« strana 242 »

Schizofrenie - Vnitřní cesta

rubrika: Populárně naučný koutek


Povězme si něco o proudech vířících oceán našeho nitra, o tajemstvích cest do hlubin duše podstupovaných osobami stiženými schizofrenií. Na počátku cesty bývá obvykle pocit rozštěpení. Svět se v očích poutníka rozděluje vedví: jedna část se vzdaluje a on zůstává na té druhé; nastává moment odtržení a regrese.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Schizofrenie - idiopatická a paranoidní

rubrika: Populárně naučný koutek


Julian Silverman rozlišuje ve své stati o šamanismu dva zásadní odlišné typy schizofrenie. Jeden typ nazývá "idiopatická schizofrenie", druhý pak "paranoidní schizofrenie". Silvermanova idiopatická schizofrenie se zdá být v mnoha ohledech analogií "šamanské krize". Jejím charakteristickým průvodním rysem je únik před dopady zkušenosti vnějšího světa. Jedinec ztrácí zájem o svět věcí a schopnost soustředit se na něj, jeho realitu vnějšího světa čím dál častěji ohrožují vjemy přicházející z podvědomí a nakonec nad ní vítězí.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Schizofrenie - Šamanská krize

rubrika: Populárně naučný koutek


Psychiatr John Weir Perry v jedné své práci dokazoval, že stejné mytologické obrazy spontánně vyvstávají z trýzně stavů prožívaných našimi současníky při totálních schizofrenických kolapsech: ze stavu těch, kdo ztratili kontakt se životem i názory své komunity a jejichž nutkavé fantazírování nemá s okolní realitou pražádnou spojitost. Perryho popis kolapsu ve stručnosti zněl takto: prvním obvyklým znakem je odchylka či vydělení z lokálního společenského řádu a kontextu, následuje dlouhý a zpětný posun časem a ústup hluboko do psýchy, kde jedinec prochází bezpočtem chaotických a zjevně hrůzostrašných střetů a hned nato (má-li to štěstí) prožitky harmonie, které jej naplňují, posouvají zpět ke středu a dodávají mu novou odvahu.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Schizofrenie

rubrika: Pel-mel


Včera jsem napsal, že se obrátím na Západ. Na tom se nic nemění - ten obrat však bude provázen přechodnou fází, ve které se střetne Západ s Východem. Zbytek tohoto horkého letního týdne bude věnován něčemu, co Východ a Západ svým způsobem spojuje - schizofrenii.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Postavit se O'Brienovi

rubrika: Pel-mel


Započíná se poslední srpnový týden, letní radovánky v jejich největším rozpuku však mají prý trvat až do poloviny září. Uvidíme, řekl slepý hluchému a šli na němý film ];-) Poslední dobou jsem tady shromáždil nejrůznější filosofické a věroučné úvahy, z nichž většina pochází z Východu a zbytek sice pochází ze Západu, povětšinou však míří na Východ. Rozhodně jsem to nečinil, abych tady kterýkoli z těchto světových názorů prosazoval či šířil, ale protože jsem v nich nalezl zajímavé myšlenky a podněty.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Jak může zdraví ženy ovlivnit podprsenka?

rubrika: Populárně naučný koutek


Je neděle a navíc 21. srpna - takže nejen den opočinku, který nám naservíroval náš Nejvyšší, ale navíc i výročí jisté invaze vojsk od našeho východního Dubiska. Nebudu se vyjadřovat ani ke dni odpočinku, ani k invazi Dubiska, protože by to bylo házením hrachu na stěnu. Budu se věnovat ženám, protože když už si odpočinout, tak jedině s ženou, a když už invazi, tak jedině od ženy. Ocituji zde pasáž z Doby jedové, která se týká velmi důležité části ženského oděvu, který ukrývá něco, po čem baží nejen děti kojeneckého věku, ale i téměř či zcela dorostlí muži, a někdy i ženy jiného ražení. Citovaná pasáž je vedena z ženského pohledu, takže to berte, milí téměř či zcela dospělí muži, v úvahu ];-)

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Ve skříni jsou beduíni

rubrika: Vinárna U Čerta


Tuhle písničku dnes ve vinárně U Čerta pouštím do větru.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Jeden přístup kočičí, druhý zase opičí

rubrika: Pel-mel


Sobota bývá obvykle mým sanitárním dnem, tentokrát ji však asi strávím na své oblíbené Slapské přehradě. Záleží na tom, jak se vyvrbí počasí, ale pokud to nebude dneska, tak to bude to zítra. Vrcholné letní finále si totiž nenechám ujít, takže na ty Slapy budu dojíždět až do jeho odvolání. Až do spadaného listí, kdy se obleču do podzimního roucha a vydám se chytit vítr.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  238  239  240  241    242    243  244  245  246 . . . . . . . . . .  312  313  314  315  316   »