« strana 238 »

Readři a Sběrač rozptýlených informací

rubrika: Pel-mel


Paranormální jevy jako telepatie či jasnovidnost mají velmi staré kořeny. I na Neviditelném čertovi jsem se touto problematikou již několikrát zaobíral. První vlaštovku jsem vypustil hned na počátku s použitím knížky Neznámo od francouzského astronoma Camille Flammariona. Až téměř po roce jsem na to navázal v podobě Telepatie, Vědecký výzkum telepatie I (II a III) a Morfogenetické pole.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Telepatie a jasnovidnost?

rubrika: Populárně naučný koutek


Za určitých okolností může lidské vnímání přesáhnout hranice běžné reality. Tyto stavy se často označují jako stavy změněného vědomí. Spektrum těchto zážitků je velmi široké. Obsahuje telepatické a jasnovidecké vjemy, mystické stavy, psychedelické zážitky, duchovní a náboženské prožitky, stav umělecké a vědecké inspirace, sny aj. Z tohoto výčtu jsem z knížky Kvantová duše pro dnešek vybral dva z vědeckého pohledu jistě velmi diskutabilní stavy.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Je mozek kvantovým počítačem?

rubrika: Populárně naučný koutek


V knížce Třetí kultura mne zaujal příspěvek od matematického fyzika Rogera Penrose To nevypočitatelné v našem vědomí, který se zabývá myšlenkou, že mozek pracuje jako kvantový počítač. Tento text je přibližně z doby, kdy třetí kultura vyšla (1995). Jak se na tuto problematiku dívá Roger Penrose dnes? A jak se na ni dívají jiní vědci? K tomu se možná ještě někdy vrátím:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Ide were were

rubrika: Pel-mel


Mantra pro dnešní den

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Paměť

rubrika: Populárně naučný koutek


Psychologové rozeznávají mnoho druhů paměti - krátkodobou, dlouhodobou, pracovní, deklarativní, procedurální aj. Krátkodobá paměť se počítá na vteřiny. Pak její obsah vymizí. Dlouhodobá paměť je schopna zaznamenat mnohem více informací než paměť krátkodobá a je schopna je uchovat po dobu od jedné minuty až po mnoho desítek let. Pracovní paměť stojí na pomezí paměti krátkodobé a dlouhodobé. Slouží pro pochopení řeči a složitějších úloh.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Letní post scriptum ze džbánku

rubrika: Povídání


Byl jsem se rozloučit s jurodivým létem na vodní nádrži, které se říká Džbán.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


Relativistická filosofie II

rubrika: Filosofický koutek


I přes veškerý technický pokrok si stále častěji uvědomujeme, že účinky věcí a jevů dokážeme analyzovat lépe než dříve, jejich skutečná podstata se nám stále více vzdaluje. S rostoucím poznáním tak zjišťujeme, že poznáváme jevy skutečnosti pouze v jejich účincích, nikoli v jejich skutečných principech. Dokážeme stále dokonaleji využívat světelné elektromagnetické záření, dosud však nedokážeme jednoznačně identifikovat podstatu světla, magnetismu či elektrického náboje. Paradoxně díky svému vlastnímu rozvoji věda přiznává své tápání, však co se týče možnosti nalezení odpovědi na ty nejzákladnější otázky spojené s tajemstvím podstaty bytí (vědomí), tam již ohlašuje svou rezignaci.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Sanitární

rubrika: Pel-mel


Dnes je sobota, a to je můj sanitární den - dokončení relativistické filosofie bude zítra.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  234  235  236  237    238    239  240  241  242 . . . . . . . . . .  311  312  313  314  315   »