Europeana (Opsáno od Patrika Ouředníka)

rubrika: Pel-mel


Dovedu si představit, že spisovatel, který chce popsat (ještě daleko spíš vyjádřit) rozkmitané dvacáté století, dlouho přemýšlí, jak a kde a čím začít. Takové přemítání je asi jako volba mezi okamžitým pohledem do zrcadla a mezi podobiznou vnucenou nám malířem jednou provždy. Patrik Ouředník zvolil cestu, která dojem neukončenosti a roztříštěnosti poslední dějinné etapy umocňuje tím, že předkládá proud faktů, epizod, kuriózních detailů i fragmenty filozofických esejů. V knize nazvané románem je všechno a ty, čtenáři, buď pro jednou zase aktivní a věz, že se ti zde nenabízí kniha v prášku (zalít vodou, zkonzumovat). I potřebná míra absurdity, i grotesknost, i tragédie, i pohled pozorovatele jako pohled staříků posedávajících na lavičce, staříků už nezúčastněných, jen přebírajících minulost jako hrách, jako korálky růžence, jako dílky skládačky – podle toho, kým a čím který z nich byl. Oni přesně nevědí, oni jen říkají: A filozofové říkali. V takové knize jako je Europeana, je všeho moc, protože informacemi se každý člověk, který to připustí, až dusí, a teď se v tom vyznej. Ale i tento film jednou skončí a střih, a bez ohledu na cokoli: jedeme dál.

 

Stella


Velkým zklamáním 20. století bylo, že povinná školní docházka a technický pokrok a vzdělanost a kultura nevedou k tomu, že by byl člověk lepší a lidštější, jak se tomu hodně věřilo v 19. století, a že spousta zabijáků a mučitelů a masových vrahů byli milovníci umění a poslouchali opery… A mezi filozofy se čím dál víc šířil názor, že dvacátým stoletím skončila éra humanismu a začíná nová, které říkali posthumanistická, protože nebylo ještě jasné, jak ji definovat. Historikové a filozofové říkali, že humanismus byla kultura písemnosti a že umožňoval spravovat společnost jako literární obec, a to že s nástupem rozhlasu po roce 1918 a televize po roce 1945 a technologickou revolucí osmdesátých a devadesátých let už není pravda. A poslední ránu humanismu že zasadila biotechnologie. A někteří říkali, že je to tak v pořádku, že humanismus byl veliký podvod v dějinách lidského myšlení a že za celá staletí nebyl s to člověka optimizovat. A biotechnologie že dává novou příležitost k optimizaci člověka, protože poprvé v dějinách lidstva je možno uvažovat o prenatální selekci. A že nejbližším úkolem pro budoucnost je nalézt odpovídající kód optimizace.

 

A jiní říkali, že to není pravda, že humanismus optimizoval člověka v tom smyslu, že ho učinil odpovědným za jeho činy, a to že byl veliký pokrok. Ale čím dál víc lidí mělo za to, že odpovědnost je překonaná a že ve skutečnosti ji už vytlačila výkonnost a účelnost. A nový člověk že nebude odpovědný, ale výkonný. A že výkonnost je v přirozeném řádu věcí, kdežto odpovědnost je humanistický výmysl a alibistická náhražka nevýkonnosti.

 

Po první světové válce se začaly stavět pomníky padlým, aby se na ně nezapomnělo. Historikové říkali, že pomníky padlým vojákům existovaly už před první světovou válkou, ale teprve ve dvacátých letech se v západní civilizaci staly univerzálně sdíleným symbolem paměti, a sochaři a kameníci byli rádi, že mají hodně zakázek… A v roce 1920 vymysleli Francouzi pomník neznámému vojínovi s věčným ohněm, který měl velký úspěch v Anglii a Belgii a Itálii a také v nových zemích, které ještě neměly dějiny, v Československu, v Jugoslávii atd.

 

…Historikové soudili, že ve dvacátém století došlo ve světě zhruba k šedesáti genocidám, ale ne všechny že vstoupily do dějinné paměti. Historikové říkali, že dějinná paměť není součástí historie a z historické sféry že paměť přešla do sféry psychologické a to že nastolilo nový režim paměti, kde už nejde o paměť události, ale o paměť paměti. A psychologizace paměti že v lidech vzbudila pocit, že musejí minulosti splácet nějaký dluh, ale nebylo jasné jaký a komu… A historikové říkali, že od tradičního chápání historie jako kontinuity paměti přešla západní společnost k pojetí paměti promítající se do diskontinuity historie. A jiní rabíni zase říkali, že Bůh se během holokaustu stáhl do ústraní… A jedna mladá Židovka přežila válku díky tomu, že vyhrávala na nástupišti v Dachau árie z Veselé vdovy na housle. A v roce 1917 psal jeden italský voják v dopise své sestře: Připadám si den ze dne pozitivnější.

 

K první genocidě ve dvacátém století došlo v Turecku v roce 1915… A Francouzi a Angličané a Rusové podali protestní nótu, ve které se poprvé v dějinách psalo o zločinu proti lidskosti… A v letech 1928 až 1949 deportovali Rusové šest milionů občanů podezřelé národnosti, Armény, a Tatary a Litevce a Estonce a Ukrajince a Poláky a Němce a Moldavany a Řeky a Korejce a Kalmyky a Kurdy a Inguše apod. A 30% z nich zahynulo po cestě a 20% zemřelo v následujícím roce. Komunisté později říkali, že nešlo o deportace, ale o optimizaci geografického prostoru a první krok k nové nadnárodní společnosti, ve které už nebude důležité, kde kdo žije, ale jak usilovně pracuje pro blaho všech… A v roce 1944 deportovali do Kazachstánu a Kyrgyzstánu 477 000 Čečenců v 12 525 dobytčích vagonech a 190 000 Čečenců zahynulo po cestě hlady a mrazem, a v roce 1999 vymysleli pro podezřelé Čečence zvláštní tábory, kterým se říkalo tábory přechodného vysídlení.

 

Cyklon B spadal svým složením do skupiny dezinfekčních látek a poprvé byl vyzkoušen v únoru roku 1940 v koncentračním táboře v Buchenwaldu na 250 romských dětech, které česká policie zadržela v Brně, a test prokázal, že je k danému účelu vhodnější než jiné plyny.

 

Konečné vítězství Německa:

 

A v roce 1918 vymysleli Němci dělo, které se jmenovalo Tlustá Berta a střílelo 128 kilometrů daleko, a v roce 1944 vymysleli řízenou střelu Vergeltungswaffe, která dosahovala rychlosti 5 800 km v hodině a měla rozhodnout o konečném vítězství Německa. A v roce 1947 vymysleli Američané nadzvukové letadlo a v roce 1957 vymysleli Rusové umělou družici a v roce 1961 vyslali do vesmíru prvního člověka a v roce 1969 vyslal Američané tři kosmonauty na Měsíc, a když první kosmonaut sestoupil po žebříku na měsíční povrch, řekl historickou větu: Je to malý krůček pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo. Hlavním inženýrem amerického kosmického programu byl bývalý plukovník zvláštních jednotek německé armády Schutzstaffeln, který v roce 1944 vymyslel řízenou střelu Vergeltungswaffe. Později se vedly spory o tom, jestli si kosmonaut historickou větu vymyslel sám, nebo jestli mu ji předem nevymyslel odborník pro styk s veřejností.

 

Řízená střela Vergeltungswaffe se vyráběla v koncentračním táboře v Doře, a 528 milionů televizních diváků sledovalo přistání na Měsíci v přímém přenosu a politikové a odborníci pro styk s veřejností říkali, že je to důležitý krok k všesvětové komunikaci a k naplnění hodnotnějších mezilidských vztahů.

 

A za druhé světové války přehodnotili fyzikové teorii relativity a matematikové vymysleli teorii informace, která byla novátorská tím, že ponechala stranou sémantické pole a pojala informaci jako něco, co nesouvisí s významem. A někteří matematikové a astrofyzikové říkali, že informace je jedním z konstitutivních prvků vesmíru a organizace vesmíru že je výslednicí konverzní relace mezi energií a informací na jedné straně a informací a hmotou na druhé. Filozofové říkali, že informace je pojem z filozofie a že jde o uložení jsoucna do formy a nějaký obsah se najde vždycky…

 

První světová válka byla národní a vlastenecká a lidé hodně věřili na patriotismus a národní duši a pomníky padlým vojákům a ještě dlouho po druhé světové válce, o které se říkalo, že byla válka civilizační, uvažovali lidé v pojmech národa spíš než civilizace, a každý národ měl svá specifika. A Angličané byli pragmatičtí a Angličanky měly velké nohy a Italky velká prsa a Italové byli bezstarostní a Němci dbali na hygienu a neměli smysl pro humor. A Irové byli věčně opilí a Skotové byli zdatní chodci a Francouzi byli arogantní a Řekové zakomplexovaní a Češi zbabělí a Poláci věčně opilí a Italové hluční a Bulhaři zaostalí a Španělé ponuří a Maďaři namyšlení. A sochaři a kameníci byli rádi, že mají hodně zakázek.

 

Ale s rozvojem spotřební společnosti a komunikačních prostředků se život lidí v Evropě postupně připodobňoval a někteří sociologové a historikové se domnívali, že uvažovat v pojmech národa je překonané, a říkali, že nejvýraznějším rysem vyspělé západní společnosti je kosmopolitismus a nic takového jako Němci nebo Rumuni nebo Švédové vlastně neexistuje, že jsou to jen sebeprojekce do společenských stereotypů a předsudků. Ale jiní sociologové s tím nesouhlasili a říkali, že s rozvojem spotřební společnosti a komunikačních prostředků lidé postupně ztratili většinu orientačních bodů a národní společenství že se paradoxně stalo důležitější než kdy předtím.

 

A stereotypy že jsou nutné pro uchování kolektivní a dějinné paměti, bez které by západní společnost ztratila svou kulturní jednotu, protože jednota nemůže být heterogenní. A kolektivní paměť že je kompromisní interakcí mezi minulostí a přítomností  A stereotypy a předsudky že mají tu výhodu, že stárnou pomaleji než dějiny a technologické novinky atd...

 

A v roce 1989 vymyslel jeden americký politolog teorii o konci dějin, podle které dějiny roku 1989 vlastně skončily, protože moderní věda a nové komunikační prostředky umožňují lidem žít v blahobytu a všeobecný blahobyt že je zárukou demokracie a ne naopak, jak si to kdysi mysleli osvícenci a humanisté. A občan že je vlastně spotřebitel a spotřebitel je také občan a všechny formy společnosti že se vyvíjejí k liberální demokracii a liberální demokracie zase povede k zániku všech autoritářských forem vlády a k politické a ekonomické svobodě a rovnosti a novému věku v lidských dějinách, který už ale nebude dějinný. Ale hodně lidí tu teorii neznalo a dál dělali dějiny, jako by se nechumelilo.

 

Stella:

 

A ono se chumelí pořád a pořád jedeme dál, jako by se nechumelilo. Europeana je jako přehlídka dějin z vláčku, který veze turisty a z kterého průvodce ukazuje vpravo vlevo a vypráví, co se kde semlelo. A vyprávění prokládá historkami pro zpestření… Skrytá ironie a nerozlišování monumentálního a nicotného – to je pro Ouředníkův text charakteristické. Protože spisovatel není soudce, aby rozhodl, co je důležité, a co nikoli. Vždyť se podívejme na zaslepenost některých teoretiků: jak mohou v marasmu současných událostí dělat závěry o všeobecném blahobytu, jak mohou ze svého zastíněného bezpečného dvorku vynášet soudy o směřování celosvětových dějin? Nelze hovořit o vítězícím kosmopolitismu a vítězící demokracii v době, kdy se v Maďarsku nálepkami označují domy Orbánových odpůrců, v době, kdy se jasně ukazuje, že se komunistická mentalita změnila v nacionalistickou (jak říká Drago Jančar), v době, kdy se i u nás obyčejná četba knih čím dál víc považuje za projev povýšenosti až blbosti, proti níž je nutné bojovat z pragmatických pozic… Že by na tom humanismu a jeho výzvě k osobní odpovědnosti přece jen něco bylo?

 

Europeana, nejpřekládanější česká kniha současnosti, vznikla v roce 2001, v roce, kdy byl zahájen program Wikipedie, kdy vypukla ve Velké Británii epidemie slintavky a kulhavky, kdy se odehrál útok na newyorská „dvojčata“, kdy začala válka v Afghánistánu, kdy zemřeli pilot Maresjev a zpěváci Gilbert Bécaud a George Harrison a byla vypuštěna družice Mars Odyssey, aby prozkoumala, jak je tomu s vodou na Marsu…

 

Jedeme.

 

Zdroj: Ouředník, Patrik: Europeana (Stručné dějiny dvacátého věku), Ladislav Horáček – Paseka, Praha a Litomyšl 2001


komentářů: 14         Komentáře (14)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
15
Lucifer * 20.06.2018, 19:53:53
Tichá dohoda - Marioneta
https://www.youtube.com/watch?v=1_iJlxm9Ncc
Úžasný

14 12
Zuzana (neregistrovaný) 20.06.2018, 19:44:06
Republikánské strane a přihrál v něčem jen proto, aby získal moc. On sám je republikán velice sporně. Čili je použil, ne zastoupil, chtěl a chce podpořit sebe. Ted ovšem s nimi ma problémy, protoze se projevuje, jak je čim dal vic nezastupuje.
Nezastupuje demokratickou zemí, ale plutokratickou a v podstatě nezastupuje,
ale používá..
Můj názor..

13
G (neregistrovaný) 20.06.2018, 19:33:41
Taktak, Doníček je také jen merioneta...
Ostatně jako my všichni...
A možná, že je to tak správně...
A že to tak podle Velkého hybatele má být...
Na vjeky, vjekův.
Ámen

Lucifer
12
Lucifer * 20.06.2018, 19:21:34
Trump je pouze představitelem, reprezentantem, tlumočníkem amerických vládnoucích kruhů. Není ani Kim či Putin, Hitler či Mao Ce-tung. Vládnoucí kruhy US se rozhodly, že musí poněkud otočit kormidlem své americké lodi. Docela to chápu. Nechápu však, že to nechápe Zuzana, která už tam nějaký ten pátek žije. S vyplazeným jazykem

11
xxx (neregistrovaný) 20.06.2018, 19:15:36
To souhlasí. Dokonce i: stát rovná se národ!

10 Stella:
Zuzana (neregistrovaný) 20.06.2018, 19:12:32
Tak ano, v podstatě to samé jako Trump, který se spojil s republikánskou
stranou, aniž by s ní měl moc společného. Hitler udělal totéž, zmocnil se NSDAP
aby získal maximální moc. Národ je prý rasa, účelově to zamotal..

O politických motivech jsem se v příspěvku zmiňovala. Došlo k nedorozuměni.

Problemy jsou dva: xenofobie a paranoia.8
xxx (neregistrovaný) 20.06.2018, 18:11:23
Komunismus - nacionalismus: jako soudobý politický program!! Na cestě k moci. Už ne třídní boj.
(Jančar: Slovinec)

Stella
7
Stella 20.06.2018, 18:08:01
Tahiti, nic nemusíš pracně překousávat, ta zmínka o informacích je u autora jenom úvodní zmínkou před přehledem dalších teorií na toto téma.
Jako příklad dílčího tématu a Ouř. stylu. .

Můj text vznikl jako četné jiné: z důvodu sdělení, že tady někdo jako Ouředník existuje (pro mne nový - stydím se).
Všimněte si, prosím, kritikové, že knihu nehodnotím - schválně! Jistěže je to ode mne projev lenosti a jiné nedostatečnosti.
(Co naděláme. Nechce to být lepší.)

Nepsala jsem recenzi. Chci, jako vždy, sdílet.

Recenze o Ouř. praví, že je jeho přístup ryze postmoderní. Já pravím, že vytvořil koktejl. Pro pamětníky a vzdělané u něho není mnoho nového, pro mne tam nového bylo dost. Především ty postřehy
o souvislostech, o tom, jak jedna dílčí událost - věc - našla svůj odraz v úplně nečekaných souvislostech a koncích.

Ouředník nepsal esej! To je zásadní nedorozumění!
Ani román, jak tvrdí kritika.
Napsal opravdu pásmo, proud, popsal úsečku času.
Bez obvyklého úvodu, bez tradičního konce.

On tam, G, filozoficky neuvažuje, on jen konstatuje, jako vypravěč u Hrabala. Jak jsem napsala výše: pozorovatel z lavičky.

Být mladým člověkem, který ještě mnoho nenačetl, budu autorovi vděčná už za to, že zde v přirozeně plynoucím textu najdu mnoho nového i zajímavého! Pikantérie jsem vynechávala, ty si sem doplníme vždycky sami...

6
G (neregistrovaný) 20.06.2018, 16:40:57
...i kdyš o sobje dá opčas vjedět. Námitky se nepřipouštej, kopulace nežádoucí, jinak budu nucen použít břitvu.
Vokamovu!
Nebo tu druhou, tupjejší...

https://youtu.be/ySNlrOmFDOU

Síla, což, ale dělte dvjema, pro sichr! Překvapený

5
G (neregistrovaný) 20.06.2018, 16:09:27
Toš z jedný vody načisto, arbitráš přetchozího >
[1]Cit.\"Ukládám obsah do formy, je to moje dušička,která zpracovává kolemjdoucí informace.Ty,které jsi dnes poslala, jsou sice náročné, ale snad to nějak přetavím."
= nic nezastírající, hluboce upřímné londonofské doznání, že jsem, či toužím se stát-pavlačovou drbnou Mlčící S vyplazeným jazykem Nevinný

[2] Šanel koko má recht, i z toho výcucu todlencto čiší na stojedna honů, není to poprvé, co něco podobného píšu, možná vzpomenete na stelin Herbář, jenž na mne dýchnul podobně. Ajdauntlajk neavangardní věci, přežvíkat obecně známá fakta svými slovy, zaobalit to pseudofilosofickým pláštíkem, navíc bez gradace dějové linky, dovede kdejaký trouba, buchetless...
[3] Naprostý akord s každým slovem, tak to je, a nevidím na obzoru změnu...
[4] Kaď na ty opravy oprav, pokud to není fatální chyba(e.g.zmršenej odkaz, naprostá změna smyslu slova{police,voliče,volice}, tak imo každý íkvař vjetčí než 94,1 se správného znění natuty doftípí Mrkající

Tak pravil skílošzhusta, entita, zvaná bůch je stejně kaput, tak vocogou, že...
GE

4 Pře/klepy ;)
Z. (neregistrovaný) 20.06.2018, 15:28:12
...provokováni xenofobních pudů..

3 Hledání viníka.
Zuzana (neregistrovaný) 20.06.2018, 14:55:44
Komunisti změnění v nacionalisty?

Rusi byli a jsou nacionalisti. Němci byli nacionalissti, někteří pořád jsou.
Strach. Maďaři byli nacionalisti. Slováci byli nacionalisti. Nacionalismus se probudí k
životu v důsledku strachu z národní idendity a 'sebeuvedomovani' kam
patříme. Třeba národní socialismus v době nadvlády Rakouska.

A taky záminka k získání nadvlády , "political meat". A blbci jsou
snazze manipulovatelní. Prokovani xenofobnich půdu v krizi.
Hledání viníka.


2
Zuzana (neregistrovaný) 20.06.2018, 14:12:38
'Ale hodně lidí tu teorii neznalo a dál dělali ;)dějiny, jako by se
nechumelilo. Mrkající

Jedeme - napr. my máme dnes svatební výročí = událost, na níž si ještě
dokonce i pamatujem, nechumelí se, je stejně počasí jako v den svatby, ale na
počasí nezáleží, hlavně že je nějaký - říkal jeden? rabín.


Opsáno os Shamela:

Bohužel ale Ouředníkovi docela brzy docházejí nápady a čtenář, který jednotlivé triky již prohlédl, se začíná nudit (přesto, že knížečka je krátká). Zajímavých a nečekaných postřehů také vlastně není moc, začínají se příliš opakovat a jejich tematické rozpětí se ukazuje o dost užší, než se zdálo zprvu. Místo, aby esej gradovala a zvolený styl i myšlenky se stupňovaly vstříc pointě, plyne Europeana stále ve stejném duchu a ztrácí svou monotónností původní náboj. Ke konci se už Ouředník také trochu příliš zamotává do intelektuálských sofistik, které ještě na začátku oprávněně demaskoval jako na hlavu postavené.

Kdy kniha vznikla je v podstatě jedno a vyjde to nastejno. ;)
'Jedeme".

1
Tahiti (neregistrovaný) 20.06.2018, 12:21:36

Nabízíš najednou moc věcí k přemýšlení, milá Stello, a já, paní Malá Brabenečková, mám co dělat s tím, abych se orientovala sama v sobě. Co s tím pocitem beznaděje? Nejlíp je, vykašlat se na všechno a věnovat se osobní obrodě. Což činím a tudíž prosperuju.

"Filozofové říkali, že informace je pojem z filozofie a že jde o uložení jsoucna do formy a nějaký obsah se najde vždycky…..." píšeš.Beru si to k srdéčku. Ukládám obsah do formy, je to moje dušička,která zpracovává kolemjdoucí informace.Ty,které jsi dnes poslala, jsou sice náročné, ale snad to nějak přetavím. Bude to fuška! Ahoj

«     1     »