Do třináctých komnat (Clark Heinrich: Magické houby v náboženství a alchymii)

rubrika: Pel-mel


Když bylo Clarkovi Heinrichovi pět let, přišel za ním večer do pokoje strýček pastor a přiměl jej, aby oslovil Ježíše a požádal ho, aby žil navždy v jeho srdci. Pro autora předkládané knihy to byl děsivý zážitek. Představoval si, že Ježíš sídlí v jeho těle, a byl šťastný, když později pochopil, že pánem svého těla je pouze on sám. Do té doby se bál smrti a toho, jak mu v knize hříchů přibývají černé puntíky. Trpěl chorobným strachem ze ztráty všeho a všech. Až dospěl k poznání, že musí najít vlastní pravdu, jinak by prožil život v zoufalství a také - v nudě.

 

Stella


A tak se Clark Heinrich začal zabývat náboženstvím a filozofií. Stále měl pocit, že mu chybí něco podstatného k tomu, aby pochopil rozdíl mezi minulostí a přítomností náboženských systémů. Až přišel na to, že minulost a současnost religiózních světů už nemají nic společného. Liší se myšlenkově a liší se i praxí. Dříve totiž věřící měli zážitek osobního kontaktu s bohem. Byl pro ně teď a tady. Toto zjištění, spolu s názorem, že nikdo autorovi nebude podsouvat, co je pro něj dobré - ani vláda, ani nějaká osoba, ani náboženství – toto zjištění tedy přivedlo Heinricha ke studiu magických jídel a nápojů. Pochopil totiž, že něco důležitého se zamlčuje. Kontakt „s bohy“ byl běžný a bylo možné ho dosáhnout pomocí omamných látek.

 

Svoji práci Heinrich označuje za tzv. spekulativní historii, za historickou fikci, za paralelní historii. Vždyť i světové dějiny jsou jen fragmentární údaje a názory jednotlivců. A tvrzení v dějinách náboženství bývají fantastická, neuvěřitelná a neověřitelná. V religiózním systému došlo k přesunu od snahy o spásu lidské duše ke snaze udržet instituci. Proto náboženští učenci pouze potvrzují status quo a nepátrají po ničem novém. Tak se dá vysvětlit, proč jim v náboženských spisech unikají tajné, zašifrované informace. Nebylo by přípustné, aby přišli s faktem, že v raných náboženských sektách (i křesťanských) bylo běžné provozování skupinového sexu a užívání drog. Ježíš sděloval své tajné učení (jaké?) úzkému okruhu lidí, a pro veřejnost měl méně jasná podobenství.

 

Clark Heinrich velmi podrobně studoval náboženské systémy i staré mýty. V terénu sám zkoušel účinky psychoaktivních hub a porovnával své zážitky se zážitky popsanými v náboženských knihách. Vodítkem, klíčem k řešení, se mu staly účinky požití muchomůrky červené, která se zdá být vyvolávačem opojných extatických stavů a náboženských vizí v mnoha zemích. Metafory a symboly spojené s touto krásnou houbou se dají vystopovat prakticky ve všech náboženských pojednáních.

 

Na počátku hinduismu, judaismu a křesťanství vždy vystupují lidé, kteří hovoří s božstvem. Dnes bychom je považovali za schizofreniky. Nemá význam domnívat se, že v případě božské konverzace jde o metafory. Podle Heinricha vypravěči prožívali mystické stavy po požití psychoaktivních rostlin. Jinak by se pravděpodobně nestalo, že v současnosti nápadně ubylo proroků i spasitelů. Ježíš navazoval spojení s Bohem, Mojžíš hovořil s Bohem mnohokrát a dlouho - zakazoval přístup k hořícímu keři (o tom pojednává samostatná obsáhlá kapitola), oba dosahovali kontaktu s Bohem rychle. Zatímco pomalejší dosažení mystického stavu je příznačné např. pro jógu. Autor knihy jógu dlouhá léta studoval a sám ji vyučoval. Seznámil se se všemi myslitelnými obřady a praktikami. Prostudoval: védy, bráhmany, upanišády, sanhity, purány, jógasútry, eposy a komentáře k nim. Studoval také indickou filozofii, křesťanský mysticismus a esoterické křesťanství.

 

Za časů véd se v Indii pil nápoj zvaný sóma. Připravoval se z drogy, o níž dnes nevíme, z jaké rostliny pocházela. (Dnes se tak označují výtažky různých rostlin s dužnatými stonky, např. z rodu Ephedra…) Ale zdá se, že tato rostlina byla sběrem vyhubena, protože žádná ze současných používaných bylin nezpůsobuje takové stavy, jaké literatura předkládá. Přitom je sóma oslavována po velmi dlouhou dobu a je to i nápoj bohů. Zatímco řečtí bohové popíjeli ambrózii, při pozdějších tantrických obřadech se v Indii užívalo patero (paňčamrta) božských pokrmů, mezi nimi amrta – nápoj nesmrtelnosti - sóma. Některé výstřední tantrické sekty dnes užívají silný halucinogen, obvykle durman, nebo marihuanu. Potulní asketové, sádhuové, kouří směs hašiše, marihuany, tabáku, někdy i durmanu.

 

Dá se předpokládat, že židovští kněží užívali psychoaktivní látky také. Ale Bible o nich mlčí… Ovšem, uvádí mnoho epizod spjatých s účinky jídla a pití. Děly se zázraky, vedly se hovory s Bohem. Jakou placku nabídl anděl Eliášovi, aby po ní získal sílu na čtyřicetidenní cestu? Jaký „svitek“ dal pojíst anděl Ezechielovi, aby byl Ezechiel vyzdvižen vzhůru? Jaký „svitek“ snědl autor Zjevení, Jan, aby po něm prorokoval? Proč tajili složení svých posvátných jídel esejci a gnostikové? Ježíš nabízí své tělo a krev! Vše vypadá, jako by v poušti kdysi rostl peyotl, ale na Středním východě neroste, alespoň ne dnes. Ke konkrétním odpovědím dospěl amatérský mykolog, před penzí investiční bankéř, R. Gordon Wasson.

 

Roku 1968 vyšla Wassonova kniha Soma: The Divine Mushroom of Immortality. Kniha jednoznačně říká, že se sómový nápoj védských Árjů připravoval z muchomůrky červené. Bohužel, sám autor její účinek nevyzkoušel, proto se jeho tvrzení nezdála být věrohodná. Ale Wasson se domnívá, že muchomůrka je i za biblickými božskými nápoji. Vychází také z příběhů o stromu života. Podle něj je tímto stromem bříza (v severních zeměpisných šířkách to platí), u jejíchž kořenů rostou muchomůrky a na jejímž kmeni roste choroš používaný jako troud. Muchomůrka roste jenom tam, kde jsou stromy. U starověkých židů by muselo jít o cedry, jedle a jiné jehličnany.

 

Co přivedlo Wassona k názoru, že muchomůrka zaujímá tak významné místo v dějinách? Ve védách nikdy není sóma konkrétně jako rostlina popsána. Uvádí se pouze bílá a červená barva. Dozvídáme se, že sóma roste v horách, je červená až zlatá, ohnivá, proráží zemi jako býčí rohy. Ze sómy se připravuje nápoj stejného názvu. Kněží prý močí sómu. (Psychoaktivní složky muchomůrky červené odcházejí bez ovlivnění metabolismem. Sám Heinrich se rozhodl toto tvrzení vyzkoušet. Potvrzuje jeho pravdivost.) Kněží dávali pít svou moč věřícím, kteří pak pocítili jejich božství. Zarathuštra se zlobí kvůli „opilství z moči“. Bráhmani pijí moč – snad jako pozůstatek dávného zvyku… Do dnešních dnů se dodržuje obyčej, že kněží vypijí vylisovanou šťávu - z čeho? - a moč dávají vypít svým žákům. U himálajských jogínů prý běžná praxe. Žáci po účincích prasádu pochopí, že guru je svatý muž.

 

Nezávisle na Wassonovi přišel s podobnými názory John Allegro, jazykovědec z Oxfordu, který se zabýval studiem svitků od Mrtvého moře. Nejenže zpochybnil původ křesťanství (příběhy o Ježíšovi jsou dílem revizionistické skupiny, která vycházela ze staršího kumránského textu), ale roku 1970 vydal knihu The Sacred Mushroom and the Cross. V ní zveřejnil závěry svých jazykovědných rozborů a došel k přesvědčení, že Ježíš byl příslušníkem sekty, která užívala houby s psychedelickými účinky. Dokonce se domnívá, že Ježíš neexistoval a jeho jméno, stejně jako další hebrejská biblická jména, jsou jen šifry - názvy hub. První místo zaujímá muchomůrka, „penisová houba“. Stojí i na počátku příběhu o Edenu. Lidé ale vůbec nechtějí, aby se do některých příběhů zasahovalo, soudí Allegro.

 

Dále Clark Heinrich uvádí výsledky vlastních studií starých spisů. Např. se dozvídáme, že sómu pije sluneční bůh Višnu, podle Šatapathabráhmany je Višnu a sóma totéž… Kršna, zpravidla ztotožňovaný s Višnuem, pásl krávy a ženy z městečka, všechny pracující jako pasačky, v noci za úplňku šly za písní jeho flétny. Kršna neodolal a šestnácti tisícům roztoužených pasaček s úspěchem vyšel vstříc. Měl modré ruce, jako houbičky, které rostly poblíž. Lysohlávky? Jinak by takový úkol sotva zvládl. A Šiva měl modré hrdlo…

 

Zajímavý je také védský Rudrův příběh. Rudra je divý muž z Himálají, má červené oči, červené vlasy, bílé tělo. Má stále… no, je - je ityfalický. A aby ten úkaz náhodou nikomu neunikl, pomaloval se tam červeně, bíle a černě. Pobíhá si po lesích, kvílí, směje se, žongluje ohnivými klacíky. Je prostě neodolatelný! Když ho uvidí ženy, zvláště ty počestné, podlehnou okamžitě. Jejich manželé chápou posvátnost chvíle. Rudrův úd je dodnes po celé Indii uctíván. Škoda, že na popis Šivových a Hanumanových předností zde není místo!! Právě tak tantrický sex je záležitost velice nezáživná. Přesto mu autor věnuje dlouhou kapitolu...

 

Stejně jako v Bibli se také u Indů objevuje vyprávění o zdánlivě mrtvých a o zázračném vzkříšení. I to je jeden z účinků požití muchomůrky červené. V části o Edenu a ovoci ze stromu poznání se opět hovoří o možnosti, že ovocem je muchomůrka, že poznání sexu mohlo nahradit mystické prožitky. Heinrich dále po svém rozebírá působení proroků starověkého Izraele, Píseň písní, Ježíšův život a smrt, ale také svatý grál, tajný kámen alchymie a nakonec nebe a peklo.

 

Jak se dá poznat nebe? Clark Heinrich se roku 1977 dohodl s přítelem, že na sobě vyzkoušejí účinky muchomůrky červené. Pokus se protáhl na 31 dní. Z počátku konzumovali syrové plodnice, ale dosáhli jen mírně povznesené nálady. (Jen jednou se stalo, že přítel bojoval o život. Účinky houby jsou pro nezkušeného nevyzpytatelné.) Po každodenní konzumaci nevelkého množství hub oba ztratili nejen chuť k jídlu, ale nakonec zájem o celý svět. Postupně se přestávali bát. Stále častěji pociťovali euforii, pocity velké síly a také spirituální stavy. Ale oni dychtivě očekávali, zda se dostaví předpokládané blaženství. Stalo se jednatřicátého dne, za úplňku, po celodenním půstu. Večer přátelé pojedli nejzralejší plodnice - domnívali se, že jejich účinek je nejslabší. (Jedovatost starých plodnic je nejslabší, ale účinky mají nejsilnější.) Každý z přátel naplnil svůj pohárek dlouho zadržovanou močí. Měla krásnou barvu a - krásně voněla. Po napití se začaly dít neuvěřitelné věci. Dostavil se pocit lehkosti, příliv nekonečné energie, nekonečného štěstí a pocit splynutí s vesmírem. Přátelé si nadšeně začali číst Evangelium Svatého Jana a u každého verše zjišťovali, že rozumí naprosto přesně všem skrytým významům. Přitom si byli vědomi všeho, co dělají – kontakt s realitou neztráceli. A pak se přistihli při neuvěřitelné věci. Mluvili spolu a neotvírali ústa. Vedli rozhovor cestou přenosu myšlenek. Odpovídali si. Když domluvili, ulehli na zem a Heinrich zjistil, že myslí nonverbálně. Nemyslel, viděl. A když si uvědomil, že se zbavil myšlenek, otevřelo se nebe. Bílé světlo plné nezměrné lásky, absolutní štěstí. Rozpustil se, ocitl se v bezčasí.

 

Probral se ráno a chápal, co myslí gnostikové slovy, že jsme zajati v těle. Že svět kolem nás jsou jen naše klamné představy. Při druhém pokusu ale prožil peklo – tmu, prázdnotu, nekonečnou nevolnost…

 

Závěrem některé z autorových názorů vyslovených v poslední kapitole knihy:

 

Stará tajemství už nejsou tajemstvími. Život je krátký a nemá smysl si odříkat pocit blízkého nebe. Stavům rozšířeného vědomí bychom měli otevřít cestu. Vždyť užívání psychedelických látek může být prospěšnou alternativou systémů s jejich idejemi nacionalismu a rasismu. Podle Heinricha jsou drogy kriminalizovány jen kvůli tomu, že mohou ohrozit náboženská dogmata. Přitom stát sponzoruje drogy nižší jakosti. Užívání psychedelických látek vyžaduje zralého, soudného člověka. Ale zakazovat je znamená zvůli a velký omyl. Protože tyto látky dávají člověku pocit sounáležitosti s veškerým životem a probouzejí úctu a lásku k bytí.

 

Zdroj: Heinrich, Clark – Magické houby v náboženství a alchymii, Triton, Praha 2006


komentářů: 5         Komentáře (5)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Stella
5
Stella 18.07.2014, 09:11:38
Gaia se zlobí furt a pořád, možná se ale natřásá smíchy. Ona nehrozí jenom tahle sopka, ty obliny se chystají vyvádět hned na několika místech. Budeme se divit. Když to stihnem. Nic nového...
G! Ty jsi napsal úplně přesně, o čem se bude psát v pondělí, v úterý - meskalin atd.. A nemohl jsi vědět, že jsem to už začala. Tak kdo je tady Sybilák? To ty Delfy, to ty Delfy. Křičící

Lucifer
4
Lucifer * 17.07.2014, 23:25:07
G, Taky jsem si toho všiml, a nejen teď, už kdysi před časem jsem o tomhle načasovaném supervulkánu četl. Jestli jeho čas skutečně přišel, bude to docela nářez. Gaia se možná zlobí...

3
G (neregistrovaný) 17.07.2014, 18:50:27
Sry za OT, ale před chvíli jsem objevil tohle »
http://magazin.aktualne.cz/zkaza-jmenem-yellowstone-supervulkan-tavi-silnice/r~fa12adec0c1111e4973a0025900fea04/
a tak si dovoluju upozornit, event. zlehýnka odklonit Sybilin článek k tomuto zde nedávno jí nastřelenému thematu.
Inu, zas jí to, zdá se, vyšlo...
GE

Stella
2
Stella 16.07.2014, 09:55:24
Asi bychom se divili, jaká byla, zvlášť dávnější, historie doopravdy...
Zásadní otázka je, proč nám není rozšířené vědomí dopřáno běžně. Má to pádný důvod - příroda nás potřebuje takhle.
Navíc se za štěstí z drog krutě platí.
A ono taky - co je dovoleno Jovovi... Mrkající

1 Pro Stellu:
Starý kocour (neregistrovaný) 16.07.2014, 09:45:28
...Vždyť i světové dějiny jsou jen fragmentární údaje a názory jednotlivců...

To je, myslím, nezvratná pravda. Tak beru dějiny i já. Na každou situaci přece existuje několik "úhlů pohledu". Lišící se rolí pozorovatele ´, dobou...

Subjektivních - ale ani jejich zprůměrováním nedosáhneme lepšího výsledku. Proto (já) považuji historiky spíše za umělce - nikoliv za vědce.
===
K poslednímu odstavci: Pokud ale přejdeme do jiného světa, světa představ, přestáváme být pro náš "střízlivý svět" akceptovatelní. Nerozumí nám, jsme nebezpeční, protože nedodržujeme pravidla. Je prokázáno, že i zvířata se omamují různými látkami - třeba kvasícími plody nebo jinými přírodními plody. Ovšem taky je pravda, že pokud ten ten únik z reality přeženou nebo ho praktikují často, někdo je přitom v jejich "změněném stavu vědomí" sežere nebo někam spadnou. Přirozená regulace opilců a feťáků mezi zvířaty.

U lidí je to vlastně stejné.

«     1     »