Průvodce po Onom světě – Státní záležitosti

rubrika: Pel-mel


Přicházím s poslední reprodukcí z Filosofie vína od Bély Hamvase, a to s druhým výňatkem z doprovodného dodatku z Onoho světa. Tímto se s Hamvasem Bélou na Neviditelném čertovi viditelně loučím patrně navždy. Nevím jak vám, ale pro mne bylo toto setkání s pozoruhodnými maďarskými kořeny nesmírným, ba nebojím se přímo i nepřímo říci vesmírně smírným přínosem, ačkoli si nejsem zcela jistý, kdy, jak a v jakém punktu, jsem dokázal oddělit zrno legrační od zrna donačního. Pokud ovšem dospějete ke stejnému závěru jako já, totiž k žádnému, tak mi nezbývá, než se domnívat, že čas věnovaný tomuto nevinně vinnému střiku nebyl bez jakýchkoli skrupulí promarněný, natožpak finitně propitý. A ještě než předám slovo Hamvasovi, abych ho pak dorazil svým dodatečným doslovem, chtěl bych vás požádat, abyste vyprázdněné lahvice zavčasu odnesli do tříděného odpadu.

 

Lucifer


Pro nově příchozí jsou státní záležitosti Onoho světa zpočátku nesmírně komplikované. Ministerstva zůstávají stále stejná, což ovšem není proto, že by snad vláda ještě nepadla, nýbrž proto, že i když padne, obsadí ministerská křesla opět tytéž osoby, jen v jiném pořadí. Traduje se, že zájmy kruhů, jež z pozadí vládu podporují, a dobře zorganizovaný úřednický aparát věrně sloužící kabinetu drží ministerstva pevně a neochvějně nad vodou.

 

Praobyvatelé, mrtví první generace, se nechávají slyšet, že za jejich mladých let byly poměry ještě celkem snesitelné a v žádném směru netrpěli nouzí. Přestože daně se musely platit už i tenkrát, a pokud jde o deficit státního rozpočtu, ten se také stabilně vyskytoval. Později se čím dál tím víc začala rozmáhat korupce, ale čas, prostor, meze, formy, barvy, světla, zvuky, jazyk, umění, krajina a některé další věci důležité i pro obyvatele Onoho světa zůstávaly nadále netknuté. Poznenáhlu a takřka nepozorovaně toho ovšem ubývalo. Kancléř v zájmu udržení zdravé rovnováhy státní pokladny snižoval jednou množství poskytovaného světla, jindy zvuku, potom zase prostoru. Bylo veřejným tajemstvím, že vše, čeho se nedostává, mají na svědomí kancléřovy kreatury, neboť si to ulily pro sebe, jenom nikdo nevěděl, kam se to hernajs mohlo podít, protože to všechno beze stopy zmizelo.

 

Oběh jakékoli měny zanikl už na úsvitě časů zaznamenaných v historických análech, tedy v době, kdy první dynastie vytvořila z Gondwany první stát. Veškeré peníze došly a záhrobní ekonomika se musela chtě nechtě přeorientovat na obchod s využitím úvěru. Ale i úvěr začal mizet v kapsách ministrů. Později se přešlo na světelné a ještě později na zvukové obchodování. Jenže zmizelo i světlo a zmizel i zvuk. Teď už byl jakýkoli obrat pouhou iluzí, s tím, že někdy kolem data založení Římské říše začala mizet i samotná iluze, ba co víc, brzy zmizel rovněž obrat jako takový.

 

Politická situace odráží nejzřetelnější hlavní specifický rys záhrobní existence, kterým je mátožnost všeho bytí. Podle některých teoretiků je naprostý rozklad politiky nutno přičíst na vrub kapitalistickému duchu ztělesněnému vládními kruhy. Proto založili stranu, jejímž cílem bylo vytvořit státní zřízení po vzoru socialismu. Skutečnost je ale, jak se zdá, mnohem tristnější. V jednání vládní garnitury lze nepochybně vystopovat skrytý banditismus; všechna odpovědná a výnosná místa jsou opravdu obsazena vládě milými klienty, kteří svých pozic bohorovně a otevřeně zneužívají. Avšak korupce provázená výrony cynické zlodějny není přímým následkem politiky. Politika je pouhým odrazem záhrobního bytí, jejíž příčinu nesmíme hledat ani ve vládních, ani v lidových vrstvách. Zvrhlost je výsledkem celosvětového procesu; mátožnost je tudíž základním životním stavem.

 

A tak nastává situace, která je nápadná všem cizincům a na kterou si lze velmi těžko zvyknout, že totiž obyvatelé Onoho světa hovoří o konkrétních faktech, jako je příjezd, celní prohlídka, peníze, čas, jako jsou ubytovací zařízení, lázně, muži a ženy, nic z toho ovšem ve skutečnosti nikde nenacházíme.

 

Dejme tomu, že tiskem proběhne zpráva o tom, že maskovaní bakteriologové na silnici z Yokohamy do Cincinnati přepadli a vyloupili střední kojeneckou školu. Nebo si představme titulek: ranou nožem zabil svého vraha a s písní na rtech kráčel vstříc smrti. Nebo vyjde v novinách ostře formulovaný článek pranýřující vládu za její zkorumpovanost. Skutečnost se má ovšem tak, že neexistuje tisk, neexistují masky, neexistují ani silnice, vrah nebo smrt, neexistuje přepadení, korupce, o vládě ani nemluvě, nevycházejí noviny, nikde žádný jazyk a nikdo nečte. A že snad dá vláda žurnalistu odsoudit a zavřít?

 

Soud! Zavření! To jsou věci, kterým by se Onen svět, pokud by existovaly, nanejvýš vysmál, i když to ví, možná by z nich měl radost, samozřejmě v tom případě, že by se dovedl smát nebo radovat.

 

Byli bychom však na omylu, kdybychom se domnívali, že to vše jsou pouhé chiméry, tedy že obyvatelé Onoho světa se nacházejí v zajetí masových fixních idejí. Jakýsi svět prý kdysi byl, ale zkorumpovaní vládní činitelé jej zdefraudovali. To je ovšem stálým předmětem sporů mezi historiky a takzvaná realistická historie razí stanovisko, že je třeba nejprve rozhodnout, zdali měl kdy vůbec Onen svět charakter skutečného světa, nebo neměl.

 

Za nastíněných okolností se člověk Tohoto světa zřejmě začne přiklánět k názoru, že na Onom světě jsou i ty nejzákladnější částečky skutečnosti nejisté, nestojí tudíž za to se tím zabývat. To by ale byla naprosto zcestná myšlenka. Nejde přece o částečky, ani o skutečnost, ani o nejistotu. Všechny věci svým způsobem jsou, avšak výhradně takříkajíc v přeneseném smyslu, jinak řečeno ve smyslu přeneseném na Onen svět. Jaký smysl by to měl být, to je v maximální možné míře mlhavé, neuchopitelné a nanejvýš nepostihnutelné, rozptyluje se to, proklouzávajíc mezi prsty, v nekonečné nekontrolovatelnosti.

 

Luciferův dodatek k Tomuto světu z Onoho světa:

 

Pokud máte pocit, že se vám v Tomto posledním Hamvasově příspěvku z Onoho světa na Neviditelném čertovi oba světy začaly tak nějak nekontrolovatelně prolínat, tak vězte, že jakákoli podobnost je čistě náhodná, neplánovaná a jakkoli, čímkoli a kdekoli nevynucována, nepřekrucována, ba přímo chtělo by se říci nemravně nanicovatá či mravně podněcující. A pokud máte pocit, že k vám v Tomto dodatku hovořím z Onoho světa, tak vězte, že, jak už tak bývá mým zvykem, si jen tak onak hraji se slovíčky, a Tu a Tam žongluji opačnými znaménky. A pokud nemáte žádný pocit, tak vězte, že už jste Tam, zatímco já jsem stále ještě Tu.

 

Zdroj: Béla Hamvas, Filosofie vína – Průvodce po Onom světě, nakladatelství Malvern v edici Lahvice, Praha 2008

 


komentářů: 8         Komentáře (8)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

8
Gogo (neregistrovaný) 08.04.2019, 03:20:17
A kterak éliška do pekla přišla? »

https://youtu.be/uQOvYmfIplM

Šlus

7
Gogo (neregistrovaný) 08.04.2019, 03:03:52
Hle, éliščin první den fpekle »

https://youtu.be/5f3CgbXh97w

Nojó furt, tak du spát, brou

6
Gogo (neregistrovaný) 08.04.2019, 02:49:56
Tak neštotu chcípne snovým úvodníkem, tak pár snových oprasků z onoho svjeta fč. ďáblické hutby »

https://youtu.be/9lXuZHkOoH8


Lucifer
4
Lucifer * 06.04.2019, 19:54:34
A tohle si samozřejmě na rozloučenou s roztomilou Hamvasovou modlitbou u nekonečné řady sklenic vína z Onoho světa nemohu odpustit

https://www.youtube.com/watch?v=K9Qs8-BkiLw

Nevinný Nevinný Nevinný

Lucifer
3
Lucifer * 06.04.2019, 19:47:25
Prach ve větru

https://www.youtube.com/watch?v=tH2w6Oxx0kQ

Lucifer
2
Lucifer * 06.04.2019, 19:05:40
Mňága a Žďorp - Nejlíp jim bylo

https://www.youtube.com/watch?v=SrpLoZ7K5xA

Nevinný

Stella
1
Stella 06.04.2019, 10:07:34
Jak kdyby mi někdo vnutil třikrát dvě deci... Překvapený

A jinak: nic nového pod sluncem! Bylo, je, bude. :\'(

«     1     »