Ideologové a proroci

rubrika: Filosofický koutek


Úvahy o dějinách lidstva jsou často poplatné ideologiím. Mnohé kulturně historické práce vycházejí z premisy, že pokrok lze chápat jako základní prvek vývoje obecně a sociokulturního vývoje zvlášť.

Lucifer


prirodni-katastrofa-jmenem-clovek.jpgKaždá ideologie se skládá z mnoha prvků a je minimálně tvořena těmito stavebními kameny:

Ideologie musí vykazovat nadlidského, božského nebo alespoň pseudobožského původce, což ale neznamená, že by tento průvodce musel mít personifikovanou podobu, protože stejnou službu prokáže odkaz na vnitřní dějinnou zákonitost.

Ideologie musí vyplnit prázdnotu, kterou pociťuje bezradný subjekt ve světě plném nebezpečí a postrádajícím zjevný smysl i účel. Musí tedy uspokojovat lidský požadavek harmonie, naplňovat lidskou potřebu metafyzična.

Ideologie si většinou dělá nárok na věčnou platnost. Je výhodou, jestliže se její reprezentanti mohou odvolávat na věčné hodnoty, na stálé opakování téhož, na univerzální platnost norem atd. Tím totiž vzniká dojem, že vše může být jedině a pouze tak.

I když každá konstrukce ideologického učení je sama o sobě nedokazatelná, přesto všechny působí vždy neotřesitelně, vznešeně a celistvě.

Ideologové v poslední době navíc pracují s nárokem na vědeckost. Čím jim kdysi byla spasitelská církev, tím je jim nejpozději od 19. století věda. Ideologové počítají s tím, že vědě lidé důvěřují. Proto se dnes i tak fanatičtí stoupenci víry ve stvoření jako kreacionisté rádi halí do pláštíku vědy a o své ideologii hovoří jako o creation science. Ideologizace vědy se jasně objevuje v biologii a jejich hraničních oblastech, zvláště ve spojitosti s renesancí víry ve stvoření. Jak ukazuje sociální darwinismus, ideologická interpretace vědeckých (především biologických) výroků, teorií, modelů atd. je takříkajíc stará vesta, což ale neznamená, že je dnes méně nebezpečná.

Víra v pokrok se sice obejde bez božského původce, ale jako každá ideologie potřebuje aspoň obecný (přírodní) zákon. Víra v pokrok si osobuje nárok na věčnou platnost, a také se zdá být neotřesitelná: Všechno, co se na tomto světě stane, může sloužit vyššímu účelu, totiž pokroku (tím lze "ospravedlnit" dokonce i sadistické činy). A ideologie pokroku sdílí se všemi dalšími ideologiemi ještě něco: přesvědčení, že teď sice všechno dokonalé ještě není, ale v budoucnu bude. Na omluvu nepříjemností zvedají všichni ideologové prst a míří jím do budoucnosti, aby tak odvoláním na lepší zítřek učinili zdánlivě snesitelnější přítomnost.

Stačí jen občas se zaposlouchat, co hlásají řečníci v politických projevech, co oznamují politikové v televizních interview a agitátoři nejrůznějších politických stran. Ještě se nestalo, aby nějaký vůdce politické strany opomněl poukázat na závažnost budoucnosti a probudit naděje na příznivou budoucnost, které však mají jen jeho voliči. Ovšem budoucnost nám malují a na přítomnost dávají zapomenout nejen politikové, nýbrž i banky, pojišťovny a jiné instituce, kterým jde jen o naše blaho. Pokud je zapotřebí přesná předpověď byť na pouhých pár měsíců, tam sice selhávají i ty nejbystřejší hlavy, ale přesto se zdá, že v politice, ekonomice a reklamě pracují lidé, kteří díky božímu vnuknutí přesně vědí, co se bude dít v příštích letech i desetiletích.

Nejlepší by ale bylo, kdybychom od základu změnili sami sebe. Potřebujeme zkrátka "nového člověka". V Orwellově strhujícím románu 1984 je na nejlepší cestě k vytvoření tohoto člověka strana, která proto manipuluje zákony, neustále ukazuje v lepším světle současnost než minulost a svým věrným prorokuje lepší budoucnost, pakliže ale budou důvěřovat "Velkému bratrovi", budou ho milovat a nenávidět své (pomyslné) nepřátele. Orwell si - pod dojmem nacistického režimu a stalinismu - uvědomil, že všechny ideologie vkládají naděje v očekávání spásy člověka a že většinou lidí lze pomocí více či méně chytrých metod manipulovat jen proto, že doufají v lepší budoucnost.

Ideologie pracují s lidským očekáváním. Ještě lepší je, lze-li prokázat, že v minulosti pokroku stále jen přibývalo, protože pak je přece možné totéž očekávat i do budoucna. Vcelku vzato tu jde o víru, že dějiny jsou jaksi vypočitatelné, že budoucnost se dá předvídat. Co se týká budoucnosti, ta se nám, jak již víme, bude plánovat tím snáz, čím lépe poznáme svou minulost a čím lépe z ní dokážeme vyvodit obecné zákonitosti vývoje. Kdyby evoluce všeobecně měla nějaký cíl, byl by "pohled na budoucnost" bezpochyby ještě jednodušší. Jen ještě ten cíl odhalit. Jsou tací, kteří se domnívají, že ho opravdu našli, a pak nám prorokují například "vyšší typ života".

Ať tak či onak, je jisté, že každý pokrok v tichosti předpokládá předvídatelnost a vypočitatelnost budoucnosti. Nesmí však zapomínat na jeden zásadní rozdíl mezi organickou a kulturní evolucí: organické druhy se vyvíjejí postupně, jeden z druhého, zatímco kultury mohou srůstat. Zatímco jeden organický druh se od druhého nemůže učit, příslušník určité kultury se bez problému může lecčemu přiučit od členů jiných kultur. Otázkou je, jak dlouho hodláme tuto kulturní pestrost ještě zachovat navzdory "syntéze", která navíc dnes vlivem komunikační techniky probíhá rychleji. Četnými utopiemi obchází strašidlo jednotného, respektive sjednoceného lidstva. Mnohé naděje se přitom zjevně nepřestávají upínat k možnosti genetické manipulace, která by nakonec nutně připouštěla pouze jediný lidský typ, jenž by pak ani žádnou kulturní mnohotvárnost nepotřeboval.

Dnes už lidstvo sotva bude tak hloupé, aby stálo o každý projekt budoucnosti; jednotlivec je totiž přesvědčen o svých určitých právech a nehodlá se o ně nechat připravit. Prorokové lepších světů se však chytají právě těchto práv a slibují, že je v bližší či vzdálenější budoucnosti naplní v rámci jiného, lepšího světa. Je-li pokrok nepřetržitý, ale pomalý proces, pak je třeba se smířit s tím, že k tomu, aby nás dovedl tam, kde nás chtějí mít prorokové lepších světů, vyžaduje svůj čas. K tomu se pěkně hodí úryvek vtipné, byť ne zcela povzbudivé knížky Stvoření od Franka Ferrucciho, v níž popisuje svůj život sám Bůh. Dovídáme se, jak to s ním bylo po Kristově smrti a jaký se ho ve světě bez proroků zmocnil pocit:

Došlo mi, že prorokové byli jako mí otcové, od nichž jsem očekával odpovědi na otázky života a lidského osudu. Potřeboval jsem mít jistotu a oni mi s výrazem, že poslouchají mé příkazy, vkládali do úst předpisy a zákazy, na které jsem ani nepomyslel. Mým jménem zabíjeli a nechávali se zabíjet. Když jsem chtěl dospět, musel jsem je požádat o svolení. Jednoho rána jsem odešel z domova, rozhodnut, že si půjdu vlastní cestou. Bez proroků a emisarů mi svět připadal strašně velký.

Zdroj: Franz M. Wuketits, Přírodní katastrofa jménem člověk.


komentářů: 28         Komentáře (28)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
28
Lucifer 27.05.2011, 20:31:38
Ideologie je svěrací kazajka, násilné přinucení žít podle nějaké doktriny atd. Vystihl jste to přesně. Ideologie je dogmatický soubor jednou provždy daných zákonů. Kupříkladu fyzika či jiná vědecká disciplina není ideologie, ale soubor poznatků a teorií, které se mohou s rostoucím poznáním neustále vyvíjet. Každá hypotéza musí být doložena experimentálním důkazem, jinak zůstává hypotézou. Existují samozřejmě i poznatky, které dosáhly limitu svého opodstatnění. Kupříkladu již zřejmě nelze vyvrátit názor, že Země není placatá atd. Jenže ve fyzice, přírodních vědách či přírodních filosofiích neexistují dogmata. A z druhé strany, drtivá většina poctivě stvořených vědeckých teorií nebyla nikdy kompletně vyvrácena (pokud se tak stalo, tak její hlasatelé, pokud ještě žili, ji opustli). Kupříkladu newtonovská fyzika funguje i nadále, ovšem v jistých mezích. Když se ukázalo, že v jiných mezích nefunguje, byla nahrazena teorií relativity a ta byla doplněna kvantovou fyzikou. Kdyby se toho dožil Newton, tak by to přijal a možná by s tím přišel sám. Ideologové by to nikdy nedokázali. Za ideologii bychom mohli považovat i některá náboženství. V tomto případě bych však učinil jistou výjimku. Některé věrouky mohou sloužit člověku, aby se duchovně vypořádal se svým životem. Pokud neslouží k mocenské či totalitní manipulaci svých věřících, tak to nejsou ideologie, ale prosté víry. V opačném případě jde o totéž, jako šlo komunistickým, nacistickým, fašistickým a podobným ideologům.

Opakuji, že zase jiným, svým vlastním, způsobem opakuji Wuketitse ]Mrkající

27
V (neregistrovaný) 27.05.2011, 19:48:53
Vy chapete ideologii jako vymyvani mozku, presne jak ideologii znali Cesi vyrostli v komunismu. Je to zprofanovany vyraz stejne jako soudruh, jenze na tom nazvu soudruh taky neni nic spatneho. To jen primitivove se s nim dnes castuji jako nadavkou.

Pro vas zrejme 'ideologie' 'nasilne prinuceni k ziti podle nejake doktriny' a pak neni divu, ze ideologie jako takova je spatna z principu veci.

"Narozdíl od ideologie se totiž ten souhrn názorů může vyvíjet podle toho, jak se vyvíjí lidská kultura."

Tady z toho je jasne, ze idologii chapete jako nejakou sveraci kazajku dusici vyvoj, zmenu nazoru, proste diktaturu, a to je mylny pohled na vec.

Kdo kde rika, ze ideologie je neco jednou provzdy dane? To jen spatne ideologie vedou do slepych ulicek, odkud vede cesta jen skrz nejake povstani, zpravidla nasilne a krvave, ale nekdy i sametove, to kdyz lidi s rukama slozenyma do klina cekaji, az to vyhnije samo od sebe a nikomu se nemuze nic stat, pak teprve se jde hrdinsky zvonit klici na znameni, ze to padlo.

Ale jsou i dobre ideologie, napriklad Amerika ma u svych pocatku ideologii svobody, kterou jakkoli dodnes stihla zprznit, muze byt jen vdecna ze ji mela. A dukazem ze ideologie neni zadna sveraci kazajka jsou zase oni prave v tom jejim przneni. Jsou dukazem, ze ideologie se da menit za pochodu uplne demokraticky, bez nejakeho krveprolevani. Jenze to funguje jen kdyz se jedna o zmenu ideologie od relativne svobodne k mene svobodne. Opacnym smerem pak, kdyz se jedna o ideologii od zakladu nesvobodnou, uz to smerem ke svobode zpravidla tak lehce (aniz by slo o krk) nejde. Ale to je jen cena, kterou lidi plati za to, ze byli blbi, ze strcili hlavu do chomoutu ideologum zla. Blbost, cili nerozum, nikdy neni beztrestna.

Ideologie vs 'souhrn názorů'

Aby lidi mohli spolu zit podle nejakych pravidel, tak potrebuji neco vic nez jen 'nazory' jak to zaridit. Musi se na nejakem nazoru shodnout a vysledek takove domluvy uz neni nazor, ale prijata idea, a protoze v pripade ze jde o spolecenske usporadani, tak zpravidla jde o vice ideji, no a tomu souhrnu ideji, ke kterym dojdou se rika ideologie, podle ktere ma spolecnost zit. Ale neni to souhrn nazoru - nazor je jinym slovem 'nahled' na vec a kdyz se lidi s ruznymi nazory na necem usnesou, pak uz se tomu nerika nazor, nahled, ale spolecne prijata idea, myslenka.

Lucifer
26 V
Lucifer 27.05.2011, 12:16:55
Opakuji, že si myslím totéž co Wuketits. Nic nepranýřuji, říkám pouze, co si myslím o ideologiích. Souhrn názorů, jak má být společnost uspořádána se bez ideologie obejde. Narozdíl od ideologie se totiž ten souhrn názorů může vyvíjet podle toho, jak se vyvíjí lidská kultura. Anarchie je také ideologie, jak správně píšete, takže žije podle svého "názoru" a tudíž s tím, že člověk může žít podle svého názoru, souhlasí. "Anti-ideologové" nemají co skrývat, zatímco ideologové občas mají co skrývat. Podle vás je zřejmě ideologie i fyzika

25
V (neregistrovaný) 27.05.2011, 10:40:47
Ideologie jako pojem neni nic spatneho, nebo dobreho, to zalezi ceho je to ideologie, jestli zla, nebo dobra.

Zrejme se uplne mijime. Pro vas ma pojem ideologie zrejme nejaky konretni a to negativni podtext a jste rozhodnuty pranyrovat ideologii jako takovou.

Jenze jak jsem rekl, ideologie je jen souhrn nazoru, jak maji byt veci ve spolecnosti usporadany. S tim, ze clovek zije podle nejakeho nazoru, nikoli jen tak halabala od okamziku k okamziku jak se mu zamane, muze nesouhlasit jen skrz naskrz anarchista. Jenze i on ma svou ideologii - tedy ze zivot ma byt veden rozmarem okamziku, podle okamziteho hnuti mysli, ci strev.

Anti-ideologove se nejvice obavaji odhaleni svych ideologii a logicky maji vzdy co skryvat.

Lucifer
24 JAKO
Lucifer 26.05.2011, 09:18:41
Nemám k tomu co dodat a souhlasím s Wuketitsem. Pro pana V je ideologie jakýkoli (světový) názor a klidně smíchá hrušky s jabkma, švestkama i třešňěma. Ideologií je tedy i názor Wuketitse - je to však zřejmě špatná ideologie. Nemyslím, že by za komunismu získala většina nejvíc. Nejvíc získala úzká elita nomenklaturních parazitů.

23
JAKO (neregistrovaný) 26.05.2011, 06:51:43
Lucifere, na první pohled jsou ideologie psychologický, ekonomický a společenský konstrukt, a ve své podstatě jsou nám známé ideologie zajímavé a bouřlivé, jak vyředšit např. sociální nerovnost nebo rasový problém. Na konci je ideál za který se však platí oněmi nesmysly a hrůzami. Ideologie je vlastní sektám, kapitálu, protože se snaží vymačkat pro úzkou elitu(parazity), co nejvíc. Ideologie kapitalismu je fašismus a nacismus, a ideologie proletariátu je komunismus. Alr všimněte si jak je mezi nimi nepatrný rozdíl, a kdo všechno z toho získává. U posledně jmenovaného z toho vyzískala většina snad nejvíc, ale za nezměrných obětí. U nacismu a fašismu z toho bezmezně profitovala úzká elita parazitů,a tzv. lůza musela přinést nezměrné oběti pro válečnickou podstatu ukořistit bohatství jiných národů, aby se ona skupina parazitů mohla těšit ještě větší moci a bohatství! Dnes je jasné, že v ideologiích trpí jak oběti nepřátel, tak oběti jako lůza proletariátu. Pro parazity je vždy lůza ona společnost, pro kterou údajně paraziti vytváří pomocí ideologie lepší svět!
Pro pana V, někdy je lepší filozofie, občanská společnost,která obhajuje své práva a nepustí nic do svého středu,do malé a střední ekonomiky a sociálních spravedlností ,než plamená destruktivní ideologie, z níž bude profitovat parazit!

22
V (neregistrovaný) 25.05.2011, 18:30:09
Ideologie jsou spatne, protoze filozofove jsou spatni, tecka.

Ideologie je pouhy souhrn myslenek, ideji, ktery lidem dava navod, jak si usporadat spolecne veci za ucelem uspesneho spoluziti. Kdyz jsou nase myslenky spatne, jejich souhrn je logicky taky spatny a to spoluziti pak spatne dopada, jak jednoduche mily Watsone.

Lamani hole nad ideologiemi, protoze nam zatim v praxi vsechny selhaly, je naivni. Pro zacatek, kazdy clovek ma osobni ideologi, podle ktere zije, tedy svuj osobni sveto-nazor. Od toho nejde utect, kazdy ho nutne mame, at uz dobry, nebo spatny. A lidska spolecnost, pokud vubec nejak organizovane funguje, taky muze fungovat jen na zaklade nejake ideologie, nejakeho sveto-nazoru. Od toho neni uteku, nebo pomoci. Jediny vyber ktery v tomhle ohledu mame, je druh ideologie, nikoli jeji absenci. I zavrhovani ideologie vyjadruje jistou ideologii (spatnou ideologii dluzno rici). Napriklad anarchie, zavrhujici jakakoli pravidla, je taky ideologie. Sice sebeznicujici a spatna ideologie, ale ideologie to je.

Vyrok, ze "ideologie vždy tvoří paraziti!" nic o ideologiich jako takovych nevypovida, jen to, ze parazite tvori paraziticke ideologie, tot vse (a co je noveho, chce se dodat). Proc tedy nejakou ideologii taky nevytvorite, jako neparazit neparazitickou. Jenze kritizovat je tak snadne, nez neco sam vytvorit, ze? A kdyz nejsou explicitne dana zadna pravidla spoluziti, tak se snadneji prosazuji nejaka vlastni, pokoutne, kousek po kousku, a nez se clovek nadeje, ejhle je tu zase ideologie, i kdyz trebas jen ideologie anarchismu.

"filozofové hledají"
A ja se ptam, nalezaji? Protoze naleznout se musi, kdyz se chce zit. Zivot nejde odstavit stranou aby pockal, az se nalezne "nějaký lidský rozměr, porozumění situaci a problému".

A az neco neleznou, nebude to nahodou nejaka rada, ale spis souhrn nejakych rad, jak zit na teto zemi, cili zase jen ta podle vas tak nestastna a do pekel vedouci paraziticka ideologie?

Lucifer
21
Lucifer 25.05.2011, 11:59:27
[20]
Netroufám si říci, že ideologie jsou přímo nesmyslem, nesmysly však evidentně plodí. Se srovnáním filosofů a ideologů však souhlasím.

20
JAKO (neregistrovaný) 25.05.2011, 06:20:53
Lucifere, ideologie vždy tvoří paraziti! Filozofové nepotřebují ideologii, posuzují a objevují realitu, a od ní podstatu života, a zachování kontinuity mezi všemi hledisky,tj.stranami divadla. Všimněte si jak ideologové vždy potřebují nepřítele, a filozofové hledají vždy nějaký lidský rozměr, porozumění situaci a problému.
Ideologie jsou už ze své podstaty nesmyslem.

19 Ja vim, casu nema nikdo nazbyt
V (neregistrovaný) 23.05.2011, 21:29:42
"A vzhedem k tomu, že mě už vážně začíná zajímat, jestli se skutečně mýlím, tak se na tu Ayn Randovou asi podívám, ale neslibuji to."

Jen kdyz jsem si ted overoval cesky nazev tech kniznich prekladu, tak jsem byl sam udiveny, ze je tolik odkazu ohledne Randove na ceskem webu. Ale mezinarodne je toho velke mnozstvi, takze se asi budete divit, jakto, ze neco takoveho vam tak dlouho uniklo.

Napriklad se o dilech Randove traduje, ze je to kniha, kterou maji vsichni americti republikani na nocnim stolku, ale nikdo to verejne neprizna. A Atlas Shrugged je po Bibli nejprodavanejsi knihou na svete, aspon nedavno tomu tak bylo, nevim jake jsou tyhle prodejni statistiky dnes. A kdyz si vezme clovek z potaz, ze plno vytisku bibli nikdo nikdy neotevre (protoze jsou napriklad dodavane do hotelovych retezcu po celem svet gratis aby byly na kazdem pokoji na stolku), tak ten roman Randove vyhrava na plne care obrovskym rozdilem.

Clovek se pak nutne musi ptat, jak to, ze se o ni clovek prakticky ani nedozvi? To je tim, ze ona se narodila a umrela ve dvacatem stoleti, ktere veslo do dejin jako stoleti komunismu, anebo nejake formy (nastupujiciho) kolektivismu ve zbytku nekomunistickeho sveta (vcetne mnohym kupodivu i Ameriky). A tak se stalo, ze Einsteina zna uplne kazdy, ale Randova zustava verejnym tajemstvim dodnes. Pritom byla bez nadsazky dozajista genius dvacateho stoleti, jemuz neni rovno. Prakticky byla takovy Aristoteles dvacateho stoleti.

Jenze ona nezustala ve sve praci jen na filozoficke urovni, ale vypracovala i praktickou implementaci svych ideji ve ruznych publikacich a rovnez v romanech a tou praktickou implementaci byl logicky kapitalismus (ale ne ten kapitalismus, jak je chapany vetsinou lidi a jak jej videli nasi komuniste) a pro ten melo cele dvacate stoleti a dodnes ma svet male pochopeni, kdyz se to rekne hodne mirne. Proto je Randova dodnes verejnym tajemstvim a vsichni ji bud nenavidi, nebo obdivuji, jen malo ctenaru necha vlaznymi. Ovsem v Cechach je jeste min znama, nez ve zbytku civilizovaneho sveta a protoze dnes tu hraje (Eurounijni) kolektivismus stale vetsi a vetsi roli, neni zadne zlepseni v tomto smeru na obzoru.

S Ceskem je to v poslednich dvaceti letech jako kdyby litovalo ztraty predlistopadoveho komunismu, a tak se jako nahrazku uchyluje k tomu Evropskemu, ve kterem nasi levicovi intelektualove nalezli kyzenou zachranu a obcane jim hraji tak zvany plot, slozeny ze samych uzitecnych idiotu...

Proto ackoli tu dilo Randove diky usili par jedincu zacalo vychazet v prekladu, tak se udrzelo na pultech myslim jen jednu sezonu a jeji zmineny stezejni roman 'Atlas shrbeny' (nebo asi Shrbeny Atlas, ted nevim presne jaky je cesky nazev) nikdy do tisku ani nesel, protoze predchozi prodejnost jiz vytisknutych praci byla tak mala, ze tisk tohoto romanu nebyl risknuty ani v malem nakladu (mimo jine protoze se jedna o 1000+ strankove dilo), aspon to je muj odhad cele te zalezitosti.

Tolik k te zahade nerozpoznaneho genia dvacateho stoleti a proc je Randova v Cechach jeste pomerne malo znama.

18 Ja tu prazdnou slamu nemyslel
V (neregistrovaný) 23.05.2011, 20:20:44
jako ze to plati ve vasem pripade, a myslim ze jste to tak spravne pochopil. Jinak bych tady prece nepsal tolik toho co pisu. Nikdo prece nepokracuje v argumentaci tam, kde rozpozna, ze zadna moznost ze z toho neco bude, neni, cili ze mlati prazdnou slamu.

Vim ze co tu rikam muze lehce prijit lidem jako arogantni, ale kdyz to co rikam jsem schopny argumentacne podeprit, tak nejde o aroganci, ale o zdrave sebevedomi. Ovsem nejsem tak naivni, abych nevedel, ze i zdrave sebevedomi neni neco, co se u nas nosi. Ale to uz je udel se kterym se holt musi pocitat. -;)

"Vystačím si s fyzikou"
Ja se taky zajimam hlavne jen o fyziku, ale bez znalosti dila Randove bych nikdy nemel tolik potrebny zaklad ve filosofii vedy, ktera pokud je spravna, je velice mocna a nezbytna pro veskere badani ve fyzice na zakladni urovni.

Jiste jste si vedomy toho, ze plne fyzicke otazky maji tu zvlastni vlastnost, ze se v jiste hloubce badani premenuji na otazky filozoficke a v tom bode jsou dnesni fyzici ztraceni, protoze znaji jen tu spatnou moderni filozofii vedy.

Bez znalosti epistemologie z dila Randove bych nikdy neporozumel dulezitosti pohledu na svet tak rikajic 'z prvni ruky'. Tedy ze vedec hodny sveho jmena nemuze, ci nesmi zaujmout postoj, ze on 'zacina badat tam, kde jeho predchudci skoncili' (coz je oblibene moto vetsiny dnesnich falesne skromnych taky-vedcu). Takovy pristup Randova oznacuje jako prvotni vedecky hrich a je to neco co je dobre mit denne na pameti. Jeji prace v epistemologii ukazuje duvod proc tomu tak je, krome plno jinych veci.

Mam jiste vysledky, nebo aspon verim ze mam, a kdybych mel urcit, komu za ne byt vdecny, tak bych nemohl jmenovat zadnou zemi ani skolu, ale prave a jen Randovou, emigrantku z Carskeho ruska (nebo spise kratce post-Carskeho, r.1926, ale minimalne v nem vyrostla) do Ameriky.

17 Samorost jako muj bratr, nebo nas prezident
V (neregistrovaný) 23.05.2011, 19:36:18
"Zatím jsem nenarazil na nic, k čemu bych nedorazil i bez těch knížek."

Mate stejny pristup z tohoto hlediska jako ho ma nas president V Klaus (anebo jako muj mladsi bratr, ktereho ovsem neznate), tedy jak jsem mel moznost ho poznat za ty leta skrz jeho verejne publikace, zejmena na jeho casnych webovych strankach, ktere ale uz leta nenavstevuju presne proto, ze on ma svoji cestu a z te neuhne, nikomu nenasloucha protoze si mysli, ze ve sve oblasti poznani vsechno uz vi, krome detailu samozrejme.

S nim je diskuze opravdovym mlacenim prazdne slamy. Myslim nekdy ke konci devadesatych let, kdyz si zalozil sve webove stranky, tak jsem se mu tam snazil vysvetlit skutecne nebezpeci tenkrat jeste teprve nastupujici ideologie zelenych, ale samozrejme na me nedal, ovsem ironicky po letech konecne prohlednul a dneska ma prave ten nahled, ktery jsem se mu tenkrat snazil vysvetlit. Jenze on ve sve aroganci to tenkrat nemohl prijmout (nedal si poradit, nebo na to tenkrat jeste intelektualne nemel) a kdyz po dlouhych letech prohlednul, tak uz bylo pozde. Dneska uz zeleni kone davno utekli z otevrene brany oplocene pastviny a je pozde je ted honit po sirych planich... je to jako s tim dzinem co byl vypusteny z lahve.

Vite, Lucifere, kdybyste znal dilo te autorky, tak byste nemel na ideologii nazor, jaky mate (podle clanku ke kteremu pisu tenhle komentar). A ja nemuzu uspesne zhustit vysvetleni do takovychto komentaru, to je malo platne. Myslim ze tu jde o vic, nez jen o rozdil v terminologii.

K tomu ze jste 'nenarazil na nic, k čemu byste nedorazil i bez těch knížek' mohu jen rict, ze mate prilezitost se v tomto smeru otestovat. Ja osobne skromne pripoustim, ze jsem se hodne vecem pri cteni praci teto autorky naucil a ze sam bych skoro urcite intelektualne nedosel tam, kde dnes jsem.

Sice jsem uz predtim mel vice nebo mene vagni stejne nazory na veci o kterych ona pojednava, ale mezi vagnosti a urcitosti je nebetycny rozdil a ani by me nenapadlo si dneska myslet, ze bych ke svym dnesnim vedomostem dorazil i bez prostudovani jejich praci. Existuje takova vec, rika se tomu delba prace. Tezko muze kazdy ke vsemu prijit od piky, od filosfie k prirodnim a spolecenskym vedam. Ale takovy postoj predpoklada skromnost v pristupu k poznavani sveta.

Lucifer
16
Lucifer 23.05.2011, 18:51:25
Za aroganci bych asi pokládal poznámku o mlácení prázdné slámy, ale i tohle mi přišlo spíš legrační. Možná, že se mýlím, ale vážně si myslím, že bych tam nic pro mě nového nenašel. Vystačím si s fyzikou a pokud jsem tady referoval o něčem jiném (třeba východní filosofie apod.), tak se to většinou zase týkalo fyzikálního či obecně přírodovědného tématu. A vzhedem k tomu, že mě už vážně začíná zajímat, jestli se skutečně mýlím, tak se na tu Ayn Randovou asi podívám, ale neslibuji to.

15 nechavat zivot nahode je nebezpecne
V (neregistrovaný) 23.05.2011, 18:39:30
"pouze v případě, že se mi náhodou připlete do cesty."
Me se takhle pripletl kdysi do cesty maly paperbak (ck?) s titulkem Virtue of Selfishness, to porad pokladam za dobre uvedeni do praci te autorky, ale kazdy ma jine pozadavky. Uplny masochista by mohl zacit jeste mensim dilkem, ale o to hutnejsim, s Introduction to Objectivist Epistemology. Vy co vim anglicky ctete, takze i tato cesta je pro vas otevrena. Ale naprosta vetsina lidi voli pro zacatek bud roman The Fountainhead (ceske vydani pod nazvem 'Zdroj') nebo jeji pozdejsi a stezejni roman Atlas Shrugged. Oboji dnes prelozene do Cestiny, ale myslim ze AS se do knizniho vydani asi jeste nedostal.

A pro poeticky nadane jedince je tu Anthem.

Jsem si vedomy efektu takovehoto nabidnuti, ze funguje z principu veci spise prave opacne, tedy primo receno, odpudive, a taky, ze secteli lide jako jste zrejme vy, to nutne musi pokladat za jistou aroganci ze strany nabizitele. Proto ja takto cinim jen velice zridka a odmitam prijit s timto zdrojem odkud cerpam i na prime vyzvani (protoze zasadne nehazu perly svinim), a to i za cenu ze to znamena do jiste miry pachani intelektualniho plagiatorstvi.

Osobne pokladam znalost dila teto autorky puvodem z Ruska za naprosto zakladni pro vseobecnou vzdelanost, stejne jako je zakladni byt v prirodnich vedach obeznameny s dilem I Newtona. Pominout jedno nebo druhe je stejne trestuhodne.

14 parazitující podvodníci.
V (neregistrovaný) 23.05.2011, 18:12:07
Mate pravdu, tak to chodi, ze k moci se casem dostanou vselijaci sibri a zpravidla si nechaji v cele nejakeho naivniho ideologa, presne jak rikate.

Jenze sibry plodi spatna ideologie, spatny spolecensky system. Napriklad v tom nedavnem clanku jste psal o parazitech, krome jineho o tech spolecenskych. Jenze ti take jsou jen vysledkem spatne ideologie. Podobne jako vymizeli vekslaci s nastupem noveho systemu (ve kterem se otevrely hranice a mena se stala volne smenitelnou), tak by vymizeli ti paraziti, kdybysme dosahli aspon takove svobody v podnikani jako ji mame v oblasti menove. A to same s tou korupci. Dnesni boj proti korupci je stejne naivni a stejne odkazany k neuspechu, jako byval ten nekdejsi boj s vekslaky. Ti pak zmizeli automaticky se zmenou systemu, s nastupem jine ideologie, i kdyz je dluzno dodat, ze 'vekslaky' mame i dnes, jen to neni pokoutni cinnost a nepredstavuji zadny spolecensky problem a rika se jim smenarnici.

Podobne by ti dnesni sibrove paraziti v lepsim ideologickem systemu museli chte nechte delat neco uzitecneho, protoze ty pokoutni metody jak zdimat socialni stat by prestaly existovat.

«     1    2   »