Kde tedy všichni jsou? II

rubrika: Astronomický koutek


Na téma mimozemšťané zde již byla celá řada článků. Odkazy na většinu z nich naleznete v SETI a podivné ticho. Ve stejné knížce, která je uvedena jako zdroj v předchozím odkazu, mne velmi zaujala jedna kapitola pod názvem Známky galaktické diaspory. První část této kapitoly se zabývá "Fermiho paradoxem" (viz Kde tedy všichni jsou?), který vznikl v době, kdy se Enrico Fermi nalézal ve výzkumné laboratoři v Los Alamos (viz Země je plná, jděte domů, druhý odstavec pod perexem). Pro dnešek jsem připravil něco z této části výše uvedené kapitoly. Ostatní části, které obsahují velmi pozoruhodné úvahy a argumenty, si nechám na svůj příští vstup do Astronomického koutku.

Lucifer


e-t.jpgJak již bylo řečeno, během jednoho oběda v Los Alamos, kdy se vedla debata o UFO, se Fermi náhle otázal: "Kde všichni jsou?", a myslel tím mimozemšťany. Jestliže se Galaxie opravdu hemží životem, vysvětloval, potom Země měla být kolonizována v dávné minulosti. Mimozemšťané by tu měli být odjakživa a my bychom to dobře věděli.

Fermiho argument je velice jednoduchý. Životu na Zemi trvalo 3 nebo 4 miliardy let, než se vyvinul na úroveň inteligence a technologie. Kdyby život na nějaké jiné planetě, říkejme jí X, vznikl ve stejnou dobu jako na Zemi, potom je pravděpodobnost, že by tamní život dosáhl téže úrovně technologie jako lidé v tento konkrétní okamžik - a to dokonce plus mínus pár tisíc let - neobyčejně nízká. Pokud by se inteligentní život a technologie vyvinuly na X nějakou jinou evoluční cestou, mohly by úrovně lidské technologie dosáhnout o desítky či dokonce stovky milionů let dříve. Nebo později. A teď k tomu připočítejte skutečnost, že planety podobné Zemi tu byly dřív, než vůbec vznikla naše sluneční soustava: tyto planety by měly před Zemí obrovský náskok. Když si to vše dáte dohromady, je závěr jasný: jestliže je život široce rozšířený a Země je typická, mělo by už velice, velice dlouho existovat mnoho planet s rozvinutou civilizací cestující vesmírem. Proč sem tedy tito mimozemšťané již nepřiletěli?

Nejlogičtější vysvětlení nepřítomnosti mimozemšťanů na Zemi je, že neexistují - tedy že jsme ve vesmíru sami. To bylo podle všeho Fermiho stanovisko a cílem jeho argumentu bylo zlehčit historky o létajících talířích. Může však být spousta důvodů, proč jsou mimozemské civilizace někde daleko, ale ne tady.

Pro ilustraci zvažte následující možné řešení. Představte si, že v Mléčné dráze je mnoho civilizací a že již dávno založily galaktickou síť pro výměnu informací. Tato myšlenka pochází z roku 1974, kdy si Ronald Bracewell, astronom ze Stanfordské univerzity, představoval "galaktický klub" komunikujících civilizací, které sdílejí zprávy, informace a klepy, a data přitom sviští z hvězdy na hvězdu jako e-maily po kosmickém internetu. Klub mohl být založen dokonce ještě dřív, než před 4.5 miliardami let vznikla Sluneční soustava (Galaxie je stará víc než 12 miliard let).

Jestliže je motivací ke zkoumání zvědavost a získávání informací, jeví se jako daleko jednodušší prostě se přihlásit do GWW (celogalaktické sítě), a tyto informace tam zdarma získat. Je koneckonců mnohem rychlejší a levnější posílat mezihvězdným prostorem rádiové vlny než veliké kovové stroje. Pokud na cílové planetě již někdo je, proč se máme potom obtěžovat tím, že se tam vydáme? Jestliže je účelem letu vesmírem výzkum, tak nám mimozemšťané mohou poslat obsah svého nejnovějšího DVD. Pokud jde na druhé straně o dobývání, potom skutečnost, že na cílové planetě se již uvelebila nějaká mnohem rozvinutější civilizace, by nás docela silně odrazovala. Když ale nikdo necestuje, není žádný důvod, proč by tu mimozemšťané měli být, nebo proč by tudy měli kdy proletět.

Předchozí argument má svou váhu, ale přesvědčivý je pouze tehdy, pokud existuje mnoho planet s vlastní technickou společností. Jestliže je dostatek nedotčených planetárních pozemků pro všechny, mohla by se nějaká civilizace klidně odhodlat nějaký zabrat, i kdyby zůstala v "klubu". Je také důležité mít se jako vždy na pozoru před antropocentrismem. Lidé se ochotně stěhují jen tak ze zvědavosti, aby z toho měli hmotný prospěch nebo kvůli dobývání území. Mimozemská civilizace ale může mít pro expanzi do vesmíru mnoho důvodů, z nichž některé nám nic moc neříkají.

Jednou záležitostí, která tu není podstatná, jsou vesmírné vzdálenosti mezi hvězdami. Je pravda, že podle lidských měřítek by trvalo dlouho, než bychom uskutečnili cestu z jednoho hvězdného systému k jinému, a to dokonce i s velmi rychlou lodí. Při rychlosti desetiny rychlosti světla potřebuje ale kosmická loď k průletu Galaxií pouze milion let. Kdyby po uplynulou, řekněme, jednu miliardu let existovala kdekoli v Galaxii nějaká mimozemská civilizace, ona cesta, která by trvala jeden milion let, by se do jejího časového rámce snadno vešla. Samozřejmě že třeba nebude chtít urazit celou cestu na jeden zátah. Nejpravděpodobněji poletí z jedné planety na druhou v ohromných vesmírných archách. Celá cesta jí může trvat mnoho generací a na každé planetě se usídlí. Nakonec se osada rozvine a kolonisté se pustí k další vhodné planetě a tak dále.

Tato plíživá kolonizace je pomalejší než expedice zaměřená na konkrétní cílovou planetu, ale podle astronomického měřítka času zase ne o tolik. Kdyby kolonii trvalo 1 000 let, než by se rozvinula, a kdyby se vhodné planety nalézaly v průměru deset světelných let od sebe, souhrná doba pobytu na planetách by byla pouze kolem 3 milionů let. Ta by se musela přičíst k celkovému času potřebnému k letu na Zem z vnitřní oblasti Galaxie, kde sídlí starší hvězdy a kde by se podle všeho nacházely nejrozvinutější civilizace To jsou všeho všudy méně než 4 miliony let, než se sem dostane. Samozřejmě že neočekáváme, že by si to mimozemšťané namířili přímo k Zemi, když uvážíme bohatý výběr všech ostatních obyvatelných planet po cestě. Spíš si lze představit, jak zárodečná civilizace roztahuje své kolonizující ramena ve všech slibných směrech, třeba aby nakonec pohltila celou Galaxii. Podobný difúzní proces by trval déle, ale stále by představoval pouze zlomek stáří Galaxie.

Když Fermi formuloval svůj původní "paradox", měl na mysli mimozemšťany z masa krve, kteří přiletí na Zemi. Stejná úvaha by však platila i pro mimozemské artefakty, zvlášť pokud se dokážou množit a šířit jako von Neumannovy stroje. Co se týče výzkumu vesmíru a kolonizace, skýtají samoreprodukující se stroje v porovnání s biologickými průkopníky mnoho výhod v oblasti nákladů, životnosti a schopnosti přežít. Pokud jsou mimozemské civilizace běžné, Galaxie by již jistě byla zaplavena von Neumannovými stroji, protože by dokázaly kolonizovat celou Mléčnou dráhu za mnohem kratší dobu, než je stáří Sluneční soustavy. Jelikož (dosud) nebyl nalezen žádný důkaz von Neumannových strojů v našem astronomickém okolí, můžeme to chápat tak, že jejich nepřítomnost vychyluje jazýček vah v neprospěch hypotézy, že mimozemské civilizace jsou běžné.

Fyzik Frank Tipler úporně tvrdil, že zdánlivá nepřítomnost von Neumannových strojů ve Sluneční soustavě takřka dokazuje, že jsme ve vesmíru sami. Odhadoval, že by trvalo pouze 300 milionů let, než by tato zařízení zaplavila Galaxii, takže byl dostatek času na to, aby k tomuto galaktickému převratu došlo. Tiplerův argument funguje pouze tehdy, pokud přijmeme jeho zásadní premisu, která spočívá v tom, že ve Sluneční soustavě žádné von Neumannovy stroje nejsou. Můžeme si tím však být jisti? Zjevně můžeme vyloučit scénář, v němž se mimozemské von Neumannovy stroje prostě jen tak dál množí, dokud nezaplaví Sluneční soustavu. V případě méně agresivní strategie ale není situace tak jednoznačná. Existuje nesčetně míst, kde se malý, nečinný stroj mohl skrývat, aniž bychom o něm věděli. A přece je těžké pochopit účel takovéhoto programu, pokud nejde o navázání kontaktu s domorodým inteligentním životem. A v tom případě - proč to podivné ticho?

Zdroj: Paul Davies, Podivné ticho - Hledání mimozemské inteligence 2.0


komentářů: 3         Komentáře (3)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

3
EvaO (neregistrovaný) 05.05.2012, 23:54:36
(2)To domýšlení vyznělo hrůzostrašně. Já jsem to myslela jen tak lehce a povzneseně, spíš hypoteticky. Ta představa, že bych někoho někam vystřelila na věky aby po cestě umřel, to bych až takový nelida nebyla. Takže technocké detaily nechat plavat, teoreticky by to bylo elegantní. Ženy v politice - asi to byl přínos, ony stojí nohama více na zemi. Ovšem ta MUDr. , co teď prohlásila buďto v senátu nebo v parlamentu, že důchodci se umí uskrovnit, že víc vydrží, protože zažili válku, tak to je síla! Sice pak mrkotala, že byla špatně pochopena, ale tu bych vystřelila sólo ! Když ne do vesmíru, tak aspoň z parlamentu či senátu ( teď nevím přesně) .

Axina
2
Axina 05.05.2012, 09:30:29
[1] Začala jsem domýšlet ten nápad do detailů a začaly na mne jít deprese. To je normálně námět na sci-fi horor. Představila jsem si, jak kosmická loď odnáší do kosmu pár lidí. Samozřejmě rychlostí, kterou je schopna vyvinout na základě současných pozemských technických znalostí. Žádná rychlost světla. Šlo by o beznadějné vězení. Posádku by zřejmě zcela opustila politická či jiná řevnivost. Neměla by smysl. Bůhví, čemu by se na palubě lodi věnovali. Žen je v českém politickém životě velmi málo Usmívající se Pokud by vyhnanci neměli existenční problémy, možná by začali psát úvahy. Stále by se vzdalovali od matičky Země. Ale za celý zbytek svého života by se nedostali o moc dál, než za hranice naší Sluneční soustavy. Postupně by umírali... Mnohem drsnější trest za viny, než pozemské vězení, ač formálně by byli svobodní! Jejich život by však ztratil smysl. Jedinou nadějí na jakýsi smysl života by byla víra, že jednou jejich loď dostihne technicky vyspělejší kosmická loď ze Země, posádka objeví jejich zápisky či audio záznamy a předá na Zemi svědectví lidí, kteří prošli tak extrémní zkušeností...

Hypotetická posádka naší civilizace, vyslaná do vesmíru ne z trestu, ale z výzkumných důvodů, by musela mít řádově nejméně stovky členů. Spíš tisíce, aby přežily její další generace. Bylo by třeba zajistit takové podmínky, aby další generace žily minimálně na stejné úrovní jako generace předchozí. Otevírá se spousta otázek. Neskončil by projekt tím, že by kosmonauté neměli zájem o vznik nových generací? Smířily by se další generace se svým údělem, nezachvátila by je jen zoufalá nenávist k předkům a k autorům projektu?

Naši Zemi můžeme také považovat za jistý druh vesmírné lodi, kterou se řítíme prostorem. A je jisté, že to nedopadne dobře i při tom nejpřirozenějším vývoji. Slunce nás jednou "zradí". Není věčné. Osídlení jiných planet v jiné sluneční soustavě jen problém odsune v čase.

1
EvaO (neregistrovaný) 05.05.2012, 08:01:56
Velmi zajímavé úvahy. Zvlášť ta komunikace mezi civilizacemi. Těžko si říkat, že bychom byli v tom nekonečném prostoru sami. To asi ne, ale vzdálenosti jsou tak nepředstavitelné, že to nějaký kontakt vylučuje. Ale bylo fajn, kdybychom třeba mohli vyslat nějaké posly jinam. Třeba takový náš malý český Kalousek, Drábek, přibalila bych i Dobeše, byť už neministruje, ať si užijou i jinde ... Klidně bych jim takové dárečky nechala navěky. A třeba i s Nečasem, možná i Bárta, John i obroditelka Peake. Nesmíme být skrblíci a mohli bychom jim část našeho národního pokladu s "těžkým srdcem" přenechat. A bylo by po zdejší politické krizi. Žádné násilí (defenestrace), elegantně vystřelit do vesmíru Usmívající se)) To jsem ovšem posunula vznešené téma někam úplně jinam. Holt pragmatická Panna. Tak hezký den Usmívající se.

«     1     »