Archiv - Březen 2014


« strana 1 »

Slunečnice bambulinatá (Čeněk Zíbrt: Česká kuchyně za dob nedostatku)

rubrika: Pel-mel


Na stránkách NČ se nedávno objevil svérázný výklad obliby knedlíků jako výrazu národní identity v době romantismu (viz Dobrou chuť! (Jídlo a stolování v 19. století)). Autor té úvahy možná neví, že se nad knedlíkem svého času pozastavil sám Jan Hus. Představme si, že by opravdu události následující po Husově upálení měly souvislost s tím, co lidé pojídali. (S pitím je to jiné.) Ale to, jak si v době dostatku libujeme ve vylepšování naší tabule i ve vymýšlení podobných teorií, je důkazem, že – nemáme hlubší starosti. V dobách neúrody a hladu se objevovaly rady, jak nepříznivé období nejlépe přestát. Někdy byly podobné návody jedním ze způsobů, jimiž se vláda snažila zmírnit situaci nejchudších. Ať za Rakouska, nebo za první republiky. Venkovský lid zpravidla na takovou pomoc shora nečekal…

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 37         


Déjà vu

rubrika: Poetický koutek


(Quo vadis)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 18         


Trochu mráz po zádech

rubrika: Poetický koutek


V poslední době jsem si několikrát vzpomněl na Karla Čapka. Ne na toho z nejslavnějších českých spisovatelů, ale na dávného kamaráda z dob svého dozrávání v rodném Bílém městě. Měl stejně jako já skoro stejně mladšího bratra, který se jmenoval stejně jako ten můj, jenž stejně jako oba Čapkové už nežije. Když jsme se poznali, oba jsme už měli jisté poetické sklony. Jeho první básně, které jsem jistým způsobem získal přepsané na psacím stroji, se mi velmi líbily. Karel je však potom spálil; já bych je však možná ještě mohl z nějakého šuplíku ve starém sklepení vyhrabat. Po nějaké době, když jsem opustil své rodné město, jsem se s ním setkal v Praze. Nejen s ním, ale i s jeho bratrem. Teprve před pár lety jsem na internetu narazil na to, že měl ještě prostřední jméno, Jan. Když jsem si na něj v poslední době několikrát vzpomenul, trochu mi běhal mráz po zádech.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Tučňák – Černobílé bříško

rubrika: Pel-mel


Poslední zpráva ze zoologické galerie Johna Lloyda a Johna Mitchinsona zde byla podána prvního února tohoto bezpochyby velmi jurodivého roku, a týkala se živoucí šišky jménem luskoun. U této příležitosti jsem prohlásil, že tento exemplář z již mnohokráte vytěženého zdroje bude nejspíš poslední. Napsal jsem „nejspíš“, a tak se nejspíš nebudu až tak potírat, když zde přicházím ještě s jedním exemplářem. I ten by měl být nejspíš poslední. Jedná se o takového roztomilého ptáka, jemuž se bezpochyby z vážných důvodů říká tučňák. Dobral jsem se k němu tak, že už, ani nevím proč, jsem náhle tu již vehementně ohmatanou knížku uchopil do ruky třesoucí se rukou znovu oživenou jarním žlutým deštěm, a ona mi spadla na zem tak, že se otevřela zrovna v místě, kde se nachází tučňák. Když jsem se do této mnou zatím přehlížené pasáže ze zoologické galerie JL&JM začetl, dospěl jsem k truchlivému závěru, jenž spočívá v tom, že je naprosto neomluvitelné, že jsem ty tučňáky zde ještě nevypustil. Takže to napravuji, doufám nejspíš naposled, a pokud po přečtení této zprávy o tučňácích pocítíte potřebu vyrazit do Antarktidy, tak vězte, že až do tak mrazivé krajiny se nemusíte plahočit.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 16         


Turbulentní vesmíry

rubrika: Populárně naučný koutek


Po pojednání o horkém vesmíru dnes přicházím s vesmírem turbulentním. Tenhle model vesmíru je velmi zajímavý a dotýká se jednoho klasického fyzikálního problému, jenž se v samotné podstatě nepotýká ani s teorií relativity, ani s kvantovou mechanikou, a přesto je dodnes stále matematicky neuchopitelný. S turbulencí v kapalinách či plynech se setkáváte téměř na každém rohu, a když se podíváte moderními astronomickými přístroji do vesmíru, tak vám nemůže uniknout, že i on musí být nějak turbulentní. A tak není divu, že se mezi kosmology vynořila myšlenka vysvětlit všechny ty rotující a zploštělé spirální a eliptické galaxie na základě turbulentního modelu vesmíru. Tento model se nakonec ukázal nerealistický, ale něco v těch vesmírných turbulencích je přesto asi ukryto.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 47         


Jak jsem na Závisti potkal autíčko

rubrika: Povídání


Po předchozím nedělním výšlapu na jedno z mých nejmystičtějších míst v Praze, jež se nazývá Petřín (Jak jsem na Petříně potkal sám sebe), jsem v uplynulém víkendu udělal takovou drobnou změnu. Hlasatelé předpovědí počasí předpovídali, že se v neděli už asi skoro jistě ke svému třetímu výšlapu mohu dobrat pouze za deštivého a velmi chladného koloritu. A to jsem neměl v úmyslu ani náhodou, jelikož jsem se po vzoru Keltů vítajících příchod jara chystal navštívit jejich slovutné hradiště Závist, čemuž se odborně říká oppidum, těsně za hranicemi slovutného stověžatého města, jehož sláva se dotýká hvězd, jak jurodivě předpověděla jistá kněžna Libuše. Tím pádem se tento keltský výšlap odehrál nejen v sobotu, ale i ve stejný den, kdy jsem zde před čtyřmi roky publikoval něco podobného. Tentokrát jsem však nepotkal čertici, ale autíčko.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 47         


Síla tradice - Kateřina Veliká

rubrika: Pel-mel


(Pár klepů o Sofii Augustě Friederice von Anhalt – Zerbst…)

 

Manžel krásné Kateřiny, carevič Petr, sice nedbal o svou krásnou ženu, ale zato měl rád milenky, psy, cínové vojáčky i panenky. Občas se Kateřině udělalo špatně, když páchnoucí psy proháněl bičem po komnatě a jako jejich velitel si s nimi hrál na vojáky. O říši se vždycky někdo postará. Dlouho ji řídila Petrova teta Alžběta – Jelizaveta. Ale skutečné změny v Rusku nastaly, až když se Kateřina chopila vlády po náhlé mužově smrti.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 30         


První jarní sobotěnka

rubrika: Pel-mel


Ve čtvrtek jsme byli poctěni příchodem astronomicky definovaného první jarního dne. Přitančil k nám tak vehementně, že si jeden, a možná i dva mohli myslet, že není prvním jarním, ale spíš prvním letním dnem. Kam oko dohlédlo, všude padaly teplotní rekordy, ženštiny se omotávaly L-TKHáčkami (TKH je zkratka pro tlustý krční hadr, L znamená letní) a pátek to dorazil ještě tepleji, že si jeden, a možná i dva mohli myslet, že dochází k nějaké homosexuální revoluci, No a teď přichází první jarní sobota, má vroucně očekávaná sobotěnka, na níž jsem již předem ohlásil návštěvu svého třetího mystického poutního místa, keltského oppida Závist, jež se nachází na pravém břehu Vltavy, oproti Zbraslavi na břehu levém téhož vodního toku. Jenže…

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 35         


Horký vesmír II

rubrika: Populárně naučný koutek


V první části věnované horkému vesmíru byla představena zajímavá část životního příběhu amerického fyzika ukrajinského původu George Gamova, jenž stál u zrodu fyziky vesmíru v embryonálním stavu krátce po velkém třesku a zároveň u počátku skonu modelů stacionárních vesmírů. Druhá část je věnována tomu, s čím Gamow a jeho studenti přišli a jaký další vývoj pohledu na náš vesmír tím zažehli.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 14         


«     1    2  3  4   »