Populárně naučný koutek


« strana 34 »

Země tančí I


Ameriku neobjevil Kolumbus, což dokazují zmíněné staré mapy. Féničané navštívili Ameriku už v polovině druhého tisíciletí před Kristem a Afriku také obepluli v prvním tisíciletí před naším letopočtem. Je ale docela možné, že Amerika byla objevena ještě dříve. Byly nalezeny relikty všeho druhu, jež jednoznačně potvrzují přítomnost Číňanů, Féničanů a jiných předoasijských národů v Americe. Nechybí ani doklady o přítomnosti negroidních národů v Americe, jako třeba obrovské kamenné hlavy Olméků, proslavené po celém světě.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Stupidita


Stupidita není nadávka nebo posměšné označení, ale neutrální pojem; není mentální retardace vyjádřena poklesem IQ a nejefektivnější bývá, jsou-li jejími nositeli a tvůrci lidé mocní, jejichž IQ může být vyšší než 140, zvláště vytvoří-li menší uzavřenou skupinu; není nevědomost, což je stav, kdy relevantní informace v prostředí buď nejsou, nebo jsou, ale jedinec skupina, případně systém je nejsou schopni rozlišit a vnímat; není ignorace, což je stav, kdy relevantní informace v prostředí jsou, ale jedinec nebo skupina jim nevěnují pozornost; není omyl, což je stav, při němž relevantní informace v prostředí jsou, jedinec, skupina, případně systém je rozliší, vnímají, ale mylně zpracují.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Staré mapy


Je všeobecně známo, že místo Sahary se kdysi rozprostíralo moře a na jižním pólu nebyl led. Rozhodující klimatické změny se odehrály na celém světě. Oproti dosavadnímu vědeckému názoru však neprobíhaly pozvolna, v dlouhých časových úsecích, nýbrž v poměrně krátké době jako následek impaktu a potopy.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Deprivanti


Deprivanti jsou lidé bez citu a svědomí. Mají společné vlastnosti. Například podvádějí a lžou. Druhé lidi zneužívají. A když někomu ublíží, výčitky svědomí ani pocit viny nemají. Skvěle manipulují emocemi druhých lidí ve jménu nějakého druhu vlastního zisku - hmotného, mocenského nebo sexuálního. Jsou nezodpovědní a nespolehliví, nedrží dané slovo. Zákony jsou jim lhostejné, takže se často chovají kriminálně. Nedokáží se vcítit do druhého člověka tak, aby odpověděli na jeho potřeby a pocity, pokud nejsou stejné jako jejich vlastní. Rádi vstupují do bojů o moc. Víte-li o někom, kdo je nositelem alespoň tří těchto vlastností, pak jste se setkali s nositelem antisociální poruchy osobnosti neboli siciopatem.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


Zmrzačený muž


V předchozím výňatku z knížky Steva Jonese o původu mužů byl muž rozebrán do posledního šroubečku svého miniaturního chromozomu X. Dokonce jsem chvíli přemýšlel, že by se hodil na Fakta KiX. Ta chvíle se však protáhla až do dneška, kdy jsem si všiml, že tam zrovna řeší Tigera Woodse, nadsamce velikosti golfového míčku, takže jsem to radši vzdal. Pro dnešek jsem z Jonesovy knížky vybral jiný výňatek, výňatek mužovy předkožky. Věřím, že i tenhle výňatek my, ti správní muži, bez problému přežijeme:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 19         


Monstra požírající čas


Při zjišťování stáří jednoho a téhož předmětu metodou radiokarbonového datování se často dojde k různým výsledkům. Také nejsou ojedinělé nevěrohodné výpočty. V časopisu Science je zaznamenána datace skořápky jednoho měkkýše. Pomocí radiouhlíkové metody bylo určeno její stáří na dva tisíce tři sta let. Vadou na kráse však bylo, že byl měřen ještě živý exemplář. V jiném případě bylo stáří ulity jednoho živého hlemýždě stanoveno na dvacet sedm tisíc let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Chromozom Y - mikroskopická metafora mužů


V ukázce z úvodu knížky o původu mužů od Steva Jonese bylo mužské ego zasaženo dost těžkou ránou. Knížka však pokračuje ještě mnohem citelnějšími údery, kdy Steve Jones kupříkladu dělá z muže jediný omyl přírody. Jako muž si myslím, že to autor trošku přepískl, ale co byste také chtěli od biologa a navíc ještě genetika. A to ještě není všechno.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Potopa a hromadné hroby


Přímé geologické určování stáří vede k jakžtakž užitečným výsledkům pouze za předpokladu, že Lyellovy a Darwinovy poučky o rovnoměrném, postupném vývoji platily během celých dlouhých dějin Země. Pokud ale přece jen došlo k celosvětové potopě, musejí se vědecké datační metody nutně mýlit, mají-li určit věk objektu staršího než pět tisíc, maximálně však deset tisíc let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  30  31  32  33    34    35  36  37  38 . . . . . . . . . .  41  42  43  44  45   »