« strana 224 »

Cesta do dětství

rubrika: Vinárna U Čerta


Ještě dříve než upadnu do blaženého smíchu zapomnění, vydám se na cestu do dětství, abych tam našel, co jsem ztratil.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Slábne zemské magnetické pole? II

rubrika: Populárně naučný koutek


Nikdy se už asi s jistotou nedozvíme, která lidská kultura začala aktivně využívat magnetické pole Země jako první. Donedávna se myslelo, že to byli Číňané, kteří užívali magnetické minerály ke konstrukci "na jih ukazující rybky", aby mohli uspořádat své domy v souladu s učením feng-šuej. Neexistují však spolehlivé záznamy, že se tato praxe užívala dříve než 400 let př.n.l., a to znamená, že nejstarším magnetickým artefaktem je kousek magnetitu nalezený ve Veracruz v Mexiku, domově Olméků.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Perikalypsis

rubrika: Povídání


Rozhodl jsem se, že vypátrám, kde Stanislaw Lem psal o "božatech" a "nebožatech", a za tím účelem jsem vylovil z knihovničky jeho Dokonalou prázdnotu. Božata a nebožata jsem nakonec nalezl ve fiktivní recenzi na fiktivní knížku Non serviam od fiktivního autora Arthura Dobba. Někdy o ní tady podám zprávu, ale dnešek budu věnovat jiné fiktivní recenzi jiné fiktivní knížky od jiného fiktivního autora. Dokonalá prázdnota je totiž antologií právě takových kritik.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Sobotní meditace I

rubrika: Filosofický koutek


[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]

 

Mám pocit, že se ze mne stává knihomol. Nemám samozřejmě na mysli onoho zástupce molovité čeledi z motýlího řádu, ale čtenářského závisláka člověčího podřádu. Dokážu číst dvě i více knížek najednou a není vyloučeno, že se o mě začne zajímat významný představitel psychiatrického neřádu bohnické čeledi, který se proslavil v kultovním filmu tehdejšího společenského zlořádu.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Mumie

rubrika: Vinárna U Čerta


Cítím, jak vysychám...

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Slábne zemské magnetické pole? I

rubrika: Populárně naučný koutek


Můžeme se vyhnout osudu, který postihl Mars? Magnetické pole Rudé planety zesláblo a její atmosféru odfoukl sluneční vítr, takže se povrch Marsu změnil v holou sterilní pustinu. Směřuje Země ke stejné budoucnosti? O tom bude pojednávat následující seriál v Populárně naučném koutku. Nejdříve se však podíváme, jak působí zemské magnetické pole na organismy.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Centralizace tělismu, baroko a jeho úpadek

rubrika: Povídání


Opět se vracím k Dvacáté první cestě Ijona Tichého z Futurologického kongresu a na Teodiceu navazuji érou centralizace tělismu na Dichtonii, jak se o ní píše ve třetím svazku dichtonských dějin, do které se Ijon Tichý začetl po návratu z oběda s otcem Memnarem, generálem řádu prognozitů. Předchozí svazek končil konstatováním, že nikdo už nebyl s to zvládnout novou problematiku, zvanou ve zkratce AU (automorfní exploze), a tak aby se celý ten blázinec zlikvidoval, řídila se nakonec oblast biotiky SOMPSYČÍTAČEM (somatickopsychickým počítačem):

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 20         


Ten vůz už jel ...

rubrika: Povídání


Dovoluji si přijít s dalším námětem "příběhu" pod názvem - TEN VŮZ UŽ JEL ... Měl by pojednávat o ženě středních let, Boženě, která pracuje jako účetní v malé firmě. Je vdova, bezdětná, má jen málo radostí v životě. Večery tráví s počítačem, což je jediné její rozptýlení...

Astra


Celý článek »

komentářů: 89         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  220  221  222  223    224    225  226  227  228 . . . . . . . . . .  306  307  308  309  310   »