Archiv - Srpen 2013


« strana 1 »

Josef Hlávka – architekt, stavitel, politik, mecenáš (1831 Přeštice – 1908 Praha)

rubrika: Pel-mel


Místo plánovaného zamyšlení na téma mecenášství dávám přednost uvedení faktů o životě a práci největšího „sponzora“, jakého tato země kdy měla. Vedle podrobnější zmínky o metropolitním komplexu v Bukovině se zastavím u zajímavostí o Hlávkových kolejích. Jak Hlávka zajišťoval podmínky pro úspěšné studium – a jaký význam tedy budoucí inteligenci přikládal. Sám se ovšem domníval, že vzdělanci budou pro svůj národ pracovat do „roztrhání těla”, jako on sám.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 8         


Letní re(de)kapitulace

rubrika: Pel-mel


Před třemi lety jsem zde přišel s Letní rekapitulací. Připadá mi to, jako by se to stalo před třemi staletími. Už si skoro nedovedu představit, jak jsem se tehdy cítil, co jsem vnímal, očekával, kam jsem směřoval. Nikdo mi k tomu krátkému psaní nic nenapsal. Jedno vím ale téměř jistě, tehdy jsem byl mnohem a mnohem blíže tomu, co jsem cítil atd. před svým luciferovským pádem, a to jsem si dle všech náznaků zřejmě myslel, jak mnoho se od toho pádu změnilo.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 19         


Kurt Vonnegut na konci modrého tunelu

rubrika: Povídání


Někdy v červnu roku 2009 se mi do rukou dostala jedna z posledních a zároveň nejkratších knížek od Kurta Vonneguta. Jmenuje se Pánbůh vám požehnej, doktore Kevorkiane (God Bless You, Dr Kevorkian, 1999, přel. Zdeněk Beran, 2009) a je tak krátká, že jeden rekordman ji přečetl za osmadvacet minut. Kniha je o tom, jak se Kurt Vonnegut ve stavu blízkém smrti a za asistence obhájce euthanasie doktora Jacka Kevorkiana setkává v tunelu před nebeskou bránou s různými zemřelými velikány i obyčejnými nebožtíky, aby s nimi dělal rozhovory pro veřejnoprávní rozhlasovou stanici WNYC působící v centru Manhattanu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 16         


Materializace „myšlenky“ vedoucí ke vzniku člověka III

rubrika: Populárně naučný koutek


Druhá část se věnovala problému s nalezením předka současného člověka, z něhož by se vyvinul přirozeným výběrem dle Darwinovy teorie (jak se ukáže, tak spíše hypotézy). Třetí část je založena na páté kapitole Mejsnarovy knížky, jež se zcela příznačně jmenuje O původu druhů a v níž Mejsnar dopodrobna rozpitvává, proč biologická evoluce založená na přírodním výběru náhodných variací je špatnou hypotézou. Ukazuje, že stabilita genu může být překonána moderními technikami umožňujícími genovou manipulací, jejich komplikovanost však vylučuje náhodnou možnost použití v přírodě směrem k novému druhu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Pozitivní myšlení

rubrika: Pel-mel


Horké léto se náhle zakabonilo, ochladilo se, zapršelo si… z tropů jsme se přenesli téměř do podzimu. Léto k nám jistě ještě nakoukne, nakonec v podobě babího léta, ne však už s doprovodem oněch tropů. Není to zatím podzim, ale zakaboněné pozdní léto. Ten klimatický zvrat a k tomu ještě nějaké osobní problémy však ve mně vyvolaly jistý negativně depresivní stav. Už jsem upadal na mysli, když tu jsem si vzpomněl, že jsem tady nedávno ohlásil post scripta z Indigového světa, prvním z nich byla Víra hory přenáší. No a teď evidentně nastal čas, mnou zrovna chmurně vnímaný, abych přišel s tím druhým.  

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Materializace „myšlenky“ vedoucí ke vzniku člověka II

rubrika: Populárně naučný koutek


Před nějakými 150 lety trvala naléhavá potřeba propojit evoluční řetězec mezi námi a prehistorickými typy označovanými jako Homo erectus. V této souvislosti je pochopitelné, že se evolucionisté okamžitě a ochotně chopili objevu neandrtálce, a předchůdce pro nás, jeho potomky, byl nalezen. V současnosti ale, v důsledku objevů nabízejících přímý důkaz genetické nespojitosti mezi námi a neandrtálci (získanými metodou mtDNA, viz první část), evolucionisté prezentují neandrtálce jako slepou větev na evolučním stromu předpokládané fylogeneze primátů a člověka. Evolucionisté se však nevzdávají.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 17         


Materializace „myšlenky“ vedoucí ke vzniku člověka I

rubrika: Populárně naučný koutek


Do rukou se mi dostala poměrně útlá brožovaná knížka od biologa prof. Jiřího Antonína Mejsnara (ostatní tituly jsem vynechal), který byl v letech 1997-2004 profesorem katedry fyziologie živočichů PřF UK Praha a v letech 2005-2008 přednostou Ústavu obecné biologie a genetiky 3. LF UK Praha. Mejsnar se v ní pokouší vyvrátit Darwinovu evoluční teorii (což už bylo činěno mnohokráte na nejrůznějších úrovních) a nabízí poněkud jinou hypotézu, založenou na skokové materializaci „myšlenky“ (jakéhosi programu) vedoucí až ke vzniku člověka. Hypotéza je velmi zajímavá a na rozdíl třeba od kreacionismu podložená spoustou vědecky doložitelných argumentů. A to mě vedlo k závěru, že se z ní pokusím vytěžit to nejdůležitější. Zde je první část tohoto pokusu:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Potkanka

rubrika: Povídání


Ve velmi diskutovaném románu Při loupání cibule vzpomíná nositel Nobelovy ceny Günter Grass na to, jak za 2. světové války příslušníci baterie Kaiserhafen v přestávkách mezi bojovým cvičením a výukou balistiky bojovali s krysami. On sám, jako „věřící nacista“ (tak se označuje) vzpomínal po čtyři desetiletí na to, že pochopil už tehdy jedno: Že krysy vědí víc, že jsou nevyhubitelné, zavčas se zahrabou do země a „Jedině ony byly dost nadané, aby přežily lidský rod a jeho hašteření…“

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 5         


Dekapitace (západní) kultury

rubrika: Pel-mel


Jako lakmusový papírek už delší dobu vnímám něco, co se mi nelíbí. Nastává jakási dekapitace naší kultury. Tím myslím především kultury západní, k níž se bezesporu řadíme, ačkoli jsme byli v nedávné minulosti zařazeni více na východ, no a potom, když jsme otevřeli dveře na Západ, tak po původním nadšení se k nám zase valí spíš ten Východ. Ne starých asijských kultur, ale těch mnohem mladších odněkud ze zemí, kde se již včera snědlo to, co se mělo jíst zítra. Jenže to je jenom doprovodný jev toho, co se odehrává nejen u nás, ale i na celém Západě. Samovolná dekapitace každé kultury, každé vyspělé civilizace, byla v lidských dějinách vždy doprovázena okamžitou anihilací v podobě nájezdu mnohem primitivnějších tlup, které vytušily příležitost, jak parazitovat na výdobytcích samovolně dekapitovaných vyspělejších kultur.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


«     1    2  3  4   »