Nový světový řád

rubrika: Pel-mel


Po Luciferovi a Andělech a démonech z knížky Simona Coxe, která se zabývá románem Dana Browna Andělé a démoni, jsem se rozhodl, že bych dnes přišel z téže knížky s něčím trochu tvrdším - čímž je, jak praví název, tzv. Nový světový řád. Ve výše zmíněném románu jsou údajně znovuvzkříšení ilumináti vylíčeni jako organizace odhodlaná vybudovat nový světový řád. Pojďme se tedy na to podívat:

Lucifer


nesting-dolls.jpgV rozhovoru o této záhadné sektě Robert Langdon Vittorii Vetrovou poučuje o některých symbolických prvcích na americké jednodolarové bankovce (viz výše uvedený link na ilumináty). Zmiňuje se zejména o vyobrazení pyramidy s latinským nápisem Novus Ordo Seclorum, což překládá jako "Nový světový řád". Představa Nového světového řádu je nepochybně dalším svůdným podnětem pro zastánce konspirační teorie a psavce s paranoidním nutkáním do všeho vrtat. Oč se ale vlastně jedná? Existuje vůbec spiknutí s takovým cílem?

Podle konspirační teorie je nový světový řád způsob řízení světa (viz také Kdo skutečně vládne světu? a Noví rytíři kulatého stolu), vymyšlený za účelem zotročení a ovládání celých národů jedinou světovou vládou a jediným světový měnovým systémem. Těm, kteří se tento řád snaží prosadit, jde o to, co nejvíce omezit svobodu, individuální práva a odpovědnost, svobodu projevu, národní suverenitu, ústavní vládu, náboženské svobody, soukromé vlastnictví, obchod a rozvoj osobnosti vůbec.

Podle některých názorů je součástí tohoto spiknutí samotný model Evropské unie; jiní zase tvrdí, že součástí širšího spiknutí je Rada pro zahraniční vztahy a podobné mozkové trusty typu Bilderberské skupiny či Třístranné komise. Příznivci konspirační teorie jsou přesvědčeni, že zastánci nového světového řádu pronikli už do všech složek společenského zřízení, do všech pater politického, obchodního a finančního světa, a ovlivňují jejich fungování. Představa, že jediná anonymní organizace se chystá ovládnout svět a kontrolovat veškeré dění, není nikterak nová. Mnozí filosofové a intelektuálové vůbec se odjakživa domnívali, že jde o myšlenku veskrze oprávněnou a záslužnou, a zakládali tajné spolky a organizace k dosažení právě tohoto cíle. Většinou však pokaždé šlo o malé, bezvýznamné skupiny, které nikdy nebyly schopné se vypracovat v globálně působící sílu, jaká by byla k uskutečnění takových náročných cílů nezbytně zapotřebí.

Dokonce i někdejší prezident Spojených států Abraham Lincoln se patrně domníval, že existují jakési vyšší mocnosti konspirující proti němu. Jednou prý prohlásil:

Finanční skupiny vysávají národ v době míru a kují proti němu pikle v době ohrožení. Jsou většími despoty než monarchie, nestoudnější než autokracie, a sobečtější než byrokracie. Ostouzejí jako veřejného nepřítele každého, kdo zpochybňuje jejich metody nebo vrhá světlo na jejich zločiny. Mám dva velké nepřátele: armádu Jihu před sebou a bankéře za zády. Z těch dvou je nebezpečnější ten, který je za mými zády ... korporace, které byly dosazeny na nejvyšší místa, kde zahájí éru korupce, a finanční síly, které se budou snažit udržet moc v rukou tím, že budou zneužívat lidských předsudků tak dlouho, až se veškeré bohatství ocitne v rukou hrstky lidí, a republika bude zničena.

Obrat "nový světový řád" postupně sloužil jako bianco směnka pro nejrůznější věci, včetně tajných společností a spikleneckých sdružení, vládní manipulace a kontroly ("Velký bratr tě sleduje"), bankovních a jiných finančních organizací, rodinných rodokmenů, královských domů, politických nátlakových skupin, zkrátka pro všechny záležitosti podobného druhu. Problém spočívá v tom, že díváme-li se na myšlenku nového světového řádu pod tímto zorným úhlem, pak se hypotéza, o niž se teorie spiknutí opírá, jeví jako fakt: zmíněné organizace skutečně existují, vlády skutečně lidmi manipulují a kontrolují je, finanční skupiny jsou skutečně tak mocné, že dokáží svrhnout celé režimy a rozhodnout o osudech celých národů (stačí pomyslet na moc Světové banky).

Tohle všechno plně zapadá do krabice uvnitř krabice: náš moudrý, logický, navenek svobodný svět si vskutku představujeme jako jednu z ruských matrjošek uvnitř neviditelného světa stále větších a větších matrjošek, který ve skutečnosti v našem světě všechno kontroluje. Aby se nový světový řád mohl uskutečnit opravdu v globálním měřítku, drápky jeho vlivu musejí zasahovat co nejdál a zároveň zůstat naprosto neviditelné. Teorie spiknutí například tvrdí, že řadoví členové tajných sdružení, jako jsou templáři nebo svobodní zednáři, pracují pro nový světový řád, aniž by si toho byli sami vědomi - pouze nejvyšší vrstvy a několik málo jednotlivců v těchto organizacích má povědomí o širších záměrech.

Některé náboženské skupiny a mileniální kulty jsou přesvědčeny, že nový světový řád je satanistické spiknutí zosnované několika rodinami uctívajícími Satana, a že boj s ním trvá už více než 2 000 let; mnozí se odvolávají na Zjevení sv. Jana jako novozákonní proroctví toho, co teprve přijde. Ve Spojených státech existují milice a skupiny, které se organizují za účelem domněle ohrožené svobody jednotlivce. Někdy se tyto skupiny střetávají s orgány federální vlády, což mívá tragické následky, jak ukázal masakr ve Waco a Ruby Ridge.

Co však je konečným cílem nového světového řádu? Kontroluje-li každou nevládní organizaci, slouží-li jeho cílům každé velké náboženské hnutí, proniká-li do každé finanční instituce, do každé národní vlády, každé intelektuální skupiny a do každého politického hnutí - co potom? Co se stane, dojde-li skutečně ke světovládě? Podle mnoha zastánců konspirační teorie to už nejspíš brzo uvidíme...

Zdroj: Simon Cox, Andělé a démoni - fakta


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_