Populárně naučný koutek


« strana 12 »

Vesmír degenerující


Zatímco v 18. století začaly tvorbě modelů vesmíru dominovat Newtonovy zákony gravitace a pohybu, v 19. století se o slovo přihlásila statistická termodynamika. 19. století se někdy nazývá Stoletím páry, čímž se myslí, že byl vynalezen parní stroj a nejen to. Započala se strojová průmyslová revoluce, která byla samozřejmě podnícena klasickou newtonovskou mechanikou, jenže z ní vypadlo něco, s čím tvůrci vesmírných modelů dle Newtona nepočítali. Formulace termodynamiky dost vážným způsobem nahlodala modely vesmíru z 18. století. Pojďme se podívat, čemu to vedlo a jak si s tím různí vědátoři a myslitelé poradili.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Modely vesmíru v 18. století


Předchozí část o vývoji modelů vesmíru, v níž na Aristotela navázal Klaudios Ptolemaios a po něm to dovršil svou revoluční hypotézou Mikuláš Koperník, byla zakončena konstatováním, že k dalšímu pokroku je třeba do hry zařadit fyzikální teorii, která bude schopná dostatečně precizně popsat pohyb nebeských těles. Tuto fázi odstartoval Isaac Newton svým gravitačním zákonem a třemi pohybovými zákony. Na astronomické scéně 18. století se však nejdříve objevil Thomas Wright, jehož přírodovědné, natožpak fyzikální vzdělání nedosahovalo nijaké zvláštní úrovně. Byl to však právě on, který jako první pochopil, že ty mlhavé obláčky, které byly pozorovány tehdejšími dalekohledy na noční obloze, mohou být stejně jako Mléčná dráha galaxie. Tuto představu skvělým způsobem rozvinul Immanuel Kant, jenže pak se na scéně objevil Pierre Laplace a na čas ji poslal k ledu. 

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 23         


Ptolemaiův překomplikovaný vesmír a Koperníkovská revoluce


V předchozí části První modely vesmíru bylo naznačeno, že v naší sluneční soustavě, v níž planety obíhají okolo Slunce různými rychlostmi, pozorujeme ze Země podivné tvary drah ostatních planet – zdá se nám, že některé se po nějakou krátkou dobu pohybují zpět. Taková iluze vzniká díky našemu pohybu vzhledem k pozorovaným planetám. Naše oběžná rychlost je jiná než jejich, a proto občas vidíme jejich podivný protipohyb. Tento efekt potřeboval vysvětlit i Aristoteles a jeho následovníci.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


První modely vesmíru


Před téměř čtrnácti dny jsem ve Vesmírné upoutávce naznačil, že z této pozoruhodné knížky od Johna D. Barrowa, která v sobě zahrnuje nepřeberné množství modelů vesmíru, od těch nejstarších po ty nejnovější, zde něco přetlumočím. Je v ní spousta inspirativních postřehů a myšlenek, kterými se brodím především při jízdě metrem. Zatím mě nejvíce zaujaly fraktálové vesmíry, antropický vesmír, vesmíry s hmotou a antihmotou či vesmíry, v nichž není nic původního, anebo kvantové vesmíry. Dřív či později se k něčemu z toho a nejspíš i něčeho jiného dostanu. Pro dnešek jsem připravil takový malý výlet k těm úplně nejstarším modelům vesmíru, přičemž hned u Aristotela se zastavím u jedné šílené filosofické úvahy, na kterou jsem v poslední době už několikrát v sobě narazil a která se ve mně opět vynořila ve chvíli, když jsem v knížce dorazil k poznámce o Aristotelově předpokladu, že náš vesmír existoval vždy a vždy existovat bude.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 37         


Vesmírná upoutávka


Při vkládání včerejšího filosofického pojednání o vědě (Věda, změny paradigmat a Occamova břitva) jsem si uvědomil, že Populárně naučný koutek už nějakou dobu odumírá na úbytě. Naposledy byl doplněn někdy ve druhé polovině loňského října článkem Podíl obezity na vzniku rakoviny. Včera jsem po delší přestávce navštívil své oblíbené knihkupectví na Academia na Václavském náměstí a do oka mi padla knížka Johna D. Barrowa Kniha vesmírů, která je takovým průvodcem všemi možnými i nemožnými modely vesmíru, počínaje Aristotelovým sférickým vesmírem a konče postmoderními vesmíry, včetně těch naprosto splašených. John D. Barrow je uznávaný vědec a popularizátor vědy, který působí jako profesor matematických věd na univerzitě v Cambridgi a výňatky z jeho populárně naučných publikací se zde již objevily několikrát, namátkou Konečné vysvětlení (?) či Vítejte v hotelu Nekonečno. V blízké době obohatím Populárně naučný koutek výňatky z Knihy vesmírů. Dnes vás jako takovou vlaštovkou onoho obohacení obohatím některými perličkami a citacemi napříč celou knížkou.   

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Podíl obezity na vzniku rakoviny


Z jedné hromádky knížek jsem opět vylovil druhý díl Doby jedové od Anny Strunecké a Jiřího Patočky, z níž jsem zde naposledy reprodukoval pojednání Najdeme elixír života a věčného mládí? Žijeme v době, kdy nás obklopuje ohromné množství nejrůznějších chemikálií produkovaných konzumním průmyslem, z nichž drtivá většina nemá s elixírem života ani náhodou nic společného. Nedávno jsem se kupříkladu dočetl, že obyčejný rohlík dnes obsahuje přes třicet různých chemických látek, z nichž prý žádná není zdraví závadná, ale naopak ten rohlík tak nějak chuťově a trvanlivě vylepšuje. Zatímco naše babičky si vystačily s olejem, solí, moukou a vodou, a pokud chtěly, aby jim pečivo zůstalo déle čerstvé, přidaly trochu oleje, tak naše moderní konzumní doba se s něčím tak přízemním spokojit nemůže. Nežijeme však jenom v „době jedové“, ale i v „době obžerské“.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Statická elektřina – vodní toky – sakrální stavby


Níže uvedený autor tohoto pojednání mi před několika dny zanechal na NČ vzkaz, v němž zareagoval na zde přetlumočenou knížku od Bruce H. Liptona Biologie víry, obzvláště pak na pasáž, která se týká buněčné membrány. Poslední část z této knížky se jmenuje Podvědomá mysl: volám, a nikdo neodpovídá, a poslední část o buněčné membráně Kouzelná membrána III - Buňka jako počítač. Miroslav Provod mi ve svém vzkazu zaslal text jedné a poslední kapitoly z jeho internetové knížky, jejíž adresu se za chvíli dozvíte. Tato kapitola, jak vyplývá z názvu článku, se zabývá vlivem statické elektřiny. Zde je třeba podotknout, že autor má v záhlaví svých stránek uvedeného Nikolu Teslu, o němž již na NČ byla nejedná řeč, viz Nikola Tesla, Nikola Tesla - Dálkově ovládaný automat a Nikola Tesla - šaman dvacátého století III. Elektřina a obecně elektromagnetická interakce je hlavním pilířem všeho, co tvoří náš svět. Myslím tím svět makroskopický a všechny jeho struktury, vzájemné interakce atd. Fyzika dnes rozeznává čtyři základní síly, interakce: gravitační, elektromagnetickou, silnou a slabou. Ta první je v našem světě jistě velmi důležitá, ale tvoří pouze jeho pozadí, bez něhož by ten svět samozřejmě nebyl možný. Poslední dvě jsou jaderné, jistě také důležité, nicméně za stavbu a rozmanitost našeho světa, včetně všeho co s tím souvisí, tj. i nás, našeho myšlení, vnímání okolní reality, komunikace s ostatními objekty včetně lidí atd., za to vše je zodpovědná síla či interakce elektromagnetická. V nejrůznějších podobách, včetně statické elektřiny. Nikola Tesla to věděl a Miroslav Provod se vydal stejným směrem. - Lucifer

 

Miroslav Provod


Celý článek »

komentářů: 21         


Najdeme elixír života a věčného mládí?


Po delším čase se vracím k Době jedové 2 od Anny Strunecké a Jiřího Patočky. Přicházím s podkapitolou, kterou napsal Jiří Partočka a která se zaobírá elixírem života a neutuchajícího mládí. Chtěli byste omládnout a svůj život prodloužit, dokud se vám to bude líbit? Občas přemýšlím, že bych se chtěl vrátit do svých mladších let, ale ve skutečnosti vlastně ne. Bylo to hezké, teď jsem však už někde jinde a nemyslím si, že je to horší. Domnívám se, že své mládí v sobě stále ještě mám, a navíc obdařené zkušenostmi, které jsem dříve neměl. Svou životosprávu náležitě hlídám a mé duševní pochody stále ještě někam směřují. Nějaký ten elixír života v sobě asi mám. A to mi stačí. Nicméně jsem vždy otevřený jakýmkoliv podnětům, kterými bych ten svůj elixír života mohl obohatit. Těch podnětů jsem tu už zmínil mnoho, jedny z nich jsem nalezl ve dvou dílech Doby jedové. Kupříkladu Kurkumin, který si občas sypu do jídla a který tak nějak souvisí s tím, o čem ve své podkapitole o elixíru života píše Patočka.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 18         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  8  9  10  11    12    13  14  15  16 . . . . . . . . . .  41  42  43  44  45   »