« strana 241 »

Deprivanti

rubrika: Populárně naučný koutek


Deprivanti jsou lidé bez citu a svědomí. Mají společné vlastnosti. Například podvádějí a lžou. Druhé lidi zneužívají. A když někomu ublíží, výčitky svědomí ani pocit viny nemají. Skvěle manipulují emocemi druhých lidí ve jménu nějakého druhu vlastního zisku - hmotného, mocenského nebo sexuálního. Jsou nezodpovědní a nespolehliví, nedrží dané slovo. Zákony jsou jim lhostejné, takže se často chovají kriminálně. Nedokáží se vcítit do druhého člověka tak, aby odpověděli na jeho potřeby a pocity, pokud nejsou stejné jako jejich vlastní. Rádi vstupují do bojů o moc. Víte-li o někom, kdo je nositelem alespoň tří těchto vlastností, pak jste se setkali s nositelem antisociální poruchy osobnosti neboli siciopatem.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


Vzpoura deprivantů

rubrika: Pel-mel


Po delší době jsem se opět vrátil k Františku Koukoulíkovi. Donesl jsem si z jednoho knihkupectví dvě jeho knížky z posledních dvou let a něco z nich tady v nejbližší době ocituji. První na řadu přijdou deprivanti. Proč? Protože pozoruji, že jejich vzpoura dosahuje apokalyptických rozměrů. A to mě opět přivedlo ke Koukolíkovi. Na druhou stranu však pozoruji, že se lidé začínají probouzet a jako nenapravitelný optimista věřím, že se nadvláda deprivantů, byť momentálně kulminující, blíží ke konci. Dříve než přenechám slovo Františku Koukolíkovi, zesumíruji zde některé komentáře na toto téma, které jsem v průběhu posledních deseti letech a před vznikem Neviditelného čerta napsal na Neviditelného psa.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Zmrzačený muž

rubrika: Populárně naučný koutek


V předchozím výňatku z knížky Steva Jonese o původu mužů byl muž rozebrán do posledního šroubečku svého miniaturního chromozomu X. Dokonce jsem chvíli přemýšlel, že by se hodil na Fakta KiX. Ta chvíle se však protáhla až do dneška, kdy jsem si všiml, že tam zrovna řeší Tigera Woodse, nadsamce velikosti golfového míčku, takže jsem to radši vzdal. Pro dnešek jsem z Jonesovy knížky vybral jiný výňatek, výňatek mužovy předkožky. Věřím, že i tenhle výňatek my, ti správní muži, bez problému přežijeme:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 19         


Probuďte se

rubrika: Pel-mel


Je pátek, všichni snílci mají svátek a já se vracím k zasněné knížce od Pata Mesitiho, kterou jsem před týdnem nalezl v jednom zasněném obchůdku uprostřed jednoho zasněného města:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Prach ve větru

rubrika: Vinárna U Čerta


Když zavřu svoje oči
jen na malou chvíli
a ta chvíle je pryč...

Všichni jsme jenom prachem ve větru

Kansas


Celý článek »

komentářů: 0         


Monstra požírající čas

rubrika: Populárně naučný koutek


Při zjišťování stáří jednoho a téhož předmětu metodou radiokarbonového datování se často dojde k různým výsledkům. Také nejsou ojedinělé nevěrohodné výpočty. V časopisu Science je zaznamenána datace skořápky jednoho měkkýše. Pomocí radiouhlíkové metody bylo určeno její stáří na dva tisíce tři sta let. Vadou na kráse však bylo, že byl měřen ještě živý exemplář. V jiném případě bylo stáří ulity jednoho živého hlemýždě stanoveno na dvacet sedm tisíc let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Chromozom Y - mikroskopická metafora mužů

rubrika: Populárně naučný koutek


V ukázce z úvodu knížky o původu mužů od Steva Jonese bylo mužské ego zasaženo dost těžkou ránou. Knížka však pokračuje ještě mnohem citelnějšími údery, kdy Steve Jones kupříkladu dělá z muže jediný omyl přírody. Jako muž si myslím, že to autor trošku přepískl, ale co byste také chtěli od biologa a navíc ještě genetika. A to ještě není všechno.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Potopa a hromadné hroby

rubrika: Populárně naučný koutek


Přímé geologické určování stáří vede k jakžtakž užitečným výsledkům pouze za předpokladu, že Lyellovy a Darwinovy poučky o rovnoměrném, postupném vývoji platily během celých dlouhých dějin Země. Pokud ale přece jen došlo k celosvětové potopě, musejí se vědecké datační metody nutně mýlit, mají-li určit věk objektu staršího než pět tisíc, maximálně však deset tisíc let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  237  238  239  240    241    242  243  244  245 . . . . . . . . . .  302  303  304  305  306   »