Hlas z nevědomí

rubrika: Filosofický koutek


Během života se člověk může mnohokrát ocitnout v nebezpečí. Prvek nebezpečí, ohrožení života nebo rizika zranění obsahuje silný emocionální náboj. Budoucí historie, které tento prvek obsahují, vyvolávají v nevědomé psýché člověka stejnou odezvu jako skutečný podnět tohoto typu, ale o nesrovnatelně menší intenzitě. Přesto tento podnět svou emotivní silou může proniknout do vědomí a vyvolat neurčité nepříjemné pocity blížícího se neštěstí.

Lucifer


kvantova-duse.jpgNěkteré pocity typu déjà vu, při nichž má člověk pocit, že to, co se odehrává právě teď, již někdy viděl či zažil, mohou vznikat rezonancí možné budoucí historie obsahující negativní prvky již přijaté nevědomím a právě probíhající skutečností. Možná jsou tyto pocity varováním, aby člověk zbystřil svou pozornost po několik nejbližších hodin až dnů, a tak se pokusil zabránit realizaci negativní historie.

Často se stává, že varování se objeví ve snech, v nichž nevědomé motivy vyplouvají na povrch. Někdy se může také stát, že varování přijde jakoby ze "druhé strany". Velmi citlivý člověk, jemuž hrozí smrtelné nebezpečí, může uslyšet "hlas", který mu radí a ukazuje cestu k záchraně. Poslechne-li jej, pocítí zvláštní stav bezpečí a je zachráněn. Tento hlas nesoucí pomoc zažili někteří vojáci za války, lidé plavící se osamoceně po oceánu a mnoho jiných lidí ve velmi nebezpečných chvílích svého života.

Je pravděpodobné, že kdyby byli lidé více citliví k tomu, co se odehrává uvnitř jejich psýché, a přistupovali k tomu vědomě, ubylo by mnoho zbytečných neštěstí a nehod. Je-li ještě možno změnit negativní budoucí historie, měli bychom se o to pokusit. Mohou-li k nám přicházet varování ze "druhé strany", je vhodné je brát vážně.

Velká část lidí žije v přesvědčení, že s pomocí kosmické Inteligence nemohou ve svém životě v žádné formě počítat. Věří-li skutečně tomu, co říkají, pomoc se skutečně nedostaví. Zázraky tato Inteligence neumí a nemůže vnucovat svou pomoc tomu, kdo o ni nestojí. Aby mohla někomu účinně pomoci, musí se nejprve vytvořit komunikační kanál. Člověk musí o radu či pomoc upřímně požádat. Učiní-li tak, pomoc se dostaví. Přichází formou inspirace, rady či pozitivních synchronicit. Je však nutno, aby člověk pomoci využil nejen ke prospěchu svému, ale i obecnému.

Lidská mysl je schopna ve formě inspirace vnímat odpovědi na otázky a řešení problémů, kterými se intenzivně zabývá. Tato inspirace přichází z oblasti nevědomí jako odpověď na silně emotivně laděnou žádost nebo jako rada či doporučení. Inspirace je vnímána jako okamžitý záblesk reality v její pravé podstatě nebo jako nalezení vhodné analogie řešeného problému. Vědomým zpracováním všech informací o problému vytváříme jeho nový obraz, jenž nám jej umožňuje lépe pochopit a přijmout bez nutnosti psychického ztotožnění se s ním. Lidé vedeni inspirací se stávají významnými vědci, techniky i umělci, kteří posouvají vývoj lidstva dopředu.

Tvůrčí inspiraci můžeme prožít všichni. Vyžaduje to však velkou trpělivost a schopnost soustředit se na daný problém. Musíme být opravdu zvědaví a chtít celým srdcem najít jeho řešení. Soustředěním se na daný problém se ladíme na příslušnou oblast nevědomí a trpělivostí, opakováním a emocionálním zaujetím rozvinujeme její obsahy. Pak stačí malý impuls a řešení našeho problému se nám náhle objeví před očima. Způsob získávání informací a inspirace z nevědomí je principiálně stejný jako u vědců a techniků, tak i umělců či senzibilů. Různí lidé mají různé nadání v tomto směru a různě jej dokáží rozvinout a využít. Také různé informace z nevědomí jsou různě obtížně dosažitelné.

Zdroj: Rostislav Szeruda, Kvantová duše


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_