Propaganda V

rubrika: Pel-mel


Čtvrtá část byla zakončena spinovými doktory, no a ta dnešní bude zakončením celé této propagandistické kuchařky v podobě výjimky z pravidla. Nejdříve se však naučme své budoucí cíle řádně vyděsit.

Lucifer


Strach a FUD: Propagandistická práce má čtyři postupné kroky. První krok oznamuje ohrožení nebo hrozbu. Následuje doporučení, jak se má "cíl", to jest občané, chovat. "Cíl" poté pochopí, že řešení, které bylo doporučeno, hrozbu zvládne. "Cíl" zároveň musí vědět, že se podle onoho doporučení chovat dokáže. Klasická pravidla se strachem říkají: čím se jedinec víc bojí, tím snadněji se účastní nějaké preventivní akce (za předpokladu, že ostatní proměnné, které mohou mít vliv, zůstávají beze změn). Ovlivňování strachem je neúčinné, jestliže je cíl propagandy přesvědčen, že je vůči tomu, co se děje nebo stát může, bezmocný. Na druhé straně může ovlivňování strachem změnit chování cíle propagandy, jestliže poselství obsahuje konkrétní doporučení, jak se dá míra ohrožení snížit. Cíl propagandy přitom musí věřit, že toto doporučení je efektivní a proveditelné.

FUD je akronym anglických pojmů Fear - Uncertainty - Doubt, neboli strach - nejistota - pochybnosti. Postup užívá reklama i propaganda. Smyslem tohoto kombinovaného nástroje je vložení záporných informací do vědomí cíle propagandy. Záporné informace mají v cíli oslabit přesvědčení, které je v rozporu s propagandistovým cílem. FUD je nástroj užívaný podstatně dříve, nebyl však znám pod touto zkratkou. V současnosti ho například užívají nepřátelé Lisabonské smlouvy.

Stereotypizace: Stereotypy jsou mentální reprezentace skutečných stejně jako iluzorních, kladně i záporně vyznívajících rozdílů mezi jednotlivými lidmi a lidskými skupinami. V tomto ohledu stereotypy zjednodušují zpracování informací například tím, že je automatizují. Stereotypy mohou myšlení a rozhodování usnadňovat stejně jako zkreslovat a znehodnocovat. Některé stereotypy jsou druh přesvědčení o vlastnostech a chování členů lidských skupin včetně představ, jak a proč tyto vlastnosti vznikly i jak se uplatňují a projevují. Charakteristické je propagandistické využití prototypů, příkladů a asociačních sítí. V lidském vědomí totiž nebývají příslušníci odlišných skupin uloženi jako jednotlivci, ale jako prototypy, například "typický Žid, Arab...", spojené s asociačními sítěmi jejich vlastností. Ty se posilují vhodně volenými příklady.

Svatozáře jsou opakem cejchů. Jestliže cejch váže jedince, skupinu, národ, rasu, myšlenku, jakýkoli předmět propagandistova zájmu k zápornému symbolu, váže jej svatozář k symbolu kladnému.

Příklady:

Svatozáře se vytvářejí například slovy Bůh, celostní, čistota, demokracie, dítě, družnost, duchovní, filosof, hlubinný, hluboký, holistický, komplexní, komunismus, krása, křesťan, kvantový, láska, matka, mravnost, moudrost, něha, pravda, proletariát, příroda, rodina, rudý, slunce, sociální, spirituální, svatý, svoboda, tržní, umělecký, věda, víra, záře, zbožní, zbožnost. Jestliže smyslem cejchování je zavrhnout, smyslem svatozáře je člověka, myšlenku, stranu, skupinu nebo způsob řešení problémů přijmout, aniž bychom přemýšleli, koho nebo co přijímáme.

Špinění: Člověk, jehož důvěryhodnost se propagandista chystá snížit, je kupříkladu telefonicky dotázán, zda má jakýkoli vztah k nějaké ostudné, pokořující nebo kriminální události. Propagandista přitom dobře ví, že žádný vztah tohoto druhu neexistuje. Oslovený, jehož může takový dotaz zaskočit, přirozeně vztah popře. Propagandista pak v nápadné úpravě uveřejní zprávu, která je formálně pravdivá: "XY popírá, že je pedofil, že by měl jakýkoli vztah k vytunelování banky, k organizovanému zločinu..." "Bláto se přilepí" je smysl tohoto postupu. Pokusy i praxe dokazují, že propagandistické užití špíny je vysoce účinné a jakákoli obrana marná, podobně jako je marná obrana proti pomluvě.

Jeden z důvodů, proč je negativní propaganda účinnější než pozitivní, spočívá v tom, že lidé pozitivní údaje zkoumají, nejsou k nim příliš důvěřiví, zatímco negativní údaje přijímají daleko snadněji a příliš je nezkoumají. Nejúčinnější zjištěné pravidlo zní: "Chcete-li vyhrát kampaň, očerněte protivníka něčím zcela novým, přitom účinným, do rozboru skutečných politických problémů se přitom nepouštějte." Zjistilo se totiž, že opakovaná, stejná špína, kterou posluchači a diváci už znají, je bez vlivu. Stejně bez vlivu na možné voliče je poctivá snaha o hlubší rozbor skutečných problémů, které má politik po svém případném zvolení řešit.

Výjimka z pravidla: Tento nástroj vkládá do cíle propagandy povědomí, že výjimka z pravidla je pravidlo. V současnosti je časté, že média věnují mimořádnou pozornost jedinému případu dítěte poškozeného očkováním, zatímco statisícové populaci, kterou očkování ochránilo, pozornost nevěnují. Média věnují malou pozornost ohromnému počtu dobře léčených nebo vyléčených osob, pokud nejde o zavádění zcela nového senzačního léčebného postupu, zato mimořádnou pozornost jednotlivé medicínské katastrofě.

Zdroj: František Koukolík, Mocenská posedlost

Poznámka:

Velmi chutnou kuchařku propagandistických nástrojů a okořeňujících ingrediencí máme tedy za sebou. Takže si to teď ještě hezky prostudujte a přelouskejte, vyberte si pro vás nejzajímavější nástroje, okořeňte je vhodnými ingrediencemi, vyberte si nějakého přítele či přítelkyni nebo celou skupinu přátel, kteří vám budou dělat cílové trenažéry, a pusťte se do praktického nácviku. Uvědomte si přitom velmi známou poučku: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Až ten nácvik excelentně zvládnete, dokladem budiž totální zmanipulování vašich přátel a jejich okamžitá duševní resuscitace v nejbližší psychiatrické léčebně, můžete vyrazit na bojiště. Proč by měli propagandu šířit pouze mocní a finančně obhospodaření jedinci, skupiny a nadnárodní korporace? Ať se do toho pustí i prostý lid, legrace jistě bude víc než dost. A ještě bych si dovolil přidat další parafrázi husitského hesla z dílny Jana Žižky z Trocnova: Cílů se nelekejte, na množství nehleďte. Hrrr na ně!devil


komentářů: 5         Komentáře (5)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
5
Lucifer * 09.01.2013, 00:35:15
mefistofele, bylo mi ctí se s tebou poeticky ztvárnit.

Dobrou noc.

Nevinný

Lucifer
4
Lucifer * 09.01.2013, 00:20:53
anebo tohle

http://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4lOQfbA

Úžasný

mefistofeles
3 Jedna božská na na dobrou noc

Lucifer
2
Lucifer * 09.01.2013, 00:13:32
Hezké jako obvykle, mefistofele, přidávám něco zpětně


Vánoční monstrance

Když podvečerní procházkou ve vánočním tom čase
brouzdal jsem sněhem v hlubokém zadumání a po obvyklé trase
na nebi měsíc v úplňku a vůkol šumící byl les
a nad obzorem plála ta nejjasnější z hvězd
v mé duši jako v kostele Jan Jakub Ryba s Bachem v chóru
a všeobjímající teplo prýštící z mých přelaskavých pórů
poselství míru neslo všem lidem dobré vůle kdes
tu pod rozložitým dubiskem jež jak velebný kněz
z té výše ke mně spouštělo své sukovité ruce v gestu
tak tedy pod tím dubiskem na bílém snížku jako v těstu
jsem šlápl na hovno velké jako pěst
vážně vám nelžu na mou čest
na hovno velké jako jitrnice
pak odkráčel jsem směrem do blázince …

mefistofeles
1 Když vyděsit, tak pořádně!
mefistofeles * 09.01.2013, 00:04:58

Anarchistická

Anarchie chaos není
pokladem je Lásky změny
anarchie hvězda lásky
odpovědí na otázky

Ten, kdo vůbec nic neví
myslí si, že svět změní
neústrojnost žízně změny
úbor myslí bystře mění

Anarchie, ta to není
svět úzkosti, to jmění
Anarchie sudba je
jménem její naděje

Zašmodrchal se prý svět
hlupáčků je plný vět
celý pln je větiček
beze mysli lidiček

Kam se ztrácí všechna Láska
hlupců věčná je otázka
Lásky Srdcem všechna je
sudba jménem naděje

Odpovědí na otázky
kam se ztrácí všechny Lásky
může být jen slovo prosté
které jak ten plevel roste

Černá sudba jen je hvězda
a ta se blouznivcům nezdá
Láskou je, a je i vírou
že Chaos není černou mírou

«     1     »