Bylinky pro duši

rubrika: Pel-mel


Sándor Grosschmid, uměleckým jménem Sándor Márai, se na stránkách Neviditelného čerta objevil už jednou, jako autor románu Judita. Tento myslitel a spisovatel, inspirován antickými filozofy, nám předkládá krátká, ale moudrá zamyšlení nad lidským údělem, nad chybami, jichž se denně dopouštíme (dobročinnost z ješitnosti, netrpělivost, užvaněnost…). Své texty Márai chápe jako službu, jako dělbu o životní zkušenost, jako drobné recepty z herbáře. Má se o co podělit: dvacáté století na něj nezapomnělo vůbec s ničím: ani s krásným uměním, ani s největšími hrůzami. Ale dostalo se mu daru vzdělanosti a pochopení, že nemáme žádné právo na štěstí a že se máme radovat ze skutečnosti, že jsme dostali úžasnou možnost být. Třebaže tato skutečnost sama o sobě je nejvlastnější příčinou naší smrti. Ale to je zároveň důvodem, proč se nemáme ničeho bát, protože vše se děje v řádu věcí.

 

Stella


O tom, že poznání přináší člověku neochvějnost

 

V poznání se skrývá neochvějnost. Jakmile zvíš o životě něco opravdového, získáš klid a stoickou neochvějnost. Tato neochvějnost si nestěžuje. Neobviňuje, nevolá k odpovědnosti, nežádá pomstu ani satisfakci ani vysvětlení. Vše, co je lidské, je beznadějné. Jen božské je úplné, jen duše není beznadějná. Co jiného než neochvějnost si člověk může přát, obrací-li se k Bohu se svými lidskými tužbami? Zasvěcený člověk je tichý. Ví, že není pomoci. Nejvíc, co může udělat, je neškodit druhým ani sobě. V co asi tak může doufat ten, kdo kráčí životem vstříc smrti, kdo žije v lidské společnosti neboli v nespravedlnosti? Podaří-li se mu nastolit ve svém nitru pokoru a klid, už jen tím dosáhne jisté útěchy a pohody.

 

O tom, že po čtyřicítce už ví člověk skoro všechno

 

Marcus Aurelius říká, že muž, který má v hlavě alespoň jiskérku rozumu, prožije a pozná do svých čtyřiceti let všechno, co se před ním v minulosti lidem přihodilo a co se jim v časech budoucích ještě může stát. Detaily mohou být proměnlivé a odlišné, ale základní zkušenost – společnou všem lidským jedincům – učiní člověk skutečně v průběhu čtyřiceti let svého života. Prožije vášně, ověří si stálost zákonitostí přírody a plně si uvědomí, že je smrtelný. Více nevěděl ani Caesar, ani Antonius, ani Marcus Aurelius a víc toho člověk o sobě ani o světě nebude vědět ani s uplývajícím časem.

Všechno další je pouhé opakování.

 

O nadání a hlouposti

 

Je třeba mít se jaksepatří na pozoru před lidmi, které příroda obdařila talentem, ale nepřidala k němu rozum. V každé profesi a obecně v mezilidském soužití jsou to ti nejnebezpečnější protivníci. S méně nadaným, ale inteligentním člověkem se totiž dá spolupracovat, ale s někým, kdo je při svém nadání hloupý, není domluva možná. Takto zároveň požehnaný i potrestaný člověk má neustálé tušení, že o něm cosi vyjde najevo: a toto jeho podezření je oprávněné. Nakonec se skutečně ukáže, že je hloupý a že tento smutný handicap má zpětný dopad na jeho dílo i na jeho nadání… Inteligentní člověk bez zvláštního nadání může být světu mnohem užitečnější než talentovaný člověk mdlého rozumu. Nakonec se takoví lidé stanou proroky: taková je má zkušenost.

 

O světě a zkreslování

 

Odhodlal ses k velkému činu. Rozhodl ses, že vyslovíš to, co jsi poznal. Chceš vykřiknout do světa své tajné, to nejniternější životní přesvědčení. Rozhodl ses a předstoupíš před lidi, abys konečně vyslovil pravdu. Přistoupíš na boj, zahodíš své šaty, dům i domov. Ano, jsi odhodlán se všemi důsledky předstoupit před svět a vyřknout pravdu.

 

To všechno je moc pěkné. Takový už má člověk na světě úkol. Jen na jedinou věc nikdy nezapomínej: svět je i silně zakřivené zrcadlo. Je jako ta zrcadla v panoptiku, která ukazují dlouhána jako trpaslíka, tlouštíka jako vychrtlého hladovějícího nuzáka. Nepočítej s tím, že se na světě najde byť jen jediný člověk, který bude tvá slova a činy chápat a vykládat přesně tak, jak jsi zamýšlel. Pouze ty sám víš, co jsi skutečně chtěl, svět z tvého úmyslu chápe a vidí vždy jen to, co pojme a odrazí zpět záhadné křivé zrcadlo lidské mysli. Nikdy si proto nestýskej: Oni mě nechápou! Jak jsou zlí! Řekni pokaždé jen: Já chci to a to, kdežto svět to pochopil tak a tak. Protože taková je pravda.

 

O strachu

 

Neuplyne ani tolik času a ze světa dokonale a beze zbytku zmizí i pouhá vzpomínka na tvé jméno a osobu, prach zapomnění přikryje vzpomínku na tvé dílo, ba i jeho materiál zpráchniví, papír a vazba tvých knih se vytratí do nicoty, nikde na světě už víckrát nebudou k vidění obrazy, které jsi namaloval, a mramorové sochy, tvé výtvory, rozemele čas na jemný prášek. To vše zcela jistě nastane, a zatímco dokonale, beze stop zmizíš ty i vše, co jsi v tomto světě znamenal, čas na hodinách poskočí jen o pár vteřin. Čeho by ses tedy mohl v životě obávat? Co je tak důležité nebo nebezpečné či politováníhodné, abys couvl před pravdou? Nerozumím ti.

 

O suverénním člověku

 

Suverénní člověk, který vsadil svůj život na hlásání a dodržování pravd, jež poznal a přijímá se všemi důsledky, je samozřejmě vždy skromný a zdvořilý. A to i ve chvíli, kdy onu pravdu hlásá. Nejdůležitějším poznávacím znamením suverénního člověka je, že se nebojí ničeho, jen svého svědomí, a také, že není urážlivý… Suverénní člověk se zásadně nehádá, dokonce ani nediskutuje. Vyřkne svou pravdu a pak dál stojí na svém místě až do poslední chvíle a přijímá vše, co z pravdy a věčného nepochopení světa vyplývá. Všichni ostatní jen plácají. Máš-li svou důstojnost, nemusíš se bát…

 

O taktu a jemnocitu

 

Protože existuje něco víc, něco hodnotnějšího než vědění, rozum, ano, vzácnějšího než dobrota. Existuje takt, což je nejvyšší stupeň lidského výkonu: je to ten druh jemnocitu, který je neviditelný, bez barvy a chuti, a přesto je nepostradatelný… Je to ten jemný cit, který jako jakýsi zvláštní hudební sluch pokaždé člověka upozorní, co je v lidských záležitostech příliš a co málo, co je dovoleno a co přehnané, co jiné zraňuje a co je tak dobré, že když tím někoho obdarujeme a on nám to nebude schopen opětovat, zanevře na nás. Je to ona ohleduplnost, která nezná jen vhodná slova a intonaci, ale i taktní mlčení. Existují mimořádní lidé, kteří to dovedou… A vše, čím si jsou lidé navzájem nebezpeční, slyší tak zřetelně, jako když elektronické radary zachytí ve velkých výškách neviditelná nepřátelská letadla, přibližující se skrze mraky. Takt a jemnocit jsou schopnosti nadlidského vnímání. Ano, tyto dvě vlastnosti jdou nadlidské.

 

O změně a o naději

 

…Ta změna samozřejmě nastane, až bude vhodná chvíle, až lidské vášně opadnou: jedno se však nezmění: lidská přirozenost. Neexistuje morálka, argumentace, zázrak, který by dokázal skutečně a od základu změnit lidskou přirozenost. Těmi, kdo přinesou změnu a budou ji žít, budou zase jen lidé, tedy tvorové nespravedliví, netrpěliví, krutí, chamtiví a chlípní. Změna, změna všech lidských věcí nastane, ale člověk se nezmění. Dosud ztroskotal každý výchovný pokus. Čas od času nějaká velmi silná osobnost, mimořádný charakter, dokáže po krátkou dobu čtyřiceti padesáti let prosadit do běžného života morální požadavky velkých učitelů. Tato krátká období jsou v historii lidské rasy ojedinělá a zřídkavá. To je maximum, co člověk může dělat. Ale je to vzácný úkaz. Člověk nikdy nebude jiný. Lidský materiál je beznadějný, nezměníš ho ohněm ani louhem.

 

Tolik dnes moudrá slova, jež doplním o mnohokrát opakovanou Máraiovu výzvu, že se máme za všech okolností spoléhat jenom sami na sebe, ale pracovat pro druhé, přitom být vždy zdvořilí a kultivovaní. A nemáme se divit úpadku svých sil, protože příroda nás potřebovala k splnění úkolu a poté nás ponechala zákonité samotě.

 

Zdroj: Márai, Sándor: Herbář, Academia, Praha 2017


komentářů: 39         Komentáře (39)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

39
G (neregistrovaný) 16.04.2018, 13:49:08
[16][17][18][24][25] > https://zpravy.idnes.cz/sebevrazedny-pristroj-nizozemsko-dusik-sarkofag-pohrebni-veletrh-sarco-1li-/zahranicni.aspx?c=A180416_112546_zahranicni_aha

A bylo by...
Tosoumi vynálezy...
Dárek do každé rodiny...
Beze slof-e.g. Prosimtě, běž se picnout, já už s tebou nevydržim...
Jj, pokrok nezná slitování...
Tak zatím, až to zlevní, kupuju.
Pro Mi!

mefi
38 2 G37
mefi * 14.04.2018, 10:45:15
.
Zákus klíštěte a nesprávné léčení lymské boreliósy.
.
Plačící

37
G (neregistrovaný) 13.04.2018, 03:16:59
OK, a dík i Ti za vyčerpávající odpo, Sigma Lutín si připíše čárku za PR, a cukříček v duchu zaplesal, a sdělil vyšetřovací komisi, že lidi na sebe dobrovolně bonznou i to, co nevědi..
Jinak-akord s Tvým závěrečným odstavcem, pokud bych přišel do narvané hospody, a jediná dvě volná místa by byla u stolů se smradlavým bezďákem a nažehleným advoušem, můžeš hádat, kam bych raději přisednul...
Toto je možná onen blok v podvědomí, proč mi onen bratránek nijak zvlášť nestál za snahu o obnovení rodinného kontaktu...
To ten druhý, pražský (praděd měl tři syny), to je inačí kafe-muzikant, komponista, korepetitor, malíř a bohém každým coulem, je přesně to, co mi vyhovuje, a je vždy očom poklábořsit i když to ani zde s vzájemnými kontakty nepřeháníme...
Mefíku, měj se fajn, a netruchli z nepochopení Tvých (minulých) problémů. Jaks psal, kdo neprožil, jen těžko pochopí...
Jen by mne(upřímně)docela zajímalo co bylo jejich triggerem?Ale žebych s Tvé případné neodpovědi týden nespal, to rozhodně nehrozí... Pokud bys seznal, že se to do PS nehodí psát, máš mýho holuba, je to na Tvém uvážení, rád bych Ti takhle na dálku připomohl, ale je na Tobě, i Tvou mlčbu zcela toleruju, čiň, jak velí hypothalasmus Smějící se
Zatím, opatruj se...

mefi
36 2 G33
mefi * 12.04.2018, 21:21:25
.
Když já nejsem ani hradecký rodák, chodil jsem v HK do základné školy, chemickou průmku a vejšku jsem dělal v Pardubicích.

V Hradci jsem jenom, když není teplo, letní byt i trvalé bydliště mám v Orlických horách, malebné vísce, která se zove Pěčín.

S JUDr. Ottou jsme na sebe nikdy naštěstí nenarazili, a co se týče právníků jsem ve shodě s W. Shakespearem (Jindřich VI., část II.):

"Nejdříve musíme zabít všechny advokáty s jejich hbitými jazyky!"
.
Usmívající se


35
G (neregistrovaný) 12.04.2018, 10:44:07
Já vím...
Ale tolencto je fakt odtě záluda, mámit odpo za každou cenu.
A komu to poslouží, soudruzi, komu?
Zkus kulatý stoleček, ducháček to zařídí...
Já se s ním, ale opravdu, a zcela výjimečně, osobně neznal, ale od jeho kolegů a následovníku jen samá chvála. Ženský si těź nestěžovaly, byl prý nad míru obdařen, no a dětí psý také pár stvořil...
Toť zcela vyčerpávající odpo Ti, za Sigmu Olomóc-sponzora inf dékuji menedžmentu a jdu si naprosto grogy dáchnout na lůžko, t.č. klecové, s petlicí vně...
Další podobné dotazy prosím směřuj na rna@wilson.com,">www.csd.lampárna@wilson.com, tam vjedi fšechno.
Co kuchtíš (bez exot.koření)?
Zas jen ty brambory na šoulačku?
To sem si moh myslet...
Tak zatím, brní mi hlava, chrr, písk

34
xxx (neregistrovaný) 12.04.2018, 09:07:45
Ad 32 - otázka vyšla z Berneho teorie...

33
G (neregistrovaný) 12.04.2018, 04:36:19
Ještě šmahem k Mefímu - včeras kónečně bonznul své odžité jčsy, a tak mne napadlo, pokud seš místní, né pardubický, rodák, mohl bys, i když by to byla mócinky velká náhoda, mého hradeckého bratránka, se kterým jsem se poprvé a naposledy potkal při pohřbu našeho strýčka na začátku šedesátek. Zove Otto, a je Jůdr. Náhoda je blbec...
Já nafštívil Gradec za svůj živůtek pouze dvojmo, ve Znojmě jsem byl jen jednou a ani jedno mi nějak zvlášt, přes svoji architektonickou nádheru, netáhne. Ústí-Trmice to je jiný kafe, to zas je šuma puma Tobě... (v tom Tvém bydlu jsem byĺ na otočku pouze ve škodováckém servisu v rámci mé akce \"Secylace autokatalyzátorů - Pt, Ir, Rh po separaci z nich nebyl kšeft k zahození, totéž nadvakrát absolvováno u osuravského Michalčíka a dalších zhruba 49,1 značkových servisech...).
Tvá odpov stran bráchance budiž důkazem o normalizaci Tvého psýche, a těším se na ní. V kladném případě jej zdravím, klíďo píďo mu vraž do hlavy mýho holuba, třeba se chytne a širokorodinné fstahy budou recipročně po 58letech naváýány. Díky předem...
Měj hezký den s mynymem cypů Je na prachy

32
G (neregistrovaný) 12.04.2018, 03:19:47
ITy jedna kujónko záludná, jak to mám vjedet, do ložnice jim nehledíc...
Řek bych, že jako snoubenec, ale natutyto néjni...

GM

Stella
31
Stella 11.04.2018, 19:46:48
No tak Ď, Géčko, ač moudrá slova nejsou určena právě mně.

Co myslíš: ten Berne se pokaždé oženil jako rodič, nebo jako dítě?

Stella
30
Stella 11.04.2018, 19:30:56
O depresích, o totálním dně, jsem se schválně, mefi, nezmínila. Můžeš hádat proč.
Ať chceš nebo ne, je to úplně stejné jako krutá fyzická bolest. Takže - nepodceňuj ty druhé, víš-li o čem píšu. Obojí zkušenost je nepřenositelná!
Samolibě tu svou bolest nebudu považovat za větší, než jakou cítí ten druhý.

Mrzí mě, že se za mě stydíš, ale zkus se k této debatě vrátit po čase, až se zklidníš, a nově naše komentáře přehodnoť.

29
G (neregistrovaný) 11.04.2018, 18:19:16
Thera pije (co do Tě, mefi vjel)»

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eric_Berne

Zkus to na skus, třeba ochutnáš a zabereto...

Sláva vítězům, čest poraženým.

Stejně je to fšeliké pinožení jen K 1.14...tak cosetrápit, né?

Zatím šlus, ráno(=4,19h) modřejší růžového večera.
GE

28
G (neregistrovaný) 11.04.2018, 17:41:44
Dodatek k mému písmejkrofství (že se na to vypísnu, divím sám sobě) >
Malá statystyka, co vjeda jest :

Na NPND v současnu diskutuje cca 6,5 člověka, před osmi lety to bylo cca 4,19násobek
Na NČ je to v současnu 5,5 člověka, 2010 1,94násobek
Na RSK je to v současnu 4,5 lidí, v r. 2012 tentýž násobek.

Mefi - https://youtube.com/watch?v=LIPc1cfS-oQ bez Tebe to bude tady smutné, fňuk... .
Fše se dá opravit (krom Tojoty).
Zkusíš to?
Ty na to máš, věř si, a kašli na cizí dyjagnózy, co ty mudři vědí o Tvém pravém Egu. Jen domňenky (viz Rujze-druhá dohoda)


26
G (neregistrovaný) 11.04.2018, 13:21:53
Helaj, mefíí, neblbnou, nebo tu statickou zálohu na 64 flešce budu donekonečna nahazovat zpět, na nový servr zovoucí neviditelný skíloš, než se unavíš, nebo psychicky refrešuješ, ňk? Kdybys byl baba, zeptám se "Co to do tebe vjelo?", tak se tak nechovej, a říkej si zvolna "Souto kreténi, souto blbci, jf to kráva...e.g."ale nikam to do pablikspejsu proboha NEPIŠ...
Its ízi. Duit džast nau! A nehysterči kvůli pouhým slůvkám. Ciápu Tvou rozhořčenost, být na Tvém místě, a že jsem rekordmanem v bánech (zde pouhých 8), tak to nějak přetrpím, na čas zmizím, a až to rozchodím tak se třeba vrátím, až vypukne nějaké interesantní téma, ke kterému budeš mít cos chytrého obecenstvu sdělit., jů?
A hele, vyprdni se na ňákou osobní hrdost, to se neska od dob Jiříka z Poděbrad stejně nenosí...překousni to a ano, bude líp, sorry jako.
Tak pic, a nezlop, plácačka na šptrosy v plné pohotovosti.
GA

mefi
25 Epilog
mefi * 11.04.2018, 11:07:23
.
Víte to vážení, jaké to je, když sbíráte Rohypnol, abyste ukončili svou pozemskou pouť ve společnosti s lahví vodky?

Máte za sebou několik nedokonaných pokusů o sebevraždu?

Víte, jaké to je trpět od roku 1992 do roku 2009 trpět hlubokými, ale opravdu, ale opravdu hlubokými depresemi?

Nevíte!

Vždyť vy bolest znáte je z doslechu, od vidění!

Stello, čekal jsem od Vás omluvu, dočkal jsem se obhajoby vrahů!

Domluvil jsem!
.
Úžasný

«     1    2  3   »