Přežili jsme konec mayského kalendáře

rubrika: Pel-mel


Konec kalendáře jsme prožili v klidu a v pohodě, protože o tomto konci nikdo nevěděl. Domnělý konec měl nastat dnem 21.12.2012. Jenže letopočet tohoto konce byl stanoven špatně. Správným dnem ukončení 52 letého cyklu byl pátek 14.12.2012.

Ladislav Háva


Mayové používali ke sledování plynoucího času dva kalendáře. Kalendář Haab měl v součtu 365 dnů a byl používaný k běžnému sledování času. Zprávy se zaznamenávaly spolu s uvedením příslušného pořadového čísla dne, ve kterém tento jev nastal. Průběh času se u nich sledoval po dnech a končí dnem, který je označen číslicí 1,872.000. Pak je konec, počítání už dál nepokračuje. Vedle něho existoval posvátný kalendář, který měl jenom 260 dní. Tomuto období se říkalo Tzolkin. To byl svatý rok, ve kterém proběhly všechny náboženské rituály. Dělil se na 20 měsíců po 13ti dnech.

Oba kalendáře se setkaly po 52 letech, přičemž posvátný kalendář k tomu potřeboval období v délce 73 kratších roků: Haab 365 dní x 52 let = 18 980 dní, Tzolkin 260 dní x 73 let = 18 980 dní. Aby se mohly tyto kalendáře porovnat s naším kalendářem, byly sledovány nebeské události, jako heliakické východy planet, zatmění Slunce apod. Ty byly porovnávány se záznamy astronomických úkazů v našem občanském kalendáři. Celkem bylo vypracováno 52 takových korelací. U jedné z těchto korelací spadalo konečné datum mayského kalendáře právě do data zimního slunovratu na den 21. prosince roku 2012. Jejími autory byli: Goodman - Martínez - Thompson. Zkráceně se označuje písmeny GMT. Začátek mayského kalendáře byl stanoven na rok 3113 př.n.l .

Jak se ukázalo později, určení tohoto data bylo chybné. Patrně z důvodu, že nebyl udělán větší počet výpočtů a možná i z dalšího důvodu, že jeden konec období Tzolkin připadal na datum zimního slunovratu roku 2012, bylo za správné považováno toto datum.

Podobné sledování provedli bratři Böhmové, Bohumil a Vladimír. Ti porovnávali data z Drážďanského kodexu a objevili i další astronomické úkazy obsažené v některých datech a nápisech a našli i údaje o dalších planetách. Tím dostali přesnější výsledky a podle nich určili, že Mayský kalendář začíná rokem 3009 př.n.l. a sice datem 29. srpnem 3009. Při své práci zjistili, že pánové GMT použili stejnou metodu. I přes menší počet výpočtů dostali stejné výsledky, ale konec kalendáře určili špatně. Rokem 3009 př.n.l začínají dějiny u Mayů i psané dějiny v Egyptě. Obě korelace končí přibližně na stejném kalendářním datu: u korelace GMT dne 21.12.2012, u bratří Böhmů dne 14.12.2116.

Výsledky potvrdily, že se jednalo skutečně o ukončení kalendáře v době zimního slunovratu. Avšak bratři Böhmové zjistili, že se skutečný konec posunul o 104 roky dále do budoucnosti. Při tom souhlasí i délka posunutí o dvě období po 52 letech, tedy o dvě délky svatého kalendáře Tzolkin. Nově se zjistilo, že oběh Země kolem Slunce se zpomalil a to se projevilo ve zpoždění za mayským kalendářem o 7 dní. Něco způsobilo, že se naše Země poněkud vzdálila od Slunce a k oběhu po delší dráze nabrala za dobu 5000 let zpoždění 7 dní. Existuje k tomu hypotéza. Ta není nyní důležitá.

Důležitější je okolnost, že se vždy po uplynutí 52 let se očekávají u Mayů katastrofy. Proto, přestože správný konec kalendáře přijde až za 104 roky, je rok 2012 také konečným rokem jednoho cyklu svatého kalendáře a proto se i v tomto roce očekávají u Mayů katastrofy. Není důvod k tomu, aby rok 2012 byl výjimkou.

Jak k tomu došlo, že je konec každého období kalendáře Tzolkin vždy očekáván s hrůzou a napětím? Zde musíme hledat souvislosti s děním na jiném konci zeměkoule. Zjistilo se, že neobvyklé zjevy pozorované u Mayů souvisejí s děním v Egyptě. V roce 1240 př.n.l. odešli Izraelité z Egypta, jenomže před jejich odchodem dopadlo na Egypt deset tak zvaných Egyptských ran. Poslední z nich byla Egyptská tma. Ta trvala tři dny a povrch země byl poprášen černým lepkavým prachem, jakoby to byly saze z pece.

Tato tma nemohla být vyvolána prachem z pozemských sopek. Sopečné erupce by nevyvrhly do atmosféry tolik prachu, který by na tak dlouho zahalil celou zeměkouli. Podobný prach nemohl být kometárního původu, protože průlet komet kolem Slunce je rychlý a ohon komety by nemohl situaci na Zemi ovlivňovat více dní. I složení kometárního prachu bylo odlišné od hmoty dopadlé na povrch země. Původ prachu musel být ve vesmíru.

Tak dlouhá tma musela u Mayů vyvolat zděšení z toho, že Slunce už nikdy nevyjde. Ještě větší hrůzu muselo vyvolat další zatmění Slunce, které bylo doprovázeno padáním kamenů a zčervenáním povrchu Země. Shodou okolností se toto druhé zatmění dostavilo právě po uplynutí 52 roků. Hrůza obyvatel se patrně ještě více vystupňovala a patrně se hleděly udělat některé kroky, které měly zabránit tomu, aby se už žádné takové neštěstí na konci každé periody neopakovalo. Začaly se popravovat lidé v domněnce, že lidská krev je tou pohonnou hmotou, která dokáže zabezpečit bezporuchový svit Slunce. I v tomto případě existuje souvislost s děním okolo Egypta.

Do stejného období je nutno zařadit i pasáž z bible, kde je rovněž zaznamenán dopad kusů hmoty na povrch Země ve formě padání horkých kamenů. To se stalo v případě Jozuova boje s nepřáteli u Gibeónu (Joz-10/11-13). V bibli není zmínka o tmě nebo šeru, ale určité zatmění muselo tento jev doprovázet. V tento okamžik se na Zemi válčilo a na pozorování nějakého zatmění neměl nikdo čas. Zde už je přímý důkaz, že na Zemi padaly meteority. Tato událost však osvětluje i příhodu o domnělém zastavení Slunce a Měsíce na obloze, aby mohli být v prodlouženém dni nepřátelé poraženi. Podstata domněnky o zastavení obou těles spočívala v tom, že Jozue ani Slunce, ani Měsíc na obloze neviděl. Protože chyběla viditelná kontrola jejich postavení na obloze, mohl se Jozue domnívat, že došlo k zastavení jejich pohybu. Oblak prachu nebyl tak temný jako v prvním případě, ale přesto musel Slunce zcela zastírat. Tento oblak nebyl také tak kompaktní, ani stejnoměrně rozprostřený a obloha se mohla v průběhu dne i vyjasňovat, Mohlo to vypadat jakoby se den prodlužoval.

Z tohoto rozboru vyplývá následující:

Odchod Izraelitů z Egypta se měl udát v roce 1240 př.n.l. Jestliže předpokládáme, že kalendář Tzolkin začal v roce 3009 př.n.l., pak k tomuto datu uběhlo 1769 let. Cyklus 52 let se opakoval 34 krát. 52 x 34 = 1768 roků. Po odpočtu tohoto období od běžného času 3009 – 1768 = 1241 př.n.l. Vychází z toho, že Egyptská tma se objevila v roce 1241 př.n.l. Zároveň se potvrdil i termín odchodu Izraelitů z Egypta v roce 1240 př.n.l.

Dalším výsledkem je to, že případy dvojí existencí Egyptské tmy nebyly způsobeny pozemskými událostmi, ale že zde působily mimozemské vlivy, které je třeba objevit. Popisovanou událost s Egyptskou tmou je možno ověřit na usazeninách v ledovcích buď v Antarktidě nebo v Grónsku. Do dnešních dnů uběhlo od této události 3250 let. První vrstva usazenin, která pochází z roku 1241 př.n.l. a sestává z uhlíkatých částí. Druhá vrstva v odstupu 52 let, tedy v r. 1189 př.n.l. obsahuje kysličníky železa.

Nakonec se ukázalo, že původní chyba vlastně celé věci prospěla. Jednak vyvolala zvýšený zájem o Mayské prostředí a po získání opravených dat se objevila další skutečnost, na kterou by se jinak těžko přišlo. Bylo to zjištění, že Země se v průběhu 5000 let na své cestě kolem Slunce zpozdila o 7 dní. A to je skutečný objev, který si zaslouží dalšího bádání.


komentářů: 21         Komentáře (21)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
37
Lucifer * 09.10.2015, 16:51:21
Dobrý den, Ladislave, Atlantida se tady vyskytuje v několika příspěvcích. Nejzajímavější jsou asi tyto dva:

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1564-menici-se-mapy-a-atlantida.html

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/216-atlantis.html

Ve skutečnosti hlavně ten první. Druhý, kratičký, který vyšel skoro tři roky před prvním, jsem přidal hlavně proto, že v něm zmiňuji polohu Atlantidy v Atlantském oceánu v oblasti Azor, k čemuž dospěl i autor zdroje prvního příspěvku i s tím Středoatlantský hřbetem (v mém podání prasklinou).

36 Masový nápor na text
Ladislav Háva (neregistrovaný) * 09.10.2015, 12:56:00
Dobrý den.
Opět se po delší době ozývám se speciálním upozorněním. Čas oponou trhnul a rozhodl jsem se zveřejnit vše o Atlantidě a jejích problémech. Chci to do dát do veřejného tisku - M.F.dnes. Ptám se, zdali jste na nebývalý přísun dotazů připraveni?
Jedná se text o Mayském kalendáři.

Lucifer
35
Lucifer * 20.08.2013, 12:28:03
Wai? Zajímavé. Nedávno jsem ho tady viděl, dokonce je i zaregistrovaný. Asi už je NČ zase lepším blogem. Úžasný

Axina
34
Axina * 20.08.2013, 11:25:51
Právě jsem zpětně odhalila, že autorem příspěvku [7] byl Wai. No comment.

Axina
32
Axina * 02.01.2013, 19:55:17
Když jsem připomínkovala ilustrační obrázek k článku pana ing. Hávy, vycházela jsem z následujícího článku:

http://www.national-geographic.cz/detail/aztecky-versus-maysky-kalendar-jak-se-lisi-a-proc-se-pletou-26093/

Cituji z něj: "Kámen však nesloužil jako kalendář už proto, že se z něj nedalo nikterak poznat, jaké je datum".

Shodou okolností jsem mívala jako studentka v pokoji tento artefakt vyrobený z nějakého žlutého kovu. Měl průměr asi 25 cm.
Poznámka: Byla jsem velmi ctižádostivá v oblasti matematiky a informatiky. Například jsem dopodrobna zkoumala a přepočítávala údaje na tabulce "Arecibo Message" nebo jsem "objevovala" zákonitosti, na kterých je postaven papírový tzv. "věčný kalendář" Usmívající se

Aztécký "kalendář" (ta dekorace) mne již tehdy zklamala. Bylo zřejmé, že jako kalendář fungovat nemůže. S jistým zadostiučiněním jsem si díky onomu zmiňovanému článku na www.national-geographic.cz přečetla, že "Kalendář svou přezdívku získal proto, že jsou na něm vyobrazeny hieroglyfy dvaceti jmen dní sakrálního kalendáře a pěti kosmických věků".

Lucifer
31
Lucifer * 02.01.2013, 19:34:49
Musím zde přidat přece jenom ještě jeden komentář:

V době, kdy jsem zde publikoval tento příspěvek od Ladislava Hávy, jsem měl problémy s domácím připojením. Toho dne k večeru jsem se tedy s notebookem vydal do nedaleké pizzérie Dolce Vita, kde mají wi-fi. Tam jsem se připojil a obdržel Hávův text. Ačkoli jsem měl připraven jiný příspěvek, který vyjde až teď o půlnoci, upřednostnil jsem jeho. V pizzérii jsem však neměl zapojení do elektrické sítě a notebook jel pouze na batérii. Když jsem tu publikaci ukončil, batérie se chýlila ke konci. Potřeboval jsem ještě obrázek. Zadal jsem do googlu mayan calendar a všechny obrázky od začátku vypadaly jako ten, který jsem tady původně dal. Zdálo se mi to trochu divné, ale už jsem neměl čas to nějak ověřit, takže jsem to vypustil i s tím obrázkem.

Zde je reakce Ladislava Hávy na Axinin komentář:

Mám připomínku k Vašemu příspěvku v Luciferu ze dne 29,12,2012 na můj článek. Kalendářní kruhová deska má mayský původ, nebo't používá mayské číslování podle počtu teček a čárek. Aztékové přišli na toto mexické území později, teprve po rozpadu Mayského panství. To se dá velmi jednoduše dokázat. Mayové a podobné starší kultury zaznamenávají, že se již vystřídaly čtyři světy, z nichž v každém byla období, kdy v nich žili i obří lidí, nebyli to bohové. Aztéové ve svých pověstech zmínku o živých obrech nemají. Přesto se u nich vypráví, že tehdejší stavby byly dílem obrů. To znamená, že přejali pověsti od svých předků, ale s lidskými obry do styku nepřišli.

Lucifer
28
Lucifer * 30.12.2012, 14:46:11
Obchodníky s vesmírem jsem četl před mnoha a mnoha lety, teď zase vyhrabal z knihovny, stále tam na mě čekala. Ano, Šumsi, Krachle, Superky, jak neskonale trefná prognóza, jen ty Krachle jsou ještě křupavější. Už je to poměrně dost let, když jsem si po pracovním obědě někdy koupil zlaté oplatky s tím, že mi vydrží na celé odpoledne, a vždycky jsem se mýlil. Jakmile jsem snědl první oplatku, ovládla mě neodolatelná chuť na další atd., za pár minut byly pryč. Valná část potravin je narvaná Éčky, z nichž některé mají za úkol v člověku vzbuzovat chuť na další a na další. Nejvíc se to týká nejrůznějších pokroutek, které člověku nic užitečného nepřinášejí.

27
t3jd (neregistrovaný) 30.12.2012, 12:47:45
Jinak ještě k Tvé [22] »
Skouk jsem před chvíli, na mé gusto pacifisty poněkud akčnější, než je pro mne ta pravá míra, ale dalo se.
S podobného rangu a období je i mnou často na NPND protěžovaná kniha, dosud nezfilmovaná, kterou, pokud jsi již nečetl, tímto vřele doporučuji. >

Petr Holan - Obchodníci s vesmírem

Přelidněná Země, vyždímané přírodní zdroje, společnost rozdělená na konzumenty a producenty, šlapací taxíky, naděje vkládané do kolonizace Venuše - to jsou kulisy románu, který se již půlstoletí drží na nejvyšších příčkách žebříčků nejlepších světových sci-fi.
Příběh je prostý a jednoduchý téměř jako v pohádkách a je tu hlavně proto, aby bylo na co navěsit spoustu postřehů a nápadů o lidech a naší společnosti. Je vystavěn na pozadí střetu establishmentu (do něhož patří hlavní hrdina, šéftextař reklamní agentury Mitchell Courtenay, příslušník nejvyšší kasty producentů) a podzemního hnutí, snažícího se o záchranu obyčejných lidských hodnot a o jejich vítězství nad ideály konzumu (hnutí reprezentuje zase Mitchellova žena Kathy).
Ta - ve snaze uchránit svoji práci v podzemní organizaci - nechá Mitchella unést, a spolu s ním tak čtenář prochází mozaikou jednotlivých prostředí od Antarktidy, přes potravinové plantáže ve střední Americe až po newyorskou kanalizaci, Měsíc či americký Kongres. A jako nášup se v této knížce dozvíte recept na dokonalou vraždu, recept dodnes funkční - bohužel možná dokonce čím dál funkčnější.
Příběh sám má jen průměrnou kvalitu, ale trvalou hodnotou tohoto románu je obraz společnosti, který Frederik Pohl a Cyril M. Kornbluth vytvořili. Jejich citlivá extrapolace tehdejší ekonomické (a ekonomicko-politické) roviny společnosti je dodnes hluboce pravdivá a inspirující. Pro nás, české čtenáře, dnes dokonce ještě mnohem více, než jak tomu bylo v šedesátých letech, kdy u nás Obchodníci s vesmírem vyšli poprvé.
Autorská fantazie tu totiž dokázala vynikajícím způsobem předběhnout dobu. Ne v konkrétních vynálezech, nýbrž pečlivým rozvinutím trendů, které tehdy sotva jen vystrkovaly růžky. Klasickou ukázkou je konzumní kolotoč Šumsi, Krachle, Superky: po dlouhé směně bez jídla se člověk napije Šumsi, to v něm vyvolá pocit hladu, zažene jej sušenkami Krachle a pak si dá cigaretu Superku, která v něm probudí žízeň. A tak dále a stále dokola - kdo někdy pozoroval zákazníky u McDonalda, něco podobného určitě viděl na vlastní oči. Snad jen dětské cigarety, které jsou součástí Pohlova a Kornbluthova světa, nevydržely souboj s naší současnou realitou, ostatně jako kouření vůbec.

Ochutnej někdy, a dej vědět, předpokládám dopředu, že spokojen budeš.
Ostatně přiběh Sonmi z AM, jest na toto brdo též.
TT, PHO

Lucifer
22
Lucifer * 30.12.2012, 01:42:42
Ten film je strašně dlouhej, už skoro umdlévám, ale teď jsem narazil na tuhle myšlenku:

Když někomu ukážeš jeho budoucnost, tak už žádnou nemá, zbavíš ho tajemství, zbavíš ho naděje...

... musím se vrátit, musím to monstrum zničit.

Tož tak. Úžasný

Lucifer
20
Lucifer * 30.12.2012, 00:52:25
Zrovna se dívám na zajímavý film, který se jmenuje Výplata (Paycheck),

http://www.kinema.sk/recenzia/12169/vyplata-paycheck.htm

nechte to plavat, za rohem je Silvestr a Neviditelný čert bude i nadále... Úžasný

19
Roman67 (neregistrovaný) 30.12.2012, 00:37:39
[16] Axino přiznám se, že jsem na Vás v posledních dnech vzpomínal a částečně Vám dal za pravdu. Ban jako takový je mi proti mysli. Bůh ví, že jsem se hodně snažil, aby k němu nedošlo a šancí dostal skilos víc, než si zaslouží. Jenže vrhati neustále luštěninu proti vertikální stavbě do nekonečna nelze. Bohužel mám pocit, že to teď zase rozjede zde. A to je prašť jako uhoď. Plačící
K jeho vytahování o ovládnutí webu a počítačů ...
Je neškodný a jen si o tom sní.

Axina
16
Axina 29.12.2012, 22:49:19
Na NP-Nezávislé diskusi je možné si počíst pár dní staré výzvy, kterými skilos nabádá návštěvníky webu, aby se v jistý (již uplynulý) den a čas odpojili od webu, aby "nechytili rýmu" (rozumějme nákazu), neb jim (přesněji některým) nechce ublížit. Posléze oceňuje práci Romana67 a Patrika, protože se "nemohl připojit" a zamýšlenou akci provést. Má prý však kamaráda - IT specialistu - který dokáže víc...
Na témže webu je stále možné si přečíst necelý rok staré nevybíravé urážky a výhružky vůči Luciferovi. Ne všichni jsou postiženi ztrátou paměti. Romanovi67 už skilosův ban není proti mysli Usmívající se

Axina
11
Axina 29.12.2012, 22:34:05
V polovině článku je řečeno, že "Něco způsobilo, že se naše Země poněkud vzdálila od Slunce a k oběhu po delší dráze nabrala za dobu 5000 let zpoždění 7 dní. Existuje k tomu hypotéza. Ta není nyní důležitá."
Na konci článku je již ono zpoždění oběhu Země kolem Slunce považováno za "skutečný objev, který si zaslouží dalšího bádání".

Osobně mně ony hypotézy přijdou navýsost důležité a zajímavé. Několik z nich přibližuje následující článek:
http://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/novinky_obr/proc-se-zeme-vzdaluje-od-slunce.html

Lucifer
10
Lucifer * 29.12.2012, 22:31:27
Skilosi, ani mě nenapadlo, že bys to byl ty. Myslím, že vím, odkud uhodilo. Úžasný

9
t3jd (neregistrovaný) 29.12.2012, 22:18:48
Čertíku, to nebyl já, pokud to neni(opětovná Mrkající )má paranoa.
Dnes je pro mne dost vyhrocený den, předpokládám, žes buďs sledoval, nebo zkoukl později dění na ND, ale s Tebou to rozhodně nehrotim tím způsobem jako tam. Ale dost o tomto, a k meritu-tuším za tím nickem opět mého dobrého přítele, pana debing Višňovského, z Ltm. Nápověda-Axina, jaro, její trollba po spřátelených webech v rámci antiskilošovské kampaně. Tenkrát se toto široko daleko známé pako ozvalo, s nějakými zaručenými info o mně, na jednom Ax kontaktovanémac blogu, mment již neexistujícím, a tím to na čas skončilo. No a včera jsem jej na jiném blogu podle charakteristických větných syntaxí opět odhalij, a od té doby \"jde po mne.\" ve stylu Emp beck streik. Ber to jako mou hypotézu, rozhodně to neni 100%jistota, ale chci se předem vyhnout jakémukoliv flejmu předem.
Ostatně ten náhlý return Ax , této mé verzi ještě víc odpovídá.
Takže pošlu Ti mejla s důvěrnou informací jak mne naprosto přesné identifikuješ, protože tento (t3jd) nick je velmi snadno zneužitelný, alternací písmen a čisel, lze docilit tísíců variabilních nicků, které však svoji struktůrou budou falešně napovídat, kdo je jejích majitelem. Onen člověk je velmi zakomplexovaný(kdo není Mrkající ) ale hlavně velmi záludný, jak ve VS, tak i v běžném životě.
TT
MSF a hezký večer

«     1    2   »