Populárně naučný koutek


« strana 33 »

Umění číst myšlenky


Lidská mysl je však schopna mnohem lepších výkonů. Všeobecně se má za to, že u dospělých jedinců lze předpokládat maximálně pátý či šestý stupeň intencionality: Petr se domnívá [1], že si Jana myslí [2], že Sára chce [3], aby Petr předpokládal [4], že Jana chce [5], aby Sára věřila [6], že míč je pod polštářem.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Teorie mysli


Následující jednoduchý test můžete dát každému dítěti: Sára a Anna jsou panenky. Sára má míč. Položí jej pod polštář na židli. Potom z místnosti odejde. Zatímco je pryč, Anna vyjme míč zpod polštáře a schová jej do krabice s hračkami na druhé straně místnosti. Po nějaké chvíli se Sára do místnosti vrátí. Kde si Sára myslí, že je míč?

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Náboženství jako opium III


Ať už jsou zmíněné psycho-farmakologické faktory sebedůležitější, příslušníku náboženského hnutí se může dostat i jiných, ne právě zanedbatelných výhod. Je totiž nejen součástí náboženské skupiny, ale také určitého společenství, v jehož rámci může být míra vzájemné podpory neobyčejně vysoká. Cítí, že někam patří. Značné množství důkazů vypovídá o tom, že naše schopnost čelit nemocem a vyrovnávat se s traumaty, jež nám život v tak hojné míře přináší, je do značné míry závislá na velikosti sociální sítě.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Náboženství jako opium II


Jednotlivé náboženské tradice se samozřejmě co do důležitosti připisované činnostem, jež k náležitému uctívání kultu patří, poněkud liší, nicméně četnost, s níž se setkáváme s důrazem na prožitek fyzické bolesti či stresu (případně obojího současně), je nanejvýš pozoruhodná.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Náboženství jako opium I


Náboženství je podle všeho jakýmsi univerzálním jevem. S vírou v duchovní svět, ať už v jakékoli formě, se setkáváme u všech kmenových společenství, které kdy byly objeveny, a u většiny z nich i s vírou v posmrtný život. Všechny se účastní modliteb a rituálů, jimiž si onen neviditelný svět usmiřují a předcházejí, aby na ně, nebohé, neustálému utrpení vystavené příslušníky lidské rasy laskavě shlédl a byl jim příznivě nakloněn. Zároveň však nemáme sebenepatrnější důkaz o tom, že by se něco byť jen vzdáleně podobného náboženství vyskytovalo u jiného živočišného druhu než u člověka.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Psychopatie


Diagnostická a statistická příručka Americké psychiatrické společnosti DSM-IV vymezila celkem deset druhů poruch osobnosti, které člení do tří základních skupin: podivíni a lidé excentričtí; lidé dramatičtí, emoční a proměnliví; lidé úzkostní a vystrašení. Mimo ně vymezuje "jinak neurčená porucha osobnosti". Příznaky poruchy osobnosti se obvykle přechodně mohou objevit u kohokoli. U lidí s poruchou osobnosti jsou však velmi výraznější a nápaditější, a to systematicky, počínaje dospíváním nebo ranou dospělostí víceméně celoživotně a v poměrně stálé kombinaci několika znaků u téhož jedince. Jako by při poruchách osobnosti nabývaly běžné rysy lidského chování krajní, případně karikovanou podobu.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Phaëton


Na sumersko-babylonských hliněných tabulkách stojí psáno, že původní planeta Phaëton, Sumery nazývaná Tiamat, se srazila s jiným nebeským tělesem. A tato planeta, která se již nepohybuje po oběžné dráze na úrovni dnešního pásu asteroidů, se rozpadla. Větší kus Phaëtonu/Tiamatu spolu se svým měsícem Kingu byl vržen do současné oběžné dráhy Země. Podle toho by Země byla zbytkem původní planety Phaëton a náš Měsíc jejím tehdejším souputníkem Kingu. Nápadně rozsáhlý a až jedenáct kilometrů hluboký je zářez do zemského povrchu, který dnes vyplňují vody Tichého oceánu. Je docela možné, že tato oblast je bolestnou památkou na tehdejší kosmickou kolizi.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Země tančí II


Spraš sama o sobě představuje záhadu, tuto navátinu známe nejlépe ze žlutých vod čínských řek, které ji odnášejí do Žlutého moře. Sprašový pás má souvislý mírně zvlněný profil a táhne se od francouzského pobřeží Atlantiku přes střední Německo , Maďarsko, jižní Rusko, vnitřní a východní Asii a severní Čínu až ke Žlutému moři. Spraš je jemnozrnná usazeninová hlína okrové až světle hnědé barvy, bohatá na křemenné, slídové a vápnité částečky. Rozlišujeme vrstevnatou a nevrstevnatou spraš. Vrstevnatá spraš je typická naplavenina a vyskytuje se často v údolích pravěkých řek, kde vytváří pahorky. Nevrstevnatá spraš naproti tomu vzniká větráním křemene a kysličníku vápenatého (pálené vápno), který vznikl působením vysokých teplot vyvolaných impaktem a následnou potopou.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  29  30  31  32    33    34  35  36  37 . . . . . . . . . .  41  42  43  44  45   »