Populárně naučný koutek


« strana 11 »

Digitální demence – Sanskrtské školy


V návaznosti na předchozí pojednání o orientaci v prostoru v souvislosti s hipokampem dnes přicházím se sanskrtskými školami. Proč? Protože absolventi sanskrtských škol mají kromě jiného neuvěřitelný smysl pro orientaci v prostoru, jenž je založený na velmi náročném a pozoruhodném výcviku ve vnímání reality, z čehož se můžeme poučit.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Digitální demence – Orientace v prostoru a hipokampus


O digitální demenci zde již byly dvě části z úvodu jí se věnující knížky Manfreda Spitzera, druhá se jmenovala Digitální demence – Jde o naše děti. Podstatou této knížky je ukázat, že naše moderní vědecko technické výdobytky jsou jistě velmi užitečné, jejich použití však nemá nahradit funkci našeho mozku - nejkomplikovanějšího a nejdynamičtějšího orgánu našeho těla, sídla našeho vědomí. Pokud budeme svůj mozek zanedbávat, hrozí nám demence; tedy něco, na co jsem tady už vícekrát upozorňoval a nazýval jsem to odpojením od reality. S lidmi, kteří jeví nejrůznější příznaky odpojení od reality, se setkávám denně a mám pocit, že jejich počet neustále narůstá. Tito lidé se zpravidla vyznačují tím, že skoro veškerý jejich život spočívá v neustálém „ovládání“ digitálních přístrojů, nástrojů, šidítek atp., skutečnou realitu už skoro nevnímají. Pohled na ně je dost tristní a již v předchozích dvou úvodních částech bylo naznačeno, k jakým důsledkům se toto odpojení od reality může dopracovat. Demence je stav, ke kterému se v ještě nedávné době dopracovali pouze hodně staří lidé. Ale ani v tomto případě to není stav přirozený, jak jsem zde kdysi naznačil v příspěvku Dlouhá léta bez potíží a nemocí. Dnes se ale k demenci mohou díky digitálním technologiím propracovat i velmi mladí lidé. Podstata tohoto procesu z vědeckého hlediska je naznačená v této části.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Vilík, Mája, Beruška, Aninka, Ferda, prostě – Hmyzovi


„Poměrná velikost mozku k celkové velikosti těla je hrubým měřítkem intelektuální úrovně živočicha. Mozek ‚tupého‘ potápníka zaujímá sotva jednu čtyřtisícinu celkového objemu brouka, mozek ‚bystrého‘ lumka asi jednu čtyřsetinu a mozek dovedné včelí dělnice už celou jednu stoosmdesátinu. Relativní velikost mozku je tedy úměrná vytříbenosti orientačních schopností, umění se učit, nadání pro řešení složitých situací, schopnosti přesného dorozumívání a úrovni společenské organizace. Nejdůležitější částí mozku jsou tzv. houbovitá tělíska, která jsou pro hmyz tím, čím je pro nás šedá kůra mozková. U včelí dělnice zaujímá toto centrum moudrosti celou jednu pětinu mozku, zatímco u matek a trubců je mnohem menší. Vysvětlujeme si to tím, že příslušníci ‚královské kasty‘ se nikdy v životě nesetkají s tak složitými situacemi jako jejich pracovité ‚poddané‘.“

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 11         


Udělej si svůj vesmír


V předchozím pojednání o vesmírech (Vesmír z ničeho – Naše bídná budoucnost?), které jsem převzal z jiného zdroje, než ke kterému se opět vracím, jsem zkumuloval skoro všechno, co se k tomu tématu dá říci, k čemuž slouží i na konci uvedený seznam souvisejících článků. John D. Barrow má ve své knize ještě celou řadu zajímavých modelů vesmíru, každý z nich je obdařen něčím velmi pozoruhodným, ale jak už jsem v této sérii někdy předtím naznačil, celou tu vesmírnou encyklopedii zde překlápět nehodlám. Někdy pouze na něco zajímavého, jak od Johna D. Barrowa, tak ještě i od Lawrence M. Krausse, upozorním. S jedním takovým upozorněním, jež se týká šílené myšlenky, že dostatečně vyspělá civilizace může být schopna „vypěstovat“ úplně nový vesmír s pro život mnohem lepšími parametry, v němž se možná nacházíme i my, přicházím dnes. Až na odkazy týkající se strunové teorie plus jednoho kosmologa se v následujícím textu na žádný jiný odborný termín odkazovat nebudu. Vše podstatné je v tom předchozím pojednání:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 17         


Vesmír z ničeho – Naše bídná budoucnost?


Po posledním modelu vesmíru (Chaotický vesmír) z galerie Knihy vesmírů od Johna D. Barrowa, jsem se tuto vesmírnou historii rozhodl takřka zakončit s pomocí jiného zdroje. V galerii Barrowa jsem dorazil do míst, která se už překrývají s tím, co zde v Populárně naučném koutku bylo již probíráno, jako třeba temná hmota, temná energie či inflace. Za účelem tuto záležitost nějak shrnout jsem vybral jiný zdroj, poněvadž je to v něm mnohem hutněji vyjádřeno, nicméně není vyloučeno, že se k vesmírné galerii J. D. Barrowa ještě drobnými postřehy vrátím. Vzhledem k tomu, že to zesumírování vesmírných modelů zde již bylo mnohokráte naznačeno v dobách před uvedením Knihy vesmírů, tak v tomto finále nebudou žádné odkazy na specifické pojmy atd. Vše, o čem tady bude řeč, a nejen to, lze nalézt v seznamu na konci, jenž obsahuje všechny články z Populárně naučného koutku, které s tím nějak souvisí

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Chaotický vesmír


Naposledy zde byl jeden z nejzajímavějších pokusů nahradit hladké a izotropní modely vesmírů – Turbulentní vesmír. Dnes je na řadě další podobný model, jenž se do počátků vesmíru pokouší vetknout ne něco jako turbulenci, ale přímo totální chaos. Otázka zní, jak se z toho chaosu může v průběhu expanze a popřípadě i jiných efektů vyvinout něco tak téměř dokonale hladkého a izotropního, jako to, co dnes v našem vesmíru pozorujeme. Kdo tedy má pravdu: ti, co si myslí, že se to zkrátka už tak zrodilo, anebo ti, co si myslí, že se to do současného stavu vyvinulo z něčeho turbulentního, chaotického a podobně nepravidelného a nehomogenního stavu?

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Turbulentní vesmíry


Po pojednání o horkém vesmíru dnes přicházím s vesmírem turbulentním. Tenhle model vesmíru je velmi zajímavý a dotýká se jednoho klasického fyzikálního problému, jenž se v samotné podstatě nepotýká ani s teorií relativity, ani s kvantovou mechanikou, a přesto je dodnes stále matematicky neuchopitelný. S turbulencí v kapalinách či plynech se setkáváte téměř na každém rohu, a když se podíváte moderními astronomickými přístroji do vesmíru, tak vám nemůže uniknout, že i on musí být nějak turbulentní. A tak není divu, že se mezi kosmology vynořila myšlenka vysvětlit všechny ty rotující a zploštělé spirální a eliptické galaxie na základě turbulentního modelu vesmíru. Tento model se nakonec ukázal nerealistický, ale něco v těch vesmírných turbulencích je přesto asi ukryto.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 47         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  7  8  9  10    11    12  13  14  15 . . . . . . . . . .  48  49  50  51  52   »