« strana 246 »

Mytologie lásky III

rubrika: Filosofický koutek


Konflikt, který nám líčí legenda o Tristanovi, zmítal po věky věků světem a cestu k léku měla osvětlit legenda o svatém grálu. Nevídaný duchovní zmatek doby zpodobňuje v této mimořádně symbolické pověsti obraz "pustiny" (tedy stejný, jaký použil pro popis naší nepokojné doby T. S. Eliot ve stejnojmenné básní z roku 1922).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Mytologie lásky II

rubrika: Filosofický koutek


Avalókitéšvara, bódhisattva bezmezného soucitu, známý jako Kuan-jin v Číně a Kwanon v Japonsku, který se na Východě těší velké úctě, stvrzuje chod světa a relativizuje protiklady. Ve srovnání s Buddhou, který učil, ale pak navždy odešel, odmítl Avalókitéšvara vysvobození z reinkarnačního cyklu a bude navždy připomínat schopnost dosáhnout spásy za pozemského života. Osvobození tak paradoxně nespočívá v opuštění řetězce znovuzrození, ale v dobrovolné participaci na jeho strastech cestou soucitu, protože pouze nesobectví vede k odpoutání od vlastního já, a tím i od tužeb a obav.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Mytologie lásky I

rubrika: Filosofický koutek


Pro Řeky byl bůh lásky Eros bohem nejstarším a zároveň nejmladším - zrozeným v každém zamilovaném srdci vždy znovu a znovu ve své sentimentálnosti a nahotě. Podle podoby, v níž se Eros zjevil, rozlišovaly se pak dva druhy lásky: pozemská a nebeská. Dante Alighieri, který převzal otěže po starých Řecích, prohlašoval lásku za světlo i pohon všehomíra, nejsvětější Trojici a mocnosti pekelné nevyjímaje!

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Něha plná obrázků

rubrika: Poetický koutek


Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Finnegans Wake

rubrika: Filosofický koutek


Rituál dává podobu lidskému životu a sahá až k samé podstatě existence. V náboženské atmosféře starověku ovlivňoval rituál všechny sociální aktivity. Dnes sice náboženská atmosféra vládne pouze při mimořádných a zvláštních "posvátných" příležitostech, ale i tak rituál v našem životě přežívá.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Pendolino (Pinďolíno)

rubrika: Povídání


Po letu z Prahy do Chicaga a zpět jsem si pro změnu vyzkoušel jízdu Pendolinem z Prahy do Ostravy a zpět. Pokud netušíte, co je to Pendolino, tak vězte, že je to něco jako český Shinkansen - a pokud netušíte, co je to Shinkansen, tak vězte, že je to něco jako japonské Pinďolíno.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Mimozemšťané existují a jsme to my - my všichni jsme mimozemšťané

rubrika: Populárně naučný koutek


Mimozemšťané nám zde mohli zanechat poselství zakódované v DNA pozemských organismů. Je to možnost velmi nepatrná, ale její obecnější verze je paradoxně mnohem přijatelnější. S každým objevem v genetice je stále víc a více zřejmé, jak hluboce jsou veškeré živé organismy na Zemi navzájem příbuzné. Jednotlivé druhy snad nejsou mimozemské, ale nemůžeme vyloučit možnost, že všechny druhy pocházejí z téhož mimozemského zdroje. Možná jsme všichni mimozemšťané.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Umění číst myšlenky

rubrika: Populárně naučný koutek


Lidská mysl je však schopna mnohem lepších výkonů. Všeobecně se má za to, že u dospělých jedinců lze předpokládat maximálně pátý či šestý stupeň intencionality: Petr se domnívá [1], že si Jana myslí [2], že Sára chce [3], aby Petr předpokládal [4], že Jana chce [5], aby Sára věřila [6], že míč je pod polštářem.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  242  243  244  245    246    247  248  249  250 . . . . . . . . . .  312  313  314  315  316   »