« strana 276 »

Mohu jediným pohledem změnit vesmír? I

rubrika: Populárně naučný koutek


Dnes přistoupím k velmi citlivému paradoxu kvantové fyziky, se kterým se nesmířil ani můj jeden z nejoblíbenějších fyziků Albert Einstein. Všechno je možná jinak, ale vyčkejte konec tohoto pojednání.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Nedělní chvilka nepoezie

rubrika: Pel-mel


A je tady zase neděle. Poslední den tohoto týdne, který se v tuto dobu vždycky opakuje, den odpočinku, den prácevzdání, den radostného a jurodivého dělání ničeho. Před časem jsem tomuto okamžiku na Neviditelném čertovi dokonce věnoval Nedělní chvilku poezie. Jak ten čas letí. Abych to nicnedělání ještě vylepšil, rozhodl jsem se z toho udělat nedělní chvilku nepoezie. Do mé internetové poštovní schránky zcela nečekaně doplachtil zajímavý text od Milana Lasici. Takže se pohodlně usaďte, či ulehněte a obšťastněte svoji odpočívající mysl jeho četbou:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 27         


Klaunova zpověď

rubrika: Vinárna U Čerta


Končí se můj sanitární den, a tak bych se rád zpovídal.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Melatonin - hormon tmy a spánku

rubrika: Populárně naučný koutek


Melatonin je v posledních dekádách v centru pozornosti badatelů i farmaceutických firem, protože má dalekosáhlé účinky na stav celého organismu. Melatonin se účastní koordinace denních rytmů a spánku. Jeho hladina v krvi se za normálních okolností zvyšuje po nástupu tmy a vrcholí uprostřed noci, aby podpořila spánek. Nedostatek melatoninu způsobuje nespavost. Podívejme se, jak rozsáhlé účinky má melatonin, hormon, který vytváří endokrinní žláza šišinka.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 27         


Posmrtná existence

rubrika: Povídání


Vracím se k předchozímu povídání o posmrtné existenci od Camille Flammariona z knížky Tajemství smrti. Flammarion, jako astronom, k tomu přistupuje z pozice přírodovědné, ne okultně spiritistické. Podstatu tohoto jevu přičítá nějakým dosud neprozkoumaným přírodním silám. Říká: "Tyto síly je třeba odhalit a neinspirovat se metodou některých současných vědců, kteří předstírají, že věda má právo vysvětlovat pozorovaná fakta jen silami už prozkoumanými, aniž připustí neznámé."

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Gravitace II

rubrika: Populárně naučný koutek


Einsteinova obecná teorie relativity se dívá na prostoročas jako na čtyřrozměrnou tkaninu, kterou deformuje přítomnost hmotnosti a energie. Newton tvrdil, že tělesa se pohybují přímočaře, jestliže na ně nepůsobí síla. Einstein jeho tvrzení pozměnil. Ano, tělesa se pohybují nejpřímočařeji, jak mohou, musí se však podřizovat deformaci prostoru, přesněji prostoročasu.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Pel-mel

rubrika: Slovo Neviditelného čerta


Technická

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  272  273  274  275    276    277  278  279  280 . . . . . . . . . .  358  359  360  361  362   »