« strana 227 »

Nedělní nočníček

rubrika: Vinárna U Čerta


Kráká starý havran, krákat nepřestane...

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Efekt vlivu experimentátora

rubrika: Populárně naučný koutek


Celým generacím studentů sociální psychologie je dobře známa průkopnická práce na poli výzkumu v průmyslové výrobě, která byla v letech 1927 až 1929 prováděna v závodě Hawthorne firmy Western Electric Company v Chicagu. Odhalila jev, který je v současné době všeobecně znám jako "efekt Hawthorne".

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Světlo a Tma

rubrika: Filosofický koutek


Přišel čas, abych zde konečně osvětlil, proč jsem si vybral nick Lucifer, který na internetu používám již více jak deset let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Suzanne

rubrika: Vinárna U Čerta


Někdy v minulém století jsem objevil kanadského písničkáře, a také básníka a prozaika, Leonarda Cohena.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Bojíme se nesprávných věcí

rubrika: Pel-mel


Před třemi měsíci jsem tady uvedl knížku Příliš brzy starý, příliš pozdě moudrý (Třicet pravd, které je nutné znát) od Gordona Livingstona v podobě Pravá láska je jablko z rajské zahrady. Zcela náhodně jsem do ní včera nahlédl a narazil na jednu esej, která tak trochu souvisí s Továrnou na zločince:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Továrna na zločince

rubrika: Filosofický koutek


Vytváření negativních představ v naší mysli v podstatě znamená rozvinutí in-forem, které svou přítomností naši mysl svinují - zbavují ji energie. Tyto in-formy jsou vlastně kvantové objekty, které opakovaně nenapadají jen svého tvůrce, ale i jiné subjekty, které je přitahují tím, že produkují in-formy podobného charakteru. Ty se pak vzájemně skládají a kumulují, aby ještě více oslabily mysl postiženého subjektu nebo celých skupin subjektů. Jediná obrana proti těmto negativním obsahům psýché je vědomě je integrovat a zbavit je jejich emotivní síly.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Naplňující se proroctví

rubrika: Populárně naučný koutek


Jedna z kapitol níže uvedené knížky od Ruperta Sheldrakea se nazývá Vliv experimentátorova očekávání. Sheldrake ji uvádí následující předmluvou:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


Dioxiny, všudypřítomná hrozba

rubrika: Populárně naučný koutek


Zcela náhodně jsem narazil na zajímavý článek o tom, že Česko je evropský potravinářský koš. Našel jsem ho v bulvárním zdroji jménem Blesk, ale není vyloučeno, že se něco podobného objevilo i v decentnějších internetových médiích. Tuto problematiku jsem tady zahájil v dubnu v podobě Křidýlko nebo stehýnko. V červenci jsem objevil knížku Doba jedová od Anny Strunecké a Jiřího Patočky, která na toto téma obsahuje velmi užitečné a odborně podložené informace. Představa Česka jako potravinového koše mě podnítila přidat ještě jednu informaci z Doby jedové, která se týká všudypřítomných a jedovatých dioxinů. Tak si to užijte:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  223  224  225  226    227    228  229  230  231 . . . . . . . . . .  302  303  304  305  306   »