Světlo a Tma

rubrika: Filosofický koutek


Přišel čas, abych zde konečně osvětlil, proč jsem si vybral nick Lucifer, který na internetu používám již více jak deset let.

Lucifer


mag-svetlonos-dorian.jpgMůj původní impuls spočíval v náhlé a idealistické imaginaci, že bych chtěl vystupovat jako nositel světla. Stalo se tak někdy koncem minulého století v Psím podrbání na Neviditelném psovi. V hlavě mi náhle vytanula vzpomínka na dobu, kdy jsem se věnoval astronomii a kdy mě zaujalo, že Lucifer není ďábel (jak již byl mnohokráte s mým nickem spojován), ale Světlonoš, a to v souvislosti s původním pojmenováním Jitřenky, jitřní hvězdy Venuše. Až v nedávné době jsem se dozvěděl, že Lucifer byl podle křesťanské mytologie jedním z nejvyšších andělů, serafů či serafínů, který se příliš nafukoval, až upadl. A teď to za pomocí knížky Kvantová duše od Rostislava Szeruda ještě více osvětlím:

Základním archetypem nevědomí je archetyp Superega, nazývaný též vyšší Já či anglicky Self a německy Selbst. Odpovídá křesťanskému slovu Bůh a má ještě mnoho jiných názvů. Symbolizuje celistvost, jednotu protikladů, spjatost s celkem a univerzální jednotu. Superego je obrazem kosmického - Vědomí a Inteligence v lidské psýché.

Superego představuje vědomí, lásku, tvořivost a sounáležitost. Ego individua se vztahuje k Superegu jako část k celku. Symbolem vyššího Já je jasné příjemné světlo. Prožitek vyššího Já je popisován jako okamžik náhlého osvícení, dotek lásky, extáze a pocit okamžitého štěstí. Ideálem Ega je stát se celistvou osobností - přiblížit se Superegu.

Protipólem Superega je archetyp Stínu. Stejně jako Superego má schopnost ovlivňovat dění ve vesmíru. Stín má velký podíl na tvoření světa v podobě, v jaké jej známe. Oba tyto archetypy mohou v psýché živých organismů vytvářet harmonický celek vedoucí k rozvoji individua nebo se dostat do těžkého rozporu a individuum poškozovat.

Stín je proto chápán jako archetyp zla symbolizovaný opakem světla - tmou. Jeho působení je však spíše dualistické než skutečně zlé. Zčásti obsahuje vyšší Já a naopak Já může jevit prvky Stínu. Všechny archetypy nesou v sobě něco z té dvojice. Superego jim dává vědomí a inteligenci a Stín schopnost tvořit a ničit.

Dostanou-li se Superego a Stín v psýché do těžkého rozporu, který je charakterizován potlačením určité části psýché individua, Stín se stává absolutním zlem - Ďáblem, který se snaží ovládnout lidskou duši a vytlačit z ní vyšší Já a vědomé Ego. Když se mu to podaří, přebere kontrolu nad jednáním člověka. Proto je nutno zajistit, aby se různé archetypy pokud možno nikdy nedostaly do vážného rozporu.

Archetyp Ega vyjadřuje naše , naši vnitřní sebeprezentaci. Je nositelem našeho vědomí a sebeuvědomění. Bez rozvinutí Ega bychom žili svůj život na nevědomé úrovni. Duševní život dvou jedinců by se lišil asi tak jako duševní život dvou stébel trávy. Naše jednání a chování by bylo zcela stejné. Ego nás posouvá do vědomé oblasti a dává nám individualitu.

Silné Ego vyjadřuje převahu vědomého nad nevědomým. Kontroluje rozvinování a svinování ostatních archetypů v naší psýché. Umožňuje nám tak mít kontrolu nad naším jednáním a chováním. Naopak slabé, nerozvinuté Ego může být přemoženo jinými archetypálními obsahy nevědomí. Pro vývoj Ega je důležitý kontakt se Superegem. Toto spojení by ale nemělo přerůst v božský komplex, kdy se jedinec cítí být něčím více, než čím ve skutečnosti je. Omezí-li se Ego ve svém zájmu na sebe sama, pak mluvíme o egoismu.

A jaké jsou další archetypy?

Persona představuje sebeprezentaci člověka navenek, vnější tvář člověka - jak se člověk jeví sám sobě, jak se snaží jevit svému okolí a jak se svému okolí skutečně jeví. Persona je maska, kterou si nasazujeme před jinými lidmi a často i sami před sebou. Persona ve vztahu ve vztahu k vnějšímu světu má pro Ego ochrannou funkci. Někdy však nastává identifikace s Personou (falešným Já) místo s Egem. Vztah Ega a Persony je podobný vztahu vnitřku a vnějšku či obsahu formy. Potlačením jednoho se znehodnocuje celek, který spolu vytvářejí. Můžeme také říct, že jejich soulad vytváří harmonii těla a ducha. Zdravé tělo vytváří zdravý duch, zdravý duch vytváří zdravé tělo a zdravé tělo i duch vytvářejí zdravé a přirozeně krásné oduševnělé individuum.

Dítě je symbolem nového, rodícího se z celistvosti. Vyjadřuje naději a nový život. Je v něm božskost a síla měnit zaběhaný řád věcí. Stařec vyjadřuje životní moudrost, klid, tajemnost, zkušenosti a přirozenou autoritu. Animus/Anima je mužský prvek v ženě a ženský prvek v muži. Panna je kombinací Animy a dítěte. Je nevinná, čistá, hrdinná a hravá. Vyjadřuje čistou ženskou krásu, rodící se ženství. Hrdina se rodí z nevědomí. Vzniká spojením Dítěte a Anima. Archetyp Matka vzniká spojením Superega a Animy. Je protějškem Panny. Je to starostlivá bohyně plodnosti, která rodí život. Archetyp Otce vzniká spojením Superega a Anima. Představuje autoritu, moc, plodnost a zdroj života. Kejklíř vyjadřuje změnu, zvrat, vzrušení, bláznovství, nesmyslnost a neuspořádanost. Je to vtipálek, zloděj, mluvka. lhář i lump. Je typem hrdiny i jeho opakem. Může sehrát kladnou roli, ale spíš mu sedí role pokušitele.

Takže suma sumárum: Lucifer představuje Superego (Světlo), které je v rovnováze se Stínem (Tmou) a v kombinaci se všemi ostatními archetypy včetně Kejklíře ];-)


komentářů: 3         Komentáře (3)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

3
Angioletto (neregistrovaný) 24.09.2011, 20:06:42
BRRRR!!! To bych raději žila ve tmě.

Lucifer
2
Lucifer 24.09.2011, 18:46:33
Našel jsem i jednu Světlonošku ]Mrkající

http://www.aragorn.cz/galerie/svetlonos/

1
Angioletto (neregistrovaný) 24.09.2011, 13:21:10
Pane Bože, to je ale krásný světlonoš! Až se mi málem zastavilo srdce.
Ale teď vážněji. Ano, zdravé tělo by mělo vytvářet i zdravého ducha, ale ve skutečnosti jsem tuto skvělou kombinaci už dlouho neviděla.Asi proto, že je dnes těžké najít zdravého člověka a ti co dosud zdraví jsou, většinou úspěšně pracují na tom, aby to brzo pravda nebyla. I v pohádkách se praví"...vždyď k pravé kráse vtip i rozum patří"... Prostě pohádky!

«     1     »