« strana 140 »

Sobotní předmájová

rubrika: Poetický koutek


V důsledku letošní naprosto neomluvitelné absence ročního období jménem Zima (viz Zima nezima) se nám veškerý ten roční klimatický vývin (nezaměňovat s vývinem klimakterickým) posunul zhruba o deset dní kupředu, takže kupříkladu šeříky, jež obvykle, když Zima nemá „áčko“, vzkvétají někdy počátkem května, což je český krycí název pro Máj, kdy již odrostlí jarní skřítci hrají v rozkvetlých lesích na šalmaj. Mimochodem, šalmaj je dle tetičky Wikipedie dřevěný dechový nástroj s dvojitým plátkem (strojkem) a kónickým vývrtem, a je předchůdcem hoboje a anglického rohu, což je jistě velmi zajímavé. Takže když to tak nějak shrneme: má dnešní předmájová sobotní oddechovka je už vlastně májová, a až to bude příští víkend napsáno v kalendáři, bude tu psát, či hrát na šalmaj, někdo jiný.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 14         


Digitální demence – Jde o naše děti

rubrika: Pel-mel


Vzhledem k předchozím reakcím na úvod k Digitální demenci od Manfreda Spitzera jsem se rozhodl pro dnešní páteční finále tohoto týdne ten úvod dorazit. Jak se již v poslední době stalo obvyklým, sobota bude velmi lehká, takové vyšumění týdne, a neděle nebude, ledaže by sem tam něco tak trochu došumělo. Zde je tedy tento týden poslední důležitá záležitost, jež vám jistě zvedne vaše šumivé digitální sebevědomí:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 29         


O lásce, o zradě…

rubrika: Poetický koutek


Když naříkáme na osud, na všelijakou smůlu, která nás pronásleduje, je dobré si připomenout někoho, komu nebyl dopřán ani zlomek toho, z čeho se můžeme radovat my. I když svůj život sami vidíme jako průměrný a možná i nudný. Některé lidi nepochopitelně pronásledují samé nepříznivé události, a přesto dokáží dobře žít. Ale jsou také lidé, kteří v sobě pěstují pocit trvalé křivdy. V každodenním životaběhu nás nenapadne přemýšlet o tom, jak velký dar máme, když můžeme svou cestu volit nebo aspoň její směr ovlivňovat. Taková možnost někdy nebyla dopřána celé generaci…

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 8         


Digitální demence

rubrika: Pel-mel


Jak jsem oznámil v předchozím téměř stenografickém zápisu svého návratu z velikonočního výletu, dostala se mi do jedné i druhé ruky již předem připravená knížka od Manfreda Spitzera, která pojednává o digitální demenci. V posledních dnech je to hned druhá knížka (první byla Lidé a manipulace od Jana Jílka), jež se dotýká jednoho z mých zde nejvíce probíraných kulturně společenských témat. Jak manipulace lidí, nejen v osobních vztazích, ale i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, tak digitální demence prostřednictvím moderních vědecko technických pomůcek. Obojí svým způsobem představuje dva různé pohledy na totéž, což kdysi František Koukolík nazval „vzpourou deprivantů“ (viz třeba Vzpoura deprivantů a Rekapitulace vzpoury deprivantů).

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 23         


Návrat z velikonočního výletu

rubrika: Pel-mel


Pravidelnému čtenáři jistě neuniklo, že jsem o Velikonocích brouzdal českou krajinou, jež, jak už pravil praotec Čech, oplývá mlékem a strdím. Výlet byl vskutku úžasný. Navštívil jsem řadu zajímavých míst, kupříkladu jeden klášter, v němž jsem pocítil potřebu zachumlat se do na zdi visícího mnišského roucha a už v tom klášteře zůstat, abych svá dlouhá rozjímání mohl konečně v klidu, bez jakéhokoli pošahaného venkovního rozruchu dokončit. Jenže mě čekala ještě další zajímavá místa a přírodní krásy, tak jsem od toho velmi jurodivého úmyslu zcela zbaběle upustil. V následujících řádcích ode mne neočekávejte podrobný popis mého velikonočního výletu, možná, až ty zážitky ve mně patřičně dozrají, se ho někdy dočkáte. Jak praví název tohoto příspěvku, soustředím se především na zážitky během a krátce po svém návratu.  

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Lidé a manipulace II

rubrika: Pel-mel


Můj velikonoční výlet je u konce, zbývá už jen čertí pomlázka. O Velkém pátku jsem tady v zájmu manipulativního ukřižování sebe sama upozornil na knížku od Jana Jílka, které se zabývá lidskými manipulacemi z obecného hlediska. Na závěr jsem prohlásil, že se v průběhu této cesty mlékem a strdím oplývající českou krajinou pokusím z oné knížky dobrat ještě něčeho dalšího. Dobral jsem se zhruba jedné její třetiny a pro dnešek jsem vybral výňatky z druhé části první kapitoly, v níž se autor zabývá otázkou, proč a za jakých okolností odmítnout požadavek někoho jiného.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 20         


Moje rozpaky nad Jidášem (Glosa)

rubrika: Pel-mel


Tak se v době nejvýznamnějších křesťanských svátků často připomíná Jidášova zrada. Zaslechla jsem v rozhlase, že ani jeho zrada nebyla tak jednoznačnou záležitostí. Sáhla jsem tedy po Novém zákoně, abych si oživila Matoušova slova. Jidáš vybíral peníze na boj s Římany.  Zdálo se mu, že Ježíš je příliš mírný, a nabádal proto k rozhodnějšímu jednání.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 20         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  136  137  138  139    140    141  142  143  144 . . . . . . . . . .  356  357  358  359  360   »