Modrá

rubrika: Pel-mel


„DEEP BLUE byl podle své hluboké tmavomodré barvy nazván krystalický hranol počítače, který v roce 1997 sehrál šachový zápas s velmistrem Garim Kasparovem. Hráli hru všech možností. Počítač nad šachovým velmistrem vyhrál. Jenže – není počítač dílem lidského ducha? Kdo tedy vyhrál a kdo prohrál v tomto zápase člověka s člověkem ve hře nekonečných možností? Deep Blue dostal své jméno snad náhodou, nebo přece jen ne tak zcela? I kdyby se vynořilo jméno z podvědomí těch, kteří jej tak nazvali, není to název bezdůvodný: temná modř je barvou temnoty zárodečných vod všech možností. Z jejích hlubin se vynořuje něco, co v ní zase mizí. Temná modř počítače má tedy hluboký smysl… Deep Blue není ledajakým jménem. Až pojmenováním věc teprve je, začíná být jsoucí. I tady je modř barvou nevyzpytatelného tajemství bytí, mocnosti temné, modré noci a proteovsky proměnných modrých vod, které tu byly, jako všechny možnosti bytí, ještě než byl vesmír a jeho řád stvořen. Je barvou paměti a vzpomínání rozprostírajících se do minulosti i do budoucnosti. Je barvou všeho, co bylo, je barvou všeho, co bude.“

 

Jan Baleka

 

Stella


Modrá barva to má v lidském světě opravdu těžké. Je poslední barvou, kterou si člověk v průběhu vývoje uvědomil. William Gladstone v polovině 19. století uveřejnil článek, v němž tvrdí, že starověcí Řekové byli modroslepí. V Iliadě a Odysseji tuto barvu nikde nenajdeme. Homér nebe popisuje, jen když je žluté nebo červené, moře, když je purpurové. Zdá se, že Řekové nerozlišovali mezi černou, tmavě zelenou a modrou. Úplně stejně je tomu u starých Egypťanů, Číňanů, Bretonců, Irů, Basků, Izraelitů. Neevropské národy skutečně ve svých eposech modrou neuvádějí ani ve středověku.

 

Alespoň se nedá najít jednoznačné rozlišení zelené a modré. Právě tak současné přírodní národy pro modrou barvu nemají označení. Přestože s Gladstonem vědci polemizovali, lingvistické studie mu dávají za pravdu. (Ale - Řekové sice nemají pro modrou jednoznačný pojem, jazykově ovšem rozlišují její odstíny. Modře zbarvený ledňáček, řecky kírilos, má název používaný pro modře zbarvené železo. Z německého Eisvogel, původně Eisenvogel, vzešlo české pojmenování ledňáčka. Václav IV. si ledňáčka zvolil za svůj rytířský znak a chápe jej také jako symbol manželské věrnosti. Ve Václavových rukopisech je modř klíčovou barvou. Stočená modrá stuha /točenice/, ve které ledňáček stojí – reliéf na Staroměstské mostecké věži - symbolizuje nerozpojitelnost. Točenice vzešla z perského zobrazení světelných paprsků jako symbolu smlouvy mezi lidmi a bohem.)

 

Přes nejasné slovní označení barvy jsou starověká vodní božstva zobrazována modře, nebo jsou modré aspoň jejich atributy. Poseidonova hlava je modrá, modrý je jeho trojzubec a koně. Bůh smrti, zapomnění a nevědomí, Proteus, je modrý. Modře jsou ozdobeny rohy obětních zvířat a obětní oltáře.

 

Vyrobit modrou barvu bylo velmi obtížné. V modrých barvivech převažují nerosty v přírodě vzácné. (Jeskynní malíři modrou neznají.) Na německém území se těžil azurit, blízký malachitu. Z Afghánistánu se dovážel lapis lazuli používaný pro zdobení nejdražších rukopisů. Často se používala barviva rostlinná. Barvu bylo možné získat z borůvek, ostružin, bezinek, chrp, fialek, ale nedostižná modř byla z indiga (viz Indigofera tinctoria). Pro Evropu bylo indigo příliš drahé, a tak se nahrazovalo borytem barvířským (viz Isatis tinctoria).

 

Karel I. Veliký nařídil pěstování borytu barvířského a stanovil také, aby modrou barvu měly pracovní oděvy. Odtud vedla přímá cesta přes modré pláště až k džínsům. (Mnoho měst zbohatlo pěstováním borytu barvířského, Erfurt natolik, že mohl r. 1392 založit univerzitu.) Sláva borytu pohasla, když v 16. století začalo Portugalsko dovážet indigo. Indigo převládalo až do začátku 20. století, kdy ho nahradil anil. Indigovou éru tedy ukončila výroba barev z dehtu. (Současně se objevily tuby a malíři mohli vyrazit do plenéru…) Slovo „anil“ je arabské označení pro modř i pro meditaci. Zpracování indiga bylo poměrně složité, používala se při něm i zahnívající moč. Také proto barvíři sídlili u řek, aby byli co nejdál od města (Barvířský ostrov v Praze, dnes Slovanský).

 

Modř jako symbol věrnosti se nachází na izraelské vlajce. V Bibli je barev velmi málo, převažují zmínky o třpytu a lesku. Ale Hospodin dal příkaz, aby Izraelité nosili na oděvu třásně a nad třásněmi purpurovou – fialovou – modrou stuhu. Modř byla vzácná a stala se výrazem oddanosti Bohu a víře. Věrnost symbolizuje i pomněnka, která se dodnes vplétá do kytic při královských svatbách ve Velké Británii.

 

Kladné působení je připisováno i jiným modrým květinám, např. modrému kosatci, který měl usnadňovat porod, zatímco čekanka snižovala poporodní horečku. Rozrazil (Veronica) byl považován za všelék. Naopak rulík zlomocný se používal k vyvolání potratu, i s vědomím rizika, jež ženě hrozilo. Utrhnout fialku znamenalo přivolat bouři. Tato pověra má reálný základ. Modře kvetou rostliny tam, kde je vhodné minerální složení. A toto složení přitahuje blesky. Zároveň se tvoří protiblesk ze země vzhůru. Slova Blitz a blau jsou etymologicky příbuzná. Např. Agricola (viz Vlastivědná vycházka) blesk pojmenovává „modř“. Podle modré vegetace bylo leteckým snímkováním objeveno město Makan – s měděnými doly z dob starého Egypta.

 

Modře kvetoucí rostliny mohly být jak lékem, tak jedem. Ty, o kterých se říkalo, že tlumí žádostivost, byly pěstovány v klášterních zahradách. Zato modré plody, jako švestky, byly považovány za afrodiziakum a v 16. století byly bezplatně podávány v nevěstincích. Protože se modrá objevila v mariánské symbolice i v dvorské poezii, ustálila se představa, že modř a láska patří k sobě (Viagra…). Modrý egyptský lotos ztotožňovaný s Nilem je také symbol přírodní plodnosti. Tmavě modré tělo má Hapi, androgynní božstvo, které zosobňuje Nil. Modrá je i Tueret - nilská bohyně živitelka, která nosí podobu hrošice. Modrý je skarabeus, modré jsou misky, do nichž se nabírala voda, jakoby z praoceánu, původce života. Do hrobů se vkládaly modré ženské sošky (v Evropě červené). Modř pro Egypťany znamenala symbol cykličnosti života, smrti, narození.

 

Modř je spolu s červenou nejdůležitější barvou v čarodějnictví. Kirké nosila modročerný plášť. Upalované čarodějnice často znaly přírodní jedy, proto středověké protokoly zvlášť vyjmenovávají modré pomůcky čarodějnic – stuhy, tkanice… Modř tak získávala funkci obrannou. Čekanka ochraňovala poutníky, modrý jalovec chránil před démony. Řekové odvraceli démony modrým ostěním oken a dveří, modrými okenicemi. V českých zemích se ze stejných důvodů používala šmolka. Magický význam mělo původně i oblékání chlapců do modrého a děvčátek do růžového nebo červeného.

 

Modř je také vyjádřením nekonečné prázdnoty a vesmírných hlubin, noci. Malíři a básníci ji považují za závan kosmického dechu. Dechu ze světa, který se nedá smyslově postihnout. Jako barva času se objevuje na pohřebních oděvech v Číně. Tento „šat dlouhověkosti“ dostávali rodiče jako výraz vděku ještě za života a nosili jej při slavnostech. V buddhistických dílech je modrá barvou soustředění a kontemplace, je pozadím Buddhových postav, je barvou prázdného prostoru. Obsahuje vše, co je ve vesmíru.

 

V Koránu mají modré oči všichni, kdo při posledním soudu budou zavrženi. Původně byli míněni byzantští Řekové a modrýma očima a tmavými vlasy. Setkání s modrým pohledem pro Araba znamená uhranutí (prý i pro mnoho Řeků). Ale protože modř má magickou sílu, člověka může ochránit modrý kámen, jinde modrá tečka na čele, modré tetování… V islámských zemích jsou odstíny modré spjaty s nepřáteli, s démony, s nestvůrami, se šílenci, s peklem, se strachem - satanská modř. Špatný den se nazývá modrý den, velký strach - modrý strach. Křesťané v Egyptě a Sýrii museli nosit nenáviděné odpudivé roucho - modré.

 

Modrá je také barvou ženského principu, principu života, jak jej ztělesňuje Měsíc působící zvedání i klesání vod. A voda je tišící, zklidňující – na rozdíl od ohně. Modrá má ochrannou funkci, podobně jako ji má modrý plášť Panny Marie. Modř jako symbol očistné vody i prapočátku všeho se odráží v umění jako symbol klína mateřského i otcovského. (V Bibli se píše o pečení obětního pečiva v podobě Luny. Později, když se Velká matka změnila v Marii, začaly se péci měsíční srpky - rohlíky jako připomínka vítězství nad Turky a nad islámem.)

 

Barvy jsou vázány i na světové strany. Severní vody a území bývaly pojmenovány Bílé (Bílý Bug, Bílé moře, Bílá Rus, Bílí Srbové), ale na jihu byl např. Červený Mohan, Černé moře… Zlatá horda přišla od východu, a proto se po dobytí význačných území přejmenovala na Modrou hordu – získala na důležitosti. (Východního původu je zvyk klást pod nohy panovníka modré roucho – dnes červený koberec.)

 

Modrá barva je příznačná pro středověký mariánský kult. Ať už jde o Mariin ochranitelský plášť, o sochy, iluminace, obrazy, skla. Je symbolem neposkvrněného početí, nebes, Ducha. Stříbrná a zlatá lilie zobrazovaná na modrém podkladu je ve skutečnosti stylizovaný strom života a připomínka panovníkovy božské moci. (Také liliový vzor modrých tapet Masarykova Modrého salonku…)

 

Umění od 18. století pracuje s modrou barvou jako se symbolem nitra, tajemství, ideálu, věčné touhy - Novalisův preromantický modrý květ - zatímco pro Goetha je modrá barvou energie a zároveň „dráždivým nic“. Zajímavou synestezii najdeme u prokletých básníků – Rimbaudovy Samohlásky – mluvíme o barevných hláskách, v hudbě o barevných tónech, přímo o modré hudbě. Ale také Newton spojil barevnou a hudební stupnici. Z modré melancholie afrických mýtů a legend přejala anglosaská hudební tradice vliv „blue devil“ a „blue feeling“ - blues, výraz bolestného, bezvýchodného pocitu. (Podobný pocit u Duke Ellingtona: Mood Indigo (viz úplně na konci), Modrý klavír Elsy Lasker-Schüllerové, Modrá kytara Juana Grise…) Jean Cocteau miloval tanečníka Sergeje Ďagileva a vytvořil balet Modrý bůh. Modrá láska v některých zemích označuje buď homosexualitu (Rusko – i s oslovením „golubčik“), nebo pornografii. Modré punčochy byla společnost emancipovaných žen sdružená kolem Lady Elisabeth Montagu v polovině 18. století. Posměšný název vznikl podle tapet v salonu i podle punčoch jednoho z účastníků schůzek. (Tento salon vznikl podle francouzského „Modrého salónu“ markýzy de Rambouillet z r. 1617.)

 

Modré džíny se rozšířily až v 50. letech 20. století. Předtím se jim říkalo geanes nebo overalls. Původně se jejich osnova osmkrát barvila indigem. Protože útek se nebarvil a modrá z osnovy se stírala, vznikl dojem opranosti. Modrá plachtovina se dovážela z Nimes, proto také název denim. Krejčí a společník Leviho Strausse Jacob W. Davis šil tyto pracovní kalhoty oranžovou nití. Od 20. let jsou označeny Levi´s. V polovině století se staly protestním oblečením severoamerické bohémy a beat generation. Je zajímavé, že byly také přijímány jako oblečení homosexuálů, odtud Blue Jeans Day na univerzitě v Berkeley, od 1974 den solidarity s homosexuály.

 

V současnosti se modrá stala barvou mírového hnutí. Najdeme ji na znaku OSN, na barvě přileb jejích vojáků. Modrá je vlajka EU. Byla a je také barvou těch hnutí a stran, které chtějí zdůraznit sepětí s proletáři, s modrým pracovním oděvem. Ať jde o fašistické organizace, o ČSM, nebo pionýrské šátky v NDR. Šlechta měla „modrou krev“ - přes bílou pleť prosvítaly modré žilky… Ale „modří“ se v Rusku říká členům tajné policie. Modré pondělí má svůj původ mezi barvíři. V pondělí měli nejméně práce. Pouze rozvěšovali sukno obarvené v indigu, aby uschlo.

 

No, a přát si modré z nebe? Jistě. V každém případě se ho bojí Lucifer ze všeho nejvíc!

 

(P. S. Velmi zajímavé informace nabízí stránka emulgatory.cz na téma Patentní modř a Brilantní modř.)

 

Zdroj: Baleka, Jan: Modř, barva mezi barvami, Academia, Praha 1999


komentářů: 21         Komentáře (21)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Stella
22
Stella 05.07.2014, 09:55:37
Neopisuj.
Ale zasměju se s chutí.

Na internetu je toho hodně nejen o Picassovi.

21
G (neregistrovaný) 04.07.2014, 22:34:38
A jinak ještě k tej [16].
Odkud prosímtě ty důvěrné informace získáváš.
Bylo to sice až od osmnácti, ale žebych to malířstfí ňáko pošoup, to teda slyším poprvně...
Ale není šprota, aby jí nebylo v konzervě fpravdě trocha.
A už nedrbej.
Ani vrbu.

Ráno sedá ke snídani,
táže se své mladé paní:

„Paní moje, paní milá,
vždycky upřímná jsi byla,

vždycky upřímná jsi byla -
jednohos mi nesvěřila.

Dvě léta jsme spolu nyní -
jedno nepokoj mi činí.

Paní moje, milá paní,
jaké je to tvoje spaní?

Večer lehneš zdráva, svěží,
v noci tělo mrtvo leží.

Ani ruchu, ani sluchu,
ani zdání o tvém duchu.

Studené jest to tvé tělo,
jak by zpráchnivěti chtělo.

Aniž to maličké dítě,
hořce plačíc, probudí tě. -

Paní moje, paní zlatá,
zdali nemocí jsi jata?

Jestli nemoc ta závada
nech, ať přijde moudrá rada.

V poli mnoho bylin stojí,
snad některá tebe zhojí.

Pakli v býlí není síly,
mocné slovo neomýlí.

Mocné slovo mračna,
vodí v bouři líté chrání lodi.

Mocné slovo ohni káže,
skálu zdrtí, draka sváže.

Jasnou hvězdu strhne z nebe:
slovo mocné zhojí tebe." -

„Ó pane můj, milý pane,
nechtěj dbáti řeči plané.

Co souzeno při zrození,
tomu nikdež léku není.

Co sudice komu káže,
slovo lidské nerozváže!

Ač bezduchá na svém loži,
vždy jsem přece v moci boží.

Vždy jsem přece v boží moci,
jenž mne chrání každé noci.

Ač co mrtvé mi je spáti,
ráno duch se zase vrátí.

Ráno zdráva vstáti mohu:
protož poruč pánu bohu!" -

Darmo, paní, jsou tvá slova,
pán úmysl jiný chová.

Sedí babka při ohnisku,
měří vodu z misky v misku,

dvanáct misek v jedné řadě.
Pán u baby na poradě.

„Slyšíš, matko, ty Víš mnoho:
víš, co potkati má koho,

víš, kde se čí nemoc rodí,
kudy smrtná žena chodí.

Pověz ty mi zjevně nyní,
co se s mojí paní činí?

Večer lehne zdráva, svěží,
v noci tělo mrtvo leží,

ani ruchu, ani sluchu,
ni zdání o jejím duchu;

studené jest její tělo,
jak by zpráchnivěti chtělo." -

Kterak nemá mrtva býti,
když má jen půl živobytí?

Ve dne s tebou živa v domě,
v noci duše její v stromě.

Jdi k potoku pod oborou,
najdeš vrbu s bílou korou;

žluté proutí roste na ní:
s tou je duše tvojí paní!" -

„Nechtěl jsem já paní míti,
aby s vrbou měla žíti;

paní má ať se mnou žije
a vrba ať v zemi hnije." -

Vzal sekeru na ramena,
uťal vrbu od kořena;

padla těžce do potoka,
zašuměla... etc

Sry za trolling, mám hold kecavou...

20
G (neregistrovaný) 04.07.2014, 22:19:46
Na Olivu do Slávije,
Spartaní zas na Hrušku,
smutně Skíloš zase vyje,
as dostane přes držku.

Inu...
http://sport.aktualne.cz/hruska-je-v-klubu-kanonyru-hlavne-ze-jsme-spartu-porazili/r~291dbd08049311e29c840025900fea04/
GN def.

19
G (neregistrovaný) 04.07.2014, 22:05:06
Dej mi prosím ještě malou šanci,
Sibylo Kumano, ze Sáby královno,
stejně to stojí už fšechno za ...
dávno tomu, co bývali jsme pěkný ... .

Neska píšeš-Mívám chuť někoho zabít, neodolatelnou.
Zkus značku Flobert.
Dobrou bodrou modrou přeje Wodrow.
Robert.


Stella
18
Stella 04.07.2014, 21:36:37
Taky by tomu odpovídal. Ale já myslím Picassa. Úžasný
Do Slavie na Olivu se budu muset někdy zajít podívat.

Lucifer
17
Lucifer * 04.07.2014, 17:40:27
Henri de Toulouse-Lautrec?

http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec

Stella
16
Stella 04.07.2014, 16:17:04
G, já myslela, že jsi umřel.
Nevím, koho máš na mysli, ale modré období měl jak Picasso, tak Špála i další. Spíš myslíš toho, kdo od šestnácti trávil každý večer a každou noc v nevěstinci, následkem čehož posunul vývoj světového malířství...

15
G (neregistrovaný) 03.07.2014, 21:13:45
Ještě si dovolím, až dnes, k tomuto třetihornímu článku drobné vysvětlení proč padnulo slovo Absint v mém paralelním komentu, kdesi jinde >
Kdopa uhádne bez strýčka, o koho se jedná? »
Jedno z jeho nejzásadnějších děl, takzvané „Modré období“ představuje ženu pijící absinthe. Obraz namalovaný v roce 1901 zobrazuje modře oblečenou ženu s protáhlýma rukama, sedící na rohu stolu v kavárně se sklenicí absintu před sebou.
GE

Stella
14
Stella 30.06.2014, 22:00:55
mefi, dobře, že jsi zde. To snad nemyslíš vážně, že sis tak rozhoupal rovnováhu? Nadledvinky... atd.. Po padesátce bolí co chvíli něco, vždycky se to ale utiší. Tělo si zvyká na noční program.
Je také možné, že jsi špatně měřil! Což bych ti přála.

G., hraje asi mladý Francouz vlastní úpravu? Každopádně je to hezké.

rezy, jaký byl kocour předtím? Náš se vracíval sice s původní špinavou barvou, ale s natrženýma ušima atd.. Vsadím se, že se nehlásil k vlastním dětem.

13
G (neregistrovaný) 30.06.2014, 20:25:11
A tu ještě přídavek v multiinstrumentální podobě, hezčejší, líbí moc, mohl by být soundtrack k westernu.
Pokud už nebyl...
http://www.youtube.com/watch?v=7bjaL5xCjW0&feature=youtube_gdata_player
GN

12
G (neregistrovaný) 30.06.2014, 20:10:16
Inu, dobrou, tokací, lucifeří, a tak nakonec pohoní varhánky ňákej japonec »

http://www.youtube.com/watch?v=LOZ4mhvSjmY&feature=youtube_gdata_player

a k tomu neodmyslitelně patří i modrý tokací sen »

http://www.youtube.com/watch?v=Bfz9jFXj2V4&feature=youtube_gdata_player

TT, GN, totál únava z vedřin, MteSF

Astra
11
Astra 30.06.2014, 19:48:53
No nazdar, mefi! Tak velký a tak malý rozum?! Při honbě hormonů se můžou stát VĚCI! To, že jsi vyrostl, to ještě není taková trága, ale ty další okolnosti... Moc ti přeju co nejmenší následky, lépe - vůbec žádné. Snad jenom takové, že ti budou krátké gatě. S vyplazeným jazykem Znáš to pořekadlo - dlouhé gatě, krátký rozum? Rozpačitý Ahoj

10 mefi neví, co se s ním děje
mefi (neregistrovaný) 30.06.2014, 18:32:27

Ne vždy mají pokusy mefiho předvídatelné výsledky (pokus o imunitní restart).

Tak nějak dospěl k názoru, že aby byl v pořádku psychicky, nestačí vrátit poškozené neurony do hry, ale musí se svým způsobem přiblížit hormonální rovnováze, leč důsledky některých pokusů jsou těžko předvídatelné, neb hormony jsou chemicky skupina velmi pestrá a její reakce těžko předvídatelné.

Pro nechemiky alespoň nástin toho co Mefi prováděl:

Chlornan sodný je oxidační činidlo, které převede hydroxi skupinu v organických sloučeninách (některých) až na karboxylovovou skupinu, a ta může například při reakci s alfa-aminokyselinami pokožky poskytnout estery, které mají obdobné chování (a i zastoupení) jako původní hormony.

Pravdou je, že se mefimu přes rok vyhýbají neduhy jako chřipky virózy a jiné jako čert kříži.

Leč ho začal pobolívat pohybový aparát (kosti, klouby, šlachy, svaly).

A protože se jako každý mužský pozoruje, tak zjistil, že za poslední rok od zmíněného pokusu vyrostl o 3,5cm, což je na jeho věk (téměř dožitých 54 let) na pováženou.

A teď obíhá biologické laboratoře, aby mu udělali rozbor toho či onoho,

neboť mefi neví a snaží se načerpat z vakua nové informace...

Mrkající

Lucifer
9
Lucifer * 30.06.2014, 17:48:23
Nejspíš z červnových kosouřích záletů. Kosouři zřejmě slaví Máj v červnu. Úžasný

rezy
8
rezy 30.06.2014, 17:21:31
nám se po měsíci včera vrátil kosour,ne není modrý ! je zrzavý Usmívající se

«     1    2   »