UFO (Mimozemšťané, davová psychóza, spiknutí nebo přírodní jev?) III

rubrika: Pel-mel


Blízká setkání třetího druhu, zmíněna ve druhé části, nicméně mnoho výzkumníků UFO považuje za cosi, co budí více pochybností než ostatní kategorie pozorování a co je prý možná koneckonců zcela subjektivní. K takovému názoru možná přispěl zejména obsah komunikace s posádkami UFO, který je téměř ve všech těchto zprávách podobný. Ufonauti varují lidstvo před dalším používáním atomových bomb a dalším válčením.

Lucifer


Posádky UFO dávají lidem, s nimiž navázaly kontakt, telepaticky na srozuměnou, že prý nad Zemí bdí už celá tisíciletí a s obavami sledují vývoj lidstva. Dokonce prý nepozorovatelnými zásahy jeho vývoj ovlivňují, aby mohlo dosáhnout vyššího morálního a duchovního stupně, a bylo tak připraveno na kontakt s vysoce vyvinutými galaktickými sousedy. Lidé, kteří byli v kontaktu s UFO, také většinou zakusili bytosti UFO jako bytosti, které nás inteligencí i morálkou převyšují. Po setkání bývají nadlouho hluboce otřeseni. Pokud nedávají přednost mlčení, rozpoutává v nich tento zážitek často potřebu vyprávět o něm lidem, vyprávět jim o existenci "mimozemšťanů" a jejich poselství. Není vlastně nic, co by tento otřes odlišovalo od prožitku náboženského obrácení. "Close Encounters of the Third Kind" tak dodávají fenoménu UFO povahu religiózního jevu. Myšlenka, že skryté inteligence ovlivňují záležitosti lidstva, je velmi stará a setkáváme se s ní ve všech náboženstvích. Je také jedním z podstatných prvků ufologie, v níž procitly k novému životu spousty starých mýtů a náboženských názorů. Zůstává otázka: Myslí to s námi tyto bytosti dobře?

Badatelé o UFO si nejsou jisti, jsou-li posádky UFO vždy dobromyslné. Z chování těchto cizorodých bytostí - což jsou někdy trpaslíci, jindy vlasatí obři, často mají zvláštní oděvy podobné potápěčskému obleku a přilby a vždy mají velké, ne zcela lidské oči - většinou můžeme usuzovat na mírové záměry. Jsou však i výjimky. V Brazílii byly na místě přistání údajně nalezeny zcela bezkrevné lidské mrtvoly. Rovněž nevysvětlená zmrzačení krav, hojná v USA, se uvádějí do souvislosti s UFO. Kromě toho jsou známi též "Men in Black", muži v černých oblecích a s tmavými brýlemi, jež ohrožují svědky a u nichž často "určité detaily nesouhlasí" - asi jako kdyby se někdo dopustil chyby v imitaci člověka...

Anglický autor píšící o UFO Brinsley Le Poer Trench (jakožto lord Clancarty člen anglické Horní sněmovny, v níž roku 1979 inicioval tříhodinovou debatu o UFO) se domnívá, že bytosti UFO jsou nepochybně dvojího druhu. Jedny, jež tu byly vždy, jsou lidstvu přátelsky naladěny, zatímco druhé, mladší, jsou lidstvu nepřátelské.

Ambivalenci, s níž lidští pozorovatelé vnímají tyto bytosti, lze však možná vysvětlit docela prostě přílišnou cizostí fenoménu UFO. Třeba jsou to bytosti jiné dimenze, jež můžeme vnímat jen výjimečně, ve zvláštních stavech vědomí? Jak totiž upozorňuje John Michell ve své knize The Flying Saucer Vision, oni tolik vysmívaní "zelení mužíčci" bývají často popisováni přesně týmiž slovy jako dříve divoženky či lesní ženy; v jiných případech poznáváme znaky trpaslíků, obrů, elfů a dalších přírodních duchů a bytostí z mytologie a pověstí. Jindy se zase podobají andělům a bohům nejrůznějších náboženství. Že lesní žínky unášejí zvířata, ba i lidi, to bývalo dříve obecně známo. Dnes se totéž říká o UFO. Divoženky často přilétají ve vzdušném víru či oblaku, využívaly jakési levitace nebo používaly "vílí loď". Po přistáních UFO zůstávají na zemi tytéž vypálené kruhy, jež můžeme dodnes nalézt v našich lesích a jimž se lidově říká "vílí kruhy" nebo "elfí kruhy". Pověsti spojují tyto kruhy s přistáváním draků, a když si prostudujeme heslo "draci" v Příručce německých pověr (Handbuch des deutschen Aberglaubens), zjistíme, že všechno, co je tam řečeno o dracích, se hodí také na UFO.

Otázku podstaty UFO ovšem zajímavě osvětlují také události v portugalské Fátimě roku 1917. Zatímco vidění, která měly tři děti, pasáčci, zvršilo zjevení Panny Marie, shromážděný mnohatisícový dav spatřil "jen" fantastické UFO, později popsané jako rotující slunce. Že by se nám dnes Matka Boží, andělé a přírodní duchové mohli ukazovat už jen v podobě UFO a jejich posádek?

Tak jako únosy provedené divoženkami či vílami byly často spojeny se sexuálním dobrodružstvím, zdá se, že i veškerá setkání s posádkami UFO a zejména únosy kontaktních osob mají přinejmenším podprahově erotickou povahu (existují také zprávy o několika jednoznačných "sexual encounters"). Zřejmě se v tom ale skrývá více než pouhá sexualita. Energeticky nabitá atmosféra setkání s UFO, vždy zanechávajících - stejně jako setkání s vílami apod. - charakteristické dvojznačné pocity, poukazuje spíše na cosi jako zážitek zasvěcení. C. G. Jung také ve své knize Ein moderner Mythos - von Dingen, die am Himmel gesehen werden (česky vyšla pod názvem Moderní mýtus - o věcech viděných na nebi) vykládá zjevení disku, onoho "symbolu celosti a vykoupení", ve snech svých pacientů jako zvěstování proměny v jejich osobnosti. To však neplatí pouze na individuální rovině. Leckoho již napadlo, že s UFO jako by se vrátila omina, "znamení na nebi", jež podle víry dřívějších kultur vždy oznamovala významné změny, především změny epochální povahy. Vždyť tyto převraty oznamují i poselství předaná lidstvu ve Fátimě a při nesčetných zážitcích s UFO. Lidé, kteří byli s UFO v kontaktu, nejsou s tímto výkladem svým zážitků sami. Rovněž Jung označuje UFO za "zvěstování nové éry", jež od nás vyžaduje "zásadní proměnu vědomí".

Závěr:

Ať už v UFO vidíme bohy, divoženky či mimozemšťany nebo snad jen projekci duševních obrazů na dosud neznámý fenomén - pokud by opravdu bylo jejich jediným cílem takříkajíc šokovat lidi a otřesnými a nepochopitelnými zážitky je přivést k vyššímu vědomí, musí oni "neidentifikovaní" zůstat asi navždy neidentifikovanými, jako tomu bylo vždy u snových postav, divoženek a bohů. To může znít poněkud bezútěšně, ale je docela dobře možné, že UFO nejsou nic než hádanka, která prostě nemá řešení. Nicméně, podobně jako ve všech mýtech na Zemi o původu kultury sestupovali bohové na zem, aby lidem přinesli základy kultury, pokusy o rozluštění této hádanky nám možná přinesou nové fyzikální teorie, nové technologie a podněty k novým společenským formám. A to je možná přesně to, co bytosti UFO chtějí.

Zdroj: Marco Bischof, Naše duše může létat

Poznámka:

Ačkoli toto Bischofovo pojednání o UFO vypadalo pro existenci mimozemšťanů a jejich návštěvy na Zemi zpočátku velmi nadějně, jeho závěr nás dostal zase zpátky na zem. Otazník jejich existence a případné návštěvy zůstal zase viset ve vzduchu. K tomu bych chtěl, alespoň zatím, přidat jeden pozoruhodně tajuplný zážitek ze svých dorosteneckých let:

Už nevím přesně, kolik mi bylo, ale dejme tomu něco málo pod nebo přes deset let. V té době jsem spával přímo pod oknem, které vedlo do ulice v centru středně velkého města, na jejíž druhé straně stála divadelní budova. Jednou v noci jsem měl velmi intenzivní sen. Zdálo se mi, že jsem se probudil, podíval se z okna a uviděl silně zářící objekt, který přelétal nad budovou divadla. Kolem mě vibrovalo jakési zvláštní silové pole a já jsem se nacházel ve stavu, který byl kombinací strachu, hrůzy a úžasu, povznesení. Dodnes netuším, jestli to skutečně byl sen, anebo jsem se vážně probudil a viděl skutečnost, ale pokud to byl sen, tak je tím nejstarším, který si dodnes pamatuji.


komentářů: 12         Komentáře (12)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
14
Lucifer * 27.09.2013, 17:59:59
h, UFO je neidentifikovaný létající předmět a existuje dost doložitelných svědectví, že to někdo pozoroval. Nevěřit na UFO je tedy něco jako nevěřit na kameny padající z nebe. Když ze všech těch svědectví vyřadíme podvody, což jistě není tak jednoduché, ale přemýšlejme obrazně, tak zbývá otázka, co je příčinou toho zbytku. A těch možností může být celá řada. No a pokud jde o mimozemšťany, tak bych si s tím skepticismem nebyl až tak jistý, ačkoli jsem se tady k němu povětšinou spíš přikláněl. I zde může být ne celá, ale neuvěřitelná řada možností, viz třeba můj komentář [3]

h
13
h * 27.09.2013, 17:49:43
Můj názor není svérázný ani pragmatický. Je zcela obyčejný. Prostě na UFO nevěřím a všechny "důkazy" či dokumenty či pozorování či měření či fotografie považuji za fantasmagorie, halucinace, produkty autosugesce a podvody a podvrhy.

12
Mimozemštan (neregistrovaný) 27.09.2013, 17:23:59
Proč za vším hledáte něco tajemného ??? Vždyt je to jen obyčejný elektrický náboj jakékoliv podoby a tvaru.Pokud mě nevěříte,tak to chytněte do sítě,a zapíchněte do toho voltmetr.

Lucifer
11
Lucifer * 18.09.2012, 23:35:00
[10] Ten názor je velmi pragmatický Úžasný

Wai
10
Wai * 18.09.2012, 16:48:32
Můj názor je takový velmi svérázný. Je mi jedno jestli tu jsou mimozemšťané, nebo nejsou. Je mi jedno jestli tu s námi žili nebo žijí jiné moudré bytosti, možná moudřejší než rasa lidská. Jsem pragmatik. Může to být tak nebo onak, důležité je žít svůj život ke spokojenosti své a svých bližních. Velmi pravděpodobné se mi zdají všechny konspirační teorie a to z jediného prostého důvodu, kterým je zkušenost mocipánů tutlat důležité věci a manipulovat ostatní jen k prospěchu svému. Stejně jako domorodci v Oceánii ani nepostřehli na obzoru plující koráby, protože si nic takového nedovedli ani představit, byli pak zaskočeni připlutím obrovského člunu s bílou posádkou. A jaký může být mezi námi a těmi ostrovany rozdíl? Tak maximálně v počtu let života v "určité izolaci" od ostatních.

Lucifer
9
Lucifer * 18.09.2012, 16:07:37
Je tady ještě jedna hypotéza, která však návštěvu mimozemšťanů posouvá někam do daleké minulosti a na rozdíl od soudobých návštěvníků jsou ti předchozí podstatně větší

http://www.exopolitika.cz/news/pohled-exopolitiky-na-nalezy-obrich-koster-exo-archeologie-komu-patri-obri-lebky-zili-na-zemi-obri-/

Dokonce se do toho zamotali i padlí andělé Mrkající

Lucifer
8
Lucifer * 18.09.2012, 15:32:53
Můj názor k Roswellu je, zdá se, dost podobný tomuto názoru

http://www.ufo.cz/roswell/index.html

Axina
7 Roswell
Axina * 17.09.2012, 22:32:18
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roswellsk%C3%BD_incident

Tolik Wikipedie na téma Roswell 1947. Jaký máte na událost názor vy (Lucifere, Waji, další čtenáři)?

Axina
6
Axina * 17.09.2012, 22:25:10
Myslím, že je ve hře mnoho faktorů. Dovedu si představit, že nezávisle na tom, že nás skuteční mimozemšťané navštívili či navštěvují, existují pokusy velmocí o vývoj nových letadel, jejichž zkušební provoz je maskován podobností s mimozemskými plavidly. Nebo je novým leteckým strojům pozemského původu dávána podoba, která zapadá do všobecného povědomí o "létajících talířích".

Wai
4
Wai * 17.09.2012, 21:54:50
Já mám jedno svědectví o tom, že tu jsou. Je to dlouho a je svým způsobem unikátní. Když se po revoluci objevili knihy o UFO, tak jsem si je kupoval a četl a zásoboval jednoho přítele. Jeho otec sloužil kdysi u letectva a obrany. Jako bývalý letec se do těch knih začetl a přečetl je všechny. Přítel říkal, že mu pak potvrdil dvě věci. První byla potvrzením toho, že kdo psal ty knihy a údajně byl svezen v UFO, tak prý popisuje věci opravdu tak, jak jsou vidět jen z relativně nízké výšky, tak jak je vidí piloti vrtulníků a letadel. Tedy potvrdil, že ten člověk opravdu musel letět, aby mohl popsat to co popsal tak jak to popsal. To by samo o sbě nemuselo nic moc znamenat, ale ten člověk nikdy údajně neletěl ve vrtulníku či letadle.
Druhá věc byla, že byly identifikovány neznámé návštěvy, které šmírovaly české jaderné elektrárny. Obrana to prostě brala jako fakt, výskyt UFO u nás. Vědělo se o nich a všichni byli zvědaví co bude a ono nebylo nic.
Usmívající se

Lucifer
3
Lucifer * 17.09.2012, 19:39:57
[2] Těch variant o existenci mimozemšťanů, jejich návštěvě na Zemi, odkud pocházejí, odkud pochází fenomén UFO atd., je celé spektrum. Osobně se domnívám, že zatím žádný důkaz jejich existence nebyl jednoznačně doložen, což samozřejmě může taky znamenat, že si to nepřejí, že chtějí zůstat UFO fenoménem, který nás má pouze k něčemu ponoukat.

Nabízím jednu variantu:

Jsou tady, ale vypadají úplně jinak než my, možná tak, že bychom se z toho zděsili, popřípadě zešíleli. Všechny ty efekty a jejich podoby jsou pouze jakousi optickou a psychickou projekcí do nejrůznějších podob, které jsme schopni přijmout. Co tím zamýšlí, je otázka, která je námi momentálně zřejmě nezodpověditelná. Může to být normální kontakt za účelem naší rekultivace, může to být zcela periferní efekt některých jejich jedinců, kteří si prostě hrají, jako my si hrajeme třeba s mraveništěm. Může to být cokoli.

Váš neviditelný mimozemšťan Úžasný

Axina
2
Axina * 17.09.2012, 15:05:22
Fenomén UFO mne zajímal od studentských let. Od té doby jsem přečetla spoustu zpráv o jejich výskytu a spoustu teorií, co by to mohlo být.
Osobně věřím, že "není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu". Všichni ti svědci nejsou exaltované osoby, které si vymýšlí. Všechny jevy spojené s UFO nelze vysvětlit pragmaticky.

Před časem byly na NČ publikovány články o nálezu "Boží mapy":

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/835-bozi-mapa-i.html

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/836-bozi-mapa-ii.html

Stručně řečeno: Byl nalezen uměle opracovaný dolomitový kámen. Na něm bylo naneseno diopsidové sklo. Do této vrstvy byla vyryta reliéfová mapa určité oblasti blízko Uralu. Mapa je chráněna před mechanickým poškozením vrstvou vápencového porcelánu. Tvůrci museli mít k dispozici nám neznámé technologie a navíc pohled na Zemi z oběžné dráhy kolem ní. A to nejlepší nakonec: Mapa vznikla zhruba před 120 milióny let!
Mně to jako důkaz existence mimozemské civilizace stačí. Žádné stopy po tak staré pozemské civilizaci nejsou.

Domnívám se, že jsme byli navštíveni z vesmíru a to nejednou. Existencí civilizace jsme trochu zajímaví, ale ne nějak zvlášť. Jsme jen jedni z mnoha. Mimozemští návštěvníci jsou různorodí. Vědci i turisté. Tím je dán charakter kontaktů - blízkých setkání druhého či třetí druhu.

«     1     »