Třetí kultura

rubrika: Filosofický koutek


V roce 1995 vydalo americké nakladatelství Simon & Schuster knížku The Third Culture od spisovatele a literárního agenta Johna Brockmana, který žije střídavě v New Yorku a Bethelemu v Connecticutu. Do rukou se mi dostal její český překlad z roku 2008, který jsem zakoupil (jak jinak) v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Co je to třetí kultura? Pokusím se to naznačit s pomocí úvodu této knížky, je však třeba mít stále na mysli, kdy knížka vyšla. Kniha svým způsobem pojednává o něčem, co zde bylo uvedeno v Sokalově mystifikaci I a II:

Lucifer


berounsedime.jpgTřetí kulturu tvoří vědci a myslitelé empirického světa, kteří ve své práci a publikační činnosti v odhalování hlubších významů našich životů přejímají roli tradičního intelektuála ve snaze dobrat se odpovědi na otázku, kdo jsme a co jsme. V posledních letech se hřiště amerického intelektuálního života změnilo a tradiční intelektuál se začal posouvat čím dál tím víc na jeho okraj. Znalosti Freuda, Marxe a modernismu z 50. let 20. století už v devadesátých letech nebyly dostatečnou kvalifikací pro rozumně uvažujícího člověka.

Vlastně se dá říci, že tradiční američtí intelektuálové jsou v jistém smyslu čím dál větší reakcionáři a velmi často hrdě (a zvráceně) ignorují mnohé ze skutečně významných intelektuálních úspěchů naší doby. Jejich kultura, která pomíjí vědu, často není empirická. Používá svůj vlastní žargon a hraje si na vlastním písečku. Jsou pro ni typické komentáře komentářů; roztáčející se spirála komentářů, které nakonec dosahují bodu, kdy se reálný svět ztrácí.

V roce 1959 C. P. Snow vydal knihu nazvanou Dvě kultury. Na jedné straně stali literáti, na straně druhé vědci. Ironicky konstatuje, že ve 30. letech se literáti začali nepozorovaně nazývat "intelektuály", jako by neexistovali žádní jiní intelektuálové. Tato nová definice "vzdělanců" vylučovala ze svého středu vědce jako astronom Edwin Hubble, matematik John von Neumann, kybernetik Norbert Wiener a fyzici Albert Einstein, Niels Bohr a Werner Heisenberg.

Jak je možné, že to literátům prošlo? Za prvé, lidé ve vědě nepříliš účinně poukazovali na výsledky své práce. Za druhé, zatímco mnozí vynikající vědci, především Arthur Eddington a James Jeans, rovněž psali knihy pro běžné čtenáře, jejich díla byla samozvanými intelektuály ignorována a hodnota a důležitost prezentovaných myšlenek zůstala jako intelektuální aktivita neviditelná, protože věda nebyla něčím, čím by se zabývaly přední noviny a časopisy.

Když v roce 1963 vyšlo nové vydání Dvou kultur, přidal do něj Snow novou stať "Dvě kultury, nový pohled", v níž optimisticky naznačil, že se brzy objeví nová kultura, "třetí kultura", která zacelí komunikační mezeru mezi humanitními intelektuály a vědci. Ve Snowově třetí kultuře už humanitní intelektuálové navážou s vědci nový dialog. Humanitní intelektuálové však dodnes s vědci nekomunikují. Vědci zato komunikují přímo se širokou veřejností. Tradiční intelektuální média hrála obvyklou roli: novináři vychvalovali a profesoři kritizovali. Dnes se myslitelé třetí kultury snaží takovým prostředníkům vyhnout a pouštějí se svých nejhlubších myšlenek způsobem, který je pro inteligentní čtenáře přístupný.

Nedávné úspěchy seriózních knih o vědě překvapily pouze intelektuály starého stylu. Podle jejich názoru jsou dotyčné knihy anomálie - lidé je kupují, ale nečtou. S tím nelze souhlasit. Povstávání třetí kultury je důkazem, že mnozí lidé projevují velký intelektuální hlad po nových a důležitých myšlenkách, jsou ochotni vynaložit v tomto směru značné úsilí a sami se vzdělávat.

Široká obliba myslitelů třetí kultury nevychází pouze z jejich schopnosti psát; to, co se nazývalo "vědou" tradičně, se dnes stává "veřejnou kulturou". Stewart Brand píše: "Jediná věda přináší nové zprávy. Když listujete novinami nebo časopisem, všechno, co lidi zajímá, je ono otřepané, co řekl ten a co tamta, politika a ekonomika, tytéž opakující se hitosrky, móda a patetická iluze novosti; dokonce i články o nových technologiích jsou předvídatelné, pokud rozumíte vědě. Lidská povaha se příliš nemění, ale věda ano a ta změna narůstá a nezvratně mění svět." Nyní žijeme ve světě, v němž tou největší změnou je rychlost změn. Věda se tudíž stává velkým příběhem.

Vědecká témata, jimž se v posledních několika letech dostalo v novinách a časopisech prominentního místa, zahrnují molekulární biologii, umělou inteligenci, umělý život, teorii chaosu, masivní paralelismus, neuronové sítě, rozpínající se vesmír, fraktály, komplexní adaptivní systémy, superstruny, biodiverzitu, nanotechnologii, lidský genom, expertní systémy, přerušovanou rovnováhu, buněčné automaty, fuzzy logiku, vesmírné biosféry, hypotézu Gaia, virtuální realitu, kyberprostor a teraflopové počítače. A tak dále a tak dále. Není tu žádné kriterium či všeobecně přijímaný seznam akceptovatelných myšlenek. Síla třetí kultury spočívá přesně v tom, že dokáže tolerovat neshody ohledně toho, které myšlenky mají být brány vážně. Narozdíl od předchozích intelektuálních snah nejsou úspěchy třetí kultury okrajovými spory hašteřivých mandarínů.

Kulturní historik Russel Jacoby ve své knize Poslední intelektuálové z roku 1987 oplakával odchod generace veřejných myslitelů a příchod studených akademiků. Měl pravdu i neměl: myslitelé třetí kultury jsou noví veřejní intelektuálové.

Konec citátu.

Od napsání knihy Třetí kultura uplynulo dobrých šestnáct let, a tak se nabízí otázka, kam třetí kultura mezitím dospěla. Řekl bych, že na obou stranách barikády těch dvou "kultur" vzniklých ve třicátých letech minulého století i nadále stojí konzervativci, a možná i fundamentalisti, avšak na straně humanitních intelektuálů jich je i nadále mnohem více. Také mezi vědci se patrně najdou jedinci, kteří svůj pohled na kulturu chápou přísně technokraticky, obecně však platí, že bariéry mezi oběma "kulturami" byly svrženy. Přesto však je třeba poukázat na to, že vznikají další pseudokultury, které se halí do svého omezeného jeskynního hávu. A pokud jde o narůstající pseudokulturu běžného člověka této civilizace, tak o tom už tady byla řeč.


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_