Ještě jedna Jitřenka

rubrika: Pel-mel


Africký kmen Dogonů oslavuje každých 60 let pravidelný festival Síria, který se nazývá Segni. Každá oslava trvá vždy několik let. Naposledy se oslavovalo v létech 1968 – 1972. Interval mezi jednotlivými oslavami může být případně dlouhý 40, 50, i 60 let. Výzkum z roku 1941 prováděný v republice Mali zjistil, že se tato slavnost opírala o znalosti jednoho člověka, primárního informátora, kterým byl jezuitský misionář. Podle popisu obřadu se oslavovala malá hvězda, která se vyskytuje jako druhá hvězda v dvojhvězdí Síria.

 

Ladislav Háva


Vtip je však v tom, že tuto hvězdu nelze prostým okem spatřit. K jejímu sledování by bylo zapotřebí silného dalekohledu. Místním lidem to nevadilo. Důležitější pro ně byla okolnost, že bylo co slavit. Při tom je zajímavé, že se oslavovala právě malá hvězda, proč to nebyl na příklad sám Sírius, který má tuto konkrétní menší hvězdu jako svou společnici? Tato pověst dokládá, že se jedná o vztah s Egyptem.

 

Ve starém Egyptě byly úkoly hvězdám i jejich bohům přesně určeny. Mezi jinými hvězdami byly za nejdůležitější považovány dvě hvězdné soustavy. Největší souhvězdí Orionu bylo určeno pro božské panování zemřelých panovníků. V prvé řadě mělo patřit oběma mimozemšťanovým potomkům, obrům Osirisovi a Narmerovi a po nich pak všem dalším panovníkům. Hlavním kritériem byla právě velikost tohoto souhvězdí. Obrovitým panovníkům muselo být zajištěno i obrovité prostředí na obloze.

 

Druhou nejdůležitější hvězdou byl Sírius. Byl ztotožňován s bohyní Esetou a souvisel s pravidelným rozvodňováním Nilu. Ve starém Egyptě byl tou nejdůležitější hvězdou na obloze. Podle data objevení se Síria na obloze se určoval začátek pravidelných povodní. Zkoumáním egyptských textů se potvrdilo, že tyto informace o hvězdě pocházejí ještě z předdynastického období.

 

U Egypťanů bylo obvyklé, že každému bohu byla určena také jeho manželka. Stávalo se však, že ženských bohyň byl nedostatek, proto byli mužští bohové sezdáváni se svými sestrami. To byl případ právě Esety, bohyně, která se stala manželkou svého bratra Usira. V místním bájesloví panuje názor, že se král Osiris – Usir utopil v Nilu. Aby mohlo být jeho obrovité tělo pohřbeno, musilo se nejprve z vody vytáhnout. To se nepodařilo. Proto bylo jeho tělo rozřezáno na 14 dílů. Eseta se postarala o to, aby byly soustředěny tělesné pozůstatky jejího manžela k řádnému pohřbu a svým kouzelnickým uměním dokázala mrtvé tělo na okamžik oživit, aby otěhotněla a mohla porodit syna Hora. Tímto aktem se pak všichni egyptští králové stali božskými pokračovateli svých předchůdců a tak se na egyptském trůně udržela integrita vládnutí následníků bohů. Okamžik chvilkového ožití Usira přešel do bájesloví patrně proto, že je možné oživení pro všechny zemřelé osoby.

 

Konečně s dostáváme k jádru celé problematiky.

 

Pompézní pohřeb proběhnul jen v případě Osirise. Pohřební obřad sestavil sám jeho otec Král Štír. Pohřben byl v lokalitě Abúsíru, kde se zachovala jeho zděná hrobka o rozměrech 8 x 8 metrů rozdělá na místnosti, z nichž ta největší měla rozměry 5.5 metrů výšky a 3 metry šířky. Vedlejší hrobka určená pro krále Narmera zůstala nepoužita.

 

Po těchto událostech zůstal Egypt 400 let bez návštěv mimozemšťanů. Za tu dobu se bez cizího zásahu ustálily pohřební zvyky. V souvislosti s tím se ukázalo se, že je důležité, aby se kromě pohřebních obřadů objevil i obřad inaugurace nového panovníka a to jako osoby, která zároveň pochází z božského, tedy nebeského prostředí.

 

Domnívám se, že tento nápad pochází od samotného krále Štíra. Jedině ten mohl tehdy vědět, že Sírius je dvojhvězda, kterou lze využít pro okamžik narození nového panovníka po úmrtí předchozího krále. To, že takovou hvězdu nebylo možno uvidět, se stalo výhodou, protože lidé umírají v různých dobách a nikoliv jenom v přesně vyměřených časech a neviditelná hvězda byla proto velkou výhodou.

 

Ovšem neviditelná hvězda musela být doprovázena nějakou hvězdou viditelnou a to byl patrně důvod, aby se obřad doplnil o existenci dobře viditelné družičky, která obřad doprovázela. A k tomu se výborně hodila bohyně Sekhmet, zvaná také Sachmet.

 

Bohyně Sachmet byla představovaná jako žena se lví hlavou, která se spojovala s panovníkem jako zosobnění jeho ochrany a božské moci. V reliéfech ze zádušního chrámu v Abúsíru z 5. dynastie je jednou z bohyň, které krále kojí.

 

Tato část textu je pouze jeden z pohledů na tuto událost. Takto se na to dívám já.

 

Bauval a Gilbert to v knize Souhvězdí Orionu popisují tyto události takto:

 

Smrt faraóna a nástup nového panovníka se stal důvodem vzniku dvojitého hvězdného rituálu, při kterém se objevuje syn Esety Horus. Ten je jako potomek krále představován také hvězdou, Jitřenkou. Měla to být hvězda blízko Síria, ale tam dnes žádná planeta není. V případě kmene Dogonů se jedná o neviditelnou hvězdu Síria B, která také viditelná není. V tomto případě to měla být hvězda viditelná. Nějaká hvězda na obloze schází.

 

Závěr – chybějící hvězda, tedy Jitřenka byla planeta sluneční soustavy, která se v roce 1250 př. Kr. rozpadla. Přesto se jméno Jitřenka ve starých textech objevuje. Je to například Bible a Izajáš ve verši14/12 zní: „Jak jsi spadl z nebe Jitřenky synu“. Další zmínka je v Avestě v souvislosti se Zarathustrou.


komentářů: 13         Komentáře (13)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

13 Dokončení článku s Jitřenkami
Háva Ladislav (neregistrovaný) * 16.04.2016, 07:03:40
Úvodem je třeba upřesnit, že v předchozím textu byla chyba v určení rozměru pohřební komory. Nejednalo o 5,5 metrů výšky, ale o 5,5 metrů délky. Jinak zmatení pojmů mezi hvězdou a planetou jsem opsal z českého překladu knihy na stránce 92.
Syn mimozemšťana Osiris – Usir byl prvním člověkem - bohem Egypta. Po smrti se stal hvězdou v oblasti souhvězdí Orionu. Sírius na obloze vycházel až po souhvězdí Orionu a tak bohyně Eseta s ním vytvořila tímto způsobem manželský pár.
V Egyptském bájesloví je Usír ztotožňován se souhvězdím Orionu a Eseta (hvězda Sírius) je hvězdnou matkou žijícího krále. Potomkem krále je Jitřenka. Je jasné, že tento syn musel být ztotožňován také s nebeským tělesem. Jenom se neví, které nebeské těleso to mělo být, které se pohybovalo v blízkém okolí hvězdy Siria.

Při heliakickém východu Siria se žádná ze současných planet nemohla vyskytovat v blízkosti Siria. – to znamená těsně před jeho objevením na východní obloze. Upřesnění polohy hledaného jasného nebeského tělesa v blízkosti Siria je možno posoudit z existence a nasměrování čtyř vybudovaných kanálů ve velké Chufuově pyramidě.
Tyto kanály jsou malého rozměru, jenom 22x23 cm Z toho dvě byly zhotoveny s vývodem na boční stěnu pyramidy z horní Královy komory. Dlouho se nevědělo, k čemu sloužily, navíc, když dvě šachty v dolní královnině komoře byly zvenčí zaslepeny, nakonec se usoudilo, že šachty byly zaměřeny k hvězdám a to se stalo v době, kdy se pyramidy stavěly, tedy před předpokládanými 2600 lety př.Kr.
Podařilo se změřit nasměrování obou šachet v králově komoře a zjistilo se, že severní šachta byla tehdy zaměřena na hvězdu Thuban v souhvězdí alfa Draconis, která byla tehdy polárkou severní polokoule. Jižní šachta směřovala ke třem hvězdám středního pásu Orionu.Tyto tři hvězdy každý den přecházely v kulminaci nad jižní šachtou. Po upřesnění výpočtů se došlo k závěru, že šachta mířila ke hvězdě Alnitaku, která je v pásu Orionu položena nejníže.
Po další sérii výpočtů byla získána shoda údajů pro tyto kanály pro rok 2450 Př.Kr. Jako každá novinka jsou

12 Bible a Izajáš verš 14/12
yyy (neregistrovaný) 12.04.2016, 18:18:39
Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.

Úžasný

Lucifer
11
Lucifer * 11.04.2016, 19:27:21
Poslyšte, Ladislave, buď se zcela jasně vyjádřete k výhradám, které tady předestřela osoba pod nickem yyy, anebo radši nic. Omluvy za jakési chyby, které jste dokonal v důsledku časového tlaku, si nechte od cesty. Anebo alespoň naznačte, kde a jak jste se těch chyb dopustil.

Váš příspěvek zaslaný redakční poštou jsem velmi podrobně prozkoumal a některé stylistické nedostatky napravil. Jeho obsah mi připadá dostatečně srozumitelný a vůči výhradám yyy jsem tady za vás držel dost náročnou stráž.

Pokud se v tomto smyslu k tomu nevyjádříte, tak už s publikováním vašich myšlenek na Neviditelném Čertovi nepočítejte. Mám obrovskou trpělivost, ale i ta má svoji hranici.

Nevinný

10 Jsou tu chyby
Ladislav Háva (neregistrovaný) * 11.04.2016, 10:07:37
Omlouvám se čtenářům za chyby. Těch jsem se dopustil v důsledku časové tísně, neboť jsem chtěl článek poslat ke zveřejnění co nejdříve. Jinak jejich odezvu vítám.

Lucifer
9
Lucifer * 10.04.2016, 23:19:26
Jitřní hvězda

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer

V Opavě mezitím dopršelo, chladně, ale zítra se oteplí a osuší. Tak snad nemusím volat sanitku...

https://www.youtube.com/watch?v=MFq1PdxCp3U

Mrkající

Lucifer
8
Lucifer * 10.04.2016, 18:07:53
Ano, zpráskala ses opravdu perfektně. Ještě jsem nezažil, aby se někdo z něčeho tak stupidního, s čím jsi tady operovala, pokoušel ukroutit bič. Smějící se

7
yyy (neregistrovaný) 10.04.2016, 16:49:31
To sedí! Právě ses zapráskal Úžasný
Na téhle úrovni dál komunikovat nebudu.

Lucifer
6
Lucifer * 10.04.2016, 16:31:18
To snad ani není možné! Tvoje analýza spočívala v tom, že jsi se hned v jedné větě dopustila dvou omylů. Já jsem si ji udělal pro sebe, abych dospěl k závěru, jestli to mám vypustit, nebo ne. Na to, abych se k tomu ještě vyjádřil, je času dost. Můj momentální je věnován úplně jiným věcem. A nezapomeň, že z jistého produktu trávení neukroutíš bič... Dál to jistě znáš. S vyplazeným jazykem

5
yyy (neregistrovaný) 10.04.2016, 16:01:01
A kde je ta tvoje analýza příspěvku...?

Lucifer
4
Lucifer * 10.04.2016, 14:14:46
Přečetl jsem si to velmi dobře, zřejmě na rozdíl od tebe. Celý den jsem včera přemýšlel, jestli to vůbec vypustím. Nakonec jsem se rozhodl, že ano. Je to v Pel-mel, ne v Populárně naučném či Astronomickém koutku. A ty si nejen poslední dva odstavce znovu pořádně přečti. Tvoje výhrady jsou totiž zcela neadekvátní.

Počkejme si na vyjádření autora, jehož jsem už vyrozuměl redakční poštou. Já jsem poněkud zaneprázdněn a s analýzou tohoto příspěvku víceméně hotov. Úžasný

3
yyy (neregistrovaný) 10.04.2016, 14:06:09
[2] Přečti si znovu (možná poprvé, pokud jsi článek redigoval mechanicky) poslední dva odstavce článku. Pojmy hvězda a planeta jsou tam zaměňovány.

Země obíhá Slunce v jedné rovině, v tzv. rovině ekliptiky. Ostatní planety Sluneční soustavy obíhají Slunce "téměř" ve stejné rovině. Existují několikastupňové odchylky sklonu dráhy planet od roviny ekliptiky, takže průměty jejich drah na nebeskou sféru tvoří pás. Pás zvířetníkových souhvězdí.

Merkur se od ekliptiky nejvíce vychýlí asi o 7°, Venuše o 3°, Mars o 2°, Jupiter o 1°, Saturn o necelé 3°, Uran jen o 0,8°, Neptun o necelé 2°.

Sírius leží v souhvězdí Velkého psa. Velký pes není a nebylo zvířetníkovým souhvězdím. Žádná planeta jím neprochází a neprocházela. Pokud by nějaká planeta (ta autorem článku oblíbená hypotetická planeta, zničená vyrabováním gravitace (!) vlastními obyvateli) naší sluneční soustavy v minulosti existovala, byla by ke spatření ve zvířetníkovém pásu souhvězdí.
Pokud v blízkosti Síria byl kdysi pozorován svítící objekt, který zanikl, šlo o hvězdu, která ukončila svoji existenci jako nova.

Lucifer
2
Lucifer * 10.04.2016, 13:20:24
[1] Nemusíš se vysilovat, Ladislav Háva jistě velmi dobře ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou. V článku není nic, co by to zpochybňovalo. Souvislost se zvířetníkem mi nějak unikla. Úžasný

1
yyy (neregistrovaný) 10.04.2016, 08:55:03
Ano, opět neodolám pokušení reagovat na článek s astro tématikou Usmívající se Ale už se nebudu vysilovat pokusy vysvětlovat, že je rozdíl mezi planetou a hvězdou, že souhvězdí Velkého psa nepatří a nikdy nepatřilo mezi zvířetníková souhvězdí apod.
´
Jak jsem tak brouzdala po netu ve snaze najít relevantní informace k vyvrácení četných objevných omylů tohoto článku, strávila jsem vlastně docela hezké ráno u PC.
Podělím se o pár odkazů:

http://www.astro.cz/na-obloze/planety.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekliptika

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%AD%C5%99etn%C3%ADkov%C3%A1_souhv%C4%9Bzd%C3%AD

http://vesmir.stoplusjednicka.cz/ruzova-zare-v-souhvezdi-velkeho-psa

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6382-tajuplne-spojeni-mezi-siriem-a-lidskou-historii-1/

http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=350:patrani-po-neznamych-planetach-1&catid=10&Itemid=18

«     1     »