« strana 240 »

Pravá láska je jablko z rajské zahrady

rubrika: Pel-mel


Na počátek tohoto velmi zaneprázdněného týdne, který zakončím přistáním na O'Hare International Airport v Chicagu, jsem si připravil recitaci z mnou nedávno ulovené knížky Příliš brzy starý, příliš pozdě moudrý od Gordona Livingstona.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Země tančí II

rubrika: Populárně naučný koutek


Spraš sama o sobě představuje záhadu, tuto navátinu známe nejlépe ze žlutých vod čínských řek, které ji odnášejí do Žlutého moře. Sprašový pás má souvislý mírně zvlněný profil a táhne se od francouzského pobřeží Atlantiku přes střední Německo , Maďarsko, jižní Rusko, vnitřní a východní Asii a severní Čínu až ke Žlutému moři. Spraš je jemnozrnná usazeninová hlína okrové až světle hnědé barvy, bohatá na křemenné, slídové a vápnité částečky. Rozlišujeme vrstevnatou a nevrstevnatou spraš. Vrstevnatá spraš je typická naplavenina a vyskytuje se často v údolích pravěkých řek, kde vytváří pahorky. Nevrstevnatá spraš naproti tomu vzniká větráním křemene a kysličníku vápenatého (pálené vápno), který vznikl působením vysokých teplot vyvolaných impaktem a následnou potopou.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Romeo and Juliet

rubrika: Vinárna U Čerta


Název kapely Dire Straits by se dal přeložit jako hrozná, nebo strašlivá či naprostá tíseň. Tahle jejich píseň je svým způsobem něco podobného.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Země tančí I

rubrika: Populárně naučný koutek


Ameriku neobjevil Kolumbus, což dokazují zmíněné staré mapy. Féničané navštívili Ameriku už v polovině druhého tisíciletí před Kristem a Afriku také obepluli v prvním tisíciletí před naším letopočtem. Je ale docela možné, že Amerika byla objevena ještě dříve. Byly nalezeny relikty všeho druhu, jež jednoznačně potvrzují přítomnost Číňanů, Féničanů a jiných předoasijských národů v Americe. Nechybí ani doklady o přítomnosti negroidních národů v Americe, jako třeba obrovské kamenné hlavy Olméků, proslavené po celém světě.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Ruská mocenská elita po rozpadu Sovětského svazu

rubrika: Pel-mel


Po mnou pracovně doma zakončené stávce se vracím k posledně jmenované knížce od Františka Koukolíka. V souvislosti s našimi postkomunistickými, politicky a společensky jurodivými záchvaty mne zaujala jedna krátká pasáž, která popisuje, jak to probíhalo a stále v ještě dokonalejší jurodivosti probíhá u našeho východního dubiska.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Jsme občané a Češi, naučme se s tím žít

rubrika: Pel-mel


Velký neklid a někdy pohoršení vzbudil můj veřejně vyřčený otazník nad vztahem ministra Pospíšila a smluvního partnera České televize pana Václava Moravce. Proč pohoršení? Protože mluvíme o homosexualitě? Milí přátelé, spekulace o vztahu obou zmíněných by nám mohly být ukradené, kdyby oba neovlivňovali výrazně dění v naší zemi.

Tomio Okamura


Celý článek »

komentářů: 5         


Stupidita

rubrika: Populárně naučný koutek


Stupidita není nadávka nebo posměšné označení, ale neutrální pojem; není mentální retardace vyjádřena poklesem IQ a nejefektivnější bývá, jsou-li jejími nositeli a tvůrci lidé mocní, jejichž IQ může být vyšší než 140, zvláště vytvoří-li menší uzavřenou skupinu; není nevědomost, což je stav, kdy relevantní informace v prostředí buď nejsou, nebo jsou, ale jedinec skupina, případně systém je nejsou schopni rozlišit a vnímat; není ignorace, což je stav, kdy relevantní informace v prostředí jsou, ale jedinec nebo skupina jim nevěnují pozornost; není omyl, což je stav, při němž relevantní informace v prostředí jsou, jedinec, skupina, případně systém je rozliší, vnímají, ale mylně zpracují.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Staré mapy

rubrika: Populárně naučný koutek


Je všeobecně známo, že místo Sahary se kdysi rozprostíralo moře a na jižním pólu nebyl led. Rozhodující klimatické změny se odehrály na celém světě. Oproti dosavadnímu vědeckému názoru však neprobíhaly pozvolna, v dlouhých časových úsecích, nýbrž v poměrně krátké době jako následek impaktu a potopy.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  236  237  238  239    240    241  242  243  244 . . . . . . . . . .  302  303  304  305  306   »