Místa, která by neměla být

rubrika: Pel-mel


Před dvěma lety žil světový tisk předpokládaným koncem světa, jehož datum mělo být stanoveno mayským kalendářem. I to je jedním z témat Gregga Bradena, autora knihy Hluboká pravda. Braden vypráví „lidský příběh“, jak ho chápe on: geolog a vedoucí projektant počítačových systémů. (Zabývá se mimo jiné bezpečností internetu.) Napsal několik knih o vlastních archeologických objevech, luští staré texty… Jeho názory jsou ovlivněny příslušností k hnutí New Age. Přiznávám, že po zjištění tohoto faktu se mi do četby nechtělo. Ale když jsem si ověřila pravdivost skutečností, které Braden uvádí, také z jiných zdrojů, přečtení nelituji. Zásadně s autorem nesouhlasím v jednom názoru. V pohledu na nejstarší dějiny v tom smyslu, že podle Bradena PŮVODNĚ člověku nebylo vlastní násilí. Ale v tomto článku se chci podělit o nové poznatky získané na základě archeologických nálezů posledních let.

 

Stella


Braden předpokládá, že nezbytnost nasytit sedm miliard lidí povede k rozšiřování ploch pro zemědělské účely, a tím také k častějším objevům starověkých památek. Upozorňuje na nutnost vzdát se jednou provždy představy, že známe dějiny civilizace. Hovoří o dějinných CYKLECH, které zahrnuje tzv. doktrína světových věků. Doktrína vychází z toho, že civilizace se během historie vyvinula už mnohokrát. Její vývoj probíhal cyklicky a vždy byl vzestupný. Poslední (současný) cyklus zahrnuje asi 5 000 let. Jak Braden několikrát v knize opakuje, tento cyklus právě končí - vykazuje stejné znaky, jako konec cyklu předešlého. Má na mysli především klimatické změny, zvyšování mořské hladiny, způsob života, ale také přirozené změny pozice Země ve vesmíru, k nimž dochází jednou za 5 125 let.

 

Předešlé civilizace disponovaly technickými dovednostmi, které dnes nedokážeme napodobit. V současnosti je nejstarší známou civilizací kultura Göbekli Tepe - asi 9 500 let př. n. l. Nikoli tedy sumerská, datovaná do doby 3 500 let př. n. l. Je nutné znát historii cyklů (dějiny nejsou lineární), abychom si uvědomili, že jejich střídání je přirozený proces, a abychom se vyhnuli tomu, že do nového cyklu vstoupíme za cenu světové války - jako prostředku řešení vyhrocené soudobé krize, jejíž možný dosah si raději si vůbec nepřipouštíme…

 

GÖBEKLI TEPE, Turecko

 

Jde o nejstarší doloženou civilizaci na Zemi. Hmotné důkazy byly vědecky datovány do období před 11 500 lety. To by znamenalo, že civilizace je nejméně dvakrát tak stará, než jsme se dosud domnívali. Roku 1964 území „Pupeční hory“ zdokumentoval americký tým. Okolní pahorky archeologové považovali za pohřebiště. Ale později se ukázalo, že uvnitř kopců se skrývají chrámy. Zásadní objevy zde v 90. letech učinil německý archeolog Klaus Schmidt. Bylo zjištěno, že chrámy vznikly zhruba o 6 000 let dříve než kamenný kruh Stonehenge.

 

Göbekli Tepe představuje větší počet kruhových chrámů různé velikosti. Do roku 2010 byly odkryty čtyři. Podle radarových údajů zůstává skryto 15 – 20 kruhů. Uprostřed každého chrámu stojí dva vysoké pilíře ve tvaru T. Kolem nich jsou kruhovitě uspořádány menší pilíře. Nejvyšší měří až 5 metrů. Na pilířích jsou výrazné reliéfy zvířat - lišky, lvi, krávy. Nikdy lidé. Glyfy se zachovaly ve výborném stavu, protože někdy před 8 000 lety byl celý chrámový komplex z neznámých důvodů zasypán. Protože datace pomocí radiouhlíkové metody se prováděla pouze při určování stáří materiálu z nejvyšších vrstev a spodní část naleziště dosud nebyla odkryta, dá se předpokládat, že místo bylo obývané mnohem dříve… Komplex Göbekli Tepe je bohatě zastoupen na internetu, slovem i obrazem. Teď už jen zbývá vzít jeho existenci na vědomí. A to i při studiu dějepisu.

 

KHAMBÁTSKÝ ZÁLIV

 

Hmotné důkazy ztracené civilizace byly nalezeny také ve vodách Indického oceánu. Jde o město skrývající se 40 metrů pod hladinou moře, poblíž západního pobřeží Indie, ve státě Gudžarát. Na prehistorickou lokalitu (nachází se nedaleko dnešního poutního místa) se přišlo náhodou, při testování kvality vody. Při zjišťování míry znečištění přinesly sonarové mapy obraz pravidelných tvarů.

 

O městech pod hladinami jezer a oceánů přicházely zprávy v průběhu celého 20. století. Cesty a zdi byly objeveny např. v 60. letech u Baham a u Bimini. U pobřeží Japonska stojí pod vodou veliké objekty pyramidovitého vzhledu. Ale město v Khámbátském zálivu je jedinečné tím, že se rozkládá na místě, kde by ho nikdo neočekával. Dále – je výjimečné svou velikostí. Jeho rozloha představuje celé kilometry. Jeden zachovalý pás ruin měří víc než 3 km, druhý 8 km. Nejde tedy např. o ojedinělý chrám. Stáří vyzvednutých artefaktů bylo určeno na 9 500 let. Tedy o 5 000 let více než stáří tajemných míst v Mohendžó Daró a v Harappě v údolí řeky Indus.

 

Protože se nedá předpokládat, že město bylo postaveno pod vodou, (nevím proč, ale ani toto autor nevylučuje), musíme vzít v úvahu klimatické změny. Poslední doba ledová skončila před 12 000 lety. Poté stoupla teplota a nastalo období intenzivních srážek. Intenzivně pršelo 4 000 let. Hladina oceánů stoupala, zmizelo mnoho níže položených oblastí na pobřeží. Město tedy muselo vzniknout někdy v průběhu doby ledové. A změny podnebí odráží i nejznámější z objevů,

 

VELKÁ SFINGA v Egyptě.

 

Doba jejího vzniku je podle egyptologů úplně jiná než podle geologů. Podle geologů nejstarší část sfingy musí pocházet z doby, kdy bylo velmi odlišné, drsnější podnebí. Hluboké stopy na těle Velké sfingy nebyly způsobeny navátým pískem, jak se dosud traduje, ale jsou jednoznačným výsledkem vodního zvětrávání. Svislé trhliny ve stěnách skalního podloží musely vzniknout působením srážek a přívalových dešťů. Jak hluboké jsou stopy zvětrávání, zjišťovali geologové pomocí seismických sond. Sondy ukázaly v podzemních částech velkou intenzitu podpovrchového zvětrávání.

 

Je známo, že v Egyptě nastalo před 12 000 lety období silných dešťů. Skončilo asi před 8 000 lety. Sfinga je stará nejméně 7 000 let, možná až 11 000 let. Geologové - stratigrafové - a paleontologové o tom nepochybují, historikové ano. Přitom je zajímavé, že v chrámovém komplexu sfingy, stejně, jako ve Velké (Cheopsově) pyramidě, nebyly dosud objeveny žádné písemné záznamy o jejich historii. Žádné papyrové svitky v hrobkách, nikde hieroglyfy. Přímé důkazy tedy nejsou, pracujeme s nepřímými. Geologická komunita nová fakta o stáří sfingy přijala jednoznačně.

 

CARAL, Peru

 

Braden dochází k závěru, že na této planetě žijeme mnohem déle, než jsme se dosud domnívali. Že není náhodou, že psané dějiny vznikly s koncem poslední doby ledové. Že se odehrálo cosi, co ukončilo existenci všeho, co předkové vybudovali. A připomínají nám to příběhy, jako biblická potopa, Gilgameš, Mahábhárata… Není přece možné, aby si každá z relativně dobře známých starověkých civilizací náhle osvojila vysoce sofistikované znalosti matematiky, astronomie, architektury… Sotva najdeme odpověď na otázku, kdo byl první. Ale aspoň bychom měli, jak navrhuje Einstein, přemýšlet jinak.

 

Bude nutné přepsat i dějiny Severní, Střední a Jižní Ameriky. V severní části peruánského území se na ploše 150 akrů nachází archeologické naleziště města Caral. K roku 1996 bylo odhaleno a zrekonstruováno 5 pyramid a dvě kulatá náměstí. Není vůbec známo, kdo mohli být stavitelé a obyvatelé. Dosud se např. nenašla žádná keramika. Jen flétny vyrobené z kostí. Flétny jsou ozdobené obrázky ptáků, opic a jiných zvířat. Tato zvířata ovšem žijí v amazonské části Peru, vzdálené několik hodin cesty autem. Stáří naleziště bylo vědecky potvrzeno. Každá z nezávislých laboratoří se shodla na tom, že Caral je o 5 000 let starší než mayská civilizace (Yucatán, Mexiko). Rozhodně jde o zatím nejstarší známou americkou civilizaci. Caral vzkvétal někdy v letech 4 900 př. n. l. až 3 000 př. n. l.

 

V mayském kalendáři je možná klíč k pochopení toho, proč byl Caral před 5 000 roky opuštěn – končil cyklus, v němž vrcholila krize soudobého světa, a začal cyklus nový – jinde. Braden vyslovuje velké přání – aby se dobové vrcholné krize neřešily násilnou cestou. Aby nový cyklus začal mírově. On sám věří, že jsme schopni poučení. Věří, že stopy starých civilizací najdeme brzy v Antarktidě… (Země tančí II, Záhadná Antarktida může být domovem nejstarší civilizace na Zemi, Antarktida bývala slunná jako Kalifornie) Tradiční pohled na minulost nedoceňuje starobylé globální dědictví. A pokud něco nedává smysl, je to jen kvůli nedostatku informací.

 

Braden je přesvědčen, že příkladem takové mírové existence může sloužit společenské a obřadní centrum s čtyřpatrovými budovami v kaňonu CHAC O v Novém Mexiku. Vrcholný rozkvět této civilizace spadá do 12. stol. našeho letopočtu. Odkudsi sem přišli lidé, o kterých nevíme nic. Postavili město pro 4 000 obyvatel. Vybudovali nejen nádrže na vodu, ale také silnice dlouhé stovky kilometrů a táhnoucí se všemi směry. (Potvrzeno záběry z misí Apollo v 70. letech.) Ale - ve městě nejsou žádné obranné hradby, nenašly se žádné poškozené kostry. Braden soudí, že tito lidé nepotřebovali válčit – poučili se. Město snad bylo opuštěno kvůli období velkého sucha. Faktem je, že toto město se nachází na místě starších měst…

 

Ovšem my, kteří čteme nesmrtelné příběhy o Rouper a Rouser, víme o tom, kam potomci civilizace Chaco odputovali, svoje!

 

Zdroj: Braden, Gregg: Hluboká pravda, Oživení vzpomínek na původ, minulost, úděl a osud lidstva, Metafora, Praha 2012


komentářů: 28         Komentáře (28)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Stella
28
Stella 22.02.2015, 15:34:04
Děkuji, uváděla jsem fakta tak, jak je přinesl zdroj.
Je dobře, že výzkum pokračuje...
Škoda míst, která v současnosti nenávratně mizí.


27 Khambátská civilizace
Goloka Prema (neregistrovaný) * 22.02.2015, 13:04:50
V článku je nepřesné datování nejstarších vyzvednutých artefaktů z této lokality !

Oxfordská laboratoř analyzovala dva z vyzvednutých vzorků pálené hlíny opticky stimulovanou luminiscencí.

Vzorek vyzvednutý na souřadnicích (21°13,72'N;72°26,19'E) datovala 20130 př.n.l. (+-2170)

a druhý vyzvednutý na souřadnicích (21°13,80'N;72°26,10'E) datovala 16600 př.n.l. (+-1150)

Černý úlomek mělké misky, rovněž vypalovaný na slunci, byl v oxfordu metodou OSL datován k roku 26710 př.n.l. (+-1950 let)

Samozřejmě bylo vyzvednuto mnohem více artefaktů které byly rozeslány různým laboratořím mezi nimi např. laboratoř v Ahmedabádu.

Z datace artefaktů se podařilo odhadnout stáří Khambátské civilizace a dobu jejího trvání.
33 000 - 3000 př.n.l.
Období největšího rozkvětu městského státu
13 000 - 3000 př.n.l.

Zájemce o bližsí informace odkazuji na článek
S. Badrinárájana

Lucifer
26
Lucifer * 20.05.2014, 01:08:31
Příspěvek o datu Mayského kalendáře od Ladislava Hávy je zde:

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1269-prezili-jsme-konec-mayskeho-kalendare.html

25 Turecké kamení
Ladislav Háva (neregistrovaný) * 20.05.2014, 00:49:07
Mám poznámku k nalezišti Göbekli Tepe v Turecku. Odhad, že se jedná o stáří 6000 let před Stonehenge mi připadá podceněný. Podle mne se patrně bude jednat o stáří 66 milionů let. Jedině toto číslo vyhovuje způsobu zakrytí této archeologické lokality. Nikdo nemohl mít ve starověku zájem, aby nějakou hromadu kamenů zasypal zeminou. To mohly způsobit jen přírodní síly, na příklad navátím písku.
Ve svém příspěvku o datu Mayského kalendáře jsem zamlčel jednu důležitou informaci. A sice tu, že v roce 3009 před Kristem navštívili naši planetu mimozemšťané. Z jejich zpráv se zachovalo sdělení, že před nimi již byla čtyři období, ve kterých vznikali lidé, kteří potom opakovaně vymřeli. Oni sami žijí již v pátém období života.
Vztaženo na poměry na planetě Zemi, vznik pátého období života začal před 66 miliony let, kdy vyhynuli veleještěři. To způsobil rozpad jedné velké planety, která zaprášila svou zeminou planetu Zemi a současně i planetu jejich, která měla v perském prostředí název Tistrya. Na obou zaprášených planetách vznikl nový život současně. Úroveň v dosaženém technickém rozvoji se na Zemi zpozdila jen 5000 roků.
Z toho plyne, že to turecké kamení i podmořská města byla vytvořena lidmi, kteří na Zemi zahynuli spolu s dinosaury. Tohle neříkejte našim astronomům. Ti o ničem neví a vědět nechtějí. Mimo nich jsem se setkal i s názorem jiného vědeckého pracovníka, který trvá na svém mínění, že putování Izraelitů na poušti netrvalo 40 roků, ale jenom 40 dní. Na delší dobu prý nemohli mít větší zásoby na cestu.
Redakční úpravy - Větu o 40 dnech můžete vymazat.
Ladislav Háva Ostrava 20.5.2014

Stella
24
Stella 30.04.2014, 09:50:22
St. Kocoure, bzučení mrňavého komára ve tmě mě přivádí k hysterii, ač jí snad možná jinak netrpím.
Je to jeden z projevů sadismu Matky přírody. Ona prý ta mrcha komářice má i hlasivky.
Na někoho opravdu komár nejde, ale zdá se, St. Kocoure, že někteří lidé jsou prostě přitažliví. Mrkající
Opravdu to nejde - nezaútočit na ně. To si nemůžeme nechat líbit. Mám vypěstovanou strategii...

23 S kanónem na vrabce?
St. Kocour (neregistrovaný) 29.04.2014, 23:23:14
Když už jsme u těch hmyzáků: Osobně mi nevadí ani tak ten pupenec, který vzniká po aplikaci nějaké látky, zabraňující krvi, aby se srazila dřív, než ve střevech komářice. Probudím se , když to začne svědět a jdu si to pomazat mýdlem. Kdyby přišla potichu pěšky, mohla by se napít do sytosti, krve mám dost.

Ale bzučení kolem uší mě vzbudí mnohem dřív, než dojde k nějakému ataku na mou pokožku a po chvíli takového koncertování začínám být krvelačnější, než ta hladová samička. Mlčící
Nečekaně rozsvítím a pečlivě hledám - komár totiž po rozsvícení ihned usedne poblíž a snaží se stát neviditelným. Pokud se mu to podaří, celá operace se opakuje. Pokud je odhalen, je brutálně rozmáznut po stěně. Jsem totiž silnější!
Ale když si vezmu tu spotřebu energie (duševní i tělesné) tak se mi zdá, že ta její smrt mě stála o mnoho řádů energie více, než kdybych to "nechal tak".
Ale copak to jde? Plačící

Stella
22
Stella 29.04.2014, 21:27:40
Ach tak. Komár - on - se totiž bojí riskovat definitivní zaplácnutí. Někdo ty bílkoviny zajistit musí... S vyplazeným jazykem

Lucifer
21
Lucifer * 29.04.2014, 17:44:16
Když komár nalétá na zdroj potravy v podobě nějakého živočicha (samička, samci se živí jinak Mrkající ), tak bzučí, což je od něj, vlastně od ní velmi férový přístup, jelikož gentlewomansky svůj zdroj upozorňuje, že se mu chystá uzmout pár kapek krve. Pokud zdroj potravy tento alarm ignoruje, má smůlu, jelikož komárka po usednutí už jen tiše nasává. S vyplazeným jazykem

Stella
20
Stella 29.04.2014, 17:36:01
Děkuji empirickému praktikovi! Za obě části! Usmívající se
Já si pamatuji akorát, že zvuk vzniká chvěním pružných těles. Když komár sedí, nebzučí - mizera, jako by tu nebyl.

19
Starý kocour (neregistrovaný) 29.04.2014, 11:55:02
Pero Stellu: Stavec - ale koukal jsem - dá se to najít i ve slovníku...
Mrkající
Podotek k počítání a empirii: Akustické vlastnosti prostoru se dají poměrně přesně spočítat a tedy i navrhnout. Součinitele tlumení různých materiálů existují, přesnější i méně přesné vztahy taky. Ale bohužel - sebelepší výpočet nám nezaruší, že koncertní nebo divadelní sál, případně studio bude doopravdy akusticky příjemné.
Dokonce ani když měření(!) potvrdí souhlas reality s výpočtem a parametry byly voleny podle jiných, osvědčených prostorů nemusí být prostor akusticky příjemný, hudebníci tam neradi hrají a v případě divadla si diváci stěžují na špatnou slyšitelnost nebo srozumitelnost. A pak to stojí miliony. Proto, že na začátku nebyl vyslyšen starý \"empirický\" praktik. Po mnoha letech problémů a investicích v řádu několika miliónů se nakonec sál upravil podle jeho původních připomínek. Měření opět vyšlo v normě. Odchylky od původních parametrů nebyly veliké. Ale stížnosti diváků na špatnou srozumitelnost přestaly.
Úžasný
Spočítat jde všechno. Ale občas je třeba použít selský rozum. Nehledě na to, že se do výpočtu může vloudit chybička. Třeba dekadická...
Smějící se

Stella
18
Stella 29.04.2014, 10:21:49
Dobře... Ale u klenby v raném středověku a předtím Byzanc apod. už to určitě znali - a to poměrně brzy. Zkrátka - používali vyzkoušené - asi tak?

rezy
17
rezy 29.04.2014, 07:30:01
vidím, že budu muset zpřesnit to co pokládám za užití matematiky při výpočtu statiky stavby.
Je jasné, že využití geometrie při stavbě bylo a vůbec se o to nepřu, ale samotný statický výpočet (aby to nespadlo) ten mohl přijít až tehdy, kdy lidi začali materiály zkoušet, testovat různé způsoby namáhání a tak. Do té doby to bylo jak píše h věc citu, intuice + něco navíc pro sychr.
Abyste mohli něco úsporně navrhnout, musíte si být jisti, že to co navrhnete bude stačit a samozřejmě musíte vědět jaká je rezerva. Kde to bylo nejžádanější? Kupodivu u střech. Sice bylo dřeva dost, ale ušetřit na krovech byl jeden z prvních zájmů, a tak se lidé začali zajímat jak otesat krov s co největší pevností atd. Ale to pořád není výpočet statika. Ten začal až tehdy, když se materiály začaly vědomě testovat, měřit pevnosti atd. a výsledky měření se užily v návrhu stavby.
Takové to empirické, dáme tam krov 18x10 90od sebe a víme že to vydrží i půl metru sněhu, to není počítání.
Samozřejmě i dneska se hodně staví podle zkušeností, tabulek, přepočítávají se jen tenké věci.

Stella
16
Stella 28.04.2014, 22:17:03
St. Kocoure - moc pěkné slovo. Jak že se řekne obratel?

Stella
15
Stella 28.04.2014, 22:15:34
Tentokrát s tebou, h., nesouhlasím. To bychom se museli přít o samotné základní pojmy.
Jistě, že takový Pythagoras je filozof a ještě občas svérázný. Jeho věta taky není úplně původní. Ostatní - filozofové jakbysmet.
Ale jde o aplikaci matematiky.
Raná gotika určitě pokus - omyl není. Vždyť co si jen přinášeli např. ochránci božího hrobu do Evropy?
A není naddimenzovanost z dob pozdějších spíš otázka kvality materiálu a nutnosti obrany? I když je jasné, že odjakživa lidi museli napodobovat, co viděli v přírodě...
Připouštím pochopitelně, že o tom mnoho nevím.
Svět funguje podle sebe... Nějakou berličku mít musíme.14 Pro Stellu:
StK (neregistrovaný) 28.04.2014, 21:35:19
rukolapný = hmatatelný (slovenčina)
Dva roky žil v okolí Liptova. Mrkající

«     1    2   »