« strana 281 »

Nedělníček

rubrika: Pel-mel


Polámaný anděl touhy

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Readři a Sběrač rozptýlených informací

rubrika: Pel-mel


Paranormální jevy jako telepatie či jasnovidnost mají velmi staré kořeny. I na Neviditelném čertovi jsem se touto problematikou již několikrát zaobíral. První vlaštovku jsem vypustil hned na počátku s použitím knížky Neznámo od francouzského astronoma Camille Flammariona. Až téměř po roce jsem na to navázal v podobě Telepatie, Vědecký výzkum telepatie I (II a III) a Morfogenetické pole.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Telepatie a jasnovidnost?

rubrika: Populárně naučný koutek


Za určitých okolností může lidské vnímání přesáhnout hranice běžné reality. Tyto stavy se často označují jako stavy změněného vědomí. Spektrum těchto zážitků je velmi široké. Obsahuje telepatické a jasnovidecké vjemy, mystické stavy, psychedelické zážitky, duchovní a náboženské prožitky, stav umělecké a vědecké inspirace, sny aj. Z tohoto výčtu jsem z knížky Kvantová duše pro dnešek vybral dva z vědeckého pohledu jistě velmi diskutabilní stavy.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Je mozek kvantovým počítačem?

rubrika: Populárně naučný koutek


V knížce Třetí kultura mne zaujal příspěvek od matematického fyzika Rogera Penrose To nevypočitatelné v našem vědomí, který se zabývá myšlenkou, že mozek pracuje jako kvantový počítač. Tento text je přibližně z doby, kdy třetí kultura vyšla (1995). Jak se na tuto problematiku dívá Roger Penrose dnes? A jak se na ni dívají jiní vědci? K tomu se možná ještě někdy vrátím:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Ide were were

rubrika: Pel-mel


Mantra pro dnešní den

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Paměť

rubrika: Populárně naučný koutek


Psychologové rozeznávají mnoho druhů paměti - krátkodobou, dlouhodobou, pracovní, deklarativní, procedurální aj. Krátkodobá paměť se počítá na vteřiny. Pak její obsah vymizí. Dlouhodobá paměť je schopna zaznamenat mnohem více informací než paměť krátkodobá a je schopna je uchovat po dobu od jedné minuty až po mnoho desítek let. Pracovní paměť stojí na pomezí paměti krátkodobé a dlouhodobé. Slouží pro pochopení řeči a složitějších úloh.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Letní post scriptum ze džbánku

rubrika: Povídání


Byl jsem se rozloučit s jurodivým létem na vodní nádrži, které se říká Džbán.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  277  278  279  280    281    282  283  284  285 . . . . . . . . . .  358  359  360  361  362   »