Žijeme v simulovaném světě? I

rubrika: Populárně naučný koutek


Ještě v roce 1998 by téměř nikdo z běžných lidí nevěnoval otázce v nadpisu žádnou vážnější pozornost. Konce roku 1999 o ní diskutovaly miliony lidí po celém světě, protože viděli film Matrix. Jeho zápletka je založena na tom, že lidstvo na Zemi žije v jakési zásobárně živin a jeho energii čerpá rasa strojů. Abychom se nebouřili proti takovému hororovému postavení, dostává se nám existence v simulované realitě, kterou vnímáme díky přímému napojení velkého počítače na naše mozky. Veškerá naše vědomá zkušenost je jen výsledkem počítačového programu.

Lucifer


matrix.jpgNebyla to zcela nová myšlenka. Už od dob Descarta filosofové argumentovali, že naše vnímání reality může být založeno na klamu a autoři sci-fi obdobnou zápletku mnohokrát použili. Například v povídce Philipa K. Dicka si lidé kupují "implantovanou paměť", která jim umožňuje vybavovat si věci, které ve skutečnosti nikdy nezažili. V televizním seriálu Doctor No z roku 1946 vystupuje obrovský počítačový systém též s názvem "Matrix", jehož napojení na mozek umožňuje prožívat jakoby reálné věci ve vnějším světě.

Ale rok 1999 byl pro uvedení filmu Matrix opravdu vhodný. Během několika následujících let diskutovali fyzici na konferencích o podobných myšlenkách a film byl často citován. I když to vypadá zvláštně, byly pro to dobré důvody. Myšlenka života v simulované realitě byla jednou z mála přijatelných odpovědí na prastarou otázku, která se ve fyzice v té době znovu vynořila.

Pozorováním vesmíru totiž astronomové zjistili něco podivného. Téměř váhali to přiznat, ale je to, jako když máte slona v pokoji, nedá se to přehlédnout: vesmír je pozoruhodně dobře uzpůsoben našim potřebám. Kdyby se jen malinko změnil - kdyby se například pozměnil jeden z přírodních zákonů - nikdy bychom nemohli vzniknout. Vypadá to, jako by vesmír byl záměrně navržen pro naše bytí. A jestliže tomu tak je, mohla by být jeho architektem nějaká rasa superinteligentních bytostí, jež si z nějakého důvodu - za nějakým účelem, nebo jen pro své potěšení - přeje naši existenci?

Stojí zde ovšem to veliké "jestliže" - možná to největší ve fyzice. Toto "jestliže" má dokonce své jméno - antropický princip. Není to zcela výstižné označení. Antropický princip vznikl jako spíše rámcová myšlenka než fyzikální princip. "Antropický" znamená něco jako antropocentrický, "obrácený k člověku", což obsah myšlenky tak úplně nevystihuje. Podle Brandona Cartera, který je autorem názvu, měl zahrnovat otázku existence nejen lidského života, ale obecně jakékoli inteligentní formy života. Carter přišel s antropickým principem v době, kdy si fyzici zvykali na nové paradigma, velký třesk. Až do doby, než byla většinou přijata představa počátku vesmíru, si fyzici nepřipouštěli, že v historii vesmíru existují nějaká význačná období. Vesmír existoval vždy a vždy bude existovat přibližně ve stejné podobě.

Vše se ale změnilo po objevu reliktního záření v roce 1963. Jakmile se rozpoznalo, že toto záření je ozvěnou okamžiku stvoření, bylo jasné, že vesmír má rozvíjející se historii rozčleněnou význačnými událostmi. Potíž byla v tom, že základním předpokladem v astronomii byl takzvaný koperníkovský princip, podle kterého lidstvo nezaujímá ve vesmíru žádné speciální postavení ani v prostoru, ani v čase. Koperníkovský princip v této podobě byl však velkým třeskem ohrožen.

Vesmír šitý na míru?

Carter ale zdůrazňoval, že bez ohledu na předsudky musíme uznat, že v našem vztahu k vesmíru je něco speciálního. Na vědecké konferenci v roce 1974 prohlásil: "I když naše postavení ve vesmíru není nutně centrální, je rozhodně v nějakém smyslu privilegované." Tato privilegovanost vyplývá ze zákonů, kterými se vývoj vesmíru řídí. Existuje řada důvodů, které nás mohou vést k přesvědčení, že tyto zákony byly stanoveny tak, aby zaručily naší pohodlnou existenci. Především je pro nás příznivá síla gravitace. V důsledku velkého třesku se vesmír rozpíná, takže hmotné částice se od sebe více a více vzdalují. Proti tomuto rozpínání však působí gravitační síla mezi částicemi, která se je naopak snaží k sobě přitahovat.

Výsledkem může být jedna ze tří cest - kterou si vesmír vybere, závisí na určitých fyzikálních podmínkách. Podle prvního scénáře gravitace nikdy nezvítězí nad rychlostí rozpínání, která byla částicím udělena na počátku. Takto to vypadá v "otevřeném vesmíru", částice se od sebe stále více vzdalují a s jejich vzájemnou vzdáleností slábne gravitační přitažlivost mezi nimi. V tomto scénáři by se nevytvořily galaxie, možná ani samotné hvězdy. Jak by to vypadalo v případě, kdyby gravitační přitažlivost výrazně zvítězila nad počáteční expanzí? Galaxie a hvězdy bys se mohly na určitou dobu vytvořit, ale pak by se rychle zhroutily jedna na druhou a vesmír by skončil opětným smrštěním ve stavu obrovské hustoty hmoty - tomuto opaku velkého třesku se říká "velký křach" a odpovídajícímu vesmíru "uzavřený vesmír".

Třetí, "kritický", scénář vyžaduje jemné vyladění mezi přitažlivostí a rychlostí rozpínání. Hustota hmoty ve vesmíru je právě taková, aby gravitace téměř přesně kompenzovala účinek rozpínání. Gravitace táhne částice k sobě právě tak, že se vytvoří galaxie a v nich hvězdy. Celkové rozpínání se zpomaluje, ale nikdy nepřejde z opětovné hroucení, takže vesmír má zajištěný dlouhý plodný život.

Kosmická koincidence

Všechny tři scénáře jsou v souladu s Einsteinovým gravitačním zákonem. Který z nich se realizuje, je určeno hodnotou určitého parametru, který souvisí s hustotou hmoty ve vesmíru - astronomové jej označují symbolem Ω - posledním písmenem řecké abecedy "omega". Jednu sekundu po velké třesku má Ω zcela určitou hodnotu, pro kritický scénář je Ω = 1. Kdyby hodnota parametru byla jen o nepředstavitelně malé číslo - jednu miliontinu miliardtiny - větší než jedna, vesmír by skončil ve velkém křachu dříve, než by v něm mohl vzniknout život. Podobně by se všechna hmota rozletěla daleko od sebe dřív, než by mohly vzniknout obyvatelné světy, kdy byl parametr Ω o stejnou hodnotu menší než jedna. Ani v jednom případě by nevzniklo životodárné prostředí, jakým je naše sluneční soustava, protože by neexistovaly příhodné malé hvězdy jako Slunce.

To není jediná kosmická koincidence, kdy je nějaký parametr jemně vyladěn na životu příznivou hodnotu. Je-li síla gravitace správně vyvážena proti počáteční expanzi tak, aby se vytvořily hvězdy, je další důležitou veličinou účinnost, se kterou Slunce uvolňuje energii vzniklou jadernou syntézou vodíku v heliu - odpovídá jí číslo 0.007. Číslo znamená, že porovná-li se atomová hmotnost původního vodíku s hmotností vzniklého helia, zmizelo asi 0.7 procenta. To je energie - především tepelná - která zajišťuje život na Zemi.

Jaký je zde prostor pro možnou odchylku? Účinnost tohoto procesu by se zvýšila, kdyby vzrostla síla, jež k sobě "lepí" částice v jádru atomu. Kdyby ale byla větší než 0.008, veškerý vodík, který po velkém třesku vznikne, by se téměř okamžitě přeměnil v helium a na palivo ve hvězdách by nic nezbylo. Jinými slovy, krátce po vzniku by byl vesmír mrtvý. Kdyby však naopak toto číslo bylo menší než 0.006, jaderné lepidlo by bylo tak málo účinné, že by se helium nemohlo vytvořit a jaderná syntéza ve Slunci by se nikdy nezažehla. Ani v tomto případě by život nemohl existovat.

Pak je zde fakt, že elektrická síla mezi nabitými částicemi je asi 1040krát větší než gravitační přitažlivost. To dává atomu základní charakteristiku. Kladně nabité jádro přitahuje záporně nabité elektrony, přitahuje je však i gravitačně. Malá změna poměru mezi gravitační a elektrickou silou by pozměnila charakteristiky atomů natolik, že by se změnily charakteristiky hvězd. Změna jedním směrem by vedla k vesmíru, kde by se nevytvořily planety kolem hvězd. Změna druhým směrem by ohrozila existenci supernov, které zásobily vesmír uhlíkem, v němž spočívá chemie života. Existují i další příklady - zmenšíme-li hmotnost neutronu jen o jedno procento, nevytvoří se atomy.

Zdroj: Michael Brooks, Velké otázky: Fyzika


komentářů: 40         Komentáře (40)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 2 »

Axina
30
Axina 02.12.2011, 12:55:47
Ještě , V., k vašemu komentáři [28]
"Vy me odpovite pod jinym clankem, ze uplne o vsem se da pochybovat vcetne tech axiomu o kterych jsem se zminil... a pak ocekavate, ze dam na vase hodnoceni nekoho..."

Tak to se tedy kardinálně mýlíte! Já od vás absolutně neočekávám, že dáte na mé mínění. Chodíme sem na web DISKUTOVAT, ne se navzájem ujišťovat, že máme stejné názory.
Prostě jsem přihodila odkaz na web, který mne zaujal. A očekávala jsem, že tam zběžně nahlédnete (do té míry, abyste si udělal názor) a ten názor tady pak řeknete.
Zatímco tady řešíme, co jste myslel, co jsem myslela, co jste nemyslel, co jsem nemyslela, tak plýtváme časem.
Raději bych diskutovala nad fyzikálními nebo filosofickými otázkami.
Přesto nepovažuji tuto etapu vyjasňování si pojmů za zbytečnou. Byla bych ale ráda, kdyby už jste konečně akceptoval běžnou formu diskutování.
Poznámka: Vaše komentáře jsou tak rozsáhlé a většinou tak promyšlené, že by bylo přiměřené je prezentovat na webu NČ formou článku.
Nemohu ani vám ani Luciferovi mluvit do toho, co máte dělat. Ale byla bych ráda, kdybych přispěla k tomu, aby se s vašimi názory mohli seznámit čtenáři NČ i příhodnější formou, než je čtení komentářů. Článek je prostě vyšší level publikace.
Poznámka: Pro začátek se obětuji a váš případný článek počeštím. Obohatím ho o diakritiku. Jsem ochotna vám být nápomocná při vytvoření klasického národního prostředí (znaky na obrazovce, na klávesnici, na tiskárně). Vaše naprosto specifické nároky v tomto směru respektovat nehodlám, ani neumím.

Axina
29
Axina 02.12.2011, 08:48:42
[28] V, jsem zřejmě o něco mladší než vy, ale žádné zelené mládí to není. Bohužel Usmívající se Ostatně stáří člověka je věc relativní:

Jan Werich: Bernard Shaw tu byl, řekněme, sto let. Je to krátkej nebo dlouhej život?
M. Horníček: Sto let - dlouhej život.
Jan Werich: Krátkej život! On tu moh ještě 150 let bejt, protože měl pořád co říct...

Jsem silně překvapena vaší zkostnatělostí. Nejdete se podívat za roh, protože si myslíte, že za něj vidíte svým vnitřním zrakem.

Moje příspěvky kupodivu čtete. Mám vám "bushkaismus" po částech předkládat na NČ? Klidně. Jak jsem říkala, jsem programátorka, transfery dat mi nečiní obtíže.

Přesto vás vyzývám: Zkuste revidovat svůj přístup ke světu. Nebojte se riskovat, že s vámi nebude někdo souhlasit. (Mám pocit, že díky své nekonformitě narážíte na nepochopení celý život. Je mi to celkem blízké.)

Jen otevřenost světu vám přinese spokojenost plného života.

28
V (neregistrovaný) 02.12.2011, 08:01:29
Ale ja nechovam nejakou nadeji, ze nekde za rohem muze byt neco lepsiho a jdu se podivat za kazdy roh, kde lidi rikaji ze je neco co stoji za to videt. Jsem si prakticky jisty ze bych ji musel 'ztrhat' a nejde me ani tak o vas, jak vam by se to libilo nebo nelibilo, ale ja sam bych jen zaslapal do blata dalsi kousek svych nadeji, ktere v sobe jeste chovam - ze svet neni uplne spatny, ze nekde nekdo je intelektualne 'zdravy', nekdo s kym bych mohl citit spriznenost, jakkoli povysene vam to asi zni.

Vy me odpovite pod jinym clankem, ze uplne o vsem se da pochybovat vcetne tech axiomu o kterych jsem se zminil... a pak ocekavate, ze dam na vase hodnoceni nekoho...

Krome toho me uz nejaky cas netece mleko po brade, me se uz dopredu nelibi, kdyz nekdo je znamy pod nejakym prizviskem, tady asi koncovka krestniho jmena, mozna dokonce motivovana jmenem byvaleho prezidenta USA? Uz jen to ze je nekdo znamy je v dnesni dobe minus a kdyz ma dokonce 'nickname' pod kterym je znamy, tak se prakticky dozajista nejedna o nekoho, s jehoz nazory bych si pral se seznamit (uznejte ze to jmeno je takove hloupe samo o sobe, ten nick tomu jeste nasadi korunu - a kdyz ma clovek aspon nejakou sebuctu, tak mu lidi zpravidla zadny nick neprirknou, nebo se to neujme a uz vubec to ta osoba neprijme za sve, ci dokonce s tim sama prijde, i takove veci se stavaji). To me vubec nelaka. A zrejme se jedna o neco na urovni politiky (pouzila jste myslim vyraz 'aktivistka') a hluboko to nesaha, jak uz to byva.

Rekl bych to takhle - muj zajem o nazory jinych je dany jejich zajmem o me nazory, jedna se o spojitou nadobu.

---------------------------------
S tim prisvojenim myslenky. V komentari c7, mem prvnim tady jsem napsal: "A me zase napada..."

Ale asi si to spatne vykladate, ta veta byla myslena ironicky, v terminologii sachistu jako 'ironicke otevreni' zapasu, tady diskuze. A byla to ironizace vaseho prispevku. To nebyl komentar k clanku jako takovemu.

Krome toho bych predpokladal, ze v tomhle smeru nejspis vsechno co clovek vymysli bylo uz davno vymysleno a rozvedeno nekym jinym az na detaily. Sam bych s necim takovym neprisel, kdyz uz tak jen proto, ze jak jsem pozdeji a jinde napsal, vysvetleni chodu sveta timhle zpusobem je zametani smeti pod koberec, s tim, ze tam nebude videt.

Sama pak sice pisete, ze to "neřeší otázku, jak vznikla ona civilizace, která nás stvořila", ale pak jdete presto dal az k 'nadvesmirne' spekulaci a ptate se "Co když celý vesmír, jak ho známe ... je jen jedním z projektů projektantů na vyšším stupni vývoje?". Jakoby vas netrapilo, ze veschno musi nekde koncit, ci presneji receno, zacinat.

Pry nejaky americky prezident, ci kdo, mel v pracovne povesene moto - 'buck stops here', cimz chtel rict, ze on problemy resi, tedy neodsouva je na jine, kteri je zase odsunou na jeste jine atd., takovou byrokracii jiste znate, ani v Americe neni neznama.

Axina
27
Axina 28.11.2011, 05:52:37
[24] V, přečtěte si už konečně, prosím, ten web paní Bushky Bryndové Usmívající se Ono bude unáhlené dělat nějaké závěry jen na základě takového čtení. Ale ještě unáhlenější je dělat závěry jen na základě těch pár slov, kterými jsem se vám ji snažila přiblížit.

Axina
26
Axina 28.11.2011, 00:24:12
[23] V, je to jednodušší, než si myslíte. Prostě jsem u člověka, který projevil tolik jemnocitu jako je ocenění poděkování (tj. u vás) předpokládala, že se krátce jedním slovem omluví za nepozorné čtení. Mohlo by mi být srdečně jedno, jak pozorně mě čtenáři NČ čtou. Ale není mi jedno, když si díky nepozornému čtení přisvojí moji myšlenku. Toť vše.

25
V (neregistrovaný) 27.11.2011, 21:01:16
[22] "netuším, co se vám na tom nelíbí."


Temi odstavci zrejme myslite tyto dva:

1) "...jako když máte slona v pokoji, nedá se to prehlédnout: vesmír je pozoruhodne dobre uzpusoben našim potrebám. Kdyby se jen malinko zmenil – kdyby se napríklad pozmenil jeden z prírodních zákonu – nikdy bychom nemohli vzniknout. Vypadá to, jako by vesmír byl zámerne navržen pro naše bytí. A jestliže tomu tak je, mohla by být jeho architektem nejaká rasa superinteligentních bytostí..."

2) Krome toho si pamatuju, ze tu nekdo (ne vy) v diskuzi, asi pod druhym dilem tohoto clanku taky psal o presnem nastaveni, ci postelovani parametru pokusu pestovat pokusne jako projekt nasi lidskou civilizaci (bylo tam neco o tom, aby bylo nastavenim zaruceno, ze clovek se narodi zase jen cloveku, tedy ne zvireti atd atd., to jen pro pripamatovani).
==============================================
Veda nema potuchy proc parametry prirodnich zakonu jsou jake jsou. Proto je uplne od veci spekulovat, ze kdyby neco bylo trochu jinak, co by to melo za nasledek (ci dusledek). Samozrejme nektere dusledky jsou vice mene zrejme, presne jak jsou popisovane jinde na nalezitych mistech, ale zmeny parametru se nikdy nedeji izolovane, jako kdyby je steloval Buh nebo nekdo jiny, ale kdyz by neco melo byt jinak, pak by zrejme (prakticky jiste) vsechno bylo uplne jinak, protoze priroda je integrovany system, jediny celek! A tudiz je nesmysl zvazovat co kdyby tohle nebo ono bylo trosku jinak. Protoze kyby neco bylo trosku jinak, bylo by uplne vsechno jine a pak by treba vzniknul nejaky uplne jiny zivot, nebo taky treba zadny (neni zadna nutnost aby zivot existoval, aspon my o zadne nevime). Ale nic to nevypovida o moznosti, ze by nad svetem tudiz musel bdit nejaky stvoritel, nebo kosmicky udrzbar, nebo nejaka "rasa superinteligentních bytostí", ktera nastavila parametry prave tak akorat abysme my mohli existovat jak existujeme. My existujeme takovi jaci jsme, protoze paratmetry jsou jake jsou, tecka. Samozrejme nejsem takovy skarohlid, ci metr, abych nepripustil i takovouhle spekulaci aby mohl vzniknout film, ale meli bysme vedet ze tu jde o cirou smyslenost, ktera nema oporu ve vedeckem pohledu na svet, naopak je v protikladu k nemu.

Cela ta idea o "rase superinteligentních bytostí" by zrejme musela predpokladat ideu vice vesmiru, a to z duvodu, ze neni mozne aby jakkoli vyspela civilizace mohla menit parametry sveta v nemz zije - protoze to by ji to samou znicilo. Musela by nas svet, nas vesmir stelovat z jineho nezavisle existujiciho vesmiru ale s tim nasim vesmirem propojenym. A na te spojnici (interface) by byl zjevne neprekonatelny problem - jak sloucit dva nekompatbilni ci proste jine systemy aby bylo mozne zasahovat z jednoho do druheho. Na tehle urovni by to bylo zjevne nemozne, parametry o kterych tu mluvime nejsou jako zmena teploty atd., cili nejde si to predstavovat jako Hurvinek valku, jak se lidove rika.

Myslim ze jsem timle zabil obe mouchy (oba dva odstavce) jednou ranou.

24
V (neregistrovaný) 27.11.2011, 20:05:28
[20] "Takže vám ušetřím práci: Libuše Bryndová alias Bushka je nezávislá publicistka...
Objevila jsem ji zhruba před měsícem. V souvislosti s hledáním informací o legalizaci pěstování konopí. Je v tomto směru významnou (a stíhanou) aktivistkou. "
-----

Nedavno jsem videl debatu v TV Rona Paula (prezidentskeho kandidata USA) a libil se me jeho postoj k vecem o kterych tam byla rec. Jenze pozdeji jsem cetl v novinach o jeho nekterych jinych nazorech a z tech me bylo na nic.

To uz by musela byt strasna nouze, abych se postavil za nekoho s tak neintegrovanymi, ci nekonsistentnimi nazory. A to co tu ve zkratce rikate o te Bryndove me prijde ze stejneho soudku. Jinak shodou nahody Ron Paul je taky pro legalizaci drog a myslim ze nejen marihuany. To je sice spravny postoj a on pro nej arugmentoval velice dobre, ale clovek si nemuze vybirat z nazoru lidi jako rozinky z dortu a stat se priznivcem nekoho na nejake konkretni 'izolovane' bazi, ve stylu kocicky a pejska kdyz pekli dort. Asi bych spocital na prstech jedne ruky lidi za ktere bych se postavil, Randova je bez debat hlavni z nich.

23 Jelen
V (neregistrovaný) 27.11.2011, 19:35:58
"skutečně jsem čekala (zvlášť po té zkušenosti, kdy jste mi poděkoval za to, že já jsem vám poděkovala) od vás pár slov omluvy."

Tohle nechapu. Ja to 'podekovani' nemyslel vubec nejak spatne (nejak ironicky), proste jak jsem to napsal, tak jsem to myslel, zadny nevyrceny vzkaz ani umysl za tim nebyl.

Ja mam opravdu radost, kdyz lidi nejen na moje komentare odpovi, ale jeste navic pozitivne.

Ted ale nevim, jestli jsem si tu vasi poznamku vylozil spravne, asi vam nevadilo to podekovani ale jde o neco jineho... ale jsem z toho zmateny, nebudu se do toho dal zapletat. Uz jsem z toho jelen. Zdejsi na hlavu obraceny styl diskuze me uplne mate, zvlast kdyz se navic jedna o necem co bylo v komentari pod jinym clankem. Vubec bych byl radsi kdybysme debatovali jen ohledne tech rekurentnich civilizaci, nebo proste k veci, nez o 'lidskych vecech'. Priznam se ze na nejake velke dekovani a omlouvani jsem spatna osoba, mezilidske vztahy uznavam nejsou moji silnou strankou a bud me budete muset omluvit, nebo ignorovat.

----------

K tem civilizacim bych rekl jedno: krestane rikaji, ze svet nemohl vzniknout jen tak sam od sebe, ze jej musel stvorit a popripade ridit, nebo aspon nastavit jeho parametry Buh. Ale jak ten Buh vzniknul uz se neptaji... a napodobne je to s tou hypotetickou civilizaci ktera nas nejak ovlada. Proste uz nas to nepali co oni, jak oni asi vznikli kdyz u nas se to bez vnejsi pomoci, ci nejakeho zasahu nepredpoklada. Samozrejme logicky mozne je ze oni vznikli sami od sebe a nas vypestovali, ale pak tu chybi dukazy. Zatim my toho o vzniku zivota tolik nevime, abysme si mohli byt jisti.

Na druhou stranu je ale celkem jiste, ze vyvoj zivota sam o sobe, tedy bez umeleho zasahu nejakou inteligenci zvenci mozny je, dokonce musi byt mozny, jinak by tu nemohla byt ani ta jina (nebo jakakoli jina) civilizace ktera nas udajne mela pestovat. Nachazet reseni v nejakem postulovanem bohovi nebo v jinych civilizacich (tim nerikam ze je to uplne stejne) je jen zametani problemu pod koberec, kde uz to nikdo nebude dal zkoumat. Jenze byt takhle kratkozraky si veda nemuze dovolit, aspon ne veda hodna toho prizviska.
-----------

Lucifer
22
Lucifer 26.11.2011, 13:54:00
[18]

V

První odstavec: Tak nějak to napsal Michael Brooks. Přijde mi to jako docela zajímavá úvaha a netuším, co se vám na tom nelíbí.

Druhý odstavec: Opět Michael Brooks

Obecně: V populárně naučném koutku nabízím širokou škálu nejrůznějších pohledů na současnou vědu, především fyziku, přírodu a Vesmír všeobecně. V drtivé většině případů čerpám ze zdrojů v daném oboru dostatečně vzdělaných jedinců, které někdy akorát upravuji či komprimuji na míru Neviditelného čerta, a pokud jde o fyziku, tak jsem tady citoval snad už celý její Pantheon. Pro zpestření občas zabrousím do hájemství alternativní vědy, ovšem i v tomto případě se jedná o zdroje dostatečně odbormě vzdělaný autorů. Své vlastní názory a pohledy na různá témata jsem tady psal už také mnohokrát, většinou se nacházejí jako Poznámky, někdy i v samostatném provedení. Pokud si kupříkladu najdete, co si myslím o současném stavu teorie strun, měl byste z toho snad něco vyvodit.

[20] Souhlasím.

Axina
21 Omluva
Axina 26.11.2011, 13:30:39
[19]
V: Ale kdyz se pujdu podivat a zjistim, ze vam ji nemuzu pochvalit, co pak? Kdyz se vyjadrim negativne, tak to teprve slapnu do louze. Proto se me nechce ani jit se mrknout.

Myslím, V, že ani já jsem vás na první pokus nečetla pečlivě. Omlouvám se. Vy jste mi chtěl galantně říct, že se obáváte, že když se neshodneme v názoru na paní Bushku, tak že to bude zdrojem mých negativních reakcí.
Tak to buďte bez obav. Zatracená paní Bushka Usmívající se Ještě před měsícem jsem ji neznala a teď vypadám jako její advokát.

To se nám V, ještě stane asi vícekrát. Nebudeme spolu v detailech souhlasit a budeme snášet argumenty, jak to druhého přesvědčit. Já tak aspoň budu činit, dokud uvidím na monitor a trefím se do klávesnice. A ráda Usmívající se

«   1    2    3  4   »