Populárně naučný koutek


« strana 4 »

Revoluce RNA


Deoxyribonukleová kyselina (DNA) byla až donedávna považována za královnu nukleových kyselin, jelikož jsou z ní vytvořeny geny, kódovaná řeč, kterou je napsán manuál života. Ribonukleová kyselina (RNA) byla povětšinou považována za sluhu DNA. Je to signální látka, jež vyřizuje buněčné pochůzky pro svého pána, sluha a nosič, který shromažďuje aminokyseliny, aby DNA mohla najít své vyjádření v proteinu. Jenže mikrobiologové a genetici se poznenáhlu dopracovali k úžasnému zjištění, že RNA není jen jakýmsi poskokem DNA, ale něčím mnohem více.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Superbugs


Pro poslední dubnový víkend jsem pro vás přichystal další exponát z genetické galerie Marka Hendersona. Naposledy zde byla Epigenetika, nyní vás oblažím „superbugs“. Co je to super, asi víte, a v anglicko-českém slovníku můžete nalézt, že bug je něco jako brouk, porucha, štěnice, obtížný hmyz atp. V tomto případě ono sousloví znamená antibiotickou rezistenci.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


Epigenetika


Epigenetika je moderní podobor genetiky, který svým způsobem vyvrací některé výchozí předpoklady klasické genetiky, především v tom smyslu, že klade důraz na vliv životního prostředí. O epigenetice jsem se zde již zmínil s pomocí knížky Biologie víry – Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků od Bruce H. Liptona, viz Nadřazenost prostředí III – Epigenetika. Dnes předkládám další pohled z genetické galerie Marka Hendersona.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 15         


Rakovina


Tento víkend jsem se rozhodl doplnit Populárně naučný koutek o jeden z dalších kousků z genetické galerie Marka Hendersona. K zamyšlení je tam toho ještě více, vlastně celá knížka. Ještě z ní asi něco vycucnu, ale za zbytkem se budete muset vypravit do knihkupectví, tedy pokud jste tak už neučinili. Naposledy jsem zabrousil až k úrovni Inteligence, což je taková vlastnost, o níž by člověk dnes měl problém vůbec zakopnout. Tuto sobotu včetně neděle jsem zacílil na něco, o což zakopáváme téměř na každém kroku. Na rakovinu. Myslím tím jistou formu onemocnění našeho těla, ale v přeneseném slova smyslu bych mohl myslet obecnou chorobnost naší civilizace ("rakovinu"), která nás tím či oním způsobem sžírá na všech frontách. O tom obecnějším však bude jen drobná zmínka.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Inteligence


Je poslední únorový pátek, takže si pojďme říct něco o inteligenci, což je velmi užitečná a nejen lidská vlastnost, jež se však především u lidí začíná vyskytovat skoro už jako šafrán. Následující rozpravu o této záležitosti jsem převzal ze stejného zdroje jako Nepopsaný list (?). Předesílám, že na rozdíl od předchozích vstupů z genetického atlasu Marka Hendersona je tento mnohem více doprovázen mými vlastními formulacemi, aniž bych je nějak rozlišoval od více či méně přeformulovaných úvah zdroje, což se týká především prvních tří odstavců.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Nepopsaný list (?)


Po Evo-devo z genetického atlasu Marka Hendersona se vracím k něčemu, co zde již bylo probíráno v příspěvku Rasa z téhož atlasu. Problém je v tom, zda nás formují geny, nebo prostředí, k čemuž jsem měl jistý dovětek ve zmíněném příspěvku. Obojí nás bezpochyby formuje, nicméně to prostředí hraje čím dál tím větší roli, až se zdá, alespoň dle mého soudu, že kompletně převzalo veškerou nadvládu. Jestli se nemýlím, a se mnou třeba i Ignác z Loyoly, tak je tady jedna podstatná otázka: Je vliv prostředí dnes pro naše formování skutečně přínosný?

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 24         


Psycho(pato)logický dav


Lidé se mohou shlukovat buď do různorodých společenství, v nichž si uchovávají víceméně soudnost, kontrolu svého myšlení, cítění a chování, anebo do davů, v nichž jsou zbaveni výše zmíněného a patologickým způsobem se podrobují jakési davové psychologii (psychóze). Tento dav má vlastnosti, které se liší od vlastností jedinců, kteří dav tvoří. Myšlenky a city jedinců tvořících dav jsou zaměřeny týmž směrem. Jedinec se stává automatem a v davu nabývá pocit nepřekonatelné moci. Tento davový efekt mu dovoluje chovat se způsobem, který by jako jedinec potlačil – například s vražednou nebo sebevražednou ničivostí.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Evo-devo


Možná si myslíte, že v názvu jsem udělal chybu, že jsem vynechal háček nad „e“, takže to mělo znít Evo-děvo, a bezpochyby jste očekávali, že vám budu povídat, možná i v pohádkovém obalu, něco o děvě Evě. Háček však je v tom, že tam nechybí, jelikož se jedná o zkratku nového oboru evolučně vývojová biologie (evolutionary developmental biology). Takže pro někoho zase genetická nuda, ačkoli poslední Junk DNA měl bezpochyby svoje kouzlo v podobě pozoruhodně užitečného genetického harampádí. Ukázalo se, že základní genetický materiál DNA je pouze univerzální balíček softwaru použitelného pro vývoj jakéhokoli hardwaru. Specifická forma hardwaru je uložena v genetických spínačích.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Junk DNA (genetický „odpad“)


předchozí části genetického seriálu od Marka Hendersona bylo naznačeno, že naše genetická výbava je především základním kódem k výstavbě našeho hardwaru, že rozdíly mezi tzv. rasami, národy, etniky, kulturními okruhy atd. jsou založeny především na softwaru, který se do lidské duše začne zapisovat až poté, kdy genetický program výstavbu našeho hardwaru ukončí. Tohle je dle mého soudu nezpochybnitelné. Avšak náš genom neobsahuje jenom geny. Genů je v něm dokonce až neuvěřitelně malý počet. Ten obrovský zbytek, který byl původně považován za odpad našeho genomu, se nakonec ukázal podivuhodně užitečný. Jeho úloha je už dnes zčásti zřejmá, ale všemu ještě není konec. Tento junk DNA do jisté míry poupravuje závěry z předchozí části, avšak dle mého soudu ne zcela jednoznačně. V každém případě je to nový pohled na naši elementární genetickou výbavu a je na vás, jakým způsobem se s ním ztotožníte.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Rasa


Nadešel čas, abych se znovu vrátil ke genetickému tématu, jelikož je velmi podnětné a to, co jsem z níže zmíněného zdroje tady zatím dal, je pořád ještě skromnou dávkou. Po předchozím Souboji pohlaví vás nyní obšťastním záležitostí, jež se v souvislosti se současným problémem islámu jeví velmi aktuální. Jedná se nejen o rasovou, ale o všeobecnou – kulturní, etnickou, náboženskou atd. – otázku. A samozřejmě též o to, jakou roli v tom hraje genetika.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 16         


Fénix


V mytologiích mnoha národů se vyskytuje bájný pták Fénix. Jednou za 500 nebo více let pocítí, že zestárnul a musí umřít. Učiní tak majestátním způsobem, jenž připomíná indickou představu o koloběhu zrození a smrti (samsára), koloběhu reinkarnací, z něhož se lze dostat pouze definitivním odejitím do nirvány. Fénix si na sklonku svého aktuálního života postaví hnízdo z vonných trav a spálí se v něm na popel, aby se z onoho popela znovu zrodil. Vědcům se nedávno podařilo vzkřísit retrovirus, jenž se do naší genetické informace nastěhoval asi před 4 miliony lety. Fénix je jméno, které vzkříšenému retroviru dali.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


«   1  2  3    4    5  6  7  8 . . . . . . . . . .  29  30  31  32  33   »