« strana 247 »

Tváře doby kamenné

rubrika: Pel-mel


Valná část příslušníků dnešní konzumní společnosti už přírodu kolem sebe vnímá jen sporadicky nebo vůbec. Přichází tak o něco velmi podnětného, ztrácí kontakt s přírodou a tím pádem se svou vlastní podstatou. Těm, kteří jsou schopni přírodu stále ještě vnímat, jistě neuniklo, že některé skalní útvary mají podobu lidské tváře. Jedna kapitola (Tváře doby kamenné) v knížce Naše duše může létat od Marco Bischofa (viz Síť rituálních komunikačních center v magickém ozvučném poli?) se touto tématikou zabývá velmi zajímavým způsobem. Podstatou této kapitoly je kultura velkých skulptur, k čemuž se možná ještě dostanu. Dnes bych zde reprodukoval pouze úvodní část, která se nazývá Vidět všude tváře:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Gravitační síla neexistuje IV

rubrika: Populárně naučný koutek


Předposlední část této gravitační série byla zakončena předpovědí obecné teorie relativity (OTR), že světlo se v gravitačním poli jakéhokoli tělesa bude ohýbat dvakrát tolik, než by předpověděl Newtonův gravitační zákon, kdyby předpokládal, že světlo má efektivní hmotnost. Tento dvojnásobek nám pomůže osvětlit jednu důležitou nuanci týkající se principu ekvivalence.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Gravitační síla neexistuje III

rubrika: Populárně naučný koutek


Nejdůležitější myšlenka, která se objevila v předchozí části, je, že těleso ve volném pádu necítí žádnou gravitační sílu. Proč je tohle konstatování tak důležité? Pokud na těleso nepůsobí žádná gravitace (nebo zrychlení, protože je to totéž), pak se chová přesně podle Einsteinovy speciální teorie relativity. A tady máme onen styčný bod, nesmírně důležitý můstek mezi speciální teorií relativity (STR) a novou teorií gravitace, kterou Einstein hledal.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Gravitační síla neexistuje II

rubrika: Populárně naučný koutek


Na závěr první části bylo řečeno, že to, co považujeme za gravitační sílu, je pouze důsledkem setrvačnosti, což však nemusí nutně znamenat, že těleso se pohybuje po po přímce, jak si ji klasicky představujeme, ale jak ji s pomocí OTR definujeme. Pojďme se tedy na to podívat.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Síť rituálních komunikačních center v magickém ozvučném poli?

rubrika: Pel-mel


Průzkum "posvátné geografie" starých kultur, který prováděli angličtí a němečtí badatelé ve dvacátých a třicátých letech minulého století, prokázal nejen tu skutečnost, že posvátná místa a stavby (hory a vršky, rozcestí a soutoky, kamenné kruhy, mohyly, staré kostely a kaple atd.) jsou spojeny soustavami astronomicky zaměřených linií a samy měly nepochybně astronomický význam. Naznačil také, že tato místa a tyto stavby byly kromě toho součástmi systému rituální komunikace, v němž hrálo velkou roli magické užívání zvuku - cosi jako zvuková technologie. Můžeme si představit, že se přitom různými způsoby zesilovaly, aktivovaly a modifikovaly v přírodě přítomné rytmicky fluktuující energetické procesy, které vyznačují a navzájem spojují určitá místa v krajině.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Jalan Jalan

rubrika: Povídání


Jalan znamená indonésky něco jako pěšky a jalan-jalan něco jako jít na procházku. Jalan Jalan je jakési indonéské hudební těleso, o němž se mi po krátkém rozhovoru se strýčkem Googlem nepodařilo získat nějakou kloudnou informaci. Kdysi před pár lety jsem do svého jukeboxu sbíral skladby z oblasti New Age a přitom jsem narazil na Jalan Jalan. Následující skladba je trochu monotónní, nicméně velmi uklidňující až meditační, a doprovází ji miniprezentace, jež obsahuje čtyři nádherné obrázky vodních zahrad na Bali.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  243  244  245  246    247    248  249  250  251 . . . . . . . . . .  414  415  416  417  418   »