Tak pravil Nietzsche

rubrika: Filosofický koutek


Německý filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900)...

 

Lucifer


... je stále ještě mnohými spojován s německým nacizmem. Pokusím se ukázat, jak ostudný je to omyl.

 

Nietzscheho nemůžeme pochopit, pokud si neuvědomíme, že se jeho myšlení formovalo jako reakce na krizi evropské kultury devatenáctého století. Vláda věcí nahradila vládu lidu a zboží se stalo královnou vládnoucí nade vším. Čas šlechty, s jejím řádem a aristokratickými ctnostmi, pominul. Nastal čas buržoazie založený na práci, inteligenci a kultuře. Na tom by nebylo nic špatného, ovšem změny probíhaly tak prudce a staré tradice byly opuštěny tak nemilosrdně, že to zákonitě vyvrátilo kořeny lidské kultury.

 

Nyní ve zkratce, o čem Nietzsche je. Nietzscheho filozofie je založena na neúnavném hledání nevinnosti. Je třeba se nechat unést rájem okamžiku a přestat o všem smýšlet zle. Je třeba přestat žít jako provinilec i jednat s ostatními jako s provinilci. K tomu je zapotřebí odvážit se prožívat okamžik, jediný okamžik, beze studu a bez nenávisti. V předmluvě k Zarathustrovi najdeme text s názvem „tři metamorfózy", jak se duch stal velbloudem, lvem a nakonec dítětem: Velbloud představuje toho, kdo sklání šíji a podřizuje se hodnotám. Lev je ten, kdo hodnoty boří. Dítě označuje svobodné přitakání životu, nepotřebuje ani poslouchat ani se bouřit, aby žilo.

 

A dále. Přitakání hodnotě nevinnosti předchází překonání velké překážky, totiž studu. Nietzsche ukázal, jak celá civilizace založená na pocitu viny a studu okradla několik generací o tvořivé schopnosti i o morální život. Protože jedna věc je být ctnostný z lásky, a jiná je být ctnostný ze studu. Stud vyvolává falešnou morálku a venkoncem i falešnou filozofii. Druhou překážkou je metafyzický útěk. Touha po útěku nebo stud existuje proto, že ho živí hněv na život. Co je hněv? Znamená to neustále se zaobírat znovu a znovu svými myšlenkami. Nevraživec je neustále plný hněvu. Rozebírá. Je pronásledován chováním ostatních, žije proto, aby pomstil nějaký incident. Stále dokola chystá smrtonosné scénáře a uchyluje se k tisíci lstí. Atd.

 

Osvícenecké, antinacionalistické a protiideologické tendence jsou v Nietzscheho tvorbě natolik zřejmé, že je neuvěřitelné, že mohl být spojován s něčím jeho myšlení tak cizím, jako byl německý nacizmus, respektive jakýkoli totalitní režim. Kde je tedy zdroj tohoto omylu? Za kámen úrazu se všeobecně považuje jeho Zarathustra. Zde tedy hledejme kořeny onoho ostudného omylu.

 

Nietzsche od počátku zdůrazňoval, že jeho kniha je přístupná jen nemnohým, možná ještě nikomu. S odstupem pak v roce 1888 dokonce napsal, že člověka pozvedne do vyšší sféry, porozumí-li byť i jen jediné větě ze Zarathustry. Zarathustra, čteme-li ho s přiměřenou vnímavostí, není v rozporu s osvíceneckými a kritickými tendencemi Nietzscheho filozofie, ba právě naopak. Nietzscheho „nadčlověk" není předobrazem zakomplexovaného Übermensche nacistického či komunistického střihu, tohoto předvoje totalitní nadvlády nad lidskou přirozeností, člověka z lidského suterénu toužícího zmanipulovat, čemu nerozumí a ani z titulu své mentální nedostatečnosti rozumět nemůže. Zarathustra je předobrazem vyšší formy člověka, jako je člověk vyšší formou opice.

 

Je zcela přirozené uvažovat o vertikálním vývoji lidské rasy. Bratři Strugačtí kupříkladu v románu Vlny ztišují vítr spekulují o lidské mutaci, která dala vzniknout vyšší formě na základě odblokování „třetí signální soustavy". Vzniklého „nadčlověka" nazývají Lidenem, nebo také Metahomem, což nemá od pojmu nadčlověk daleko. Lidenové stojí nad člověkem, ze kterého vzešli, až tak, že je jim mentálně lhostejný asi jako nám opice. Isaac Asimov má v Nadaci jedince s mimosmyslovým vnímáním, kteří tvoří Druhou nadaci. Není vyloučeno, že se už v lůně naší konzumní civilizace nějací metahomové či nadčlověci nevygenerovali. Co s námi a našimi hloupými problémy udělají, pakliže vůbec něco, je jiná otázka.

 

A teď zpět k základní otázce této pohříchu nedokonalé eseje o Nietzschem. Kterak se stalo, že i Hitler čerpal ze studny určené zcela někomu jinému. Na vině je Nietzscheho sestra Elizabeth. Cherchez la femme! Elizabeth se spřáhla s antisemitským agitátorem Bernardem Foersterem, což mezi sourozenci vyvolalo silnou rozepři. Elizabeth se se svým mužem vystěhovala do Paraguaye, kde založili německou kolonii s přiznačným názvem „Nueva Germania". Když se doslechla, že její bratr podlehl progresivní paralýze, hbitě se vrátila a činila si nárok na jeho duchovní dědictví. Ano, byla to ona, kdo podstrčila náckům Nietzscheho filozofii.

 

Tak pravil Neviditelný čert.


komentářů: 1         Komentáře (1)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

1 Ano, byla to ona, kdo podstrčila náckům Nietzscheho filozofii.
V (neregistrovaný) 15.05.2011, 04:17:08
A tomu verite? I kdyby tomu tak bylo, tak by to prece jen potvrzovalo, ze Nazismus se inspiroval v Nietzschem, coz jsem myslel, ze jste chtel puvodne vyvratit. Ale vy jste asi chtel rici, ze se inspirovali mylnym vykladem Nietzscheho myslenek.

Jenze tady je chyba v autorovi tech myslenek, on totiz filozofoval jako basnik a to ponechalo dvere otevrene te, ci one interpretaci, jak se komu hodilo do kramu. Ovsem ani pri poctive interpretaci neni Nietzsche zadny individualista, jak by se zdalo, i pri delsim nez zbeznem pohledu na jeho praci.

«     1     »