Poltergeist

rubrika: Pel-mel


Šestý den v týdnu, jemuž se česky říká sobota, což zřejmě znamená sabat či v jidiš šábes, je v judaismu a některých křesťanských kruzích sedmý den v týdnu věnovaný odpočinku, neskonalému nedělání ničeho. U nás to však je sobota, kterou jsem nazýval sanitárním dnem. Tahle systematičnost však u mě pozvolna vymizela. Kterýkoli den v týdnu může být mým sanitárním dnem, anebo také žádný. Nějak se mi to zkrátka roztříštilo na malá zrníčka kosmického prachu. Přesto si myslím, že tento šestý den v týdnu bych zde nic tak závažného dávat neměl. A tak jsem se rozhodl, že dnešní sabbath věnuji poltergeistům.

 
Lucifer

Když jsem před týdnem navštívil své oblíbené knihkupectví Academia na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice, dostala se mi do rukou knížka od Karla Wágnera Poltergeist & čtvrtá dimenze. Jelikož se to odehrávalo rovněž v době šábesu, tak jsem tomu názvu neodolal a knížku si odvlekl na první prohlídku do mé oblíbené nedaleké restaurace U Kruhu. Nemusíte se obávat, že jsem sanitární den nahradil něčím spiritistickým či duchařským. Karel Wágner hned v úvodu píše, že úmyslem jeho knížky je upozornit na různá věrohodná svědectví a historická fakta, která dokládají, že fenomén zvaný poltergeist nemá nic společného s duchy či dušemi zesnulých osob, že nejde o nic jiného než o dosud neobjasněný přírodní jev.

 
V první kapitole, která se nazývá Katolická církev a fenomén zvaný poltergeist (I), píše Wágner zhruba tohle:
 
Termín "poltergeist" pochází z německého základu poltern = bouchat, hřmotit, rámusit, řádit (z tohoto základu vychází i název staré svatební tradice zvané Polterabend z Německa, Rakouska, Švýcarska a Dánska, kdy se snoubenci v předvečer svatebního obřadu v doprovodu svých přátel loučí se svobodou a rozbíjejí přitom sklenice a talíře, kterýžto rámus jim má přinášet štěstí) a Geist = duch, strašidlo. V češtině je pro něj nejčastěji užíván poetický překlad "hlomozící duch", přičemž v literatuře anglosaské provenience se můžeme setkat i s termínem noisy spirit (hlučný duch). Za účelem vysvětlení fenoménu poltergeist však nehledejme duchy, ale něco jako telekinezi.
 
Spiritismem, na rozdíl od spiritualismu, rozumíme pověrečnou víru v duchy, zvláště zemřelých osob, a v možnost komunikace s nimi. Jestliže v alchymii byly jako "duchové" označovány látky, které těkají nebo sublimují (rtuť, síra, chlorid amonný, sulfid draselný apod.), ve spiritismu jsou za duchy označovány "neviditelné bytosti". Spiritistické hnutí v dnešním slova smyslu se formovalo někdy na konci čtyřicátých let 19. století, kdy bylo ve svých prvopočátcích spojováno se spiritualitou (duchovností), přičemž pod spiritualismem se rozumí názor, že bytí je duchovní povahy.
 
Novodobý spiritismus je pak soustavou věroučných praktik a názorů, zaměřených ke spojení s duchy (dušemi zemřelých) za pomoci "média", tedy prostředníků mezi záhrobím a pozemským životem, a to buď inkarnací, kdy duch "posedne" médium, nebo rozličnými zvuky, především klepáním či boucháním, popojížděním a nadzvedáváním spiritistických pomůcek, stolů či židlí a podobně. Soubor fyzikálních jevů, které byly ve druhé půli 19. století a na počátku 20. století na spiritistických seancích očitými svědky pozorovány, býval pak leckdy označován za jevy "mediální".
 
Termín "telekineze" (z řeckého tele = vzdálenost, vzdálený; kinesis = pohyb, změna), zavedený pro fyzikální i chemické jevy, s nimiž se setkáváme i při tzv. hlomození poltergeista, znamená pohyb či změnu na dálku. Pod "kinezí" však nerozumíme jen mechaniku, tedy změny vzájemné polohy těles či jejich deformace, nýbrž změny vůbec - tedy i změny tepelné, světelné, zvukové, pachové, proudění vzduchu v místnosti a jiné průvodní, například elektrické, magnetické či elektromagnetické jevy. V případě projevů telekineze jde tedy o skupinu fyzikálních jevů, jež nejsou výsledkem obecně známých příčin, nejsou to podvody, technické triky, optické klamy ani halucinace.
 
Tolik Wágner z první kapitoly jeho knížky o poltergeistech. A jak s tím souvisí katolická církev? Tak to si nechám někdy na příště. V téhle kapitole je navíc velmi zajímavá a mnohými svědky nejrůznějšího druhu doložená zpráva o jednom pozoruhodném zážitku jisté ruské rodiny s poltergeistem někdy u konce devatenáctého století.
 
Pokud jde o mé zážitky, tak jich až tak moc nemám. Jedno se mi však občas stává. Někdy v noci, když se probudím, mívám občas pocit, že se někdo nachází v mé místnosti, anebo slyším jakési zvuky. Ten pocit přítomnosti nějaké cizí bytosti může samozřejmě být jistý druh imaginace z mého polospánku a ty zvuky mohou představovat nějaké usazování nábytku či normální dozvuky odněkud zvenčí. Něco takového, o čem píše Karel Wágner či jakýkoli jiný zdroj, jenž nepodvádí a psychicky neoblbuje, jsem zatím za zcela probuzeného stavu nezažil, popřípadě jsem si to neuvědomil.
 
V každém případě jsou věci mezi nebem a zemí, které skutečně jsou a zatím je nedokážeme vědecky či jakkoli jinak smysluplně popsat.
 
Pokud jste něco takového jako poltergeist zažili a zcela jistě to nebyla nějaká halucinace či jakákoli jiná psychická porucha, tak se s tím pochlubte.
 
Přeji příjemné prožití poltergeistova šábesu.

komentářů: 6         Komentáře (6)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

6
t3jd (neregistrovaný) 12.01.2013, 17:15:53
Jó, bingo. Str. 399

MSF

Lucifer
5
Lucifer * 12.01.2013, 13:53:44
skilosi, zřejmě máš na mysli tohle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlas_mraků

4
t5jd (neregistrovaný) 12.01.2013, 05:42:19
Trocha OT, Čertíku, ale dotas, fsouvislosti s Tebou poměrně často inzerovanými náfštěvami v Academiji >
Zdalipa sis pořídil, podobně jako já, v tomto stánku moudrosti, onu mnou opjevovanou útlou publikaci [1str/0,914 Kč], zovoucí Ατλασ σηνοφια vot mesijé Mičla? Event. v Ládví navštívil stejnojmenou událost desetiletí, vohnouty opominutou, a podobným žánrem opovrhujícími?
Móóóc rád bych si o tomto s někým poklábosil. Jenže není s kým. Vjetšina shlédnufšich, s kterými jsem se setkal, tento film a jeho poselství nepochopila aňi zbla.
Co Ty?
BTW Poslední ze 6 vzájemně propastí času prolnutých povídek, se sakra moc týče poltrgeistofské tématiky.

TT, GEM votmóře, povjetří 278°K, MSF

Lucifer
3
Lucifer * 12.01.2013, 02:36:30
A teď se hlásím z té druhé, vzdálenější strany, jako bych seděl v pracovně ve své instituci. No není to legrace? To jsem tedy objevil Ameriku Úžasný S vyplazeným jazykem Šlápnul vedle

Myslím, že síla modlitby zapůsobila až neskonale zářně Ospalý

Lucifer
2
Lucifer * 12.01.2013, 02:28:32
Inu, mefistofele, v šábesu si dávají pauzu i všichni čerti, obzvláště za předokladu, že venku uhodila skutečná zima. Jen tak mimochodem, momentálně, díky funusu svého hodně starého a kompletně vyšramoceného notebooku, jsem dospěl do stádia, kdy jsem připojen ze dvou různých zdrojů, jeden je na dálku a druhý na blízku. Díky té stupidní pauze svého vědomí, a to musím veskrze přiznat, jsem postoupil dál, na vyšší úroveň. Úžasný

mefistofeles
1 Když Vesmír měl sabat
mefistofeles * 12.01.2013, 02:18:17
Je hodné pozornosti, že pokud počítám velikost škál dané stářím potažmo
velikostí vesmíru a příslušné Planckovy jednotky vychází téměř stejné
číslo:

Pro délku:

13.7e9*9.46052840511e+15 * m / (1.61625281e-35 * m) = 8.0191e+60

Pro čas:

13.7e9*31536000.0 * s / (5.39121e-44 * s) = 8.0138e+60


Očekával bych stejnou hodnotu velikosti škál, ale tady si něco opravdu dalo pausu...

«     1     »