Probuzení mystéria

rubrika: Filosofický koutek


Ve svém oblíbeném knihkupectví Academia jsem narazil na pozoruhodnou knížku, která se zabývá "novou alchymií vědy a ducha". Po zběžném přelétnutí jejich stránek jsem dospěl ke dvěma závěrům. Ten první je, že ji zde v prosinci alespoň částečně využiji k uvolnění populárně naučného a filosofického ducha, a druhý je, že by to nemuseli někteří konzervativně materialisticky ladění čtenáři strávit.

Lucifer


adam-kadmon.jpgKniha nabízí zajímavý pohled kvantového fyzika na vznik "objektivní" reality a na způsob, jakým je hmotná realita ovlivňována myslí, jež ji spoluvytváří. Na pomoc si přitom bere symboliku starých alchymistů, kteří se do tajemných zákoutí lidského bytí snažili proniknout již před tisíci lety. "Nová alchymie" je zajímavou a odvážnou syntézou materialistického a duchovního pohledu na svět a poodhaluje možné odpovědi na základní otázky týkající se lidské existence a vědomí. V jejím úvodu se píše:

Lidé věnující se nejrůznějším vědeckým, náboženským a filosofickým disciplínám začali vytvářet pojítka mimo jiné mezi vědou, spiritualitou, šamanismem, starými magickými rituály, metafyzikou a pochody, jež se odehrávají v lidském těle. Pojítek bylo vytvořeno tolik, že máme potíže určit, čemu vlastně máme věřit. Máme číst a přijímat pouze to, co hlásají respektovaní vědci? Selský rozum nám ale napovídá, že by to nebylo moudré, a to z jednoduchého důvodu: tito lidé nemají v oblasti výprav do neznáma o nic větší představivost než průměrná osoba. (Poznámka: Zde bych s autorem asi tak trochu nesouhlasil. Soudobé průměrné osoby jsou na tom díky konzumní manipulaci o poznání hůře než průměrné osoby před padesáti a více lety.) A co je ještě horší, i ti nejchytřejší z nás mohou podléhat konzervativnímu uvažování, či dokonce předsudkům. (Poznámka: K tomu už nemám žádné výhrady.)

Určitě bychom neměli ignorovat pokusy "geniálních vědců" vysvětlovat své názory veřejnosti, která po nich prahne. Na druhé straně však existuje velký prostor pro spekulace vědeckých popularizátorů, jakým je kupříkladu autor této knížky, kteří se v rámci výkladu vědeckých témat nebojí nastiňovat i své vize pro budoucnost - a to i v případě, že se tak dostanou za hranice obecné přijatelnosti. Takové vize mohou být užitečné zejména tehdy, pokud mohou dodat člověku naději či posloužit mu jako inspirace pro život.

V této knize, založené na spekulacích a představivosti, se autor pokouší nabídnout nové myšlenky vycházející ze starých vizí. Semínka těchto myšlenek pocházejí od starých alchymistů, kteří se snažili tento svět pochopit, změnit jej a odhalit jeho magické tajemství. Moderní podoba představovaných myšlenek pak vychází z kvantové fyziky, neurobiologie a informační teorie. Tyto koncepce se zabývají lidmi, jejich myslí a tělem a pokusy chápat, ovládat a měnit prostředí, v němž žijí, a to ať už takovým prostředím myslíme vzdálenou galaxii, nebo něco tak blízkého jako lidské city a myšlení. V cílech, kterých se snaží dosáhnout dnešní vědci, se tak odrážejí cíle starých alchymistů.

Stará alchymie

Podle dávných legend, jež se dochovaly v podání uznávaných učenců judaismu, anděl u rajské brány seznámil Adama s tajemstvím kabaly a alchymie. Lze říci, že základy alchymie, hermetismu, rosikruciánství a svobodného zednářství jsou pevně spjaty s teoriemi kabalismu a také že všechny tyto nauky sledují společný cíl: transformovat ze základního a běžného v čisté a vzácné. Zjednodušeně řečeno snaží se o přeměnu mysli v hmotu.

Kabalismus významně ovlivnil středověké myšlení, a to jak křesťanské, tak židovské. Učenci věřili, že svaté texty obsahují skrytou doktrínu, klíč k pochopení těchto písemností. Postupem času se však z jednoduchého kabalismu prvních století křesťanského období stal teologický systém spletitý natolik, že dogma, které ukrýval, se stalo prakticky nepochopitelným. Možná právě v tomto okamžiku došlo k oddělení alchymie od kabalismu. Stopy alchymie lze vysledovat do starověkého Egypta, kde byla považována za nejvyšší formu vědy. Principy alchymie ovládali i Chaldejci, Féničané a Babyloňané, jakož i mnohé východní národy. Praktikovala se ve starověkém Řecku a Římě a v období středověku byla vědou, náboženstvím i filosofií. Alchymisté byli často považováni za rebelanty vůči vlastnímu náboženství, a proto svá filosofická učení schovávali pod pláštíkem výroby zlata. Mohli tak pokračovat v rozvoji svého umění a metod, s tím rozdílem, že místo pronásledování a smrti se vystavovali pouze nebezpečí posměchu.

Většina moderních slovníků označuje alchymii za nevyspělou, na empirii a spekulacích založenou předchůdkyni chemie, jejímž hlavním cílem byla přeměna základních kovů ve zlato. Přestože se chemie z alchymie skutečně vyvinula, oba obory nikdy neměly mnoho společného. Zatímco chemie zkoumá vědecky ověřitelné objektivní jevy, mystické doktríny alchymie se týkají skrytých, subjektivních, abstraktních a vyšších forem reality. Svůj cíl nazvali Opus Magnum neboli Velké dílo, jež bylo považováno za krásu všech krás, lásku všech lásek a nejvyšší možnou formou bytí. Jeho poznání vyžadovalo radikální změnu vědomí z běžného stavu (reprezentovanou olovem) na vyšší, jemnou úroveň vnímání (symbolizovanou zlatem) tak, aby každý objekt byl vnímán ve své dokonalé archetypální podobě - jako absolutno, svatyně svatých.

Alchymie není ryze duchovní či hmotnou disciplínou, základem alchymického učení je jasně vymezený vztah mezi viditelným a neviditelným, mezi nahoře a dole, hmotou a duchem, planetami a kovy. Eliphas Levi ve své knize Trancendental magic píše:

Velké dílo je především stvořením člověka sebou samým, tj. plné a celkové ovládnutí jeho schopnosti a budoucnosti. Jedná se o dokonalou emancipaci lidské vůle zajišťující... plnou moc nad univerzálním magickým činitelem. Tento činitel, starými filosofy nazvaný pralátka, určuje formy měnitelných substancí; jeho prostřednictvím můžeme dosáhnout přeměny kovů nebo objevit všelék.

Na počátku procesu "stvoření člověka sebou samým" stojí vytvoření primárního neboli archetypálního obrazu člověka, k čemuž jsou zapotřebí symbolické nástroje. K tomuto účelu jsou ideální písmena hebrejské abecedy. Cris Monnastreová v úvodu k pátému vydání knihy Israela Regardieho Golden Dawn (Zlatý úsvit) píše:

Doporučuji... naučit se hebrejskou abecedu. Její systém neodkazuje žádné implicitní odkazy na jakékoli náboženství nebo sektu. Jednotlivá písmena jsou považována za "generické" a "posvátné" symboly - mocné brány do vnitřního světa. Zároveň však nejsou spojována s určitým dogmatem nebo esoterickou či duchovní organizací.

Staří mystikové tato hebrejská písmena, tyto symbolické brány do vnitřního světa nejdříve považovali za univerzální šifru - rozhodli se proto zevrubně prozkoumat jejich význam. Cílem mystiků bylo vytvořit obraz prvotní lidské bytosti. Aby toho dosáhli, museli nejdříve nechat tyto symboly ožít ve svém nitru, navázat s nimi spojení, a získat tak nový vhled do duchovního i hmotného světa. Pokud uspěli, stali se prvními vědomými lidskými bytostmi.

Tento poznatek je založen na biblických slovech, podle nichž Bůh stvořil muže i ženu k obrazu svému. Vyplývá z toho, že v lidské bytosti musí existovat Božský život a že se tato Boží existence musí projevovat a realizovat v každé části lidského těla. Plně vědomý mystik se pak, k obrazu Božímu, stává Adamem Kadmonem (אדם קדמון - při čtení hebrejské verze zprava doleva jsou písmena v pořadí alef - dalet - mem (Adam) a kuf - dalet - mem - vav - nun (Kadmon)). Podle mystiků se od tohoto Adama odvíjí veškerá lidská existence.

Kabalismus se během svého trvání snažil o propojování dvou světů - stadií vývoje člověka. První stadium je svět primitivní mytologie, druhé stadium je svět duchovního prozření. Snažit se o duchovní osvícení, aniž bychom si uvědomili mytologický svět uvnitř nás samotných, by byla velká chyba. Lidé, kteří se o to pokusí, často končí "v boji s ďáblem" nebo sžíráni "strachem ze zla". Carl Jung nazval snahu o vytěsňování mytologie "stínem". Důraz na mytologie klade i kabalistická škola Isaaka Lurii ze Safedu (dnešní Izrael) z 16. století. Stvoření podle něj začalo v okamžiku, kdy Bůh se stáhl sám do sebe, a vytvořil tak nepředstavitelný "sebepojímající" koloběh. Z tohoto ustoupení se do prvotního prostoru, který tak vznikl, rozlilo Boží světlo. Z prvotního prostoru se později vyvinul náš třírozměrný svět. Ze světla vystoupila i první bytost Adam Kadmon. Z jeho očí, úst, nozder a uší vyzařovalo ničím neomezené prvotní světlo. Najednou, jakoby kouzlem, se zjevily zvláštní nádoby s prvotním světlem. Ty byly prvotní hmotou či semeny. Nádoby se ale rozbily a uvolnil se zmatek. Z něj pak do časoprostoru vypadl člověk, který byl jakousi mentální projekcí Adama Kadmona.

Zdroj: Fred Alan Wolf, Od mysli k hmotě: Nová alchymie vědy a ducha


komentářů: 12         Komentáře (12)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
12 V
Lucifer 17.12.2011, 00:48:26
Změnili se, a to tak, že non plus ultra...

Jsou tady samozřejmě ještě ti, kteří dokážou číst, myslet... ale ubývají...

Lucifer tady samozřejmě bude non plus ultra...

Otázka však zní: jak dlouho si ještě bude moci s někým popovídat. S degeneráty nemůže a ani nechce...

Berte to s úsměvem...

http://lucifer.bloguje.cz/img/neviditelny_certik.gif

11 S tim se da souhlasit
V (neregistrovaný) 16.12.2011, 23:52:56
Vsichni pamatujeme jak (snad) jedine v Ceskoslovensku, nebo aspon ve vetsich mestech byli videt lidi ctouci si knizky v dopravnich prostredcich (to ze byly dokonce v pevnych deskach bylo jen dedictvi te doby) a to davalo cloveku nadeji, ze narod je kulturnejsi nez na tom Zapade, nez mozna skutecne byl. Ale tihle lidi tu porad jsou, jen jsou asi min na ocich. Pochybuju ze se nejak moc zmenili, jen jsou odsunuti na vedlejsi kolej, vydelavaji spis min nez vic, jejich sikovnost zustava nevyuzita, protoze byvaji neprurazni a to byva proto, ze vidi ze by o ne ani nebyl zajem, o cemz se presvedci pokazde, kdyz prurazni zkusi byt.

Dnesni doba ma spatne nakroceno a skonci nedobre. Jenze si za to muzeme sami, tedy my kteri bysme mohli a meli vedet lip, ale nevime.

Treba ti co cinkali klici v osmdesatem devatem, to byli ti kteri cetli v tech zminenych knizkach. Jenze zrejme cetli nespravne knizky, protoze nezapudili socialismus, ale jen komunisty s jejich totalnim socialismem. Videli cestu vpred v mekem socialismu zapadniho strihu, ktery v Zapadnim svete fungoval zhruba od sedesatych let. Jenze ten ted taky pada na usta a my s nim.

Ani intelektual Havel nepochopil, ze to co chtel, tu obcanskou spolecnost, ze by mu ji nejlepe zarucil plne soukromy system, kapitalismus. Ale nikoli ten kapitalismus komunisticke propagandy, nybrz kapitalismus jak jsem jeho fungovani popsal prave pred par dny v tech 'zakonech lidstvi'. To co jsem tam napsal je totiz ideologicke fungovani opravdoveho kapitalismu, nevim jestli to vas a Lucifera napadlo.

Havlovo volani po obcanske spolecnosti (on jen vyjadril co tenkrat chteli ti lide s klici), po demokracii vychazejici ze samych korenu spolecnosti, z lidi, paradoxne muze zajistit prave a jen plne soukroma spolecnost, tedy spolecnost ve ktere je nastolena vlada dobrovolnych mezilidskych vztahu...

V takovem systemu by pak ti klicnici hrali na rovnem hristi ferovou hru, ve ktere by dnesni sibri nemeli sanci. Ti umi jen roznaset na kopytech vyvlastneny majetek (udajne patrici nam vsem). Jenze kdyby vlada prestala podnikat s nasim danove vyvlastenenym majetkem, tem sibrum by vyschl rybnik.

Kazdy by si mohl provozovat skolu, pokud by do ni sehnal zaky. Nikdo by vam nenarizoval co se ma ucit a v jakem prostredi a vubec vsechno okolo. A jiste by se nasli ucitele, jejichz zaci by pak nechodili se sluchatky na usich a bohem by jim nebyl mobil, protoze by meli jine dusevni zajmy.

To jen tak abych nastinil o co tu jde, jak by to slo zmenit. Jenze je to marne, nikdo me stejne nebude moc verit, bude mit sto a jednu namitku proc by to neslo, nefungovalo, proc se mylim.

Ja jen rikam, ze ti cinkaci klicu si tu dnesni dobu zpusobili sami, svym selhanim, pomylenou ideologii, ktera nemuze fungovat, ktera nemuze nez prinest nejakou takovou dobu jako je ta nase dnesni, nad kterou ted spinaji ruce, kam to ten svet speje, ze chteli neco jineho. Takovi budou do smrti verit, ze s jinymi lidmi u vesel by to bylo jinak. Proto to volani po novych tvarich v politice, odsuzovani dinosauru, proto ta naivni protikorupcni politika, ktera nemuze mit vysledky, ledaze by byla nastolena nejaka dalsi totalita.

Axina
10
Axina 16.12.2011, 22:04:14
[9] Zdravím vás V. Můj příspěvek [7] byl psán 12.12. a dnešním článkem se nerozumí tento, ale článek publikovaný 12.12. t.r., tj. "Život se vyvíjel složitěji I". A abych byla úplně přesná, tak inkriminovaná věta není ani v tomto článku, ale v komentáři č.6 k němu (autorem komentáře je rovněž Lucifer).
Každá starší generace považuje tu mladou za nevycválanou, povrchní, trestuhodně lehkomyslnou apod.
Ovšem to, co se děje v posledních letech, je - zdá se - něco kvalitativně horšího. Jakoby konzumní společnost válcovala myšlení celých mas. Nedá se to paušalizovat. Ale speciálně v Praze (ať hovořím o své každodenní zkušenosti) jsou spousty lidí prostě otupeni. Reklamou například. Hitem letošních vánoc je kávovar (kdo nevaří 4 druhy kávy, jako by byl 100 let za opicemi) a robotický vysavač. Mimochodem i já (jako alergik) jsem se chvíli o vysavač zajímala. Má hepafiltr a další "extras". Poté, co úžasně vysaje plochy, kam se dostane, nezbude obsluze (třeba alergikovi, což je zvlášť pikantní), než jít a vyklepat zásobník do odpadkového koše nebo do popelnice. On totiž ten zázrak, co si pamatuje topologii bytu, nemá sáček na sebrané smetí...
To byl jen příklad.
Dalším jevem je, že rodiče ve většině případů pracují od nevidím do nevidím, aby splatili půjčky a hypotéky. Na děti nezbývá čas. Mají přece TV, PC a mobil. Dětem nikdo nepředává kulturní dědictví, neučí je zodpovědnosti, toleranci, soucitu, respektu k vzdělání, ke starým osobám.
Normou dospívajících je mít sluchátka v uších a v rukách mobil. Poznámka: Mobil je báječná a chytrá věc. V rukách soudného člověka.
Je toho spousta, co kolem já a mí přátelé a známí s rostoucím úžasem a znechucením pozorujeme. Nejhorší je, že neexistuje snadná rada, jak se z té ducha ubíjející spirály vymanit.

9 Jestli si taky myslim
V (neregistrovaný) 16.12.2011, 21:33:27
- že "inteligence, kultura a tvořivost průměrného člověka v současné době degraduje na úroveň lidoopů"? Viz dnešní článek.
---
Tak asi to bylo pozmeneno, ja tam tuhle vetu nejak nevidim.
Ja bych rekl, ze v techto vecech nikdy nedochazi k nejakemu poklesu, ci nahlemu rustu u 'prumerneho cloveka'.

To spis se meni to co je videt - v jinych casech jina sorta lidi vystupuje na povrch a jsou tak na ocich. Kazda doba vynasi nahoru jinou sortu lidi. A prumer se pak odviji od toho co je videt, slyset. Opravdovy prumer je myticka velicina - nikdy v jedne dobe nemuze byt videt vsechno. Jako kdyz je tma, tak pobihaji svabi, a kdyz je den a svetlo, tak svabi jsou zalezli a letaji motyli.

Dnesni doba inteligenci, kulture, tvorivosti nepreje. Dnesni doba preje presne tomu, co dnes buji. Kazda doba vynese na povrch sve lidi - proto Nemci meli lidi na provoz tech koncentracnich taboru a vedeni valky, a i dneska takovi mezi nami stale ziji, dorustaji, jen nemaji prilezitost se uplatnovat. My Cesi je mezi sebou mame taky, kazda spolecnost je ma. A ma i lidi z opacneho polu lidskeho snazeni, vcetne geniusu, kteri posouvaji lidstvo kupredu jednou za cas, kdyz se sejdou priznive okolnosti, jako vzacne kvety, ktere nevypuci kazdou sezonu.

Lucifer
8
Lucifer 12.12.2011, 23:55:13
[7] Jistěže degraduje, a věř tomu, že z toho nemám žádnou radost, natožpak nějaké své vlastní ukojení - ale, žellucifer, to tam tak nějak bez uzardění směřuje. Nicméně máme tady opět něco v Astronimickém koutku, a to je tak alespoň v reálu ]Mrkající

Axina
7
Axina 12.12.2011, 22:51:17
Souhlasím, V.
Chci se zeptat, co "buskaismus"? Už jste se na něj juknul? Jestli ne, tak mi to prostě řekněte. A já už na to nebudu zavádět řeč.
Další dotaz: Taky si myslíte - jako Lucifer - že "inteligence, kultura a tvořivost průměrného člověka v současné době degraduje na úroveň lidoopů"? Viz dnešní článek.

6 To by bylo marny
V (neregistrovaný) 12.12.2011, 22:16:41
se obracet na vyvojare bloguje.cz
Oni o tom stejne uz davno budou vedet a maji asi duvod proc s tim nic nedelaji.

Tady je okenko na psani jeste docela dobre, na jinych forech je to nekdy jen takovy tankovy pruzor, jako z bunkru. Ale jsem ucastnikem na forech, kde maji opravdu luxusni okno na psani komentaru. Pritom zrovna tam se nevedou zadne velke diskuze, kde by clovek napsal do toho okenka prakticky cely clanek. A jinde kde ano, tam zase treba maji jen ten pruzor na par radek, jakoby se bali, ze jim tam lidi budou moc psat.
Asi nejrozumejsi reseni je najit si nejaky program na psani, ktery dovoli i treba i nejake to formatovani a ma moznosti pro export textu, jako to treba byva pro programatory (kde to byva dost kriticka vec)a zachovava mezinarodni standardy.

Ja moc rad komentare do externiho editoru nepisu, necitim se pak v kontaktu - tady v tom okenku mam pocit ze primo diskutuju, kdezto v jinem programu uz clovek ten pocit kontaktu, jakesi prime reci nema. Takze kdyz pisu neco delsiho, tak si to jen vykopiruju ven jako text v notepadu abych o to neprisel (onehdy pri bouchani do klavesnice jsem si nejak zahadne zavrel cely browser) a taky kdyz potrebuju videt souvislosti u delsiho komentare. Pak to v tom notepadu upravim a napastuju to sem zpet.

Axina
5
Axina 11.12.2011, 09:21:55
[4] V, máte pravdu, že když bude komentátor psát příspěvek v češtině rovnou do formuláře pro přidání komentáře, tak to formálně dobře dopadne. Ovšem někdy chce člověk sdělit složitější myšlenku a přijde mu optimální citovat z webu. Nebo chce vložit delší komentář a tak si text zodpovědně připraví stranou. Já mám například pořád spuštěný Outlook Express a MS Word. A při copy-paste nastávají ty problémy.
Mně by přišlo jako nejlepší řešení, aby bloguje.cz odstranilo chybu v té aplikaci na vkládání komentářů. To ale asi musí iniciovat Lucifer jako autor blogu.
Jinak - usilovat o korektní národní prostředí mi přijde lepší, než jít cestou nejmenšího odporu a vzdát se diakritiky. Něco jiného je programování. Pokud vím, žádný standardizovaný programovací jazyk neobsahuje příkazy s diakritikou. Ovšem je ctižádostí každého slušného programátora, aby takovým jakykem zajistil aplikační programové vybavení, které uživateli poskytně plný komfort národního prostředí. Češtinu na klávesnici, na obrazovce, na tiskárně.

4 To je presne o cem jsem tuhle psal
V (neregistrovaný) 11.12.2011, 08:21:13
Cestina (diakritika) miva problemy a ani doted to neni vyresene a nejspis nikdy nebude, dokud nekdo revolucne nepredela tu diakritiku tak aby nedelala bordel, nebo dokonce potize.

Proto se myslim neprogramuje v Cestine. Napriklad ta ruska sonda PhobosGrunt mozna dojela na azbuku, kdo vi, to je sajrajt stejneho druhu ;)

Proto se me nechce si nechat Cestinou zaplevelit operacni system pocitace.

Moje rada by byla, psat to rovnou sem, od toho tu prece mame to okenko na psani, popripade psat v .txt formatu a kopirovat odtud, to vzdycky funguje.

Axina
3
Axina 09.12.2011, 09:42:06
[2] Yorinko, mám technickou připomínku. Ani nevíš, jak mne potěšilo (promiň, nic ve zlém), že tvůj komentář se taky nezobrazil korektně. Zatím jsem měla v tomhle směru problémy jen já a můj kredit člověka s IT specializací klesal. Bohužel i u Lucifera Usmívající se
Zatím jsem dospěla k následujícím poznatkům:
Chyba je na straně aplikace pro přidání komentáře k článku. Není schopna akceptovat různá (ani velmi běžná kódování). Zajímavé je, že když se jde člověk podívat na svůj "pomršený" komentář do rubriky "Nové komentáře", tak tam je všechno dobře. (Když nebudeme malicherní a odpustíme autorům, že neodělují věty mezerou.)
Postup, který vede k úspěšnému copy-paste:
1. Zkopírovat text odkudkoliv do WordPadu
2. Ve WordPadu zajistit, že text bude v ZÁPADNÍM scriptu.
3. Zkopírovat text z WordPadu do formuláříku na vkládání komentářů.

A teď si jdu v klidu počíst, co píšeš Usmívající se

2
yorinka (neregistrovaný) 09.12.2011, 09:12:54
Jen poznámečka: mám dojem (moje pamě? u? se scvrkla jen na dojmologii), ?e existuje také teorie o vazbě alchymie na staré mysticko-meditační praktiky, kdy výrok "...poznání vy?adovalo radikální změnu vědomí z bě?ného stavu (reprezentovanou olovem) na vy??í, jemnou úroveň vnímání (symbolizovanou zlatem) tak, aby ka?dý objekt byl vnímán ve své dokonalé archetypální podobě ? jako absolutno, svatyně svatých..." znamená cestu od bě?ného roztěkaného stavu vědomí k dosa?ení nirvány, vrcholu meditačního úsilí.

1 Tak jsem si zrejme vyslouzil neprimou zminku
V (neregistrovaný) 09.12.2011, 09:05:38
A to hned v uvodnim odstavci -:D

Dekuji :)

«     1     »