Jak se stát neviditelným I

rubrika: Pel-mel


Představa, že se pomocí nějakých magických kouzel či okultních sil můžete stát neviditelnými, vás nejspíš rozesměje jako postava Sirael v dvoudílném filmu Císařův pekař – Pekařův císař. Sirael byla pouze taková blamáž či udička na císaře Rudofla II., ačkoli magistr Kelly, který si takto s císařem pohrál, se ve filmu přinejmenším jednou zneviditelnil. Ve filmu se dá zneviditelnit všechno, otázka ale zní: Můžete se skutečně stát neviditelnými? Autor Zdroje, na nějž jsem tady počátkem prosince loňského roku upozornil v příspěvku Jak být neviditelný, se domnívá, že ano. Ve své knize to dokladuje jak historickou exkurzí až někam do starověkého Egypta, zmiňuje též alchymisty či rosikruciány apod., tak pozoruhodnými příběhy z nedaleké minulosti či přítomnosti. V knížce se nachází celá řada zajímavých podnětů, jak se k této otázce postavit. Občas jsem měl však problém, jak skloubit či interpretovat nejrůznější pasáže, jelikož se autor pohybuje od jakéhosi okultismu po vzoru magistr Kelly ve výše zmíněném filmu po argumenty docela realisticky ukotvené. Nějakou dobu jsem váhal, jestli s tím oblažím Neviditelného čerta, ale nakonec jsem se rozhodl, že ano. Zde je tedy první extrakt z této knížky, další díly budou následovat. V první dílu se omezím pouze na občas trochu přeformulované pasáže, které mě zaujaly. Vlastní úvahy si nechám na později, tedy pokud se mezitím kompletně nezneviditelním.

 

Lucifer


V celé lidské historii nalezneme jedince, kteří tvrdili, že dokážou zmizet z dohledu ostatních přímo před jejich očima. Tito zkušení mistři vždy využívali mystických, metafyzických či okultních sil. Někteří používali magii, jiní zase své mimořádné mentální schopnosti. Někteří lidé tvrdí, že umění stát se neviditelným se lze naučit poměrně rychle. Jiní naopak tvrdí, že je třeba dlouholetého studia a očisty mysli. Další zase tvrdí, že k tomu dojde náhodně. A pak jsou též tací, kteří dokážou zmizet, kdykoliv si přejí.

 

Při velké migraci do údolí řeky Indu zhruba 2 500 až 1 500 let před naším letopočtem si s sebou tehdejší lidé přinesli indoevropské a předárijské šamanské náboženství. V tomto údolí se nacházeli lidé s velkými spirituálními vlastnostmi a neuvěřitelnými schopnostmi. Říkalo se jim rši (slovo pocházející z hinduismu, znamená mudrc/věštec). Védy, jež formují zásady hinduismu, pocházejí právě z učení těchto rši. Nacházejí se v nich popisy rituálů a technik hinduistických mnichů. V hinduismu z pozdější doby dále nacházíme tajné doktríny nazývané Upanišady. V nich nalezneme část nazývanou „Jógatva“. Ta obsahuje bohatou mystickou filosofii a návod k dosažení vědomostí božské esence. Studenti, kteří se opravdu vážně zabývali radža jógou, získali jisté abnormální síly nazývané siddhy. Jejich získání bylo přirozeným výsledkem mistrovského zvládnutí vlastní mysli a svého okolí. Bylo indikací studentova spirituálního pokroku. Mezi jednu z těchto abnormálních jogínských schopností patří schopnost učinit se neviditelným.

 

Patandžali, autor Jógasútry, jednoho z nejranějších dokumentů indických učení, popsal proces k získání schopnosti stát se neviditelným. Pravil, že je to možné s pomocí soustředěnosti a meditace. Dále pravil, že pokud zmizí přímý kontakt mezi okem a světlem, zmizí také tělo. Světlo v očích pozorovatele již nebude v kontaktu s tělem zmizelého, a tudíž jej pozorovatel neuvidí. Otázkou je, do jaké míry je tento návod myšlen obrazně. Kdybychom dokázali, aby se světelné paprsky ohýbaly kolem našeho těla, byli bychom neviditelní. Pakliže na naše tělo nedopadá žádné světlo, žádné se od něj ani nemůže odrážet. A tehdy se stáváme neviditelnými. Problém je však v tom, že ani my neuvidíme nic. Bezpochyby naleznete v souvislostí fyzikálních zákonů ještě jiný problém. Možná však existují i jiné způsoby.

 

Ve většině starověkých textů a rukopisů se můžeme dočíst, že jakékoliv náhlé zmizení bylo vždy doprovázeno zjevením tajemné mlhy či mraku. Jistí spiritualisté jsou schopni si takový mrak sami vytvořit. Tento fenomén se nazývá teleplazma nebo ideoplazma. Jistý Charles Richet přišel s názvem ektoplazma, což se ujalo a dnes jej používají všichni studenti okultismu. Richet rozčlenil ektoplazmu do tří až čtyř stadií. V prvním stadiu se při seancích nedělo nic viditelného, bylo ovšem slyšet klepání, samovolně se pohybovaly nejrůznější předměty a účastníci seance měli pocit, jako by se jich dotýkala neviditelná ruka. Při druhém stadiu byl vidět jakýsi mrak. Jeho obrysy zatím nebyly dost jasné. Okamžik, kdy začal mrak zářit je třetí stadium. Během čtvrtého stadia dochází ke zformování či materializaci zjevení v lidské i nelidské podobě. Pakliže chcete získat schopnost stát se neviditelnými, musíte nejdříve zvládnout tvorbu ektoplazmy (návod naleznete ve Zdroji).

 

Malá nicméně s tématem jaksi související odbočka – Neuvěřitelný fenomén zvaný paligeneze:

 

Paligeneze je rekonstrukce rostliny, jež byla zpopelněna. Polský lékař žijící v Krakově bavil tímto kouskem své návštěvy. Měl sadu váziček a v každé z nich se nalézal popel jiné rostliny. Lékař nejprve umístil vázičku nad plamen svíce. Zanedlouho se začal popel ve vázičce pohybovat a poté se rozptýlil po celé její ploše. Nato se zjevil černý obláček, rozdělil se na několik dílů a ty se nakonec zformovaly do původní podoby zpopelněné rostliny. Alchymisté tento fenomén přirovnávali k bájnému ptáku Fénixovi, který povstane z popela každých pět set let a odletí do slunečního chrámu v Heliopoli.

 

V dnešní době spojujeme kvalitní život s velkým bohatstvím a materiálními statky a existuje nespočet triků, jež nám mají napomoci k jejich získání. V poněkud starších dobách byla vidina snadného žití spojována s kamenem mudrců, jenž se jako červená nit vine dějinami alchymistů. Alchymie bývá často házena do stejného pytle s astrologií či čarodějnictvím, ačkoliv alchymie, jakožto vědecký obor, vznikla daleko dřív. Počátek alchymie je ztracen v dávnověku. Badatelé vystopovali její počátky až ve starověkém Egyptě. Jistá studie dokazuje, že Číňané praktikovali alchymii již 2 500 let před naším letopočtem. Bylo by nesprávné domnívat se, že alchymisty zajímalo pouze jak změnit kov ve zlato a jak dosáhnout věčného mládí. Alchymie je ve skutečnosti tou nejokultnější vědou.

 

V době renesance, kdy se vzdělávání stávalo opět populárním, vznikla v Německu jistá tajná sekta. Její členové se nazývali učedníci růže a kříže neboli rosikruciáni. Jejich jméno je údajně odvozeno od jména Christiana Rosenkreuze. Nejranější dokument zmiňující rosikruciány se nazýval Fama Fraternitatis. Jeho záměrem bylo vypovědět příběh o jejich vzniku. Jednalo se o německy psané anonymní dílo, jež bylo součástí obsáhlejšího protestantského spisu.

 

Jedním z tajemství alchymistů a rosikruciánů byla schopnost stát se neviditelným. S touto schopností se setkal francouzský cestovatel Paul Lucas v sedmnáctém století. Lucas cestoval zemí dnes známou jako Turecko. Jednoho dne byl dervišovi, mnichovi jedné mystické muslimské sekty. Derviš pověděl Lucasovi o úžasné vědě, známé jako alchymie a o honbě za kamenem mudrců. Tento kámen dokáže údajně na svého držitele přenést nesmrtelnost stejně jako schopnost: Ukrýt se před kýmkoliv, kdo by ho hledal. Na důkaz zmínil derviš jméno Nicholase Flamela, jednoho z nejproslulejších francouzských alchymistů, údajného vlastníka kamene mudrců. Flamel žil v Paříži v druhé polovině čtrnáctého století. Derviš tvrdil, že se Flamel dokázal …zakrýt závojem temnoty a žádné zamčené dveře pro něj pak nebyly překážkou.

 

Paul Lucas upozornil derviše na fakt, že Flamel zemřel v roce 1417 ve věku osmdesáti sedmi let. Derviš se usmál mé naivitě, zapsal si Lucas. Vážně tomu věříš? Ne, ne můj příteli. Flamel stále žije. Nejsou tomu ani tři roky, co jsme se setkali v Indii. Je jedním z mých nejlepších přátel. A hned poté derviš zmizel přímo před zrakem užaslého Lucase.

 

Alchymisté věřili, že kámen mudrců není ve skutečnosti kamenem. Této hmotě, nazývané stovkami různých jmen jako například prach přeměny, panenské mléko či sluneční stín byly připisovány zázračné síly. Nejenže tento kámen dokázal přeměnit obyčejné kovy ve zlato, údajně také dokázal roztahovat sklo, učinit svého majitele neviditelným či mu pomoci levitovat. Jedním ze způsobů, jakým by mohl kámen mudrců učinit svého vlastníka neviditelným, je vytvoření nebeského závoje. Nicméně k vyprodukování „nebeského závoje“ není potřeba kamene mudrců. Mistři již dlouho vědí, že se správným mentálním přístupem a trochou praxe je možné vytvořit si tuto „mlhu“, jež učiní člověka neviditelným všetečným pohledům.

 

Zdroj: Velitel X: Jak být neviditelný a levitovat, Alexander Giertli – EUGENIKA Pbl., Bratislava 2012 (z anglického originálu Commander X: Invisibility & Levitation, Global Communication/Inner Light Publications, USA 1998)


komentářů: 5         Komentáře (5)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
5
Lucifer * 19.01.2016, 12:07:22
Být nenápadný? To je krok správným směrem. Ve druhé části tohoto seriálu se k tomu svým způsobem dostanu.

rezy
4
rezy 19.01.2016, 08:19:03
ještě k samotné neviditelnosti bych připoměl, že na to lze jít z té druhé stránky jako na to šla bábi Zlopočasná, prostě být nenápadný kolikrát i stačí.

rezy
3 kámen mudrců
rezy 19.01.2016, 08:17:03
kámen mudrců je klasická vjejička pro lidi, kteří nemají kromě místního kováře a kořenářky nic, co by je udrželo alespon natolik zdravé, aby mohli přežít. Je zajímavé, že kdykoli si něco tak ideálního lidé vymyslí, realita jde uplně jinudy a kolikrát velmí nečekaně odbočí (zdravotní pojištění)
Sám jsem zvědav, co nastoupí místo zidealizovaného warpového pohonu, bez kterého se dneska v žádném trochu známějším scifi nikam nedostanete. S vyplazeným jazykem

2
G (neregistrovaný) 18.01.2016, 19:36:41
http://m.youtube.com/watch?v=lIox2YJ89iM
»»»»» Překvapený «««««
Moust!
Tamtéž k shlédnutí, gynekologum vstup zakázán.
A trucuju dál...
Na tunguské planině,
kde vše zuráženo vůkol,
ano, přetěžký jest toť úkol,
při alkoholu nulové hladině.

Pic

Lucifer
1
Lucifer * 18.01.2016, 19:14:26
Povstání z popela jako pták Fénix jsem v jakési obrazně řečeno podobě zažil v životě již několikrát. Nepotřeboval jsem k tomu pět set let. V jisté míře jste to už možná zažili všichni. Nesmíte se nechat zpopelnit definitivně.

https://www.youtube.com/watch?v=dWFvThPIvfk

«     1     »