« strana 309 »

Klaunova zpověď

rubrika: Vinárna U Čerta


Končí se můj sanitární den, a tak bych se rád zpovídal.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Melatonin - hormon tmy a spánku

rubrika: Populárně naučný koutek


Melatonin je v posledních dekádách v centru pozornosti badatelů i farmaceutických firem, protože má dalekosáhlé účinky na stav celého organismu. Melatonin se účastní koordinace denních rytmů a spánku. Jeho hladina v krvi se za normálních okolností zvyšuje po nástupu tmy a vrcholí uprostřed noci, aby podpořila spánek. Nedostatek melatoninu způsobuje nespavost. Podívejme se, jak rozsáhlé účinky má melatonin, hormon, který vytváří endokrinní žláza šišinka.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 27         


Posmrtná existence

rubrika: Povídání


Vracím se k předchozímu povídání o posmrtné existenci od Camille Flammariona z knížky Tajemství smrti. Flammarion, jako astronom, k tomu přistupuje z pozice přírodovědné, ne okultně spiritistické. Podstatu tohoto jevu přičítá nějakým dosud neprozkoumaným přírodním silám. Říká: "Tyto síly je třeba odhalit a neinspirovat se metodou některých současných vědců, kteří předstírají, že věda má právo vysvětlovat pozorovaná fakta jen silami už prozkoumanými, aniž připustí neznámé."

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Gravitace II

rubrika: Populárně naučný koutek


Einsteinova obecná teorie relativity se dívá na prostoročas jako na čtyřrozměrnou tkaninu, kterou deformuje přítomnost hmotnosti a energie. Newton tvrdil, že tělesa se pohybují přímočaře, jestliže na ně nepůsobí síla. Einstein jeho tvrzení pozměnil. Ano, tělesa se pohybují nejpřímočařeji, jak mohou, musí se však podřizovat deformaci prostoru, přesněji prostoročasu.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Pel-mel

rubrika: Slovo Neviditelného čerta


Technická

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Po smrti

rubrika: Povídání


Dny se krátí, noci prodlužují, nastávají sychravé a zachmuřené večery, Vánoce ještě v nedohlednu - s výjimkou super- a hypermarketů, které se již pozvolna začínají odívat do předvánoční nákupní horečky..., což takhle dát si nějakou duchařskou historku. Asi si řeknete, že přijít po Schrödingerově kočce a prvním dílu o gravitaci s duchama je dost nezvyklý duševní obrat. Pokusím se vás uklidnit tím, že jsem tuto historku vydoloval z knížky Tajemství smrti od francouzského astronoma Camille Flammariona (Neznámo, Angel of gloom).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  305  306  307  308    309    310  311  312  313 . . . . . . . . . .  414  415  416  417  418   »