Populárně naučný koutek


« strana 34 »

Deprivanti


Deprivanti jsou lidé bez citu a svědomí. Mají společné vlastnosti. Například podvádějí a lžou. Druhé lidi zneužívají. A když někomu ublíží, výčitky svědomí ani pocit viny nemají. Skvěle manipulují emocemi druhých lidí ve jménu nějakého druhu vlastního zisku - hmotného, mocenského nebo sexuálního. Jsou nezodpovědní a nespolehliví, nedrží dané slovo. Zákony jsou jim lhostejné, takže se často chovají kriminálně. Nedokáží se vcítit do druhého člověka tak, aby odpověděli na jeho potřeby a pocity, pokud nejsou stejné jako jejich vlastní. Rádi vstupují do bojů o moc. Víte-li o někom, kdo je nositelem alespoň tří těchto vlastností, pak jste se setkali s nositelem antisociální poruchy osobnosti neboli siciopatem.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


Zmrzačený muž


V předchozím výňatku z knížky Steva Jonese o původu mužů byl muž rozebrán do posledního šroubečku svého miniaturního chromozomu X. Dokonce jsem chvíli přemýšlel, že by se hodil na Fakta KiX. Ta chvíle se však protáhla až do dneška, kdy jsem si všiml, že tam zrovna řeší Tigera Woodse, nadsamce velikosti golfového míčku, takže jsem to radši vzdal. Pro dnešek jsem z Jonesovy knížky vybral jiný výňatek, výňatek mužovy předkožky. Věřím, že i tenhle výňatek my, ti správní muži, bez problému přežijeme:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 19         


Monstra požírající čas


Při zjišťování stáří jednoho a téhož předmětu metodou radiokarbonového datování se často dojde k různým výsledkům. Také nejsou ojedinělé nevěrohodné výpočty. V časopisu Science je zaznamenána datace skořápky jednoho měkkýše. Pomocí radiouhlíkové metody bylo určeno její stáří na dva tisíce tři sta let. Vadou na kráse však bylo, že byl měřen ještě živý exemplář. V jiném případě bylo stáří ulity jednoho živého hlemýždě stanoveno na dvacet sedm tisíc let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Chromozom Y - mikroskopická metafora mužů


V ukázce z úvodu knížky o původu mužů od Steva Jonese bylo mužské ego zasaženo dost těžkou ránou. Knížka však pokračuje ještě mnohem citelnějšími údery, kdy Steve Jones kupříkladu dělá z muže jediný omyl přírody. Jako muž si myslím, že to autor trošku přepískl, ale co byste také chtěli od biologa a navíc ještě genetika. A to ještě není všechno.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Potopa a hromadné hroby


Přímé geologické určování stáří vede k jakžtakž užitečným výsledkům pouze za předpokladu, že Lyellovy a Darwinovy poučky o rovnoměrném, postupném vývoji platily během celých dlouhých dějin Země. Pokud ale přece jen došlo k celosvětové potopě, musejí se vědecké datační metody nutně mýlit, mají-li určit věk objektu staršího než pět tisíc, maximálně však deset tisíc let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Zmenšená žena a druhé pohlaví


Vytiskněte si slovo "mužství" na Amazon.com (což ovšem není na první pohled ten nejvhodnější zdroj) a najdete tisíce odkazů. Čtvrtina z nich jsou z pera žen. Rozpitvávají ubohého muže v rozsahu od ohromujícího The Penis Book: An Owner's Manual (Kniha o penisu: Vlastníkova příručka) od autorky Margaret Goreové až po mrzoutské If Men Could Talk, Here's What They'd Say (Kdyby mohli muži mluvit, co by říkali), a vedou svou od odporného Men and Other Reptiles (Muži a další ještěři) až k botanickému Why Cucambers Are Better than Men (Proč jsou okurky lepší než muži).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Záhada času


V dubnu 1998 přinesl časopis Illustrierte Wissenschaft zprávu o neobvyklém nálezu. Britský amatérský geolog Alan Dawn objevil téměř kompletní kostru asi tři metry dlouhého masožravého ryboještěra. Skelet zvířete vyhynulého údajně před 150 miliony let neležel v několikametrové hloubce pod zemí, jak by se snad dalo očekávat z geologického a biologického hlediska, nýbrž tak těsně pod povrchem, že některé kosti dokonce čouhaly ven.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Všichni žili ve stejné době


V oblasti Paluxy River se prakticky nevyskytuje kompaktní hornina o mocnosti několika metrů. Skládá se z velmi mnoha různých, nad sebou uložených vrstev. Ty jsou rozdílně silné a velmi se liší pevností. Lze zde nalézt vrstvy velice tvrdé skály a více či méně zpevněné suti. Vypadají jako cibulové slupky. Všechny horninové vrstvy jsou každopádně od sebe výrazně oddělené, a proto nemohly vzniknout ve stejné době ani příliš pomalu, postupně.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  30  31  32  33    34    35  36  37  38 . . . . . . . . . .  41  42  43  44  45   »