Populárně naučný koutek


« strana 14 »

Strach zabíjí


V předchozí části Růst a ochrana bylo řečeno, že tělo je obdařeno dvěma různými ochrannými systémy. Prvním je osa HPA (hypotalamus-hypofýza-nadledvinky) a druhým imunitní systém. Systém HPA je skvělým mechanismem pro zvládnutí akutního stresu. Ovšem tento ochranný systém nebyl navržen tak, aby byl neustále aktivní. Pojďme se tedy podívat, co nám jeho neustálá aktivita, jež je buzena současnou moderní dobou, může způsobit. Pojďme se podívat, jak nás může zabít strach.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Růst a ochrana


Evoluce nás vybavila řadou mechanismů zajišťujících přežití. V podstatě je možné je rozdělit do dvou funkčních kategorií, na růst a ochranu. Určitě víte, jak je důležité chránit se. Možná si ale neuvědomujete, že stejně tak je důležitý i růst – i když jste dospělý člověk, který dosáhl své maximální výšky. Denně jsou miliardy buněk všeho těla opotřebovány a musí se nahradit. Například každých dvaasedmdesát hodin se obnovuje celá buněčná výstelka vašeho střeva. Aby se tento neustálý koloběh buněk zajistil, musí vaše tělo denně vynaložit značný objem energie.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Vztah mysli a těla IV – Placebo a nocebo


Každý student medicíny se dozvídá, alespoň mimochodem, že mysl dokáže ovlivnit tělo. Dozví se, že některým lidem se začne dařit lépe, pokud věří (falešně) tomu, že dostávají léky. Když se pacientovi uleví, co spolkne pilulku z cukru, říká tomu medicína placebo efekt. Placebo je výsledkem pozitivního myšlení, zatímco výsledkem negativního myšlení je přesně opačný efekt, kterému se říká nocebo. Nocebo má za následek, že se vám začne dařit hůře, nebo dokonce můžete i umřít na něco, co ve skutečnosti vůbec nemáte. (Placebo viz také Placebo efekt a Můj placebo efekt, nocebo viz svým způsobem také Biologie a víra.)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Vztah mysli a těla III – Emoce a jak mysl řídí tělo


U vyšších forem života schopných uvědomění se v mozku vyvinula speciální funkce, která umožnila, aby se celé společenstvo vyladilo podle stavu svých regulačních signálů. Evoluce limbického systému mozku poskytla jedinečný mechanismus, který převáděl chemické komunikační signály ve vnímání, jež mohly prožívat všechny buňky tohoto společenstva. Naše vědomá mysl tyto signály prožívá jako emoce. Vědomá mysl nejen „čte“ tok signálů koordinujících buňky, k nimž náleží i „mysl“ těla, ale dokáže také vytvářet emoce, jež se manifestují prostřednictvím nervovým systémem řízeného uvolňování regulačních signálů.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Vztah mysli a těla II – Mysl nad tělem


V předchozích sériích z knížky Biologie víry - … Bruce H. Liptona bylo ukázáno, že buněčné funkce jsou přímo odvozeny z pohybů jejich proteinové „převodovky“. Pohyb vytvářený uskupením proteinů dává vznik fyziologickým funkcím. Proteiny jsou hmotnými stavebními bloky, zatímco komplementární signály z prostředí jsou nezbytné pro jejich rozpohybování. Styčným bodem mezi signály z prostředí a cytoplazmatickými proteiny je buněčná membrána, která přijímá podněty a pak vybírá vhodné, život uchovávající buněčné reakce. Buněčná membrána funguje jako „mozek“ buňky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Vztah mysli a těla I


Jak je možné, že mysl dokáže zrušit genetické naprogramování, jak se to kupříkladu podařilo britskému lékaři Albertu Masonovi (viz Biologie a víra)? A jak mohla Masonova víra v léčení ovlivnit jeho výsledek? Nové, kvantově-relativistické chápání mechaniky vesmíru nám ukazuje, jak může být „hmotné“ tělo ovlivňováno „nehmotnou myslí“. Energie mysli (myšlenky) přímo ovlivňuje to, jak hmotný mozek řídí fyziologii těla. „Energie“ myšlenky může aktivovat či potlačit činnost proteinů buňky prostřednictvím konstruktivní nebo destruktivní interference.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Biologie a kvantově-relativistický vesmír IV


Ačkoliv se konvenční medicína i nadále snaží distancovat od alternativních terapií, fakt, že polovina Američanů navštěvuje lékaře věnující se alternativní medicíně, znamená, že tradiční lékaři již nemohou strkat hlavu do písku a doufat, že jiné metody léčení zmizí. Zdravotní pojišťovny začaly dokonce proplácet péči, kterou kdysi označovaly za šarlatánství. Ale ani dnes ještě vědecká přísnost nepovolila natolik, aby uznala účinnost alternativní medicíny. Neexistují skutečné fondy pro výzkum, který by se věnoval energetické medicíně. Potíž je v tom, že bez podpůrného výzkumu jsou varianty léčení založeného na energii oficiálně označovány za „nevědecké“.

Poslední část této série je věnována dobrým a špatným vibracím a jazyku energie.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Biologie a kvantově-relativistický vesmír III


Jak bylo řečeno v předchozí části, biologové se myšlence, že by moderní biologie v sobě měla zahrnovat kvantovou i Newtonovou mechaniku, stále vyhýbají či ji zcela ignorují. Přesto se však našlo pár vizionářských biologů, kteří tuto integraci podporují.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  10  11  12  13    14    15  16  17  18 . . . . . . . . . .  41  42  43  44  45   »