« strana 229 »

Relativistická filosofie II

rubrika: Filosofický koutek


I přes veškerý technický pokrok si stále častěji uvědomujeme, že účinky věcí a jevů dokážeme analyzovat lépe než dříve, jejich skutečná podstata se nám stále více vzdaluje. S rostoucím poznáním tak zjišťujeme, že poznáváme jevy skutečnosti pouze v jejich účincích, nikoli v jejich skutečných principech. Dokážeme stále dokonaleji využívat světelné elektromagnetické záření, dosud však nedokážeme jednoznačně identifikovat podstatu světla, magnetismu či elektrického náboje. Paradoxně díky svému vlastnímu rozvoji věda přiznává své tápání, však co se týče možnosti nalezení odpovědi na ty nejzákladnější otázky spojené s tajemstvím podstaty bytí (vědomí), tam již ohlašuje svou rezignaci.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Sanitární

rubrika: Pel-mel


Dnes je sobota, a to je můj sanitární den - dokončení relativistické filosofie bude zítra.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Relativistická filosofie I

rubrika: Filosofický koutek


V poruchách vnímání reality jsem naznačil, že se ještě vrátím ke knížce Všechno je jinak od Pavla Tesárka. Nastal čas, abych se z přírodovědné roviny opět přemístil do roviny filosofické. Autor v knížce předložených principů relativistické filosofie však nepatří mezi humanitně vzdělaného filosofa - absolvoval totiž České vysoké učení technické a mohli bychom ho tedy svým způsobem zařadit mezi představitele třetí kultury. Dnes zde uvedu první část nástinu, z jakých kořenů vychází relativistická filosofie a kam se zhruba ubírá.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Názory vědců třetí kultury

rubrika: Filosofický koutek


Úvod knížky Třetí kultura je doplněn krátkými komentáři několika vědců, kteří byli označeni za představitele třetí kultury. Zbytek knihy je pak tvořen souhrnem esejů od dvaceti tří vědců tohoto kalibru z nejrůznějších vědeckých disciplin (včetně těch z úvodu). Výběr vědců pro tuto knihu samozřejmě není zdaleka vyčerpávající. Mnozí důležití přispěvatelé třetí kultury, včetně sociologů, behavioristů a antropologů zde chybí. Je třeba uznat též přínos vědeckých novinářů, z nichž mnozí jsou vynikající spisovatelé a význační myslitelé; jejich knihy umožnily, aby veřejnost více porozuměla práci a myšlenkám třetí kultury. Pro dnešek jsem vybral několik myšlenek z úvodních komentářů.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Třetí kultura

rubrika: Filosofický koutek


V roce 1995 vydalo americké nakladatelství Simon & Schuster knížku The Third Culture od spisovatele a literárního agenta Johna Brockmana, který žije střídavě v New Yorku a Bethelemu v Connecticutu. Do rukou se mi dostal její český překlad z roku 2008, který jsem zakoupil (jak jinak) v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Co je to třetí kultura? Pokusím se to naznačit s pomocí úvodu této knížky, je však třeba mít stále na mysli, kdy knížka vyšla. Kniha svým způsobem pojednává o něčem, co zde bylo uvedeno v Sokalově mystifikaci I a II:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Panenka

rubrika: Vinárna U Čerta


Když jsem se brouzdal tím podivným světem...

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Halucinace

rubrika: Populárně naučný koutek


Ve svém pojednání o poruchách vnímání reality jsem mezi ně zařadil halucinace. Na internetu můžete na toto téma najít mnoho populárně naučných zdrojů - kupříkladu zde jsou dva stručnější: Halucinace a bludy, Halucinace; a tady je jeden delší: Halucinace. V knížce Kvantová duše jsem na ně také narazil, a protože mě ta úvaha zaujala, předkládám ji k posouzení:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Noční hlídač

rubrika: Vinárna U Čerta


Tohle je poslední skutečná letní noc, a budu ji hlídat až do kuropění.

Lucifer a Fleret


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  225  226  227  228    229    230  231  232  233 . . . . . . . . . .  302  303  304  305  306   »