí důvod, proč je pojem informace tak důležitý, vyplývá z kvantové mechaniky, nejlepšího souboru pravidel, který můžeme aplikovat na chování věcí na subatomárních měřítcích. Kvantová teorie byla neobyčejně úspěšná, nikde se nedostává do rozporu s experimenty. Ale nemůžeme ji pokládat za konečnou odpověď, konečné řešení problému povahy reality. I když poskytuje způsob popisu chování atomů a subatomárních systémů, nevysvětluje nám, proč se věci chovají tak, jak se chovají (Schrödingerova kočka [I] a [II]). Dokonce nás nechává v dokonalém zmatku ohledně mnoha aspektů chování těchto systémů, takže filosofové mají prostor pro to, aby popírali existenci objektivní reality a poukazovali na omezení empirické vědy.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Rusové a Američani

rubrika: Pel-mel


Po povznášející sobotní meditaci se nyní můžeme chutě vrhnout na další experimentování se způsoby, kterak se efektivně dopídit svého bezbřehého neštěstí. Dneska dokončíme vykolíkování území, kterému vládne stav, kdy pravá ruka neví, co dělá levá, a příště probereme, jak tohoto stavu efektivně dosáhnout:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Sobotní meditace IV

rubrika: Filosofický koutek


[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]

Druhá část Přehledu terénu začíná úvahou na téma Kultivace ctností, kterou Atrhur Zajonc uvádí poukázáním na skutečnost, "že kontemplativní praxe může být zcela oddělena od etiky. Meditace, a to dokonce i meditace jako doplněk, automaticky nezaručuje, že meditující bude mít správné mravní úsudky či bude žít eticky":

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Bůžkovy mlýnky

rubrika: Pel-mel


Boží mlýny melou pomalu, ale nakonec vždy domelou.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Parní stroj a telefon

rubrika: Pel-mel


Je pátek, jurodiví jedinci mají svátek, a tak přicházím s pátečním kvizem, který jsem sestavil s pomocí Knihy všeobecné nevědomosti. Zde jsou tedy dvě otázky - nejdříve si na ně poctivě odpovězte, a pak si rozbalte zbytek textu, kde naleznete správné odpovědi:

 

Kdo vymyslel parní stroj?xxxxxxx

 

Kdo vynalezl telefon?

 

a) James Watt a) Antonio Meucci
b) George Stephenson b) Thomas Alva Edison
c) Richard Trevithick c) Alexandr Graham Bell
d) Thomas Newcomen d) Leonardo da Vinci
e) Heron Egyptský e) Jára Cimrman

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Jaká je pravá povaha reality? II

rubrika: Populárně naučný koutek


Jedním z nejzákladnějších principů, na nichž je založeno naše chápání vesmíru, je skutečnost, že rychlost světla ve vakuu je nejvyšší možná rychlost ve vesmíru. Tento princip je jedním z pilířů speciální teorie relativity. Teorie relativity nám umožnila vysvětlit bezpočet jevů v astronomii a kosmologii. Ale omezenost rychlosti světla je jen speciálním případem omezení rychlosti šíření jakékoli informace. Není teorie relativity ve skutečnosti jen výhonkem teorie informací?

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Blboun nejapný

rubrika: Vinárna U Čerta


Dnes bych ve vinárně U Čerta předal slovo Karlu Krylovi, aby vás informoval, jak funguje Blboun nejapný, tedy přesněji jeho samička.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Čtyři hry s minulostí

rubrika: Pel-mel


Je pondělí, a tak mi po nedělní Listopadové romanci nezbývá, než vás s pomocí amerického psychologa rakouských kořenů a česky znějícím jménem Paul Watzlawick opět nasměrovat do hlubin neštěstí. Po první jednoduché rozcvičce Sám sobě zůstaň věren to dnes už nebude žádná sranda - takže se připoutejte a startujeme:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  217  218  219  220    221    222  223  224  225 . . . . . . . . . .  306  307  308  309  310   »