Kompostová teorie

rubrika: Pel-mel


Kompostová teorie je kvantově relativisticky derivát kompozitní teorie. Všechny komponenty, dojmy a pojmy dnes již překonané kompozitní teorie byly náležitě zkvantovány a relativisticky zkompostovány. Experimentální testy všeho druhu dávají výsledky, které bez uzardění odpovídají předpovědím kompostové teorie. Má to však jeden ne až tak maličký háček. Jakékoli pokusy interpretovat kteroukoli složku kvantově relativistického kompostu z pohledu reality, či ještě lépe řečeno ji tam přímo vsadit, vedou v lepším případě k fantasmagorickým vizím, v horším pak přímo do blázince.

 

Lucifer


Idea zkvantovat kompozitní teorii spočívala nějakou dobu zcela bez povšimnutí ve formulacích jistého filosofa pracujícího nezištně pod přezdívkou kajan (viz Klub dekompozitně unavených), jež byly zištně vetknuty do základů kompozitní teorie. Nepovšimnutí bylo způsobeno tím, že když tento skromný vědátor podával přihlášku do soutěže o Nobelovu cenu, tak ji omylem poslal do slovutné akademie nezlomných skeptiků, jež funguje pod nickem Sisyfos. Hlavouni Sisyfa promptně zareagovali tím, že vyhlásili další kolo soutěže o Bludný šutr a kajana evidentně proti jeho vůli označili za prvního uchazeče. Nikdo další se již nepřihlásil, takže kajan zvítězil, což, jak jistě chápete, v něm nevyvolalo nic až tak povzbudivého a Bludný šutr odnesl do kamenolomu nedaleko vesnice Bruntál, z níž takto poprvé vytáhl paty. Kam se pak ubírala jeho další vědátorská činnost, není známo. Jen v internetovém zpravodajském Blesku se objevila krátká zpráva, že kousek pod vrcholem Pradědu (nevyšší krtinec zvlněné krajiny Jeseníků) byla nalezena neobvyklá hromádka kompostu.

 

Ještě než přistoupím k některým důsledkům pokusů o realistickou interpretaci konstrukčního nádobíčka kompostové teorie, musím učinit dvě důležité poznámky:

 

Zaprvé: Dvěma základními kameny kajanových formulací vetknutých do základů kompozitní teorie jsou knedlíky a ponožky. Jak známo, obě ingredience se nacházejí v kvantovém stavu a vykazují princip neurčitosti (kupříkladu v hromadě vypraného prádla nemůžete najít správnou ponožku do páru či knedlíky na talíři se interferenčně rozplývají v dvojštěrbinové omáčce z přezrálých rajčat).

 

Zadruhé: Kajan do základů kompozitní teorie vetknul pouze Newtona, Einsteina nechal bez povšimnutí, což následovali i jeho následovníci. Tvůrci kompostové teorie se tudíž rozhodli toto historická fópa zacelit, což demonstrovali vetknutím Einsteinovy teorie relativity, jak speciální, tak zobecněné, do svých základen. Ono to ve skutečnosti nedávalo žádný smysl, jelikož kompost neuznává rychlost světla a knedlíky s ponožkami hrají s Bohem v kostky. Vědecké redundanci však tímto úkrokem bylo učiněno víc než zadost.

 

Takže k věci:

 

Jedni interpretači kompostové teorie došli k závěru, že nejen knedlíky a ponožky, ale i další kvantové objekty mají tendenci se jen tak ledabyle a v prostoru rozplizle vlnit, když nejsou pozorovány; a když jsou pozorovány, tak zkolabují do kuličky. Jiní náročnými disputacemi doputovali k závěru, že vlnící se kvantové objekty se nacházejí v nespočetném množství paralelních vesmírů a jejich zkuličkovatění v podobě experimentátorova pozorování vede k náhodnému výběru jednoho z těchto vesmírů. U jednoho týpka z této party to vedlo až k cestě do blázince.

 

Nebudu vás unavovat neuvěřitelně širokou škálou interpretačních konstruktů kompostové teorie a k prvním dvěma příkladům přiložím už jenom třetí polínko, které se nazývá biocentrismus, což je dokonale solipsistická forma prvního uvedeného přístupu, totiž že nic neexistuje reálně bez přítomnosti vědomého pozorovatele. Pokud tady byl velký třesk, tak musel být pozorován nějakou myslí, poněvadž kdyby tomu tak nebylo, tak by místo velkého třesku tak nějak jakoby existovala pouze velká hromádka rozplizlého kompostu.

 

Z pohledu těchto solipsisticky kvantově entanglovaných biocentristů dokonce ani od pohledu vědomého pozorovatele nemusí existovat jím jednosměrně zkolabovaný čas:

 

Jelikož existenci času, jak ho známe, stále více zpochybňuje kvantová teorie, obraťme se přímo k této překvapivě starobylé vědecké záhadě. Jakkoli se existence či neexistence času může na první pohled jevit jako irelevantní, je důležitým faktorem v každém zásadním náhledu na povahu kosmu. Náš pocit, že se čas pohybuje kupředu, je podle biocentrismu ve skutečnosti jen výsledkem nereflektované účasti ve světě nekonečných aktivit a jejich výsledků, které pouze zdánlivě ústí do plynulého, souvislého průběhu. (Robert Lanza, Bob Berman: Biocentrismus)

 

Závěr:

 

Kompostová teorie je prakticky velmi použitelná, ba přímo i zneužitelná, ale teoreticky nezvažitelná, což někdy vede až do neuvážených hromádek duševně rozplizlého kompostu s následkem redundantního balastu v podobě zneváženého krtince. Takže opatrně: kompostovat, ale o procesu nadbytečně nefilosofovat.


komentářů: 3         Komentáře (3)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

3
Lichožroutka (neregistrovaný) 26.10.2016, 22:22:04
Smějící se Smějící se Smějící se

Kolik knih na podobné téma je kompilací z desítek jiných! A tváří se smrtelně kuličkově vážně,
i když je člověk nevidí.

Dobrá satira! Lucifere, podej si taky žádost o Nobelovu cenu. Za mír. Usmívající se

Lucifer
2
Lucifer * 26.10.2016, 17:55:51
mefi, je to sice legrace, při psaní jsem se náramně bavil, ale jenom jako vtípek jsem to skutečně nemyslel. Spíš něco jako parodie či satira.

Už nějakou dobu se tady chystám vypustit do Populárně naučného koutku pojednání o nepřiměřeném ztotožňování matematických konstrukcí fyzikálního modelu s realitou, o umělých konstruktech (podobných pišvejcově konstantě: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Pi%C5%A1vejcova_konstanta) nepřirozeně vtisknutých do aktuálního modelu, jehož výsledky se začnou rozcházet s experimentálními výsledky atd. Především se to týká interpretace standardního kvantově mechanického modelu, ale ve hře bude též kosmologický model (kosmologická konstanta, temná hmota, temná energie), superstruny („pišvejcovy“ dodatečné prostorové rozměry, které nelze detekovat) a možná ještě něco dalšího.

Podněty k souhrnnému článku na toto téma se u mě shromažďovaly už řadu let a občas jsem je tady ventiloval. Hybnou pákou se nakonec stala knížka od Stephan Martin, Kosmické rozhovory…, kterou jsem tady začal reprodukovat někdy v půli června (http://www.neviditelnycert.cz/blog/popularne-naucny-koutek/2225-co-je-vesmir.html). Chtěl jsem v této reprodukci pokračovat, ale narážel jsem na pasáže, k nimž jsem měl poměrně dost velké výhrady. Především k interpretacím standardního kvantového modelu. Přinutilo mě to začat se poohlížet po skutečně odborných článcích. Nashromáždil jsem jich už celou řadu, jenže na rozdíl od populárně naučných publikací, se v nich autoři vyjadřují mnohem opatrněji a já mám někdy problém vyhodnotit, jestli to či ono myslí jen jako metaforu či smrtelně vážně. A ještě mám hodně jiné práce, takže to pojednání se může dost zpozdit, anebo ho nakonec zredukuji na pár postřehů.

Ještě více mě však nakopla zmíněná knížka o biocentrismu (https://www.kosmas.cz/knihy/208627/biocentrismus/), která se mi asi před týdnem dostala do rukou. To, co pánové vědci (biolog a astronom s poměrně velkou reputací) vykonstruovali, obsahuje řadu nesmyslných a absurdních závěrů, které se dají pouhou logikou rozstřílet na kousky. Můj kolega poznamenal, že tu knížku museli oni autoři napsat pod silným vlivem nějaké omamné látky. Náznak toho jsem vpečetil do předložené satirické parodie.

mefi
1 Máme nasazeny slepecké brýle?
mefi 26.10.2016, 16:57:00
.
Světlonoši, já vím, tvůj příspěvek byl zamýšlen jako vtípek.

Jinou věcí je, že některé poznatky o světě, který nás obklopuje, jsou postaveny na vodě, popřípadě vykazují značný nesoulad s teorií.

Příkladem může být energie vakua, která vykazuje významný nesoulad přes 100 řádů.

Dnes vyšel on Oslíku hezký článeček:

Za objev akcelerace vesmíru se rozdávaly nobelovky, bude to i za jeho popření?

http://www.osel.cz/9068-za-akceleraci-vesmiru-se-rozdavaly-nobelovky-bude-to-i-za-popreni.html

Jo, je to jak v tom starém židovském vtipu:

Kolem hlavního rabína na smrtelné posteli se shromáždí jeho následovníci. Rabín se nadechne a ve smrtelné křeči vysloví ta slova: " Všechno je jinak!" A tak jsme se díky opakovanému vtípku Pánaboha nedověděli jak.

Tož přidám ještě jeden fyzikální vtip: Einstein přijde do nebe před Pánaboha. A Pán, že mu splní jedno přání. Einstein na to, že by chtěl vědět jak byl stvořen svět. Pán začne psát po nebeské klenbě spousty rovnic. Tu Albert vykřikne: "Vždyť tam máte spousty chyb, Pane!" Pán na to odpoví: "To já ale přeci vím!"

-p .

«     1     »