Spravedlnost a milosrdenství lásky

rubrika: Pel-mel


Pro tento výrazně prodloužený víkend, který se započal včerejším příchodem soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a pokračuje dnešním upálením Mistra Jana Husa, jsem připravil takové věroučně filosofické rozjímání. Na jeho úvod předkládám pasáž z knížky od Veroniky K. Barátové, s níž jsem vás tady seznámil v podobě Boží vůle: bludiště nebo cesta? Ano, i Boha jsem ke svému rozjímání pozval. Jakého? Uvidíte v mých poznámkách hned za citačním úvodem.

 

Lucifer


Proti morálnímu zlu člověka vždy stojí Boží láska – spravedlivá i milosrdná. Milosrdná vůči člověku, který přijímá Boží nabídku, zůstává ale přitom spravedlivá. Žádá, abychom se odvrátili od zla a upřímně se káli. Zároveň však nedovolí, aby zlo zůstalo bez trestu vůči tomu, kdo zlo páchá a neobrátí se. Není však Boží vůlí člověka zničit, zatratit. To si člověk způsobí sám, jestliže zůstane ve svém hříchu.

 

Milosrdná Boží láska je tedy spravedlivá a spravedlivá Boží láska je milosrdná. Milosrdenství a spravedlnost jsou v Boží lásce vždy spojeny – bez směšování a rozdělování. Jde o jedinou Boží lásku, kterou Bůh nabízí člověku. Od něj žádá jedinou odpověď – lásku k Bohu a lidem. Kdyby lidé tuto nabídku přijali, svět by byl krásnější. Snažme se o to aspoň tam, kde žijeme.

 

S tím souvisí jedna důležitá výzva – a to je Boží vůle, týkající se každého z nás. I my máme být milosrdní a spravedliví. Máme odpouštět těm, kdo žádají o odpuštění, a dívat se Kristovým pohledem na nepřátele (tedy na ty, kdo o odpuštění nežádají a nevykročí na cestu nápravy), ačkoli to je nejtěžší věc křesťanského mysteria.

 

Odpustit či milovat nepřátele Kristovou láskou však neznamená, že nemáme vzdorovat páchanému zlu. Zůstat se založenýma rukama, jestliže můžeme nepravosti postavit hráz, je postoj proti Boží vůli. To by blahoslavenství pronásledovaných pro spravedlnost bylo zbaveno svého významu. „Na žádném místě evangelijního poselství neznamená odpuštění a milosrdenství, které je jeho zdrojem, shovívavost vůči zlu, pohoršení, bezpráví nebo urážce. V každém případě je podmínkou odpuštění vždy náprava zla či pohoršení, odstranění bezpráví, zadostiučinění za urážku,“ učí nás sv. Jan Pavel II.

 

Pokud můžeme, musíme se postavit zlu v jakékoli podobě. Musíme k němu svými slovy i jednáním zaujmout jasný postoj a upustit od každé formy pseudomilosrdenství, jež chrání víc pachatele než jejich oběti.

 

Zdroj: Veronika K. Barátová, Boží vůle: bludiště nebo cesta? Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Praha, 2017

 

Luciferovy poznámky:

 

Veronika K. Barátová říká zhruba toto: Důležité je si uvědomit, že vůči zlu je třeba se dle svých možností postavit, ale ne tím, že ho nahradíme jiným zlem. Zároveň je třeba dát šiřiteli zla možnost, aby ze svého zla ustoupil, aniž bychom ohrozili sebe a jeho potenciální oběti. A to tak, že když tuto možnost nepřijme, zničí pouze sám sebe. Domnívám se, že je to velmi moudrá myšlenka.

 

Pokud se necítíte být křesťanem, věříte něčemu úplně jinému včetně naprostému ateismu, zaměňte si „Bůh“ třeba za „Vyšší mysl“, „Vesmír“ atp. Možná vám pak výše citovaný text přijde bližší, lépe srozumitelný. Jeho podstata je totiž z jakéhokoli náboženského či filosofického úhlu pohledu stejná.

 

Můžete si ale představit ještě něco úplně jiného. Něco, nad čí jsem už řadu let po nocích přemýšlel.

 

Už dlouho se mezi vědátory – především astronomy a kosmicky laděnými filosofy –, ale občas též i mezi běžnými lidmi debatuje na téma, jestli jsem ve Vesmíru sami. Zaprvé je třeba říct, že to, čemu momentálně říkáme Vesmír, může být zrnkem nějakého vyššího a složitějšího Vesmíru. (V Populárně naučném koutku už o tom byla několikrát řeč včetně komentářů.) Ale i ten námi dosud rozpoznaný Vesmír je tak obrovský a domníváme se, že trvá už skoro 14 miliard let, že představa o naší jedinečnosti je naprosto absurdní.

 

Nejsme tady sami. Ba dokonce by se dalo předpokládat, že jiné civilizace ve Vesmíru mohou být o několik milionů let starší, a tím pádem i vyspělejší, než jsme my. Když si uvědomíme, že ještě před několika málo tisíci lety jsme disponovali technologiemi na úrovni doby kamenné, tak technologie, které bychom mohli mít za několik dalších milionů let (pokud přežijeme), si absolutně nedokážeme představit. Vzhledem k nim jsou naše dnešní počítače (kosmické lodi) téměř totéž jako kamenné nástroje troglodytů.

 

Civilizace o několik milionů let před námi by neměla mít problém brázdit vesmírem a dřív či později by na nás musela narazit. Kde tedy všichni jsou? Běžně je rozšířený názor, že už tady byli a možná ještě stále jsou, a někteří se domnívají, že udržují kontakt s americkými tajnými službami (a možná i s Putinem). Jakýmisi jakoby důkazy „blízkých setkání třetího druhu“ se hemží spousta knižních, filmových i internetových zdrojů. Na toto téma byla napsána hromada brakových i relativně kvalitních sci-fi románů. V drtivé většině zcela z pohledu lidských „mravenců“. Výjimečně se objevil i poněkud nadstandardní (nadpozemský) nadhled.

 

Arthur C. Clarke ve své knížce 3001: Poslední vesmírná odysea hovoří o Prvorozených. A tím jsem byl značně ovlivněn v zájmu mých nočních úvah. Civilizace zhruba na naší úrovni nemá šanci (prostředky, vědění) brázdit Vesmír, aby mohla navštěvovat jí podobné civilizace. Aby se její příslušníci setkávali na jiných planetách s bytostmi, které vypadají podobně jako oni anebo se podobají alespoň nějakému jim známému živočišnému druhu (tím se hemží většina sci-fi románů). Jsou na tom zhruba stejně jako my, kteří máme problém vystřelit raketu s lidskou posádkou alespoň k některé planetě v naší Sluneční soustavě. Někam dál? Ani náhodou. Naše počítače mohou být za pár desítek let několikanásobně lepší (pokud se mezitím nezlikvidujeme), ale naše kosmické lodi už desítky let připomínají primitivní raketky s hořícím palivem u zadku a pokud nerozluštíme podstatu gravitace (a dalších nám ještě zcela neznámých parametrů Vesmíru), tak to bude vypadat pořád stejně.

 

Domnívám se, že k tomuto rozluštění jen tak hned nedojde. Může to trvat ještě několik stovek, možná tisíců let. Nenechte se zmást soudobými výsledky teoretické fyziky, která žongluje s takovými úžasnými věcičkami, jako jsou třeba superstruny. Teoretičtí fyzikové se topí v bažinách svých složitých matematických konstrukcí, ale už několik desítek let v podstatě jedeme na základech standardního kvantového modelu. Dal nám sice několik zajímavých podnětů, které umožnily onen obrovský vědeckotechnický pokrok (především v oblasti elektrotechniky), ale to stačí pouze k lepšímu uspokojení potřeb pozemských mravenců. K letu do vzdálenějšího vesmíru rozhodně ne.

 

I když v čele našeho vědeckotechnického poznání stojí slovutní vědátoři, jejich myšlení je, i přes brilantní logiku a fyzikální či matematickou intuici, vzhledem k myšlení vědátorů z civilizace o několik milionů let starší v základě nepříliš vzdáleno od myšlení vědátorů z naší doby kamenné. Skutečný vývoj směrem k vesmírné civilizaci musí být doprovázen celkovým vývojem (změnou) naší fyzické a psychické (rozumové) struktury.

 

Nacházíme se teprve na první rozumové úrovni, krátce po vyklubání z nulové úrovně živočišné. Pokud nás sledují či přímo navštěvují vesmírné bytosti z vyšší úrovně, tak s nimi můžeme těžko navázat nějaký nám blízký kontakt. Určitě nevypadají ani vzdáleně jako my, ani jako jakýkoli živočich, kterého si dovedeme představit.

 

Dostávám se tak zpět ke křesťanské myšlence, kterou nastínila Veronika K. Barátová:

 

Jestli chceme mít vůbec nějakou šanci stát se civilizací skutečně vesmírnou, potom nám nezbývá, než začít přetvářet své vědomí, svoji sounáležitost, svůj vztah k jiným lidským bytostem a jednoznačně odvrhnout primitivní pohnutky vzájemné likvidace na nejrůznější úrovni. Slovo „Bůh“ si můžete nahradit slovem „Prvorození“. Není vyloučeno, že nějací takoví naší mnohem starší vesmírní souputníci nás sledují a třeba nad námi drží ochrannou ruku. Do tohoto stavu se však mohli dostat pouze tím, co naznačila Veronika K. Barátová.


komentářů: 119         Komentáře (119)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

122
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 19:35:05
A teť sem připálil do hněda svou večerní rejži( ke brojleru).
Sraní se nechci cmuchtit, beru chléb můj vezdejší. Tytyty. Zpoplatním.
Něgdy.

121
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 19:20:19
No eště Ty tus chybjela, lásko má trollí. S vyplazeným jazykem

https://hobby.idnes.cz/dva-kocouri-hrava-agrese-klara-vodickova-kocka-neni-pes-pg2-/hobby-mazlicci.aspx?c=A180326_103708_hobby-mazlicci_mce

I jméno sedí, Gárfí kontra sousedůf Billy.
A dost, nebo zas budu mít sny o lambu!
Růžovoučkym a nablejskanym, viť mefi Mrkající


119
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 18:18:47
Já vím, já vím ©® Tajkvr, ss Vachofské!
A teť uš ≥ O|||0|||°|||•|||.|||
OK? Křičící

118 A není těch komentářů málo?
František je z toho papež (neregistrovaný) 12.07.2018, 17:52:33
.
Starý rekord 213

viz. http://www.neviditelnycert.cz/blog/popularne-naucny-koutek/2490-neznamy-vesmir-cerne-diry-a-horizont-udalosti.html

Ještě musíš "Géčko" trochu na sobě zapracovat!

S vyplazeným jazykem

117
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 17:21:53
Díky Stellí za snahu, též juknu, pozdějc.
Reálnou, šustivou knihu s tou otázkou odezvy NDN v tisku, rozhlase, mít určitě něgdo z dnešních 194 dopůlnočních čtenářů mít bude, natuty existuje, ale ten někdo se vykašle na to, toto sem uvést, protože proč.
Jsem na todle pesimista, ale svjet se bes odpovědi nezboří, že.

Fsufka na základě mefi- sirael komentu vedle, z březnových černých děr >

148
Lucifer * 05.03.2018, 17:11:12
mefi, při vší úctě k tvému básnickému počinku, nemohl bys už tu lavinu komentářů zastavit? Na odkazu Nové komentáře v levém sloupci se díky tomu těžko hledá nějaký jiný nový komentář než tvůj. Kromě toho tenhle způsob komentářového zásypu tady nemá co dělat. Vzhledem k naší dlouholeté známosti zde na NČ jsem se zatím držel zkrátka. Pohár mé trpělivosti ale začíná přetékat.

Čemuž předcházelo >

mefi
93
mefi * 03.03.2018, 21:52:29
.
Když Peklo, tak Peklo zapeklité.

A není těch komentářů nějak málo?

Nový rekord!


Tágže nechci to hrotit do těnhlenc limitů a považujmež fšichni tento můj poslední koment za skutečně poslední v tomto článku o lásce, ok?

Howgings!

116
xxx (neregistrovaný) 12.07.2018, 16:30:30
G, doufám, že kapišto, proč jsem psala, že adík udělal také něco dobrého: způsob propagandy.
Moje znalosti jsou útržkovité, musíš jinam.
Půdy zde jsou už prázdné.

Ale: ještě po té slavné dlouhé noci prý tisk psal velmi pestře, až to Goebbelse štvalo. Takže
atd.:
https://books.google.cz/books?id=_QajsckBAloC&pg=PA220&lpg=PA220&dq=Tisk+Hitler+opat%C5%99en%C3%AD&source=bl&ots=-rVyLKcQQ4&sig=jiLl-pPFAzUVfKR4yb_mboUDG0M&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwieoOaT4JncAhWBchQKHanYDW4Q6AEIPDAC#v=onepage&q=Tisk%20Hitler%20opat%C5%99en%C3%AD&f=false

Těch odkazů tady je moc, díky, musíme si mnozí udělat čas.

115
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 15:17:37
Edit: na anihilaci zralých jen 5 (tu 111 asi taky nech). A ty rusáky možná též zachovej, zajímavej dokument, jak to tam na silnicích chodí, či spíš jezdí... O strach. Cao, bambíni di prága

114
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 15:11:00
Tágže závjerečné rezy(kdepak se ten toulá)mé- škoda yetti nadávat za prošvihlé odpoledne, páč ten trajler a ta krásná melodyje ve[110] stála za to! Mam ji staženou offlajn na 16 flešce s pracovním názvem R(F)elax. Rozpačitý
Dle své libosti klíďo smaž těch asi 11 zbylých komentů, toleruju ale NEPROPAGUJU!
Jen dyž zaplaťej kafe...
Tak zatim, du ten slíp deficit dohnat teť.
GE

113
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 14:41:36
Kua, je na tom netu taky něco jinýho neš BENT.
Ne,není, zvikejte si, volá mocným hlasem strejda G

https://youtu.be/rOyFOZL0N98

Snad už fakt posledek, dyž uš teť známe 91,4% filmu, zbyťouš je za horizontem. Zaplať budha, von jest to předefším gejfilm, a aš pak (přet-)válečnej o SA. Todle vjedět přet 1,49 hod.,tvrdě pískám. Přecedo, přecedo... Šlápnul vedle

112
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 14:28:14
A další, kratčí »

https://youtu.be/j4s6DkVko7U

Usmívající se

111
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 14:24:30
Tyjó, ten strejda G je laškovníček, von to nemůže naservírovat najednou, drobí to jak chleba slepicím »

https://youtu.be/UVr2jzInHkQ

Taky docela poslouchfréndly song ty

110
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 14:09:36
Hele, 49,1%, maxík s horstíkem v klipu(vélmi poslouchatelném imho) »

https://youtu.be/ND0tqVeXay8


109
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 13:34:30
Načerpejmež eště info o čerpání »

https://youtu.be/C4psH96ULdY

...a bourání vžitých přetsutků o bourání »

https://youtu.be/PpteCU5JeDk

Jj, darvinofský blázni maj smolíka pacholíka... Křičící

Pic

108
G (neregistrovaný) 12.07.2018, 13:07:03
Jejda, já co tu neska chybí...
No přece pozdraf ze země, kde i zadek je předek(therapije po těch bucích bentofskejch) »

https://youtu.be/cdPUdRRhWYo

Papá vjéčerom, rebjáta,
ta thémata sou načata...

«     1    2  3  4  5  6  7  8   »